Skip to main content

Gyurkó Lajos

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Adalékok egy ellenforradalmár pályaképéhez


Az 1956. december 12–13-i egri sortűz, amelyet a kádárista karhatalom adott le a tüntető lakosokra, ismertté tett egy nevet, amelyről korábban kevesen hallhattak. Egy katonatiszt viselte ezt a nevet, az, aki a karhatalmat tűzparanccsal harcba vetette.

Jelen sorok írója azon kevesek közé tartozik a vele egykorú értelmiségiek között, aki előbb ismerte meg Gyurkó Lajos, mint Gyurkó László nevét. Mielőtt ennek magyarázatát adnám, előrebocsátom: amit Gyurkóról tudok, az egy adalék kivételével nem okmányokból és okmányokat feldolgozó szakirodalomból származik, hanem úgynevezett háttérinformációkból – népiesebben: pletykákból. Az elmúlt korszakok tanulmányozója jól tudja, hogy a politikai pletyka történelmi forrás. Természetesen kritikával kell kezelni, de ebben nem különbözik a hagyományos történeti forrásoktól. Azokat is forráskritikával kell felhasználni. Több évtizeden át kortárs megfigyelőként és egyidejűleg kutató történészként azt tapasztaltam, hogy a politikai pletyka megbízhatóbb forrásanyag, mint első látásra hinni hajlamosak vagyunk. Hosszú időkre terjedő tapasztalatomban a pletykáknak mintegy hetven-nyolcvan százaléka igaznak bizonyult.

1956 júliusában vonultam be második nyári egyhavi egyetemista katonai szolgálatomat letölteni. Az akkori rend az volt, hogy az egyetemisták a tartalékos tiszti kiképzést oly módon kapták, hogy az egyetemen heti tanrendbe iktatott és osztályozott honvédelemórákon elméleti kiképzésben részesültek, a gyakorlati kiképzést nyári szünetekben, kétszer egy hónapos, majd a diploma megszerzése után három hónapos katonai szolgálat során abszolválták.

„Magyarország nem lesz Poznan!”

Kecskemétre vonultam be. A helyőrség hadosztály-parancsnokság volt, a hadosztályparancsnok Gyurkó Lajos vezérőrnagy. Történelmi időket éltünk. Bevonulásunkat közvetlenül megelőzte a poznani felkelés. Ennek hatása azonnal érzékelhető volt. A pályaudvaron az ezredparancsnok fogadott bennünket. Ez nem volt szokásos, előző nyári kiképzésünkön nem részesültünk efféle megtiszteltetésben. Az alezredes beszédének summája az volt, hogy: „Magyarországon nem lesz Poznan!” A katonai szolgálat idején ért bennünket a júliusi KV-határozat, amely leváltotta Rákosit a főtitkárságból. Az egyetemisták érzelmeiket azzal nyilvánították ki, hogy miután másnap reggel a rádióból értesültek az eseményről, az egyetemista századok Rákosi-nótákat énekelve vonultak ki a gyakorlatra. Természetesen nem Rákosi melletti tüntetés okából. Mire délben bevonultunk ebédre, az ezrednél megkettőzték az őrséget; három órakor megjelent a hadosztályparancsnok, Gyurkó vezérőrnagy, és beszédet intézett a felsorakoztatott egyetemistákhoz. Beszédét azzal kezdte, hogy „Rákosi elvtársat a magyar nép szívébe zárta”, majd azzal folytatta, hogy reakciós erők, úgymint írók, újságírók és vasutasok ellenforradalmat készítenek elő. Szorgalmasan jártunk a Petőfi Kör üléseire, és olvastuk az Irodalmi Újságot, tehát az írók és az újságírók minősítése nem lepett meg bennünket, a vasutasok ilyen minősítését viszont nem tudtuk hová tenni. Sok évvel később tudtam meg, hogy 1952-ben a vasutasok között elharapódzott a szokás, hogy rongálták a síneket és a vagonokat – főleg azokon a vonalakon, amelyeken Záhony felé gördültek a szerelvények. Volt egy súlyos, vasutasok elleni szabotázsper. Mivel ebben az esetben nem mondvacsinált ellenség állítólagos kártevéséről volt szó, hanem valóságos népi ellenállásról, ezt a pert és hátterét elhallgatták. A sajtóban, amely tele volt a leleplezett ellenség elleni perekről szóló tudósításokkal – semmi nyoma nem volt. A feldühödött hadosztályparancsnok ezt fejtette ki értelmiségi rekrutáinak.

A néphatalom védelmében

A kádárista ötvenhatellenes irodalom említi, hogy az október 23-án megalakult Nagy Imre-kormány honvédelmi miniszterének, Janza Károlynak személyével a szovjetek elégedetlenek voltak, és helyette Uszta Gyulát vagy Gyurkó Lajost követelték a miniszteri posztra. Gyurkó volt az első vidéki parancsnok, aki katonai egységeket küldött Budapestre a forradalom leverésében való részvételre. A forradalom napjaiban véletlenül még láttam is az utcán egyszer volt ezredparancsnokomat. Volt alkalmam felidézni magamnak jóslatát Poznannal kapcsolatban. 1957-ben megismerkedtem egy exfőhadnaggyal, egy közeli ismerősöm bátyjával – aki eladdig Kecskeméten szolgált, november 4. után nem írta alá a Tiszti Nyilatkozatot, s ezért eltávolították a hadseregből. Tanúja volt a forradalmi eseményeknek a kecskeméti hadosztálynál. Elmesélte, hogy a városban fegyver először a cigánysor lakóinál jelent meg. Gyurkó harckocsikat küldött a lázadó lakótelepre. Az akkori szokások szerint tüzérségi lőszer nélkül. Nem azért, hogy a vérontást elkerülje, hanem mert nem bízott katonái rendszerhűségében. A parancsot követve a tankágyúkat benyomták a házak ablakán, majd a tank tornyát megfordították, s így romba döntötték a „putrit”. Néhány nappal később Tiszakécskén a felháborodott tömeg a község párttitkárának és tanácselnökének kivégzésére készült. A hadosztályparancsnok tudomást szerzett a készülő eseményről, és odaküldött két vadászgépet. A gépek előbb a felállított akasztófákra tüzeltek, majd amikor a tömeg erre nem oszlott szét, a tömeg közé. Számos halott volt. A tiszakécskeiek a halottakat szekerekre rakták, és tüntető menetben bevonultak Kecskemétre. Ennek hatása alatt megalakult a hadosztály Forradalmi Katonatanácsa, amelynek első határozata az volt, hogy Gyurkót kivégzik. A vezérőrnagy ezt nem várta meg, hanem felpattant egy „lökösre”, és elrepült Ungvárra a szovjetekhez helytállni.

Ezek ismeretében nem meglepő, ha ma az derül ki, hogy decemberben a karhatalom egyik magasabb parancsnoka volt, s felelős az egri sortűzért. Érdemeit azzal jutalmazták, hogy a Határőrség országos parancsnoka lett. 1960-ban az újságokban hírek jelentek meg az osztrák határon történt határincidensekről. A pesti értelmiség körében híre járt, hogy Gyurkó provokálta az incidenseket. A pesti értelmiség zöme ekkor találkozott először s mindmáig utoljára ezzel a névvel. A további pletyka szerint a KB elé citálták, és felelősségre vonták. Gyurkó követte Rákosi elvtárs 1936-os példáját, ügyészi pulpitussá változtatta a vádlottak padját, és felolvasott egy elaborátumot, amelyben leleplezte a Kádár-vezetés jobbos-revizionista elhajló vonalát.

A csapos

Ezután eltávolították a Határőrség éléről, és – mint később egy HM-állományba került volt évfolyamtársamtól hallottam – a tétényi sertéshizlalda igazgatója lett. Innen ment nyugdíjba. Évfolyamtársam elbeszélése szerint ezután kisegített felesége gebines kocsmájában. A rossz nyelvek szerint, miközben a sört kihordta, munkaköpenye alól kilátszott a lampaszos egyenruhanadrág.

Valamikor a hetvenes években halt meg.

1956 caraffái, haynaujai és prónayjai nem jelentek meg a nyilvánosság előtt. Tetteikkel tanulságos megismerkednie az utókornak.
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon