Skip to main content

A jogrendszer „átalakításának” újabb fél éve

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

[Az Országgyűlés teljesítménye számokban]


Elfogadott új törvények, törvénymódosítások és országgyűlési határozatok, 1990. május 2.–1992.


Az Országgyűlés nyári szünete előtt, az MDF sajtótájékoztatóján Kutrucz Katalin ismét emlékeztetett arra, hogy a közvélemény lesújtó ítélete ellenére a Tisztelt Ház minden bizonnyal „világbajnoka” a törvényalkotásnak. Ez az érv, amelyet a Ház elnökétől is gyakran hallunk, a negativista acsarkodó szerepébe kényszerít mindenkit, akinek az Országgyűlés munkájáról nincs olyan jó véleménye, mint az idézett MDF-es politikusoknak.

Amikor az 1992-es év tavaszi-nyári ülésszakának teljesítményét számba vesszük, azt láthatjuk, hogy a megalkotott 31 új törvény, 24 törvénymódosítás és 47 országgyűlési határozat számszerűleg imponáló teljesítmény. De ahogyan az előző években, most is elmondható, hogy ezek mögött a számok mögött alig néhány jelentősebb törvény húzódik meg. Az új törvények közül jelentősebb jogalkotási lépés a szövetkezetekről szóló törvény, a Munka Törvénykönyve, a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény, a közalkalmazottakról szóló törvény, a Munkavállalói Résztulajdonosi Programról és az állami vagyonról szóló törvények. Természetesen az egyes szakterületeken megszületett többi törvényt ki-ki a saját szakmai elfogultsága szempontjából értékelheti, de azok jogi szempontból csak szűkebb terület szabályozására vállalkoztak.

Ábránd és való

A meghozott fontosabb törvények igazi értékeléséhez érdemes néhány pillantást vetnünk azoknak a törvényeknek a listájára, amelyeket a kormány erre a fél évre elfogadandónak ítélt. Ezt a jogalkotási tervet februárban fogadta el a kormány, s bár Balsai István igazságügy-miniszter egy interpellációra adott válaszban megpróbálta bagatellizálni a program jelentőségét, az Igazságügyi Minisztérium júniusban megjelent Két év után című tájékoztatója máshogyan vélekedik erről a jogalkotási tervről. A kiadványban olvashatjuk: „A gyakorlati munka elősegítése céljából az a módszer alakult ki, hogy a kormány a félévenként elkészített munkatervében foglalja össze az általa előterjesztendő törvényjavaslatokat, és a miniszterelnök ezekről a megfelelő időben tájékoztatja az Országgyűlés elnökét. A tervbe vett törvényjavaslatok jegyzéke… A nemzeti megújhodás programjával együtt, azt konkretizálva betöltötte a jogalkotási program feladatát.”

Az idézetből tehát az derül ki, hogy az a jegyzék, amit a miniszterelnök saját kezű aláírásával február 3-án eljutattatott az Országgyűlés elnökéhez, nem más, mint a jogalkotási program. A programot szemügyre véve azt tapasztaljuk, hogy annak csak egészen elenyésző hányadát sikerült a kormánynak az általa megjelölt határidőre benyújtani. A törvényjavaslatok benyújtásában a kormányt saját magán kívül senki nem akadályozza. Ez a körülmény azonban nem zavarja különösebben azokat a kormánypárti elfogultakat, akik a törvényalkotás lassúságáért kizárólag az ellenzék „obstrukcióját” teszik felelőssé.

A saját maga által vállalt határidőre összesen 3 javaslatot nyújtott be a kormány. A megígért és februárban még ebben a félévben meghozandónak ítélt törvények közül nem nyújtotta be a földtörvényt, a nemzeti és etnikai kisebbségekről, a környezetvédelemről és a nemzetbiztonságról szóló törvényeket. Ezen törvények közös sajátossága, hogy A nemzeti megújhodás programja már 1990-re, vagyis a kormány működésének első esztendejére megígérte elfogadásukat. De szép számmal vannak olyan törvények is, amelyeket most ígért meg a kormány először, és mégsem nyújtotta be őket az ülésszak végéig. Csak néhány példa: az innovációról, a munkavédelemről, a szociális ellátásról, a közoktatásról, a szakképzésről, a felsőoktatásról, a mezőgazdasági érdekképviseletről stb.

A kiszámíthatatlanság ütemterve

Azzal, hogy a kormány ígérete ellenére elmulasztja benyújtani ezeket a törvényeket, az Országgyűlést kényszerhelyzetbe hozza, hiszen ez hiába is akarná, nem tudja megtárgyalni a javaslatokat. Ennél azonban nagyobb baj, hogy az ígérgetés konzerválja a jogrendszer átalakulásának kiszámíthatatlanságát. Egy normális piaci társadalom elemi igénye a kiszámíthatóság. Az állampolgárok akár mint vállalkozók, akár mint munkavállalók szeretnék tudni, hogy életüket milyen szabályok alakítják, és komoly érdekük fűződik ezeknek a szabályoknak a stabilitásához. A magyar társadalom immár fél évtizede éli át a jogszabályok radikális átalakulásának korát. Sok ember kénytelen életét, jövőjét befolyásoló döntéseket úgy meghozni, hogy a döntésének feltételeit meghatározó joganyag jövőjéről semmit nem tudhat. (Az országban tízezrek lehetnek, akiknek telefonhoz jutása és ennek következtében vállalkozásaik sikere a távközlési törvény elfogadásától függ.)

A kiszámíthatatlan jogi viszonyok, az a körülmény, hogy egy-egy jogterület átfogó újraszabályozásának sem időpontját, sem irányát nem lehet még csak sejteni sem, a gazdasági élet kiszámíthatatlanságát is fokozza. A gazdaság szereplőinek helyzetét a jogalkotás jövőjének bizonytalansága majdnem olyan mértékben nehezíti, mint a gazdasági folyamatokban óhatatlanul benne rejlő bizonytalansági tényezők.

A megalkotott jogszabályok mennyiségénél és talán minőségénél is fontosabb, hogy születésük kiszámítható, átlátható legyen. A kormány azonban láthatólag nem tudta felmérni a feladat nagyságát a jogalkotási terv elkészítésekor. (Amikor például a miniszterelnök február 3-án megígérte, hogy február 15-ig beterjesztik a földtörvényt, kevéssé valószínű, hogy ne tudhatta volna, milyen kezdetleges állapotban van a tervezet. Azóta sincs beterjesztve.)

Ha azonban feltételezzük, hogy a feladatot mégis jól mérték fel, az szorul magyarázatra, miért nem teljesítették, amit önszántukból ígértek. Néhány esetben – például a rendőrségi törvény és a nemzetbiztonságról szóló törvény esetében – a kormány jóhiszeműsége is megkérdőjelezhető, hiszen ezeket a törvényeket már a rendszerváltást megelőző időszakban is rendkívül sürgősnek ítélte valamennyi politikai erő (kivéve az akkori uralkodó pártot). Az a tény, hogy ezek a törvények a mai napig nem születtek meg, sőt a nemzetbiztonsági törvénynek még a tervezete sincs meg, okot ad a feltételezésre, hogy a kormánynak nem is érdeke a jelenlegi helyzet – a törvény nélküli vagy csak lyukacsos, ideiglenesen szabályozott állapot – megváltoztatása.

Júniusban első hosszabb szünetét kezdte az Országgyűlés. A parlament iránti bizalom a mélyponton van. A törvényhozás kiszámíthatósága, a jogbiztonság ígérete tovább várat magára. Az MDF vezette kormánynak azonban még mindig nem sikerült világossá tennie, hogyan is viszonyul a megörökölt jogrendszerhez (kivéve a rádióra és a televízióra vonatkozó 1974-es kormányhatározat esetét, amelyben nagyon is világossá tette). Nem sikerült világossá tenni, hogy az „új rendszer” joga és állama mennyiben más, mint az előzőé volt.

Vagy mennyiben azonos azzal?


Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon