Skip to main content

Göndör, Bütyök, Cigány és a többiek

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


E csoportról jóval kevesebbet tudunk, mint az imént felsoroltakról, nem szerepeltek a forradalom alatt keletkezett cikkekben, röpcédulákban, rádióközlésekben. Pedig népes, jó harcértékű egység volt, és valószínűleg a legszervezettebben működött az önkéntes alapon rekrutálódott csoportok közül.

Megalakítóját és parancsnokát ifj. Wágner Istvánnak hívták, de ezt a forradalom alatt senki sem tudta. Húszéves volt, géplakatos. A személyét érintő kérdésekre csak annyit válaszolt, hogy nevezzék csak Göndörnek (külleméhez híven), és érjék be ennyivel; őt sem érdekli, ki honnan jött, aki harcolni akar a szabadságért, csatlakozhat a csoportjához. Göndör munkáscsaládból származott, korán elkerült (egy ismerője szerint megszökött) a szüleitől. 1953-ban, miután kitanult, harmadmagával illegálisan Jugoszláviába akart menni, azonban elfogták őket, és Wágnert kétévi börtönbüntetésre ítélték. A forradalom előtt is körözték, valószínűleg egy újabb „disszidálási” kísérlete miatt.

Már a forradalom első napjaiban, október 24–25-én megalakította fegyveres csoportját. A ferencvárosi Berzenczey utca 13. sz. alatt lévő munkásszállást választotta ki bázishelynek. Nemcsak a fegyveres ellenállást, hanem a rend fenntartását is feladatának tartotta, és megszervezte a környéken (így a Tűzoltó utcai garázs előtt is) az őrszolgálatot. Voltaképpen a Berzenczey utcai felkelők egy részéből és néhány szervezetlenül harcoló fegyveresből alakult meg valamivel később az Angyal István vezette Tűzoltó utcai csoport.

Göndör – más felkelőparancsnokokkal együtt – részt vett október 29–30-án a politikusokkal és a katonákkal folytatott fegyverszüneti tárgyalásokon, majd csoportjával csatlakozott a nemzetőrséghez, sőt egy embere, a sorkatona Székely Béla – Bütyök – bekerült a 31-én alakult Forradalmi Honvédelmi Bizottmányba is.

A létszám egyre növekedett, többnyire fiatal munkások vagy szakmunkástanulók jöttek, de később jelentkeztek tiszti iskolások is. Mivel bázishelyük mind szűkebbnek bizonyult, október 31.–november 1-jén átköltöztek a közeli Ferenc tér 15.-be, ahol egy női rendőrszállás volt. Előzőleg Kopácsi Sándor, Budapest rendőrkapitánya küldött ide 6-8 rendőrt Kalusi Sámuel tartalékos honvéd főhadnagy parancsnoksága alatt, hogy szervezzék meg az új karhatalmat a kerületben. A Páva utcai rendőrkapitányságot ugyanis október 25-én spontán módon összeverődött felkelők ostrommal elfoglalták, és feldúlták. Göndörék átmentek, igazoltatták a jövevény rendőröket, majd megállapodtak Kalusival, hogy a két egységet összevonják, a parancsnok Wágner, a parancsnokhelyettes pedig Kalusi lesz. Csakhogy ez nem tetszett az odaküldött rendőröknek, így ők odébbálltak.

A Ferenc téren immár – a nőkkel együtt – 80-100 nemzetőr tanyázott. Göndör három szakaszra osztotta a csoportot, és a szakaszparancsnokokat az addig nyújtott teljesítmények alapján nevezte ki. Így lépett elő Cigány, polgári nevén Onestyák László és Bekötöttfejű Cigány, azaz Falusi János (a harmadik szakaszparancsnok személyét illetően megoszlanak a források); helyetteseik közül csak Talsand József (Sváb) személyében lehetünk biztosak. A fegyverszünet alatt a szakaszok felváltva teljesítettek őrszolgálatot, hogy a környéken megakadályozzák a fosztogatást, és biztosítsák a lakosság számára az ellátást. Bejelentések alapján több ÁVH-st foglyul ejtettek. Őket a Ferenc téri rendőrszálláson őrizték, bízva abban, hogy – mint ez általános elgondolás is volt – ügyüket később törvényes keretek között kivizsgálják.

A katonás szervezettség, fegyelem megmutatkozott már a fegyverszünet előtti harcokban is. Egyikük vallomása szerint ebben az időben négy részlegre osztották a csoportot: az elsőnek az volt a feladata hogy a szovjet páncélosokra kézigránátot vagy „Molotov-koktélt” dobjon, a második gyújtólövedéket lőtt ki, a harmadik az égő páncélosokból menekülő szovjet katonákkal vette fel a harcot, a negyedik részleg pedig leszerelte az elhagyott járművek fegyvereit. De Göndör inkább csak a harcokban és a nemzetőri feladatokban követelte meg a fegyelmet, a szálláshelyen alkoholfogyasztás is előfordult, és többen a felkelők közül intim kapcsolatba kerültek a szálláson lévő rendőrnőkkel. Voltak, akik bejelentés nélkül jártak ki az épületből. Az ilyen „kihágások” miatt Kalusi parancsnokhelyettestől kaptak fejmosást, aki egyébként nem vett részt fegyveres akciókban, hanem a ruha- és élelemellátást intézte, és nyilvántartást vezetett a csoport tagjairól, a kiadott fegyverekről. E listát november 4–5. körül megsemmisítették. Egy kisebb lista azonban a forradalom megtorlóinak kezére került. Onestyák László zsebéből ugyanis, amikor a forradalom alatt egy ÁVH-st lakásán igazoltatott, kiesett a notesze (a nemzetőr-igazolványával együtt), és abban fel volt jegyezve szakasza 12-14 tagjának a neve.

A november 4-i szovjet agresszió előtti éjjel éppen folyt az italozás, de Göndör hajnali riadójára kiürítették a szálláshelyet, és tüzelőállást foglaltak el a környék épületeiben. A szovjet páncélosokban komoly károkat okozva november 7–8-ig folytatták az ellenállást. Ezután a csoport tagjai közül többen emigráltak, közöttük Bütyök, Bekötöttfejű Cigány és maga Göndör is, akiről mindössze annyit tudunk, hogy 1985 decemberében elhunyt. Nemigen lehet olvasni róla 1956 történeti irodalmában.

A Berzenczey utcai–Ferenc téri felkelők másik része büntetőeljárás alá került, miután 1957 március–áprilisától megkezdték a letartóztatásukat. Legtöbbjüket a 16 vádlottat felvonultató „Onestyák László és társai” perben ítélték el. Az I. rendű vádlottat, Onestyák Lászlót 1958. XI. 22-én és a XIII. rendű Zódor Jánost (aki a rádió ostromától kezdve vett részt a harcokban) 1958. X. 24-én kivégezték Halász Pál népbírósági tanácsa, illetve Vágó Tibor legfelsőbb bírósági tanácsa ítélete nyomán. Cserépy Gyula, aki a felkelőcsoportban november 4-én szakaszparancsnokká lépett elő, és akit életfogytig tartó szabadságvesztésre ítéltek, egészen 1970-ig börtönben ült.

Talsand József 20, Kalusi Sámuel 15, Blaskovics Pál (géppuskával harcolt) 12, Muzsinszki Mihály 10 évet kapott, ők azonban az 1963-as amnesztiával szabadultak. A többiekre 10 évnél rövidebb ideig tartó börtönbüntetést szabtak ki. A XVI. rendű vádlott, Kovács Éva különös balszerencsével, ritka hasonlóság miatt, azaz „ártatlanul” vált az eljárás szenvedő alanyává. A rá mért 3 év börtönbüntetésből másfél évet töltött le. A „Magyar Népköztársaság államrendjének megdöntésére irányuló szervezkedés” és hasonló „tényállások” kétségkívül rejtettek magukban koncepciós elemeket; 1956 előtt kreált pereket rendeztek, a forradalom után az esetek minősítésének eszközével álltak bosszút azon és úgy, akin és ahogy akartak. Azonban ismereteink szerint Kovács Éváé az egyetlen példa arra, hogy a megtorlás során valakit teljesen ok nélkül ítéltek el.
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon