Skip to main content

Ha szabadon szól a száj

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Képviselők és a szólásszabadság


„Senki sem kételkedik abban, hogy ami egyszer törvénnyé vált, az jogos. De semmi nem lehet törvénnyé, míg valaki azt elő nem terjeszti, valamint a törvény nem jogtalan, úgy az előterjesztés sem az. A tagoknak oly szabadoknak kell lenniök, mint maga a ház. A törvény nem forgatja fel az állam rendjét, s így nem teszi azt a vitatkozás sem, mert javasolva és megvitatva kell lennie annak, ami törvénnyé lesz.”

Ez a kijelentés 1667-ben hangzott el az angol alsóházban. Parlamenti gyakorlatunk elmúlt fél éve igencsak időszerűvé teszi a kérdést: mennyire szabadok a képviselők, mennyire szabad a Ház maga? És különösen: mennyire szabad a szólás vita közben? Csak az utóbbi időszak eseményeiből két példa: Pozsgay Imre akkor még szocialista párti képviselő mentelmi jogát fenntartotta a testület, amikor rágalmazás miatt feljelentést tett ellene az a személy, akit Pozsgay az emlékezetes gombnyomogatási affér alkalmával hivatásos feljelentőnek, titkosügynöknek minősített. Három hete pedig a Fidesz frakcióvezetője kertelés nélkül hazugnak nevezte a kormányt; Torgyán József kisgazdapárti frakcióvezető erre kijelentette:

„Ez a kifejezés a parlamentben olyan súlyúnak minősül, amely még a mentelmi jogra tekintettel sem engedhető meg, mert ez a kifejezés nem esik a mentelmi jog alá sem.”

Tényleg, mi esik a mentelmi jog alá? Hol van a képviselői szólásszabadság határa? Izgathat-e közösség ellen? (Gondoljunk a hordóügyre vagy éppen Torgyán emlékezetes szavaira: „tudjuk mi, milyen magyar emberek Deutsch és Pető képviselők”.) Hova sorolandók be a szélsőséges megnyilvánulások? Milyen értelemben van általános mentelmi joga egy képviselőnek?

„Mint sok minden másban, közjogunk ebben is amnéziás volt és ideologikus” – mondja Kukorelli István alkotmányjogász. Szabályozásunk most már utolérte a kort:

„A képviselő és a volt képviselő bíróság vagy más hatóság előtt nem vonható felelősségre leadott szavazata, továbbá a megbízatásának gyakorlása során általa közölt tény vagy vélemény miatt. Ez a mentesség nem vonatkozik a rágalmazásra és a becsületsértésre, valamint a képviselő polgári jogi felelősségére.” (1990. évi LV. tv. 2.)

A jogirodalomban sokat vitatott kérdés, hogy a felelőtlenség megilleti-e a szenátort, képviselőt a Ház falain kívül is. Élvez-e különleges védelmet azért, amit pártgyűléseken, választókkal történő érintkezés során, beszámolóiban, levelezésében elmond, leír? A jogértelmezés ahhoz az állásponthoz közelít, hogy szigorúan csak a képviselői minőségben tanúsított magatartás élvezzen mentességet. Így a pártértekezlet, ami ugyan segíti a képviselő munkáját, de nem a parlament egészét, nem tartozik ide. A mentesség amúgy is a testülethez tartozás jogán illeti meg az egyént. Más egyéb esetben is, ha a képviselő ténykedése közérdekű, az még nem okvetlenül része a törvényhozás működésének.

A magyar megoldás a német és a görög példát követi. A parlamentek nem kívánnak törvényszékként működni, kivételes esetekben – rágalmazás és becsületsértés esetében – utat nyitnak a rendes bírósági eljárásnak. Nem azt mondja egyik sem, hogy rágalmazás és becsületsértés esetén eljárást kell indítani; azt mondják, hogy nem vonatkozik a képviselőkre az a mentesség, hogy semmilyen eljárásnak nincs helye a képviselői minőséggel összefüggő tevékenység során mondottak miatt.

Az angol parlament 350 éve alatt négy-öt olyan eset történt, amikor személyében sértettek meg valakit. Előfordult, hogy a miniszterelnököt nevezte valaki árulónak vagy – ahogy azt Jennings írja krónikájában – egy honatya hóna alá kapta a speaker (házelnök) előtt lévő feszületet, és elrohant vele. Az angol közjog egyébként a mentelmi jog másik ágán, a sérthetetlenség vonalán – ami feltételes eljárási mentességet biztosít más hatóságok, pl. rendőrség, ügyészség eljárásaival szemben – tartózkodó. A törvény előtti egyenlőség elvéből kiindulva nem adja meg ezt a privilégiumot a képviselőknek. (Megteheti, hisz a bírói szervezet itt a legfüggetlenebb a végrehajtói hatalomtól.)

Németországban Karl Liebknecht a Reichstag egy nyitó ülésén tüntetőleg ülve maradt, amikor az uralkodó éppen tiszteletét tette. Felségsértés címén indult ellene eljárás, de a parlament nem függesztette fel mentelmi jogát, mondván, ez az ellenzék szabad véleménynyilvánításának egyik formája, joga van ülve maradni. Pár éve a Bundestag ülésén – ahogy arra Eörsi István utal a Népszabadság október 31-i számában – Joschka Fischer zöldpárti képviselő intézett az elnökhöz nem éppen úri etikettben fogant mondatot „Elnök úr, engedelmével, ön egy seggfej.” 1988-ban viszont a Bundestag elnöke, Philip Jenninger nem a ház valamelyik bizottsága előtt felelt az 1938-as náci pogrom, a „kristályéjszaka” évfordulóján tartott hosszú beszédében elmondottak miatt, hanem politikai úton vonták felelősségre. Az uniópártok frakciói kényszerítették lemondásra, többek között ilyen kijelentések miatt: „Ami pedig a zsidókat illette: vajon nem olyan szerepet töltöttek-e be a múltban, amely nem illette meg őket? Nem kellett-e végre korlátozásokkal is számot vetniük; netán egyenesen nem érdemelték-e meg, hogy korlátok közé szorítsák őket? És mindenekelőtt: a propaganda – eltekintve a vad, komolyan nem veendő túlzásoktól – lényeges pontokon nem vágott-e egybe az egyes emberek vélelmeivel és meggyőződéseivel?”

Franciaországban ez év tavaszán a szélsőséges, fajvédő kirohanásoktól sem mentes Le Pen működése vetette fel azt a kérdést, hogy el lehet-e tiltani bizonyos kijelentésektől a nemzetgyűlés tagjait, a politikai élet szereplőit. Elkészült egy törvénytervezet ennek szabályozására, de mindmáig beterjesztés előtt áll, hisz óhatatlanul súlyos konfliktusba kerül a parlamenti szólásszabadsággal.

Magyarországon az 1945 utáni koalíciós időszakban a parlamenti élet hemzsegett a mentelmi ügyektől. Nyílt pártharcok folytak a nemzetgyűlésben, s ehhez egyik legjobb eszköznek a mentelmi jog bizonyult. Ebben a ciklusban a „felelőtlenség” három személyt érintett, míg sérthetetlenségi ügye közel 100 képviselőnek volt. Persze, ekkor nagyon könnyű volt sajtóvétséget elkövetnie egy újságíró képviselőnek, csak kételyeit kellett kifejezni, hogy a stabilizáció belső erőből nem valósítható meg. Népellenes bűntettel lehetett vádolni valakit, mert a fennálló rendszert parancsuralminak nevezte; háborús bűntettel gyanúsítani, mert választói nagygyűlésen olyat mondott, hogy a magyar népnek nem kell a kolhozrendszer.

Ma a legelőbbre az amerikai törvényhozás és jogszolgáltatás gyakorlata tart. Krokovay Zsolt filozófustól és Lövétei István alkotmányjogásztól tudjuk: ma Amerikában az állam nemhogy a kongresszusban, de egyáltalán a politikai vitákban elhangzottakért sem vizsgálhatja bírósági úton az igazságot. Amerikában ugyanis nem az elkövetőnek, az esetleges rágalmazónak kell bizonyítania a tényeket, hanem a panaszosnak kell előadnia panaszának alapját. Ez különleges védelmet, elsőbbséget ad a szólásszabadságnak, s nemcsak a szenátorok élveznek privilegizált helyzetet. A Legfőbb Bíróság szerint, ahogy nem lehet a Biblia egyes helyeinek értelmezésébe belemenni, ugyanúgy a politikai tartalmú rágalmakban sem kutatható az igazság. Nem vizsgálhatja a bíróság, hogy ki fogott kezet Szent Ferenccel.

Az alakuló magyar parlamenti életben a közvetítések nyilvánossága, nem pedig a jogi fenyegetettség jelenthet nagyobb kontrollt. A mentelmi jog alapján tehát nem lehet felelősségre vonni a képviselőt, bármit is mondjon. Ez nem azt jelenti, hogy a képviselő nem követhet el olyasmit, ami egy magánszemély esetében a jogi felelősségre vonás igényét felvethetné. Azonban egy dolog a modor megítélése (Pozsgay, Orbán, Liebknecht, Joschka Fischer esetében), és más dolog a felelősség politikai síkon történő értelmezése (Jenninger).

Azt jelenti ez, hogy a Házban bármit és bármilyen hangnemben el lehet mondani? – kérdeztük Krokovay Zsoltot. „Korántsem. Egyrészt a törvényhozásnak megvannak a maga elfogadott házszabályai, amelyekben ésszerű önkorlátozás alakítható ki a felszólalások rendjére vonatkozóan. Másrészt a sértettnek módjában áll politikai eszközökkel válaszolni. Ha van értelme, úgy szavakra szavakkal. Ha nincs, úgy a jó ízlésű közvéleményhez és a választópolgárok összességéhez, vagyis a nyilvánossághoz folyamodva. Egészséges parlamentarizmusban ez nem semmi. Egészséges parlamentarizmusban súlyos árat fizet az a politikai erő, amely megszegi az önkorlátozás kölcsönösen elfogadott szabályait.”


Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon