Skip to main content

Pap János

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

Pap János


1925-ben született Kaposváron. 1946–49-ig az Ajkai Erőmű vegyésztechnikusa. 1949–56-ig a Magyar Dolgozók Pártja Veszprém megyei bizottságának ipari-közlekedési osztályát vezeti, közben elvégzi a Pártfőiskolát. 1957-tól az MSZMP Veszprém megyei bizottságának első titkára, 1961-től belügyminiszter, 1963-tól miniszterelnök-helyettes. 1965-ben ismét Veszprém megye élére kerül vissza, ezúttal húsz évre.

Közben 1958-tól egészen 1985-ig folyamatosan országgyűlési képviselő, a honvédelmi bizottság elnöke, 1959–85-ig az MSZMP KB tagja.A volt Veszprém megyei első titkár nevét rendszerint együtt emlegették a Kádár-korszak hírhedtté vált megyei kiskirályaiéval: Komócsin Zoltánnal (Csongrád), Cservenkánéval (Pest), Hári Bélával (Győr-Sopron). A közvélemény úgy tudja, hogy Pap kegyetlen ötvenhatos megtorló magatartásának köszönhette azt, hogy 1962–1963-ban belügyminiszter volt. Ismereteim szerint azonban – bár mindez nem érinti a Brusznyay-ügyben játszott szerepének megítélését – nem ez volt az ok.

Amit ennek a belügyminiszterségnek az igazi hátteréről tudni, ún. háttérinformációkon alapszik. Híresztelést fogok ismertetni; sőt ebben az esetben szándékos kiszivárogtatásról lehet csak szó, mivel Pap János teljesen ismeretlen neve nem juthatott volna a pesti kávéházi pletykagyártó eszébe. Ez a háttérinformáció olyasmiről ad hírt, ami jelentőségében messze túlmegy Pap János személyén. Bizonyos értelemben a Kádár-rendszer „földalatti történetébe” enged bepillantást.

A „földalatti történet” vonatkozó eseménye a következő. 1960-ban napirendre került az ötvenhatos bebörtönzöttek részére adandó amnesztia. A megbékélési hangulatot konszolidáló gesztus éles ellenzésre talált a már addig is keményebb diktatúrát követelő körökben, amelyek élén Münnich állott, bele volt keveredve a Rákosi-emigráció, frakciószervezete pedig a Partizán Szövetség és a Táncsics Kör voltak. A keményebb diktatúrás irányzatot aktivizálta, hogy elterjedt a híre annak, hogy a Szovjetunióban a XXI. pártkongresszus előkészületei során megküldték megvitatásra a pártalapszervezeteknek az Ulan Bator-i nagykövetség alapszervezetének (az olvasó talán emlékezik arra, hogy 1957-ben mongóliai nagykövetté bukott le Molotov) bírálatát a kongresszusi előkészítő anyagról. Ez a vitairat „lerántotta a leplet” a Nyugattal folytatandó békés gazdasági versenyek osztályharcot feladó kapituláns és revizionista voltáról. A kemény körök félreértették a helyzetet. Azt hitték, hogy mindez azt készíti elő, hogy az új kongresszus dezavuálja a XX. kongresszust, és rehabilitálja a sztálinizmust. Pedig valójában az ellenkezőjéről volt szó: a pártdemokráciát szimuláló eljárással Molotovék pártból való kizárását készítették elő. Ennek a hírnek az inspirációjára kibontakozott egy szervezkedés, amely célul tűzte ki, hogy mihelyt a kongresszuson láthatóvá válik az új vonal, cselekszenek: erőszakkal eltávolítják a Kádár-vezetést, és puccsal átveszik a hatalmat. A fő feladat a fegyveres erőkre várt. Moldova „elbocsátott légiója” ennek az akciónak részben kiszuperált, részben aktív ÁVO-s részéről szól, a fő harci osztag azonban a hadsereg lett volna. A szervezkedés gyakorlati vezetője Dapsy Károly honvéd vezérkari főnök volt, a politikai vezér Olt Károly, az Állami Egyházügyi Hivatal akkori elnöke. A szálak felnyúltak Münnichig és Kiss Károlyig, a Moszkvában ugrásra készen váró Rákosi–Gerő-emigráció is be volt kapcsolva. A szervezkedés már a szovjet kongresszus előtt lebukott. Készítettek egy tervezetet, s ezt elküldték Révész Géza moszkvai nagykövetnek, akire számítottak, hogy továbbítsa az SZKP vezetőségéhez. Révész azonban Kádárnak kézbesítette a feljelentő iratot.

A mulatság kedvéért még egy valószínűtlen másik történetet is elmesélek. Eszerint ekkortájt Magyarország valamiféle egyház-politikai megállapodásra készült Csehszlovákiával, s ennek előkészítésére Olt Prágába utazott. A díszvacsorán részegen azt mondta volna az ott megjelent cseh és szlovák püspököknek, hogy ne kössék meg a megállapodást, mivel ennek a revizionista kormánynak a napjai meg vannak számlálva. Ha a történet netán mégis igaz, el lehet képzelni a püspökök eufóriáját, hogy feljelenthetnek egy egyházügyi hivatali elnököt. A puccs tehát Prágából is visszajelződött a Kádár-vezetésnek.

Ennek az akciónak megtorlásaként zárták ki a pártból Rákosit és Gerőt, és 1962 augusztusában az MSZMP Központi Bizottsága határozatot hozott arról, hogy a belügyi és az igazságszolgáltatási apparátusból el kell távolítani mindazokat, akik 1953 előtt koncepciós perek lebonyolításában voltak bűnösök.

Itt jön a képbe Pap János. A tisztogatás lebonyolítását három funkcionáriusra bízták. Legfelső szinten az adminisztratív titkárra, Marosán Györgyre. Pedig „Buci Gyurit” inkább az összeesküvők holdudvarában lehetett volna elképzelni. Az élet azonban akkor is bonyolultabb volt. A véresszájú demagóg az 1957-es és az utáni pártvezetésben folyó harcokban következetesen Kádár fő támasza volt a keményvonalasokkal szemben. Mint „jobbos” került a pártközpont apparátusának Adminisztratív Osztálya élére Tömpe András (a korai ötvenes években állítólag a SZU latin-amerikai kémrezidense); és ennek a feladatnak a végrehajtására lesz Pap János a belügyminiszter. Az akkori hírek szerint azért került ilyen szerepbe, mert korábban megyei első titkárként is gyakran szembekerült az állambiztonsági szervezettel. E szerint a verzió szerint Pap a Rákosi-időkben ÁVH-s volt. Legmagasabb beosztása Komárom megye államvédelmi parancsnoki posztja lett volna. Ennek során szembekerült a „szervvel”, átkérte magát a pártapparátusba. Így lett 1956 őszére Veszprém megyei első titkár. A forradalom után is az lett volna a híre, hogy „utazik” a megyei „cég”-kirendeltségre, és ott tart be nekik, ahol tud.

Amikor a tisztogatás lezajlott, mindhárom említett komisszár, Marosán, Tömpe és Pap szembekerült a felső pártvezetéssel, mert a tisztogatást nem tartották kielégítő mértékben mélyrehatolónak. Ráadásul az is felmerült igényként, hogy hajtsanak végre ilyen tisztogatást a pártapparátusban is, és ezzel a követeléssel „túllicitálóknak” minősültek, és lebuktak a tisztogatás végrehajtására nyert pozíciójukból. Marosán ügyet is csinált. Sértődött beadványt intézett a KB-hez, amelyben gondosan elhallgatta a valódi problémát, és önkényeskedéssel, a választott pártszervek semmibevevésével vádolta magát Kádárt és közvetlen környezetét. Az ügy nyilvánosságot kapott, és ez Marosán párttagságába került.

Pap Jánost először felfelé buktatták ki a miniszterségből: 1964-ben rövid időre a fegyveres testületek kormányfelügyeletét ellátó miniszterelnök-helyettes lett. Röviddel ezután visszalapátolták Veszprém megye élére. A történelem szereplőinek általában több szerepet oszt. Pap János játszotta az ötvenhatos rendcsináló szerepét, volt (ha igaz) egyik komisszárja a Kádár-rendszer egyetlen és egyben utolsó desztalinizáló akciójának, és később hosszú ideig volt egyike az ismertté vált megyediktátoroknak. A legfontosabb szerep bizonnyal, amit pályája során játszott – feltéve, hogy a fenti információk nem teljesen valótlanok – az, amellyel részese volt annak a harcnak, amelynek eredményeként létrejött az ún. „kádárizmus”, az akkori Ulbricht-, Novotny-, Ceausescu-, Zsivkov-rendszerekhez képest puhább diktatúra.
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon