Skip to main content

Gerillaháború

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
A szemüvege ép maradt


Az anya: „A lánc teljes. Csak az hiányzik, ki, mikor és miért ölte meg a fiamat.”

A hivatatos változat: 1987. október 12-én, 11.40 körül a budaörsi Vasvári Pál laktanyában hét fő sorállományú katona indult ki az őrsávba, takarítási munkára. Az őröket előzetesen kiértesítették az érkezésükről. A csoport irányításával Cs. József szakaszvezetőt bízták meg. A 2. számú őrhelynél a szakaszvezető beszélgetni kezdett az ott posztoló őrrel, eközben Pozsár honvéd azt javasolta fegyverezzük le az őrt – belső szóhasználattal, „buktassuk meg”. Az őr ideges lett és elzavarta a csoportot. 12.15 körül érkeztek a 3. őrhelyhez, ahol Sz. Szilárd honvéd telesített szolgálatot. Itt Pozsár honvéd megismételte előbbi javaslatát – Cs. szakaszvezető fel is lépett az őrtorony első lépcsőfokára – széket kért az őrtől vagy ott fent akart leülni –, Sz. azonban mindkettőt megtagadta, egy hónapja volt a leszerelésig, félt bármifajta „lebukástól”. Megfenyegette Cs.-t, hogy ha tovább jön fölfelé, „ráhúzza a fegyvert”. A szakaszvezető visszakozott, de ekkor Pozsár honvéd átbújt a lépcsőkorláton és elindult az őr felé. Sz. fölkapta a fegyverét, csőre töltötte, ugyanakkor a tűzváltó kart – tudása és szándéka szerint – bebiztosította; valójában sorozatlövésre állította. Amikor Pozsár János az 5., 7. lépcsőfokra lépett, lejjebb engedte a fegyvert, s mivel csak egy kézzel tartotta az átbillent a holtponton, Sz. akaratlan mozdulattal megszorította és ezzel meghúzta az elsütőbillentyűt. Az egyetlen lövés Pozsár honvéd fejét érte a bal szemüreg felett, és azonnali halálát okozta. A test lassan lecsúszott a korlát mellett, és a lépcső alján állapodott meg. Az időpont ekkor 12.30 volt.

A lövés után a lent álló katonák szanaszét futottak. Volt, aki menedéket keresett, mások orvosért futottak. Sz. kiejtette kezéből a géppisztolyt, lejött az őrtoronyból és a kerítés mellett elvetette magát a földön. Sírt, a földet verte. „Jaj, mit tettem, mit tettem!” Az orvos és kísérője röviddel később már ott volt a helyszínen, megpróbáltak mesterséges légzést adni Pozsár Jánosnak, eközben a testet az eredetitől valamivel távolabb helyezték. A mentők 12.45-re érkeztek ki, de már semmit se tehettek. A mentőorvos annyit állapított meg, hogy az áldozat szájürege tele volt agyvelővel, „mintha hátulról lőtték volna le”. Sz.-t és azt a katonát, akinek a hátára fröccsent az áldozat vére, olyan sokkhatás érte, hogy a gyengélkedőre kellett vinni őket. Sz. Szilárdot ezután két napig ki sem lehetett hallgatni, a másik katona, J. István, a Központi Katonai Kórházba került, majd a laktanyából elvezényelték.

A szülőket este 7 óra körül értesítették, illetve csak az apát, mert az anya csak fél kilenc után érkezett haza a munkájából. Néhány nappal később egy asszony kereste fel őket a temetkezési vállalattól, hogy intézkedni kell, mert Pozsár János nem kórházban, hanem útközben, a mentőautóban, Budaörs határában halt meg, ezért Budaörsön kell anyakönyveztetni. Majd jött egy másik asszony is, a XX. kerületből, hogy ők azt kapták, a Központi Katonai Kórházban halt meg. A temetés előtt az anya még betekintést nyer a halotti bizonyítványba, itt a halál beálltának időpontja: 11.10. Később, a Fővárosi Temetkezési Intézet igazgatósága az anya kérése ellenére, még betekintésre sem adta ki a halottvizsgálati bizonyítványt.

Pozsár János. Halálának időpontjában 22 éves. Zenész és az anyjánál, aki virágkereskedő, kisegítő családtag. Elvégezte a zenei általánost, a Konzervatóriumba azonban nem sikerült bekerülnie. Nagyon tehetségesnek tartják, nagy jövőt jósolnak neki. Kamarazenekarban játszik, elsősorban Bachot és Mozartot, akiket a legjobban szeret. Kisgyermekkora óta hegedül. Csendes, visszahúzódó ember. Gyűlöli a fegyvert. A tárgyaláson katonatársai úgy mondják, „félt a fegyvertől”. Még őrszolgálat közben is – szabályellenesen – a földön tartotta maga mellett. Kisgyerekkora óta szemüveget visel, egy lépést sem tud tenni szemüveg nélkül.

A szemüveg kérdése először a másodfokú tárgyaláson merül fel. A tanúk azt vallják, hogy Pozsáron, mint mindig, természetesen most is rajta volt a szemüveg. De a helyszínen, az eset után egyetlen fényképfelvételen sem szerepel. A szemüveget később Cs. szakaszvezető adja át az anyának, azt mondja, onnan vette föl, Pozsár honvéd mellől. A szemüveg sértetlen.

Az anya: „Hogy létezik, hogy a gyerekem szemüvege épségben maradt… Hiszen azt mondták, hogy a feje kőre esett. És akkor kezdett bennem motoszkálni, hogy itt semmi nem jó, itt semmi nem stimmel, itt semmi nem jó…”

1987. december 15-én lezajlik az első fokú tárgyalás, ítélet születik, „foglalkozás körében elkövetett halált okozó gondatlan veszélyeztetés” tárgyában. Az anya, mint törvényes képviselő, tízpontos jegyzetet ad át a Katonai Bíróságnak, felsorolva kételyeit. A Legfelsőbb Bíróság helyt ad a kérésnek, és utasítja a Budapesti Katonai Bíróságot új eljárás lefolytatására.
Pozsárék – cigányok. Az apa állami gondozásban nőtt fel, ő is bolondja a zenének. Hegedűn és gitáron játszik. Meséli, hogy még kisgyerekként látta az apja hegedűjét a falra akasztva. És valósággal remegett és nyújtózkodott érte, hogy elérje. Az állami gondozásban, énekórán, amikor az énektanár behozta a hegedűjét és felhangolta, akarata ellenére kiszaladt a száján, hogy az a húr még nincs felhangolva. A tanár kihívta és vele hangoltatta föl – s hogy attól kezdve némileg megváltozott a státusa az intézetben…

Az eset után az a törzszászlós, aki kiküldte a katonákat takarítani, azt mondja: „Mit törődjünk vele, úgyis szapora fajta.” Az ő szájából hangzott el a következő mondat is: „Az élőt kell védeni, nem a holtat.”

Kire vonatkozik ez? Sz. Szilárdra?
Az első fokú tárgyalás szünetében, amikor az ítélethozatalra várnak, az anya arra lesz figyelmes, hogy az ügyész meg Cs. szakaszvezető a bejárati ajtóban jókedvűen beszélgetnek, nevetgélnek. (Az esetet megerősíti Pozsárné barátnője, végig segítőtársa, Milász Ferencné is, majd egy későbbi tanú, akiről még lesz szó.) Akkor az anya odavitte a gyereke fényképét, és azt kérdezte: „Ezeken nevetnek?” Majd még hozzátette: „Már elnézést, ügyész úr, azt hittem, hogy a halott gyerekemet képviseli.” És azok ketten még a fényképbe is valósággal belenevettek. Akkor azt gondolta az anya, hogy nem, emögött a fiú mögött van valaki. Az nem lehet, hogy csak úgy elnevetgél, elbeszélget az ügyésszel. És már be se ment az ítélethozatalra.

A másodfokú tárgyalás nem hoz sok újdonságot, csak szabályszerűbb. A tanúk, bárhol álltak légyen is a lövés pillanatában meg a megelőző percekben, teljesen egyhangúlag vallanak. Látták, amint Sz. csőre tölt, bebiztosítja a fegyvert, sőt ellenőrzésképpen rá is pillant, kissé oldalt fordítva azt, a legtöbben azt is tudni vélik, hogy tévedett és valójában sorozatlövésre állított, szólni is akarnak, de akkorra már eldördül a lövés. Cs. szakaszvezető szerepe az egész ügyben jelentéktelen. Az ítélet indoklása és mértéke is azonos az első fokúéval: egy év szabadságvesztés. A viszonylag enyhe ítéletben az is szerepet játszik, hogy Pozsár Jánost „sértetti közrehatásban” marasztaljak el, aki kiprovokálta az őr fellépését.

S innét kezdve – 1988. február 29-én hoztak másodfokon ítéletet – megkezdődik Pozsár Jánosné gerillaháborúja fia igazságáért. Naponta, kétnaponta bombázza leveleivel, beadványaival a különböző intézményeket. A Honvédelmi Minisztériumot, az Elnöki Tanács titkárságát, az Igazságügyi Minisztériumot, az MSZMP KB irodáját, a Legfelsőbb Bíróság elnökhelyettesét. Két éven keresztül követeli a perújrafelvételt, az igazság kiderítését abban az ügyben, hogy valóban úgy történt-e mindaz, ahogy a tárgyaláson elhangzott, tényeket sorakoztat fel, többek között, hogy – ha a lövés, mint a szakértők állítják, 30-60 cm távolságból érte a fiát hogyan lehetséges, hogy – bár a fényképeken még látszottak az arcon lőportól származó beégések – a koporsóban már „holt-tisztán” látta viszont ezt az arcot. Miért szerepel a helyszíneléskor készült fényképfelvételeken egy lavór a halott közelében? (Azt állítják, lemosták a fiút – miért?) Miért látszik a fényképen egy törött seprű, amelyet gézzel tekertek be, s amelyiken vér- és agyvelőmaradványok vannak? Hogyan lehetséges, hogy – amennyiben a fia az 5-7. lépcsőfokon állt attól előrébb is látszanak vérnyomok? Hogyan ejthette Sz. „a háta mögé” a géppisztolyt, hiszen a tanúvallomások szerint akkor már egy lépcsőfokot legalábbis egyik lábával már előbbre lépett? S ha ilyen közelről éri találat, lehetséges-e, hogy a szemüveg ép maradt és semmiféle szennyeződés nem érte?
Nincs itt hely arra, hogy végigkövessük ezt a két évet, számba vegyük az elutasításokat, a megaláztatásokat, a fenyegetéseket. Marad az utolsó mozzanat.

Ez év telén Pozsárné véletlenül összefut fia egykori katonatársával, a per egyik tanújával. T. Ferenc elmondja, hogy már régóta lelkiismeret-furdalást érez az anyával szemben, a tárgyalás óta, amikor „egyszerűen kiröhögték”. S hogy valójában semmi sem úgy történt, ahogy ott elhangzott. 10 órakor sorakoztak fel, hogy az őrsávba induljanak takarítani. Nem is lehetett másként, hiszen 12-1/4 1-re be kellett fejezniük, mert 1/2 1-kor volt az ebéd, amire föl is kell készülni. Előttük a munkások ettek. A lövés 11 előtt történt. S az, aki az őrt provokálta, akire Sz. „felhúzta a csúzlit – Cs. szakaszvezető volt. Pozsár fent állt a lépcső aljában, ő szólt fel, „mit szórakoztok”, s amikor eldördült a lövés, Cs. elmozdult és Pozsárt találta. Még aznap este, 7 körül, meséli tovább T. Ferenc, bent voltam a kantinban és hallottam, amint B. őrmester azt mondja Cs.-nek: „Mit kell beszarni, nagy ember az apád, hisz a minisztériumban dolgozik.” Cs.-ről annyit tud, nagyjából azt csinálta bent, amit akart. Magunk között az ilyet „piros telefonnak” hívjuk – mondja. Idézi még Cs. szavait, amikor a hadbíróságra mennek kihallgatásra: „Jó lenne, ha egyet mondanánk, így hamarabb végzünk.”

Cs. apja már korábban is felkereste Pozsárnét és ezután néhány alkalommal behívatta magához az MSZMP-be. Meglepő módon azonban magáról az ügyről soha nem ejtett szót. Majd egyszerre fellelhetetlenné vált.

A koronatanú, T. Ferenc. Pozsárné tartalékos szolgálat alóli felmentését kéri a Honvédelmi Minisztériumban, hogy félelem nélkül beszélhessen. A felmentést megkapja. Ennek ellenére T. Ferenc eltűnik a szeme elől. Ha keresi, letagadtatja magát. Azt állítja, hogy Pozsárné annyit járt a nyakára, hogy csak azért mondta, amit mondott – többek közt Kocsis L Mihály, a Nők Lapja főszerkesztő helyettese előtt magnóra is – sőt leírt, hogy lerázza magáról.

Pozsár Jánosné már nem tud megállni. T. Ferenc levelének birtokában perújítást kér. És ha nem sikerül, gondolt már erre is, nőtüntetést szervez a Honvédelmi Minisztérium előtt. „Leszünk ketten-hárman, azután talán ezren is, akik épen beadjuk a gyerekünket a hadseregbe, azután nyomorékan vagy holtan kapjuk vissza őket.”
Nem tudom, lesze perújrafelvétel, s mi lesz a perújrafelvétel eredménye. (Perújítási nyomozást már elrendeltek!) Mindettől függetlenül, a történet példaértékű. Példa arra, amikor az állampolgár tökéletesen elveszíti hitét az államban, az igazságszolgáltatásban, annak képviselőiben, megszemélyesítőiben. Mégoly vad feltevései is példaértékűek volnának (ahogy Romániával kapcsolatban azok a JEL-KÉP legutóbbi számában megjelent tanulmány feldolgozta „szóbeszédek”). A szövevényes összefonódásról, az MSZMP-ben vagy minisztériumban dolgozó „nagy emberekről”, akiknek bárhova elérhet a kezük, tanúkat mozgathatnak bábokként, órákat állíthatnak vissza.

Befejezésül még egyszer az anyát idézem:

„Én ettől az államtól semmit sem kaptam. Volt egy ágyam, egy szekrényem, egy sparheltem. Az egy szobát is én vettem. És elvette a kisfiamat. Semmit se adott, de mindent elvett.”
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon