Skip to main content

Jogérzet és igazságérzet

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


A konferencia alaptónusát a szkepszis és a józan optimizmus jellemezte. Szkepszis az alapprobléma megoldhatóságát illetően: a rendszerváltásokat követő peres eljárások, amelyek során az előző rendszer különböző vezető személyiségeit állítják bíróság elé a hazaárulástól az alkotmány és a jogrend felforgatásán át az állam gazdasági tönkretételéig terjedő vádak alapján, a közvetlen politikai igazságszolgáltatás tiszta esetei, olyan esetek tehát, amelyekben közvetlenül politikai célokra használják fel a jogot, amely hivatásánál fogva nem volna szabad, hogy politikai célokat szolgáljon (legalábbis közvetlenül). Jog és politika összeférhetetlenségét leginkább az a tény érzékelteti, hogy ezekben a perekben nagyon sokszor olyan cselekményekért vonják felelősségre a vádlottakat, amelyek az előző jogrendben, azaz elkövetésükkor nem minősültek bűncselekménynek, ami jogi nonszensz. Bármilyen problematikus vagy veszélyes is azonban a jog közvetlen politikai célokra való felhasználása, épp az ilyen helyzetekben ugyanilyen problematikus vagy veszélyes lehet az is, ha erre nem kerül sor. A társadalomban ugyanis általában erős az „igazságtétel” iránti igény, s ennek az igénynek bizonyos fokig eleget kell tenni a köznyugalom és a bosszúakciók megelőzése érdekében. Ahogy a Jogtudományi Intézet egyik munkatársa, Varga Csaba fogalmazott: „Katasztrófa, ha ilyenfajta igazságszolgáltatásra sor kerül, de még nagyobb katasztrófa, ha nem kerül rá sor.”

Ezt a konfliktust egyedül Vajda Mihály filozófus vélte kiküszöbölhetőnek azzal, ha a jogot, a politikát és az erkölcsöt szigorúan külön szféraként kezeljük. Véleménye szerint ez lett volna a megnyugtató megoldás a Ceausescu-ügyben is. A despota házaspár kivégzése erkölcsileg nem kifogásolható, ezért erkölcsileg nem kifogásolható tettként kellett volna vállalni, nem lett volna szabad a jogot belekeverni a dologba.

A hozzászólók azonban általában abból a többnyire ki is mondott premisszából indultak ki, hogy ezek a szférák – bármennyire kívánatos volna is – gyakorlatilag nem igazán választhatók el egymástól, s ezért konfliktusuk a szóban forgó esetekben nem oldható fel, csak mérsékelhető.

Sajó András hívta fel a figyelmet arra, hogy valójában az sem magától értetődő, hogy mindenáron csökkenteni kell ezt a konfliktust. Hogy mennyire próbálják a jogszerűséget érvényesíteni, vagy hagyják a politikai szempontokat dominálni az utólagos igazságszolgáltatás eseteiben, az attól függ (illetve függenie kellene attól), hogy az új rezsim milyen jogrendet kíván bevezetni. Ha a nyugalom, a biztonságérzet fokozása a cél, más megítélés alá esik pl. a visszamenőleges hatály problémája, mint ha úgy ítélik meg, hogy bizonyos célok érdekében megengedhető a „mozgósítottság” állapotában tartani a társadalmat.

A józan optimizmus leginkább a gyakorló jogászok felszólalásaiban nyilvánult meg. Dornbach Alajos ügyvéd, aki a jelenlegi magyar helyzet adottságaiból indult ki, helyenként szinte a technikai részletekig kidolgozott koncepciót adott elő a probléma kezelésére.

Technikai jellegű javaslatok egyébként nemcsak a magyar helyzettel, hanem a visszamenőleges politikai igazságszolgáltatás általánosabb problémáival kapcsolatosan is elhangzottak. Nehéz-Possony István például felvetette egy nemzetközi jogilag is elfogadható meghatározás kidolgozását, amely kimondaná, hogy milyen esetekben tekinthetők egy állam vezetői bűnösöknek. Varga Csaba a Dornbach által javasolt kvázi-társadalmi bíróságok helyett ajánlott más megoldást, nevezetesen, hogy valódi bíróságokon valódi eljárásokat folytassanak le és valódi büntetéseket szabjanak ki, de azután – kivétel nélkül minden esetben – gyakoroljanak kegyelmet. Mindezek a megoldások csökkentenék a politikai és a jogi igazságszolgáltatás távolságát.

Bence György összefoglalójában – ismét csak a magyar helyzetből kiindulva – hangsúlyozta, hogy az utólagos politikai igazságszolgáltatást az igazságtételre irányuló társadalmi nyomás mellett az is indokolja, hogy az új rezsim megértesse a társadalommal: véget ért egy rossz korszak, és a jogszerűség állapotát kívánja bevezetni. De éppen a jogszerűség biztosítása érdekében nemcsak a peres, hanem a kvázi-peres eljárásoknak is maximálisan hasonlítaniuk kell a normális bírósági eljárásokra, a vád alá helyezés eljárásaira is, amiben benne foglaltatik az ártatlanság vélelme, s az is, hogy nem lehet emberek egész kategóriái ellen eljárást indítani. Azt is világossá kell tenni, hogy a társadalomnak épp a jogszerűség érvényesülése érdekében el kell tűrnie, hogy a jogszerűség és a természetes erkölcsi érzék sok esetben konfliktusba kerül egymással. Bármennyire felháborító is, a jogszerűség megkívánhatja – és egy békés átmenet lehetővé is teszi –, hogy semmilyen kárt ne szenvedjenek olyanok, akik kárt okoztak másoknak.


Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon