Skip to main content

Jelentve mind a Dunagate-ig

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
A III/III. titkos irataiból

Állambiztonsági kisszótár


BM III.: Belügyminisztérium, állambiztonsági főcsoport.

III/I-es csoport: hírszerzés.
III/II-es csoport: kémelhárítás.
III/III-as csoport: belső reakció elhárítása.
III/IV-es csoport: katonai elhárítás.

Hálózati személyek (fedőnevet kapnak)

tmt.: titkos munkatárs. Munkáját a szocialista haza iránti elkötelezettségből végzi, kiemelkedő személyes és jellembeli tulajdonságokkal rendelkezik.

tmb.: titkos megbízott. Munkáját meggyőződésből végzi.

ü.: ügynök.

Adatlapok


Adatlap háromféle volt: előzetes ellenőrzés vagy bizalmas nyomozás elrendeléséről, értékeléséről és a fenti eljárások alá vont személyről. Mindhárom adatlap közös fedőnevet és közös azonosító számot kapott.

A Fidesz Munkáscsoport ellen „Árnyék” fedőnéven indult bizalmas nyomozás 1988. június 14-én. Egyúttal adatlapot állítottak ki a csoport három tagjáról. A „bűncselekményre utaló magatartás minősítése: fiatalokat tömörítő, társadalomra veszélyes csoport” volt, politikai jellegét „kommunistaellenes”-ként határozták meg. Az 1989.Havi jelentések, 1989

Az alábbi jelentések a Budapesti Rendőr-főkapitányság III-as (állambiztonsági) csoportja, III/III-as (belső elhárítás) osztálya, III/III-A (ifjúságvédelem) alosztálya havi tevékenységét foglalják össze. Az alosztály tisztjei négy – középiskolai, főiskolai, sport- és szervezetlen ifjúsági – vonalon dolgoztak: az utolsó a zenekarokat, a galerikat jelentette. A beszámolók három példányban készültek, egy példány a BM III/III-7-es – értékelő – osztályára (Végvári őrnagy osztályára) került. A komoly ügyeket a BM magához vonta: ők „tartották” a nagy egyetemeket, ők foglalkoztak korábban az ellenzékkel, ez idő tájt már a pártokkal. A területi főkapitányságok állambiztonsági csoportjának a resztli maradt: a falfirkálók, az ellenzékből a marginálisnak értékelt szervezetek meg az olyan félpolitikai rendbontók, mint a skinheadek. Előfordulhatott azonban, hogy egy, a BRFK-n „tartott” hálózati személy olyan közegbe jutott, amelyet egyébként a BM figyelt meg. Így kerülhettek a Bajcsi-dossziéba a „Piroska” fedőnevű ügynök „központi értékű” jelentései az MDF-ről.

A jelentések részletesen beszámolnak a Fidesz Munkáscsoport tevékenységéről. Ez a „Virág” fedőnevű ügynök érdeme. Vele, mondta interjújában Bajcsi (Beszélő, 1990. február 12.), az alosztály annyira meg volt elégedve, hogy rendszeresen pénzjutalomban részesítette. (A Fidesz Munkáscsoport szoros kapcsolatban állt a demokratikus ellenzékkel, majd az SZDSZ-szel is. Egyik ismertebb vezetőjével kapcsolatban akkoriban is felmerült a gyanú, hogy a rendőrségnek dolgozik, bizonyíték azonban természetesen nem volt és ma sincs ellene. Az ellenzéki szervezetek – így a Munkáscsoport – tevékenységüket nem próbálták titkolni senki előtt sem. Arról, ami titkos volt – mikor és hol készül valamelyik szamizdat – „Virág” nemigen értesült. A besúgógyanús személy 1989-ben külföldre távozott, és nem tért vissza.)

Az állampárt kettészakadása után az állambiztonsági szervezet az MSZP-t tekintette a gazdájának. A Végvári-ügyből tudjuk, hogy a bizalmas jelentéseket az MSZP olyan vezetői is megkapták, akik nem voltak a kormány tagjai. Ugyanakkor októberben megkezdték az információgyűjtést az MSZMP-ről, azaz a III/III-as képes volt gyorsan reagálni az új helyzetre, ha akart.

Az állambiztonsági főcsoportfőnökség különböző csoportjai szorosan együttműködtek. A III/I-es (hírszerzés) is dolgozott hazai terepen, és ha akár itthon, akár külföldön a „belső reakcióra” vonatkozó információra bukkant (lásd a januári jelentést), nyomban átadta a III/III-nak. Szó sincs tehát arról, hogy a hírszerzők, kémelhárítók – ellentétben a belső elhárítókkal – olyan pártsemleges, hazafias tevékenységet folytattak csupán, amire „minden államnak szüksége van”.

A neveket – kivéve az ismert politikusokét – monogrammal helyettesítettük. [ ]-ben a szerkesztő megjegyzései.


Január

A hálózati személyektől nyert információk minőségének, célszerűségének rövid értékelése:

„Dóra” fn. tmb.

Információi szerint a Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskolán még nem alakult meg a Fidesz és más alternatív szervezetek helyi csoportja. Véleménye szerint a helyi állami és pártvezetés nem támogatja ezek megalakulását.

Int.: Tájékoztatjuk a BM III/III-2. osztályt.

„Ottó” fn. tmb.

A magyar kerékpársport jövőjéről és a vezetés személyi ellentéteiről adott értékes jelentést.

Int.: Tájékoztattuk a BM III/III-2. osztályt.

Önszerveződő csoportok:

Fidesz-munkáscsoport

– Tervezett akcióik között szerepel, hogy a romániai helyzettel kapcsolatban az ENSZ-hez fordulnak.

– Kísérletet tesznek annak az országgyűlési képviselőnek visszahívására, aki a BM költségvetésének felemelését indítványozta. Ennek érdekében együttműködnek az MDF-fel és a kisgazdapárttal.

– Tatabányán megalakult a Fidesz-munkáscsoport helyi szervezete, amellyel felvették a kapcsolatot.

– A munkáscsoport megkezdte a március 15-i ünnepségekre a felkészülést. Kijelentették, hogy teljesen külön kívánják megünnepelni. Felmerült ugyan a koalíció gondolata is, de minden szervezetet túl baloldalinak találtak az együttműködésre.

Az általános tervek szerint március 15-én 12 órakor összejövetel lenne a Petőfi-szobornál, majd felvonulásra készülnek. A Jurta Színház ki kívánja bérelni a Budapest Sportcsarnokot, ahol az összes altenatív szervezet részére nagygyűlést terveznek, majd a szokásos útvonalon Parlament, Vár felvonulnának. E tervek egyelőre csak nagy vonalakban vannak meg.

A tagok nem értenek egyet a Fidesz jelenlegi politikájával, hatalmas vitát váltott ki közöttük az a javaslat, hogy Deutschot hívják vissza a választmányból, de erre döntés nem született.

– Jelenlegi legfontosabb feladatuk a február 25-re megrendezésre kerülő munkáskonferencia előkészítése, amelyre a Jurta Színházban kerül majd sor. A konferencia plakátjait és röplapjait feltehetően Gyálon készítik.

Az információk mind központi operatív értékűek.

Politikai vitakör

A BM III/I. osztály felderítő, szűrő-kutató munkája során kiemelte S. L. [teljes név] küldeményét, amelyben barátját arról tájékoztatja, hogy iskolájában „politikai vitakör” néven ellenséges csportosulást kíván létrehozni.

Int.: Az elsődleges ellenőrzés során megállapítottuk, hogy nevezett a Steinmetz Gimnázium tanulója. Személyére előzetes ellenőrzés nyitását tervezzük.

Február

„Virág” fn. ügynök

Központi operatív értékű jelentéseket adott a hónap során a Fidesz munkáscsoportjával kapcsolatban.

Int.: Az információkat az „Árnyék” fn. bny.-ban használjuk fel.

„Karády Katalin” m. tmb.

Jelentette, hogy a Belvárosi Művelődési Házban dolgozó „P.” [feltehetőleg gúnynév] nevű személy gáz- és riasztó légfegyverek árusításával foglalkozik. A Vörösmarty Művelődési Házban működő Fekete Lyuk rendezvényeit rendszeresen látogatja Pálinkás Róbert, a BM III/III-as osztály célszemélye.

Int.: Tájékoztattuk a BRFK III/III-B. és a BM III/III-6. osztályt.

[Pálinkás Róbert a demokratikus ellenzék ismert tagja, a Fekete Doboz munkatársa.]

„Balogh Péter” fn. tmb.

Beszámolt a PDSZ [Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete] 1989. február 3-i üléséről, amin az iskolarendszer átalakítását és Pozsgay Imre 1956-tal kapcsolatos nyilatkozatát tárgyalták meg.

Int.: Folyamatosan tájékoztatjuk a BRFK III/III-B. alosztályt.

Fidesz Munkáscsoport

A Fidesz Munkáscsoport kivált a Fidesz szervezetéből, tagjai más alternatív szervezetek munkájába kapcsolódták be (pl.: SZDSZ ifjúsági szervezete, Munkásszolidaritás ’89). A csoport legradikálisabb magja fő feladatának egy Munkáskonferencia megszervezését tartja. Ennek tervezett időpontja 1989. február 25-e, helye: Jurta Színház. A konferencia időpontjáig a Munkásszolidaritás ’89 elnevezést vették fel, a szervezéssel kapcsolatos megbeszéléseket a Jurta Színház előcsarnokában tartották. A rendezvényre mintegy 80 ezer db röpcédulát nyomtattak ki, amit Bp. főleg munkáslakta negyedeiben, gyártelepeken szórtak szét. A csoport egyes tagjai a csepeli KISZ-bizottságon keresztül kapcsolatot kerestek a munkásfiatalok felé, azonban a konkrét kapcsolatfelvétel egyelőre meghiúsult. Pozsgay Imre államminiszter 1956-tal kapcsolatos nyilatkozata mellett 1989. február 7–8-án aláírásgyűjtést szerveztek, amit mintegy 10000-en írtak alá.

Az információk mind központi operatív értékűek.

Összefoglaló jelentés:

„Borzas” fn. RED-ben keletkezett „K” anyagokról értékelő jelentés készült. Megállapítottuk, hogy X. Y. [teljes név] és társai felvették a kapcsolatot Nyugat-Európa Hungarista mozgalmaival. Érintkezésbe léptek a madridi „Frente Nacional” fasiszta szervezettel.

Int.: Tovább folytatjuk a személyek ellenőrzését.

Március

„Virág” fn. ügynök

Központi operatív értékű jelentéseket adott a Fidesz Munkáscsoport utódszervezeteinek gyűléseiről, tevékenységükről, a március 15-i tüntetés előkészületeiről.

Int.: Az információkat az „Árnyék” fn. bny.-ban használtuk fel, írásban tájékoztattuk a BM III/III-2. osztályt.

„Karády Katalin” fn. tmb.

Jelentette, hogy Pálinkás Róbert, a BM III/III-6. osztály célszemélye fotókiállítást rendezett az 1988-ban tartott demonstrációkról.

„Dombegyházi” fn. tmb.

Beszámolt az Államigazgatási Főiskolán megalakult Pilinszky János irodalmi körről, ami az intézményben működő Olof Palme Körrel közösen emlékezett meg március 15-ről.

Int.: A jelentést a főiskola objektumvédelme során használjuk fel.

Önszerveződő csoportok:

Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete

1989. március 3-án a Jurta Színházban összejövetelt rendezett, ahol Forgács Pál (TDDSZ) előadást tartott – „Milyen legyen a szakszervezet?” – címmel. Jelenleg 1055 főt számlál a szakszervezet, ami fő feladatának a szerveződés felgyorsítását, a hatékonyabb propagandamunkát jelölte meg. A rendezvényen jelen lévő Fidesz-tagok felvonulásra agitálták a megjelenteket március 15-re.

Fidesz Bp.-i Regionális Szervezete

– Az Eötvös Klubban tartott összejövetelen tiltakozó állásfoglalást fogadtak el a tervezett miskolci cigányteleppel kapcsolatban.

– Megalakult a Fidesz Városmajori Csoportja, amelynek vezetője S. G. [teljes név]. A Kapu c. folyóirat szerkesztőségének küldött levelükben csatlakozásra szólítják fel a demokratikus érzelmű fiatalokat.

– S. L. [teljes név] (Fidesz-tag) kísérletet tett a bp.-i Steinmetz Gimnáziumban egy helyi Fidesz-csoport megalakítására. Felderítésünk során megállapítottuk, hogy a szervezet megalakítása nem járt eredménnyel.

– A Fidesz II. kerületi csoportja, valamint az ún. „Medius” csoport 1989. március 30-ra környezetvédelmi demonstrációra hívja a kerület lakóit. A március 22-én megtartott megbeszélésen szó volt:

– más szervezetekhez való viszonyról
– középiskolai Fidesz bemutatkozó estekről
– Fidesz-pressz terjesztéséről
– a Cserkészmozgalom támogatásáról.

Április

„Karády Katalin” fn. tmb.

Központi értékű jelentést adott P. G.-ről [teljes név] (a Lyuk nevű klub stúdiósa), aki interjút készített Kasza Lászlóval és egy ismeretlen SZER-tudósítóval a magyarországi reformokról.

Int.: Tájékoztattuk a BRFK III/III-B. alosztályt.

„Andrea” fn. tmb.

Operatív értékű információkat adott a „Mártír” fn. bny. célszemélye T. T.-ről [teljes név], aki a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem III. évfolyamos hallgatója. T. nézetei teljesen szélsőségesek, magát meggyőződéses antikommunistának vallja. Tervei között szerepel a KISZ helyébe lépő új ifjúsági szervezetnek a kerületi MDF hatáskörébe vonása és az egyetemi pártbizottság megszüntetése.

Int.: A bny. célszemélye mellé újabb hálózati személyeket kívánunk bevezetni.

Rendőri szervektől érkezett információk:

„K” ellenőrzés alapján megállapítottuk, hogy alosztályunk „F” dossziés személye, K. M. [teljes név] részt kíván venni az 1989. április 27-én megalakuló Kelet–Nyugat Párbeszéd Hálózat Kör elnevezésű alternatív szervezet munkájában.

Int.: Tovább folytatjuk az „F” dossziés személy ellenőrzését, különös tekintettel a szervezetben betöltött szerepére.

Május

1989. 04. 28-án lezártuk a „Keresztes” fn.-en ismeretlen személyek és cselekményeik felderítésére 1989. 02. 27-én nyitott bizalmas nyomozásunkat. A bny. során megállapítottuk, hogy a sátánista szekta nem létezik (nem is jött létre), így bűncselekmény nem történt.

Hálózati személyek által hozott információk:

„Virág” fn. ü.

Központi értékű jelentést adott B. L.-ről [teljes név], a SZOT Központi Iskola munkatársáról, aki rajta keresztül kívánt kapcsolatot teremteni a „Szolidaritás Munkásszakszervezet” vezetőségével. Az érdeklődést egy felméréssel indokolta.

Int.: Az információt továbbítottuk a BM III/III-6. osztálynak az „Árnyék” fn. bny.-ben történő felhasználásra.

„Piroska” fn. ü.

Központi operatív információkat adott az MDF budapesti székházával kapcsolatban, ahová állandó munkára tmk. szerelőt keresnek. A szervezettel a svájci tv. készített riportot, amely az MDF tevékenységét mutatja be. Tudomása szerint két svájci városban pénzt gyűjtenek az MDF támogatására.

Int.: Írásban tájékoztattuk a BM III/III-2. osztályt.

Hivatalos kapcsolattól:

A Budapesti Tanítóképző Főiskola főtitkára közölte, hogy a főiskola vezetése a személyzeti anyagok intézményből történő elviteléhez a jövőben nem kíván hozzájárulni.

A jelzett anyagokba történő betekintést és az információszolgáltatást továbbra is biztosítani fogják. Döntésüket a társadalomban lejátszódó demokratizálódási folyamatokkal, az intézményi autonómiával indokolták.

Int.: A jelentést napi információs jelentésben adtuk le, tájékoztatjuk a BM III/III-2. osztályt.

Június

„Piroska” fn. ügynök központi jelentést adott. Jelenti, hogy az MDF támogatására Svájcban, Svédországban és az USA-ban pénzgyűjtés folyik. Számos nyugati országban MDF néven pártoló szervezetek jöttek létre. MDF-aktivisták a közeljövőben Erdélybe fognak utazni, az ottani állapotok felmérésére.

Int.: Tájékoztattuk a BM III/III-4. osztályt.

„Piroska” fn. ügynök jelenti, hogy az MDF-től egy általa ismeretlen nő segítséget kért. Sorkatona fiát egyik katonatársa lőfegyverrel halálosan megsebesítette. Úgy tudja, hogy az édesanyja MSZMP-funkcionárius, ezért az ügyet eltussolják. Az MDF vagy az SZDSZ az ügyet nyilvánosságra hozza.

Int.: Tájékoztattuk a BM III/III-4. osztályt.

Az alosztályunk által foglalkoztatott titkos kapcsolatok közül az alábbi fedőnév szerinti személyek vettek részt a június 16-i temetés operatív biztosításában.

„Kocsis” fn. tmb., „Ottó” fn. tmb., „Csillag” fn. tmb., „László Jenő” fn. tmb., „Rikkancs” fn. tmb., „Kárpáthy” fn. tmb., „Karády Katalin” fn. tmb., „Kotta” fn. ügynök, „Viktor” fn. ügynök, „Lelkes” fn. jelölt, „Temesi” fn. jelölt.

Rendőri szervektől érkezett információk:

A BM III/III-10. osztály tájékoztat, hogy a BVSC egyik edzője csempészet vétségét követte el.

Int.: Megvizsgáljuk operatív felhasználás lehetőségét.

Július

„Karády Katalin” fn. tmb. jelenti, hogy az ELTE Klubban működő anarchista csoport 15 tagja augusztusban Párizsba utazik Nemzetközi Anarchista Találkozóra.

Pálinkás Róbert június 16-a előtt az INCONNU emléklapjait osztogatta a Fekete Lyukban.

Int.: Tájékoztattuk a BM III/III-2. osztályt.

„Zorró” és „Karády Katalin” fn. tmb. egymástól függetlenül jelentették, hogy tudomásuk szerint a Magyar Radikális Párt és a Magyar Október Párt 1989. augusztus 13–15. között a Vörösmarty téren demonstrációs tüntetést szervez a Kelet-Berlint és Nyugat-Berlint elválasztó fal megléte miatt.

Hálózataink tudomása szerint több városban is lesz hasonló tiltakozás.

Int.: Tájékoztattuk a BM III/III-2., illetve a BM III/III-6. osztályt.

A hónap folyamán gyors módszerrel beszerveztük „Temesi” fn. jelöltet, azonos fedőnéven.

Folyamatosan végezzük „Duna” fn. „K” lakás cseréjét, felújítását. A hónap folyamán kizártuk „Tapéta” és „Domján Gábor” fn. tmb.-kat. „Színes” fn., „Kondás” fn. és „Uzi” fn. jelölteknél végrehajtottuk a személyes megismerést.

Augusztus

„Piroska” fn. ügynök központ értékű jelentést adott az MDF székházában járt japán, svájci és olasz forgatócsoportok tevékenységéről. Az MDF szigorítani kívánja tagfelvételi rendszerét a volt MSZMP-tagokkal szemben. A tagfelvételi kérelmekről egy különbizottság fog majd dönteni.

Int.: Írásban tájékoztattuk a BM III/III-4. osztályt, valamint a BRFK III/III-B. alosztályt.

„Kobra” fn. tmb. jelentést adott a Magyarországon forgalomban lévő kábítószerekről és kábítószerpótló anyagokról. Tájékoztatott az anyagok árairól, mennyiségéről, azokról a szórakozóhelyekről, ahol azokhoz hozzá lehet jutni.

Int.: Tájékoztattuk a BRFK II/I-5/A. alosztályt.

Szeptember

„Dávid” fn. tmb. jelentést adott a B. család [neves sportolók] engedély nélküli nyugati munkavállalási terveiről, valamint környezete politikai hangulatáról.

Int.: Az előkészületekről tájékoztattuk az egyesület elnökét.

„Piroska” fn. ügynök központi értékű jelentést adott az MDF XXI. kerületi szervezetének zöldség-gyümölcs vásárlási akciójáról, amit a csepeli piacon, 1989. szeptember 16-án rendeznek meg.

Int.: Írásban tájékoztattuk a BM III/III-4. és a BRFK III/III-B. alosztályt.

Értékes jelentést adott a fenti szervezet 1989. szeptember 29-re tervezett tüntetéséről, amit a XXI. kerületi MSZMP-székház elé tervezett.

A demonstráció szervezője V. L. [teljes név] Csepel csillagtelepi lakos volt. A rendezvény megtartásához az MDF Országos Vezetősége nem járult hozzá, így az MDF-tagok nem vesznek részt.

Int.: Írásban tájékoztatást adtunk a BM III/III-4. és a BRFK III/III-B. alosztályának.

„Peiró” fn. tmb. operatív szempontból értékes jelentést adott az Újpesti Dózsa szurkolótáborának hangadóiról [3 név], akik a mérkőzések alkalmával rendszeresen verekedéseket provokálnak, garázdálkodnak.

Int.: Írásban tájékoztatást adtunk a BRFK XV. Rendőrkapitányság bűnügyi osztályának.

„Tyrolia” fn. tmb. tájékoztató jellegű információt adott az 1989/90-es középiskolai tanév kezdetéről, a tantestületek hangulatáról. Véleménye szerint a pedagógustársadalom többsége az elkövetkezendő választásokon az MDF és az SZDSZ képviselőire fog szavazni.

Társszervtől:

A Komárom megyei RFK III/III. osztály „K” anyagból származó információja alapján H. Gy. budapesti lakos, feltételezhetően pedagógus foglalkozású, levelezés útján homoszexuális kapcsolatokat keres.

Int.: Megállapítjuk a személy adatait, munkahelyét, és megvizsgáljuk esetleg operatív célú felhasználhatóságát.

Október

„Piroska” fn. ügynök jelentést adott a Fidesz XXI. ker. szervezetén belül megalakult „Zrínyi Miklós” elnevezésű csoportról, ami 18-20 fővel alakult. Tevékenységükre a szélsőséges megnyilvánulások, az anarchizmus jellemző.

Int.: Tájékoztattuk a BM III/III-4., illetve a BRFK III/ III-B. alosztályt.

„Lanost” fn. tmb. jelentést adott az MSZMP XIV. kongresszusáról. Az új párt az MSZMP-tagok körében többnyire kedvezőtlen megítélésű. Egy kongresszusi küldött elmondása szerint a kongresszus lebonyolítása előzetes forgatókönyv alapján zajlott, a szünetekben valójában csak álviták folytak. A tények alapján megállapítható volt, hogy nem a tagság akaratának és érdekeinek megfelelő döntés született.

Int.: Nem igényel.

Társadalmi kapcsolattól:

Társadalmi kapcsolatunk tájékoztatott arról, hogy 1989. október 5-én a Bp. Vasas Sport Club fedett csarnokában politikai nagygyűlésre került sor, amit Ribánszky Róbert, a Marxista Egységplatform egyik vezetője tartott. A gyűlésről fedéssel videó- és magnófelvételt készítettünk.

Int.: A keletkezett anyagokat továbbítottuk a BM áb.-helyettesének [Pallagi Ferenc vezérőrnagynak].

November

„Munkácsy” fn. tmb. tájékoztató jellegű jelentést adott iskolájának hangulatáról. Beszámolt arról, hogy az iskola faliújságjára egy „Siratófal” feliratú plakátot helyeztek el, amire a diákok felírhatják gondjaikat, problémáikat. A pedagógusok közül többen kifogásolták az itt kapott bírálatok formáját, illetve a plakát címét, ami antiszemitizmusra utal. A jelzett iskolában semmilyen politikai párt nem működik, a pedagógusok többsége távol tartja magát a politikai megnyilvánulásoktól.

Int.: Nem igényel.

„Piroska” fn. ügynök központi értékű jelentést adott az MDF-en belüli viszonyokról. Ellentét alakult ki az MDF központja és XXI. kerületi csoportja között, amelynek oka, hogy a csepeli szervezetben néhány radikális személy vette át az irányítást.

Az ügynök átadta a Magyar Fórum I-II. számát és egy Für Lajosról készült plakátot. A XXI. ker. vezetőség tagjai: [elnök+5 tag neve].

Int.: Tájékoztattuk a BM III/III-4. és a BRFK III/III-B-t.

December

„Piroska” fn. ü. jelentette, hogy XI. 23-án a Bp-i Műszaki Egyetemen az MDF taggyűlést tartott. Előadók: Csurka István, Csengey Dénes, Antall József.

Csengey Dénes bejelentette, hogy 1989. XII. 11-én az MDF tüntetést szervez a Parlament előtt, hogy az Országgyűlés oszlassa fel magát, és januárban írják ki az általános választásokat.

Int.: Napi jel. a BRFK III/III-B. alosztálynak.

„Piroska” fn. ü. jelentette, hogy a BKV Gyorsvasúti Igazgatóság jelentős összegért elektromos biztosító berendezéseket vásárolt egy angol cégtől. A berendezéseket a vásárló személyek, illetve a BKV szakemberei nem tudják üzembe helyezni. A kár feltehetően több millió Ft, és várható, hogy a HÉV vonalán csökkenteni kell a menetsűrűséget, illetve növelni a menetidőt.

Jelentette még, hogy S. J. [teljes név], a BKV-Metró dolgozója, ill. szakszervezeti bizalmija bejelentette, közeljövőben a gyorsvasúti igazgatóság, ill. a Metró menetirányítói sztrájkba lépnek béremelés érdekében.

„Piroska” fn. ü. jelentette, hogy az MDF vezetősége az 1989. XI. 26-i népszavazást súlyos vereségként könyvelte el.

1989. XI. 25-én G. J. [teljes név], magyar származású svájci állampolgár vezetésével forgatócsoport járt az MDF székházában riportanyag készítése céljából.
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon