Skip to main content

Jane Austentől a Spice Girlsig

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
avagy a brit művészetfinanszírozás rejtelmei
Epizódok a pénzkérés történetéből


Mottó 1:
„A koncerttermek, a modern könyvtárak, színházak és megfelelő központok biztosításával azt szeretnénk elérni, hogy polgáraink a nemzet kulturális örökségéhez teljes körűen hozzáférhessenek.”
1946 – John Maynard Keynes beszéde az új testület, az Arts Council működésének alapelveiről

Mottó 2:
„A brit turizmusnak az a kultúra, mint ami Spanyolországnak a napfény.”
1985 – William Rees-Mogg, az Arts Council elnöke

Mottó 3:
„Kultúránknak nem része, hogy egy kulturális politika fogalmi rendszerében gondolkozzunk.”
1996 – a Major-kormány egyik névtelen illetékese

Shakespeare, Jane Austen, Burns, Elgar, Constable, Harold Pinter, Beatles – a névsor tetszés szerint bővíthető és folytatható. Nagy-Britannia sokszínű, gazdag és komplex kulturális öröksége az évszázadok során ápolásra méltó hagyománnyá nemesedett. Mégis, a modernkori angol történelemben a kultúra kicsit mindig mostohagyerek volt, olyannyira, hogy egészen a Munkáspárt 1997-es választási győzelméig nem is volt saját minisztériuma. (Ennek mélyebb okait ezen írás keretei közt nem tudjuk elemezni, csak jelezni szeretném, hogy a kultúra leginkább a műemlékvédelemmel egy intézményi kalap alá vett nemszeretem feladat volt a legutóbbi időkig. Sokáig a kultúra ügyeit államtitkár intézte változó tárcák alá sorolva. Még mint Kulturális Örökség Minisztériuma is csak 1992-től létezett, majd a Munkáspárt 1997-ben alakította át Kulturális, Média- és Sportminisztériummá.)

Pedig a kultúra – azon kívül, hogy mennyi embernek nyújt örömet, szórakozást, élményt – fontos területe a brit gazdaságnak is. Az úgynevezett kreatív iparágak több mint másfélmillió embert foglalkoztatnak, forgalmuk meghaladja az évi ötvenmilliárd fontot. Egy tavalyi felmérés szerint például egyedül Londonban többen járnak színházba, mint focimeccsre, és a színházak több bevételt hoznak, mint sok más iparág. A kultúra részesedése a brit GDP majdnem 4%-át teszi ki! A brit kultúra állami finanszírozása főként a Kulturális Minisztérium, illetve a Brit Művészeti Tanács, az Arts Council révén valósul meg. A tárca éves költségvetése idén meghaladta az egymilliárd fontot, ebből durván 200 millió jut a múzeumok, ugyanennyi a képző- és előadóművészetek, 100 millió a film és televízió és 90 millió a könyvtárak támogatására. Ezek a hatalmas számok persze nem sokat mondanak az átlagembernek. A támogatás mértéke rendszerint vitákat kelt: a kormány szerint sok (hiszen nagyon meg kell nézniük, hogy mire költhetik az adófizetők pénzét), az érintettek szerint kevés. Nagyon szűk azon intézmények köre, melyek állami támogatást élveznek, a többieknek bizony meg kell küzdeniük a túlélésért, amit a konzervatív kormányzás évtizedeiben az az alapvetően piacközpontú attitűd is súlyosbított, amely szerint a kultúra csak egy szűk elit ügye: akinek az a mániája, hogy operába akar menni, az fizessen érte.

A minisztérium csak a kiemelten fontos nemzeti alapintézményeket támogatja közvetlenül, mondhatni költségvetésileg. A kultúrára szánt állami pénzek zöme az Arts Councilhoz kerül, ahol szigorúan meghatározott rend szerint e támogatásokért pályázni kell. A döntések nyilvánosak, és a döntések után szinte elkerülhetetlen a „miért ők, miért ennyit, miért épp erre” típusú viták fellobbanása is.

Stefan Collini a Guardian 2000. október 28-ai számában Culture Inc. (Kultúra Ltd.) címmel közzétett tanulmányában megjegyzi: „Az Arts Council története nemcsak azért fontos, mert ez lett a művészeteket finanszírozó fő testület, hanem azért is, mert jól tükrözte, egyben tompította is a kultúra és a politika viszonyának változásait a XX. század második felében. Először az a »kultúra«, amit preferált, nagyjából megfelelt a művelt elit hagyományos ízlésének. A hatvanas és hetvenes években ezt megpróbálta azzal jóvátenni, hogy a »populáris« kultúra különböző fajtáit támogatta, míg a nyolcvanas-kilencvenes években a társadalmi vita gazdasági jellege mellé sorakozott fel, amely a kultúrát a »szórakoztatóipar« egyik alágazatának tekintette, mely hozzájárul a GDP-hez. Ahogy az Arts Council Thatcher által kinevezett elnöke, William Rees-Mogg 1985-ben fogalmazott: A brit turizmusban ugyanazt a szerepet játssza a kultúra, mint a spanyolban a napfény.”

A tanulmány írója élesen bírálja John Majort is, aki 1992-ben létrehozta a Nemzeti Örökség Minisztériumát, amely a turizmus, a sport és a művészet ügyeiért felelt, jól tükrözve a kormányfő hamis nosztalgiával színezett kultúrafelfogását: a falusi legelők és nádtetős házak részei a nemzet „örökségének”, a kísérleti színházak és minimalista képzőművészeti kiállítások nem.

A kultúra felfogása még ma is gazdasági szervező elven alapul: mindez afféle „szabadon választott” fogyasztói döntés, amely a szabadidő kellemes eltöltését szolgálja, és a kosztümös filmekkel jó pénzt hoz a nemzetgazdaságnak.

A szerző így fejezi be vitriolos támadását: „Nagy általánosságban tehát megint nem a minőség a vezérlő elv. Arra ösztönöznek minket, hogy a műalkotásokra ne mint az emberi tapasztalást legmélyebben tükröző kifejezőeszközökre tekintsünk, hanem mint olyan »szabadidős termékekre«, melyek növelik nemzeti versenyképességünket a nemzetközi piacon. Amíg ez a hivatalos irányvonal, addig talán örülhetünk is annak, hogy Nagy-Britanniának nincs »kultúrpolitikája«, mert így legalább némi esély van rá, hogy a hasadékokban felütheti fejét egy kis valódi kreatív kifejezésmód”

A kultúrafinanszírozás brit „rendszerét” legjobban a színházakkal szemléltethetjük. Nagy-Britanniában körülbelül 300 színház működik, ezek közül néhány magántulajdonban van, a többség azonban vagy tanácsi tulajdonú, vagy más, nem profitorientált szervezet kezelésében működik. Londonban található ezek egyharmada. A mintegy száz londoni színházból mindössze tizenötnek van állandó társulata, amely állami támogatást kap, illetve a művészeti alap pénzügyileg támogatja működését. Országosan összesen negyven ilyen támogatott társulat tevékenykedik.

A londoniak közül a legismertebb a Nemzeti Színház, amely modern és klasszikus darabokat egyaránt játszik. A Temze déli partján, a Royal Festival Hall szomszédságában található épületében egyszerre három színpadon tartanak előadásokat. A másik társulat a híres Royal Shakespeare Company, amely főként Shakespeare és kortársai műveit tartja műsoron. Londonban is játszanak, változó helyeken, ám központjuk Stratford upon Avonban van.

A harmadik támogatott társulat az English Stage Company, amely a Royal Court Theatre-ben tanyázik, ők a kortárs brit dráma népszerűsítését tartják feladatuknak.

A többiek bizony darabról darabra küzdenek meg a túlélésért. Állami támogatást kap még (noha akármilyen nagy hírű is, neki is pályázni kell érte) a Művészeti Tanács révén a Covent Garden Opera, az Angol Nemzeti Balett, néhány szimfonikus zenekar, a British Museum és a National Gallery, illetve a British Library – és ezzel szinte vége is a felsorolásnak. A kormány igyekszik a szűkös támogatást egyrészt a világhírű, kiemelkedő intézményeknek juttatni, másrészt olyan feladatok megvalósítására fordítani, melyek a legszélesebb rétegeket érintik. Ilyen például a múzeumok ingyenességének megőrzése, és a közkönyvtárak fenntartása, újabban kibővülve az Internet közművelődési funkcióinak terjesztésével, főként úgy, hogy a hátrányos rétegek ingyenes internet-hozzáférését támogatják könyvtárakban, iskolákban, közösségi központokban.

A kultúra támogatásának egyik legnagyobb pótlólagos forrása az utóbbi néhány évben a lottó lett. Ezt a szerencsejátékot Nagy-Britanniában csak 1995-ben engedélyezték. Bevezetését heves társadalmi vita előzte meg, végül azzal a kompromisszummal fogadták el, hogy a lottójáték bevételének 28%-át úgynevezett jó ügyekre kell fordítani. E jó ügyek: a sport, a karitatív szervezetek, a művészetek, a kulturális örökség és műemlékvédelem támogatása. 1998-ban bevezettek egy hatodik területet is: az úgynevezett New Opportunities Fund az oktatás, egészségügy és környezetvédelem támogatását teszi lehetővé. A lottójáték révén az első öt évben hétmilliárd fontot oszthattak szét több mint harmincezer terv megvalósítására!

Azt mondanom sem kell, hogy e támogatásokért is pályázni kell. Az elbírálásnál kiemelten fontos szempont, hogy az adott intézmény a kapott pénzt arra vagy arra is fordítsa, hogy új közönséghez jusson el, hogy iskolai programokkal, olcsó jegyekkel, különböző leleményes kezdeményezésekkel bővítse nézői körét. Az ilyen „outreach” programok jóvoltából pl. a Covent Garden stúdiószínháza egy teljes egészében iskolások által írt és bemutatott operával nyitotta meg új kamaratermét, a jövő Billy Elliotjai is a lottótámogatás révén kaphatnak ösztöndíjat, és sorolhatnám... Ugyancsak fontos a kulturális sokszínűség és az egyének aktív részvételének ösztönzése is. Hiszen a glasgow-i Indian Mahila Kulturális Központ, vagy a skóciai Afrika és Karib-térségi kutatóközpont, netán a bristoli Fekete Színház Kezdeményezés, vagy a karibi kultúra legismertebb jelképe, a londoni Notting Hill karnevál épp úgy a brit kultúra része, mint az ismertebb angol intézmények. A hatvanmilliós ország skót, walesi, északír tartományai büszkék kulturális különbözőségükre, és ma már a lakosság majdnem hét százaléka valamely etnikai kisebbség leszármazottja, ezt sem lehet elfelejteni.

A lottóalap jóvoltából fejeződött be a Covent Garden Operaház épületének felújítása, a pillanatok alatt közkedvenccé vált, és már a nyitás évében egymillió látogatót vonzó Tate Modern Múzeum építése, a Nemzeti Portrégaléria új szárnya, a Royal Court Színház rekonstrukciója, hogy csak néhány közelmúltbeli példát említsek, de például a lottóalap jóvoltából kapott majd félmillió fontot az a szervezet is, amely országszerte a vakok számára szervez speciális művészeti előadásokat.

A brit kultúrafinanszírozás alapelve, hogy a támogatások zöméért pályázni kell a Művészeti Alaphoz vagy a Lottóalaphoz, melynek bíráló testületei természetesen függetlenek a kormánytól. Ezenkívül a helyi önkormányzatok is támogatnak kulturális tevékenységeket, hozzájuk tartoznak a helyi könyvtárak és bizonyos színházak is. Végül a negyedik kalap a magánszektor, hiszen errefelé komoly hagyományai vannak a szponzorálásnak. Bizonyos cégek, bankok, jómódú magánemberek imázsához szinte kötelezően hozzátartozik, hogy kulturális intézményeket, eseményeket vagy alkotókat támogassanak.

Itt is vannak természetesen problémák, de ez a sok forrásból származó, átlátható rendszerű finanszírozás kiküszöböli a szubjektív igazságtalanságokat, garantálja, hogy ne csak egyfajta jellegű művészetet, stílust vagy alkotót támogassanak, azt, hogy mindenki esélyes lehessen, hogy valóban komoly tehetségek és színvonalas művek ne kallódhassanak el. Másrészt a közvetítő testületek beiktatása, az, hogy a kormány az Arts Council révén osztja szét az állami támogatást, azt is jelenti, hogy a mindenkori politika nem tudja kézi vezérléssel irányítani a művészetet, hogy az alkotók és műhelyek nincsenek kiszolgáltatva a kormány önkényének és aktuális kívánságainak.
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon