Skip to main content

Irány a posvány

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
A köz és a közpénzek


A rendszerváltás első éveiben módfelett elszaporodtak a nonprofit szervezetek és különösen az alapítványok. 1989 decemberében körülbelül 400 alapítvány működött hárommilliárd forint alaptőkével, 22 hónappal később már 6000 az alapítványok száma, és tizennyolcmilliárd forint az alaptőkék összege. A nonprofit szférát természetesen nem a pénzbőségtől szenvedő polgárok és magánvállalkozások hizlalják, hanem az állam. Az alapítványok egyharmadát kormányzati szervek, illetve költségvetési intézmények alapították, s a hozzájuk érkező adományok egyharmada, az összes nonprofit szervezethez érkező adományoknak pedig a kétharmada kormányzati és költségvetési forrásból származott. Az 1990-es költségvetésből még csak 250 millió forint jutott az alapítványoknak, az 1992-esből már 2,6 milliárd, az 1993-asból 5,3 milliárd, és ebben még nincsenek benne a kormány tartalék keretéből és a központi alapokból származó pénzek, s kiváltképp nincs benne az ingyenes vagyonjuttatás, amelynek értéke a pénzbeli támogatás többszöröse.

A nonprofit szervezetek (egyesületek és alapítványok) ebben az évben (ha a gonosz pótköltségvetők közbe nem lépnek) háromszor annyi pénzt kapnak, mint 1991-ben. Az állami alapítású nonprofit szervezetek hússzor annyit, a civil szervezetek (az egyházi alapításúakat nem számítva) viszont még nominál értékben is kevesebbet, mint három évvel ezelőtt. Az állami szervezetek részesedése a támogatásból 6%-ról 43%-ra nőtt, a civileké 53%-ról 17%-ra csökkent (az egyházaké nem változott), miközben a civil szervezetek adózási feltételei egyre rosszabbak, s a magántőke, sőt még a magánpolgár is egyre rosszabb adózási feltételek mellett támogathatja őket. (Viszont még ezek a feltételek is sokkal jobbak, mint amilyenek a kormány eredeti javaslata szerint lettek volna.) Az államháztartási törvény megszületése óta a költségvetési intézmények is csak kormányzati hozzájárulással adhatnak át pénzt és vagyont.

A nonprofit szféra tehát nem azért erősödik, mert a civil szervezetek erősödnek – azok ugyanis egyáltalán nem erősödnek. De nem is azért, mert az állam jobban támogatja a „humán szférát” egyáltalán nem támogatja jobban, az állam kulturális ráfordításainak a reálértéke például 30%-kal kisebb lesz az idén, mint 1992-ben volt. Egyszerűen arról van szó, hogy az állam a kevesebből egyre többet oszt el a nonprofit szférán, mindenekelőtt az általa létrehozott alapítványokon keresztül, s igazából ezeknek az alapítványoknak a monopolhelyzete erősödik.

1991-ben még csak négy úgynevezett központi alapítvány jelent meg a költségvetésben, 1993-ban már 15. Alapítvánnyá alakultak különböző állami alapok, így keletkezett a Mozgókép Alapítvány, a Magyar Könyv Alapítvány, a Magyar Alkotóművészeti Alapítvány stb. Az Üdülési Főigazgatóság helyébe lépett a 25 milliárdos ingatlanvagyonnal startoló Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány. Központi alapítványokból támogatják a magyarországi kisebbségeket és a határokon túli magyar kisebbségeket (Teleki, Illyés Alapítvány stb.).

Az önmagában nem baj, ha a közpénzek alapítványokon folynak keresztül. Sőt. Az állami alapot a miniszter kezeli, és csak a költségvetés táplálhatja. Az alapítványnak kuratóriuma van, és mindenféle forrásból fogadhat pénzt. A baj az, hogy ma szinte kizárólag az alapító jóindulatán múlik, hogy az alapítvány működése mennyire demokratikus.

A kormány indulatai az elmúlt négy évben némiképp megváltoztak. Az első időkben alakult kuratóriumok némelyike – például a Mozgókép Alapítványé, a Magyar Könyv Alapítványé – még egyáltalán nem volt egyszínű, s a kormányzat által létrehozott alapítványok alapító okiratai és a rájuk vonatkozó döntések rendszeresen megjelentek a Magyar Közlönyben. Azután fokozódott a nemzeti helyzet, s 1992 második felétől ez a gyakorlat megváltozott. A Művészeti és Szabadművelődési Alapítványt már titkos határozattal hozzák létre, és a valóságos döntési joggal rendelkező kuratóriumába már csak megbízható eszmetársakat eresztenek be, azokat viszont tíz évre nevezik ki. A volt KISZ-vagyont kezelő Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Alapítvány többpárti kuratóriumát már korábban homogenizálták eléggé botrányos körülmények között. A Hungária Televízió Alapítványt szintén egynemű kuratóriummal, meghatározatlan időre kinevezett elnökkel hozták létre, titkos határozatokkal táplálták, sötét ügyletekkel juttatták vagyonhoz, és a befolyásolhatatlan, független bírósággal a szokásos három hónap helyett egyetlen nap alatt jegyeztették be. A Szabadságharcosokért Alapítvány kuratóriumába már bevonult a fél kormány.

A ciklus végére a kormány végképp elszemtelenedett. Az illetékes alapítvány teljes mellőzésével ajándékozta meg Kulin Ferenc frakcióvezető ifjúkori barátainak kezdő könyvkiadói vállalkozását, a Kortárs Kiadót 40 millió forinttal. De ez semmi ahhoz képest, hogy a két forduló között három kormánybarát alapítvány minimális alaptőkével létrehozta a Magyar Nemzeti Tájékoztatási Alapítványt, amelynek kuratóriumába magánszemélyként bevonult öt miniszter, egy államtitkár (plusz a Chrudinák), majd támogatáskérő leveleket küldtek a tiszteletbeli kurátorok által vezetett minisztériumokba és állami szervekhez, hogy a kormányváltás után is legyen egy kis pénzük a nemzeti igazság bel- és külföldi terjesztésére. A minisztériumok átvétele után talán majd kiderül, mennyivel szánták meg magukat.

A bajok (egyik) gyökere az, hogy a közpénzekkel dolgozó alapítványok – egy kivételével – mind a mai napig magánalapítványként működnek. A törvények úgy védik a közszférát a köz tekintetétől, ahogyan a magánszférát kell. Az alapítványok nem kötelesek nyilvánosságra hozni sem az alapító okirataikat, sem a pénzügyi adataikat, de még a kuratóriumuk névsorát sem. Az alapító akkor változtatja meg az alapító okiratot és azzal együtt a kuratórium összetételét, amikor akarja. Az alapítványokat nem tudja átvilágítani sem a számvevőszék, sem a kormány belső ellenőrzése.

A Polgári Törvénykönyv tavaly októberi módosítása előtt a közalapítvány fogalma a magyar jogrendben nem létezett. Azóta létezik, és 1994. január elsejétől az Országgyűlés, a kormány és az önkormányzatok közfeladatok ellátására már csak közalapítványt hozhatnak létre. A régebben létrehozott alapítványokat is át lehet minősíteni közalapítvánnyá, ha a közalapító ezt akarja. A kormány azonban ezt egyáltalán nem akarta, és kizárólag a Duna Tv-t működtető alapítványt minősítette át, a Duna Tv közszolgálati státusának megerősítése végett.

A közalapítvány jogi bevezetését is csak azért szorgalmazták, mert a Magyar Rádió és a Magyar Televízió működtetését közalapítványi formában képzelték el.

Ezt a formát a magyarországi pártok közül az SZDSZ kedveli leginkább. Programja szerint a felsőoktatásban, és a kultúra finanszírozásában is, is alapvető szerepet szán neki. A koalíciós megállapodásban az áll, hogy a kormánypártok „felül kívánják vizsgálni az állami részvétellel létrejött kulturális alapítványok struktúráját… Olyan közalapítványi rendszer kialakítása a cél, amely garantálja a támogatás elosztásának függetlenségét a kormánytól, a szakmai szervezetek és a közönség képviseleti szerveinek részvételét és teljes döntési autonómiáját, valamint a legszélesebb társadalmi nyilvánosságot.” Információink szerint a pártok között abban is egyetértés van, hogy közalapítvánnyá kell alakítani minden kormányzati alapítású alapítványt visszamenőleg egészen a Glatz Ferenc minisztersége alatt alapított Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítványig, amely sikerrel függetlenítette magát, és a magával vitt (azóta megsokszorozott) 400 millió forintját a kultusztárcától.

Ez eddig egyszerű, de kevés. Azért kevés, mert a közalapítványi forma a jelenlegi szabályozás szerint biztosítja ugyan az alapító okirat és a gazdasági adatok nyilvánosságát, de nem korlátozza az alapító jogait, és nem is engedi meg az alapítónak, hogy korlátozza önmagát. Az alapító nem adhatja át a kuratóriumi tagok kijelölésének jogát semmilyen szervezetnek, nem biztosíthat senkinek beleszólást az alapító okirat módosításába. Sőt, a közalapítvány alapítója még többet is megtehet, mint a magánalapítványé, mert bármikor meg is szüntetheti az alapítványt arra hivatkozva, hogy más formában jobban biztosítható annak a közfeladatnak az ellátása, amelyre az alapítványt létrehozták. Ha tehát a koalíciós pártok komolyan gondolják azt, ami a megállapodásban áll, és jogilag is fel akarják építeni a delegálási rendszert, biztosítani kívánják a rotációt, jogi garanciát kívánnak adni arra, hogy ne szüntethesse meg az alapító az egész alapítványt, ha nem tetszenek neki a kuratórium döntései, akkor a közalapítványokról valamilyen formában új törvényt kell alkotni, és ez a jogászok szerint egyáltalán nem lesz egyszerű.

Az alapítványi szakértők szerint pedig akkor sem lesz egyszerű az élet, ha ez sikerül. A delegálási rendszer, mondják azok, akiknek már volt szerencséjük megszenvedni az alapítványi demokráciát, a középszer uralmának kedvez, amelyet nehezen törnek át az új műfajok, művészeti ágak, tudományterületek, stílusok, a zseniális különcök. Hollandiában a demokratikus, delegált kuratórium kikerülésével külön csúcskuratóriumot kellett létrehozni, hogy a „szabálytalan” színházi vállalkozásokat is támogassa valaki.

Ha nem következik be az, amitől többen tartanak (lásd Tellér Gyula interjúja, Beszélő, 25. szám), hogy a szabad demokrata „köménymag” Fodor Gábor háta mögül mégiscsak folytatni akarja a kultúrharcot, sem az, amitől szintén többen tartanak, hogy az MSZP igenis törekszik az ideológiai térnyerésre a kultúra területén, akkor a kultúrbéke veszélyeivel kell szembenéznünk. Azzal tudniillik, hogy a békesség érdekében a kompenzációs szempontok uralják majd a pénzosztást, az egyensúly fontosabb lesz, mint a minőség, nem működik a szelekció, továbbra is mindenki ráfér majd a tudományos és művészeti pályákra aki valaha diplomát kapott és kitart, a pénz szétaprózódik, sokan kapnak valamit, és senki nem kap eleget stb.

De egyelőre azért a demokrácia posványába vágynánk. Majd ráérünk utálni, ha benne leszünk.


Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon