Skip to main content

Győztünk ellenünk

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


Hosszú s göröngyös volt az út, míg ez eszme végül megtestesülni látszik, s értékét az sem csökkentheti, hogy a hátsó bejáraton át surrant föl a győzelmi emelvényig. S már csak egy utolsó alkotmányossági próbát kell kiállnia, hogy ott meg is pihenhessen. Ki hitte volna ezt másfél-két évvel ezelőtt az ellenzéki kerekasztal-tárgyalások idején?

Három nézet a kerekasztal körül

Akkoriban ott, a földtulajdoni viszonyok átalakítására három gondolatkör rajzolódott ki. (Az a negyedik, többé-kevésbé az Agrárszövetség által képviselt szintén hangsúlyos vélemény, miszerint e viszonyok rendezettek, a szükséges privatizáció módját és mértékét a tulajdonos nagyüzemekre lehet bízni – s ha az állam kárpótolni akar, azt tegye a saját zsebére, hisz a majdnem ingyenes földszerzés előnyeit nem az azt használó téeszek, hanem a mesterségesen alacsony élelmiszerárakon keresztül az egész társadalom élvezte –, szóval e vélemény nem talált képviselőre az EKA-ban.) Mi volt a már ott megfogalmazott három, egymástól eltérő gondolati irány?

1. Vissza az 1947-es tulajdonviszonyokhoz! Az éppen akkori tulajdonosok az igaziak. Tőlük jogtalanul „rabolták” el a földet, s rabló a rablott holmin nem szerezhet tulajdont. Ez volt a kisgazdák álláspontja. Utóbb előszeretettel hivatkoztak a német alkotmányra, amely szerint a tulajdonjog sosem évül el.

2. A termőföld a nemzet kincse, azt senki sem sajátíthatja ki egyéni céljaira. Ezért a tulajdonosi reformnak a föld tulajdonosává a helyi társadalom képviselőit, az önkormányzatokat kell megtennie. A továbbiakban az önkormányzat dolga, hogy e földtulajdont a közösség mindenkori érdekei szerint – általában hosszú távú bérlet formájában – hasznosítsa. Így egyúttal az önkormányzatok gazdasági helyzete is stabilizálódna. Ezt vallották a kereszténydemokraták.

3. A termőföldnek magántulajdonba kell kerülnie. A földet művelő befektető és a hitelezők biztonságát csak a hosszú távra stabil, ugyanakkor megterhelhető, elzálogosítható egyéni tulajdon szolgálja kielégítően, ráadásul gondosabb, eredményesebb gazdálkodói magatartást alakít ki, mint a sokféle szociális, gazdasági (és komasági) szempontot ötvöző közösségi hasznosítás. De éppen, mivel a korlátozottan rendelkezésre álló termőföld tulajdonjoga egyfajta monopólium, ennek birtokosát a közösség javára fizetendő járadék (földadó) terheli, s a tulajdonjog megszerzését a teljes nyilvánosságot biztosító földpiacon keresztül mindenki számára lehetővé kell tenni.

Az SZDSZ álláspontja: kik legyenek tulajdonosok?

Talán mondani sem kell, hogy a szabad demokraták ez utóbbi véleményt képviselték, két alapelv leszögezésével: 1. Az új tulajdonosok ne egy jogi aktus erejével, hanem piaci versenyben választódjanak ki. 2. A tulajdonrendezés ne konstruáljon a földtől távol élő tulajdonosokat, és ne hozza létre a járulékfizető bérlők sokaságát. (A földbérleti rendszert később a piac alakítsa ki: azok jussanak bérlet útján pótlólagos földhasznosítási lehetőséghez, akik a nagy átlagnál annyival olcsóbban termelnek, hogy a termék ára és termelési költségeik közé még a bérleti díj is befér.)

A földpiacon igénylőként jelentkezők egy körét méltányosságból az állam támogathatja – mondtuk – elővételi jog biztosításával az egykori megváltási áron, hosszú lejáratú kedvezményes hitelekkel, lízingelési lehetőséggel, földre váltható (fix névértékű, de a helyi földpiacon kialakuló aranykorona-értékű, méretű földnek megfelelő) állami vagyonjegy kiadásával. Kedvezményeket azonban csak azok kapjanak, akik a föld megművelését is vállalják.

Honnan jön a kínálat?

De nem elég csak a keresletet támogatni, a föld kínálatát is biztosítani kell. Egy átmeneti (pl. hároméves) időszakra a jelenlegi földhasználó nagyüzemeket a megfelelő igénylőkkel szemben kényszerértékesítési kötelezettség terhelné a közös tulajdonban lévő földek meghatározott hányadáig (pl. 30 százalékáig). A közös tulajdon e hányadát tehát vételi joggal terheltük volna. Később a jogászok figyelmeztettek, hogy a kényszerértékesítési kötelezettség alkotmányos problémákat okozna, ezért alakítottuk ki a kisajátítási joggal felruházott decentralizált földalapok koncepcióját.

A kormányjavaslat

Hosszas huzavonát követően, miközben a miniszterelnök az Alkotmánybíróság segítségével egyszer már elegánsan kilőtte koalíciós testvéreinek, a kisgazdáknak a reprivatizációs követelőzését, megszületett a kormány kárpótlási törvényjavaslata. Ennek mesterségesen elnyújtott parlamenti tárgyalása közben további belharcok eredményeként született a gyakorlatilag teljesen a kisgazda koncepcióra épülő hárompárti koalíciós megállapodás. (Beszélő II. évfolyam 12. szám.)

Alkotmányos aggályok

Már az eredeti törvényjavaslat láttán fölmerült az alkotmánybírósági állásfoglaláskérés gondolata, de akkor ezt elvetettük. Mivel a javaslat csak egy behatárolt, szűk rétegnek (a helyben lakó volt tulajdonosoknak) biztosította volna a kárpótlási jegy közvetlen (piactól független) földre válthatóságát, a káros hatás nem lett volna jelentős. Úgy gondoltuk, ne mi borítsuk fel az esetleges kompromisszumot, ne halasszuk tovább a tulajdonvita lezárását.

Az új koalíciós megállapodás azonban szélesre tárta s gyakorlatilag korlátlanná tette a közvetlen földvisszaigénylési lehetőséget; a vételi jogot kiterjesztette egy újabb nem állami tulajdonban lévő vagyoni körre, az önkormányzati lakásállományra. Ráadásul tovább növelte a kárpótlás mértékében amúgy is meglévő többszörös különbséget a föld, illetve egyéb vagyon után kárpótlásban részesülők között. (Ez a különbség csak részben derült ki a javaslat szövegéből. Látható a degressziós tábla és az inflációs szorzók révén, de az elvételkori forgalmi érték tudatos alábecsléséből adódó különbségekre csak később fognak rádöbbenni az érdekeltek.)

Ez a megállapodás messze túllépett az eredeti javaslat körül feltételezett csendes kompromisszumon, ami esetleg kikerülhetővé tette volna a jogi vitákat. Így számunkra egyértelművé vált, hogy nem mondhatunk le az Alkotmánybíróság állásfoglalásáról.

Az Alkotmánybíróság nem dönt, viszont elutasít – de mit?

A történet itt fordul groteszkbe. Az Alkotmánybíróság a politikai feladat súlya alatt görnyedve salamoni döntést hozott. Öt oldalon keresztül fejtegeti, hogy miért nem dönt a rendelkezések alkotmányellenességének kérdésében, majd megindokolja, hogy miért is nem alkotmányellenesek a rendelkezések. S itt jön az igazi meglepetés! Az indoklás szövege ugyanis nem a benyújtott törvényjavaslatról szól, hanem egy olyan koncepciót véd meg a szabad demokrata kifogásokkal szemben, amely kísértetiesen hasonlít az eredeti szabad demokrata javaslathoz. Mindenekelőtt leszögezi: a kárpótlással „az állam nem jogi igényeket elégít ki, hanem méltányosságból juttat javakat a kedvezményezetteknek”. (Nesze nektek, kisgazdák!) Épp ezért teheti meg, hogy nem egyenlő mércével mér, hisz „nincs senkinek joga arra, hogy egy ex gratia juttatás meghatározott formájában részesüljön”. Majd: „csak az követelhető meg, hogy a nem egyenlő kezelésnek ésszerű oka legyen… pl. gazdaságpolitikai preferenciák”. (Hogy is van azzal a kisgazda érvvel, mely szerint a kárpótlás kapcsán a gazdasági célszerűséget alá kell rendelni a politikai és jogi szempontoknak, s épp ezért kaphassanak a földtől távol élő s nem földművelő leszármazók is termőföldet?)

A jelen eljárásban nincs szükség kisajátításra – mondja az Alkotmánybíróság határozata –, a törvényjavaslat csupán vételi jogot biztosít, s nincs alkotmányos akadálya, hogy a szociális piacgazdaság megvalósítása, a társadalmi tulajdon lebontása során a terheket elosszák azok között, akik a társadalmi tulajdont ingyenesen megszerezték. Az szükséges csupán, hogy e vételi jog a törvényhozás gazdasági és politikai céljait szolgálja. „Ilyen cél például a jelenlegi szövetkezeti tulajdon átalakítása a szövetkezeti tag magántulajdonosok közös tulajdonává; hasonló feladat az önkormányzati tulajdon létrehozása.” (De ki beszél ebben a törvényjavaslatban a szövetkezeti tag jogáról a jelenlegi szövetkezeti tulajdonra? S az önkormányzati tulajdont éppen hogy megterheli, semmint létrehozná ez a javaslat! Ja persze: már megint a szabad demokrata koncepciót védi a T. Alkotmánybíróság. Ellenünk. Köszönjük.) S végül, hogy semmi kétség ne legyen, újra megerősítik, hogy senkinek semmiféle eredeti joga nincs a kárpótlásra: „az új jogalap a méltányosság. Ez tehát eleve kizárja a régi jogcímekre való hivatkozást.” Tehát a törvényjavaslatban lévő összes diszkrimináció védhető, akár a kárpótoltak körére, akár a kárpótlás mértékére vonatkozzék is. S hogy a törvényjavaslat a minimális gazdasági racionalitásnak sem felel meg? Ezt a korlátot felállítja ugyan az Alkotmánybíróság, de elbírálása nem e magas testület hatásköre.

Utolsó kívánság

Megkoronázandó nagy művüket, a kisgazdák eredetileg név szerinti szavazást kértek a kárpótlási törvényre. Hadd lássa mindenki, ki akarja az igazságot s ki van ellene. Adja Isten, hogy egy-két év múlva is ilyen büszkén vállalják, hogy ez az ő törvényük. Ez azt jelentené ugyanis, hogy mégsem okozott olyan mértékű gazdasági és társadalmi károkat, amilyenektől most okkal retteg a fél ország.
Kapcsolódó cikkek

Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon