Skip to main content

Kádár B. totalitárius bölcsessége

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
A Kereskedelemfejlesztési Alapról

[Eörsi János]: Sevilla számvevői szemmel


A pavilon ötletpályázata 2 millióba került, a nyertes olyan lepkeházról álmodozott, amelyekben élő lepkék röpdöstek volna dekoráció gyanánt. De aztán a pályázattól függetlenül Makovecz Imrét bízták meg a pavilon tervezésével. Az egyszerre kb. 100 fő befogadására képes épületet 620 ezren látogatták meg az 1992-es Sevillai Világkiállítás hat hónapja alatt.

A magyar részvétel költségkeretét egy 1990.A bizottság ülésén természetesen ott volt egykori közgazdász kutatótársa, az ÁSZ elnöke is. Kádár úgy vélte, a számvevőszék „mint a totalitárius bölcsesség kizárólagos letéteményese” az alkotmányos intézményrendszer fölé kívánja helyezni magát; szónoklatának más pontján a szép emlékű KNEB (Központi Népi Ellenőrzési Bizottság) munkamódszereihez hasonlította a számvevőkét. Ennyire a szívére vette az ÁSZ csakugyan nem hízelgő jelentését arról, hogyan kezelte minisztériuma, az NGKM a Kereskedelemfejlesztési Alapot 1991 és 1993 I. féléve között. Mi több, a számvevők ragaszkodnak megállapításaikhoz, annak ellenére, hogy ő, a miniszter nem ért egyet velük. Tehát, ahogy Kádár megmondta, a számvevők „párbeszédképtelenek”.

Valótlan mérlegek

A párbeszéd-képtelenségre rávilágít az ÁSZ jelentése is, amidőn az alap tényleges mérlegének kimunkálásáról számol be. A számvevők kiderítették ugyanis, hogy a minisztérium – számviteli lazaságok miatt – nem a valós mérleget mutatta be az Országgyűlésnek az 1991. és 1992. évekről, így aztán a számvevők segédkeztek a mérlegadatok helyrekalapálásánál. „Megjegyezzük – írja a jelentés –, hogy a tényleges adatokat csak a helyszíni ellenőrzés során tételes kigyűjtéssel lehetett megállapítani, amiben az alapkezelő (a külgazdasági minisztérium Kereskedelemfejleszési és Marketing Főosztálya) munkatársai is közreműködtek. A munka befejezését követően a közös jegyzőkönyv aláírásától viszont az alapkezelő »elzárkózott«, azaz megtagadta azt.” Mint ahogy megtagadta Kádár a bizottság színe előtt a személyi felelősségre vonást is, amit a számvevőszék jelentésében javasolt.

Az ülésen kiderült: a minisztérium mégiscsak készített azért egy intézkedési tervet, figyelembe véve az ÁSZ észrevételeit. Illetve, a minisztériumiak állítása szerint boldogultak volna ők a számvevői akadékoskodás nélkül is. A múlandóság leplével, akár a hősies szembeszegüléssel, feledtetni igyekeznek a kereskedelemfejlesztési szabálytalanságokat. Kádár nem föltétlenül sértettségből szitkozódott, inkább azért, mert a legjobb védekezés a támadás. Elvégre ő, a miniszter több eséllyel pályázhat a csalhatatlanságra, mint a számvevőszék. Mert ha nem írja alá a jegyzőkönyvet, s ekként nem teszi magáévá az elmarasztalást, akkor máris bebizonyosodik: lehet valótlan mérlegeket előterjeszteni anélkül, hogy összedőlne a Ház. Gaál Gyula, a bizottság SZDSZ-es elnöke igyekezett pontosítani némelyest a jogi konstellációt: személyileg, mondta, nem a Kereskedelemfejlesztési Alap ügyeivel megbízott főosztályvezető viseli a felelősséget, ahogy az ÁSZ írja, hanem maga a miniszter. De ezzel óhatatlanul is Kádárt igazolta, hiszen tudvalevőleg a miniszterek nem felelősek a parlamentnek.

Egy kis keresztfinanszírozás

Az 1991 márciusában létrehozott Kereskedelemfejlesztési Alap (KFA) egyike azoknak az úgynevezett elkülönített állami pénzalapoknak, amelyeknek számát egyes államháztartási reformelképzelések (többek között a szabad demokraták) szerint jó lenne csökkenteni. Egy 1993 eleje óta érvényes törvény 7 ilyen különalapra adja áldását, azelőtt viszont a kormány belátása szerint dönthetett bizonyos pénzelhatárolásokról. Így 1990 szilveszterén rendeletet alkotott az 1992. évi Sevillai Világkiállítás magyar kormánybiztosának feladatköréről (amit aztán Kádár miniszter töltött be), valamint – elkülönített pénzalapként – a Sevillai Világkiállítási Alapról (SVA). Jelentésében az ÁSZ észrevételezi, hogy ennek ellenére a minisztérium az SVA-t nem elkülönítetten, hanem a KFA-val egybemosva kezelte. A két alap között keresztfinanszírozás folyt, mégpedig hellyel-közzel a kormány jóváhagyása nélkül, s ez sértette a szilveszteri rendelet meg az államháztartási törvény előírásait.

Igaz, ’91 februárjában az első 500 milliós summa átcsoportosítását még szentesítette egy titkos kormányhatározat, további 400 millió azonban már enélkül vándorolt át a KFA-ból az SVA-ba. Az első összegből 400 milliót az SVA – jó pénztulajdonos gyanánt – hat hónapra lekötött a bankjánál, 88 millió kamatbevételt söpörve be. Mivel azonban már megindultak a sevillai előkészületek, kellett a pénz; a KFA kölcsönadott hát az SVA-nak 395 milliót (kamatmentesen). Vagyis a KFA ugyanazokat a kiadásokat kétszer finanszírozta meg. Ez igazán nem lehetett nehéz, hiszen mindkét alapot ugyanaz a minisztériumi főosztály kezelte. A kölcsön aztán kényelmes tempóban, egy-másfél év alatt csordogált vissza a KFA-ba; az SVA pedig az így támadt pénzbőségében további komoly summákat forgathatott meg a bankban, s bár a számlája ekképp újabb 93 millió kamatbevétellel hízott, még ’93 végén is 70 millióval tartozott a KFA-nak.

A pénzbőség a költségvetés bőkezű apanázsa folytán állott elő: az 1991-től 1993 első félévig terjedő időszakban közel 9,7 milliárddal támogatta a Kereskedelemfejlesztési Alapot. Más források ezt majd’ 11,5 milliárdra egészítették ki. Ebből viszont csak szűk 9,7 milliárdot költöttek el. Az alap mindvégig bővelkedett a pénztartalékokban, amelyek havonként 0,8-2,2 milliárd között ingadoztak, s 1993-ban már a legmagasabb havi kiadás sem haladta meg a befolyt bevételek 88 százalékát. Ilyen bőség mellett kényelmes lehet egy elkülönített pénzalap gazdájának bőrében lenni, „…az Alap tervszámai – írja az ÁSZ – minden évben megalapozatlanok voltak. Előfordult az is, hogy kiadási igényeiket forrástöbbletükhöz »igazították«”…


Csődkonferencia, csokornyakkendők…

De mire költötték a pénzt? A KFA rendeltetése az, hogy elősegítse a magyar termékek külpiaci megjelenését, továbbá a „központi kezdeményezésű kereskedelemfejlesztési tevékenységeket”. Többek között külpiaci tanulmányok készítését, nemzetközi kiállításokon való részvételt, külföldi hirdetéseket, külföldi minőségbiztosítást és szabadalmaztatást finanszírozhatnak a KFA-ból, vissza nem térítendő vagy épp visszatérítendő támogatással. A kiadások felét (51 százalékát) azonban a 80-as évek második felében támadt, ám utóbb a KFA-ra testált exportfinanszírozási kötelezettségek emésztették föl. További 18 százalék a titkos kormányhatározatokkal pénzelt négy kiemelt kiállításra (Sevilla, Genova, Taejon, valamint a tervezett ’96-os magyar Expo) és más, az ÁSZ szerint nem mindig kereskedelemfejlesztési célra ment el. Így mindössze 31 százalékot (szűk 3 milliárdot) vethettek be a külpiacra jutás megsegítésére, ám mégis, az ÁSZ jelentéséből kivehetően a pénzbőségben épp e „szabad rendelkezésű” források táján dúskálhattak leginkább. Ezekből maradt meg 1993 első félévének végén 1,8 milliárd, bár a támogatott kuncsaftokkal igen nagyvonalúan számoltak el. Hogy konkrétan milyen célokra (tanulmányra? kiállításra? külföldi reklámra? minőségbiztosításra?) fordították a „szabad” pénzeket, annak kimutatását az NGKM nyilvántartása nem teszi lehetővé. Annyi bizonyos, hogy előfordultak olyan kiadások is, amelyeknek az államigazgatás látta hasznát: például az NGKM 2,5 milliót vett föl a KFA-ból, a minisztérium „gépesítése” címén, 6,8 milliót pedig egy ciprusi iroda fenntartására. S hogy a Pénzügyminisztérium se maradjon hoppon, jutott neki is 1 millió a budapesti Nemzetközi Csődkonferencia megrendezésére…

A kuncsaftokkal kötött „megállapodásokban a támogatott célokat gyakran meglehetősen nagyvonalúan rögzítették” – írja az ÁSZ. A legtöbb esetben vissza nem térítendő támogatást ítéltek oda, amivel az igénylő kimutatott költségeinek 50 százalékát fedezték. Ha mégis megkövetelték a visszafizetést, akkor sem számítottak föl kamatot. Így nem egy igénylő valójában pénzügyi nehézségeinek áthidalására vett föl ingyen kölcsönt, amit aztán anélkül fizetett vissza, hogy teljesítette volna kereskedelemfejlesztési vállalását.

A támogatandó költségeket úgynevezett „listás” módszerrel számolták el, vagyis a minisztérium nem volt kíváncsi a költségeket igazoló számlákra (holott ezek ellenőrzését jogszabály írja elő), hanem csupán számlákra hivatkozó fölsorolást kért az igénylőktől. Így fordulhatott elő, hogy például egyik ipartestületünk kölni kiállítási részvételét 1,4 millióval támogatták; mivel azonban a kölni kollegák állták a kiállítási helydíjat, az igénylő kénytelen volt ehelyett egy jó borsos szállodaszámlát feltüntetni a minisztériumnak beadott papíron. Egy ipari szövetkezet pedig piaci tanulmány készítésére vett föl 5,4 millió forintot; elszámolásán három számlára hivatkozott, amelyek közül az egyik áfát is tartalmazott (holott azt nem szabadna a KFA-ból megtéríteni), a másik egy, a szövetkezet vagyonának értékelésekor fizetett szakértői díjtételt takart, a harmadik pedig, amelyről azt állították, hogy nyomda-és referenciafilm-költség, ténylegesén kendők, autóstáskák, mappák, csokornyakkendők vásárlásáról szólt…

Táblázat: A Kereskedelemfejlesztési Alap forrásai és kiadásai (A Sevillai Világkiállítási Alappal együtt) (millió forintban)


<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

1991

1992

1993

 

 

 

 

 

I. félév

 

Ország

Tény–

Ország

Tény

Tény

 

gyűlés

leges

gyűlés

leges

leges

 

nek

 

nek

 

 

 

be

 

be

 

 

 

vallott

 

vallott

 

 

Nyitóállomány

1340

1340

1548

1657

1312

Költségvetési támogatás

5004

5004

3200

3201

1450

Bevétel vállalkozásoktól

49

41

156

149

94

Kamatbevételek

88

88

92

1

Tőkebevételek

694

500

Források összesen

6481

6473

5598

5615

2867

Kiadások

4933

4816

4286

4303

1064

Ebből:

 

 

 

 

 

– exportfejlesztő pályázatok

2699

2699

2008

2008

117

– egyedi támogatások

674

418

945

938

311

– kollektív támogatások

338

338

491

491

500

– Sevillai Világkiállítás

379

629

499

522

5

– Világkiállítási Programiroda

61

61

100

100

Záróállomány

1548

1657

1312

1312

1803

Forrás: Az ÁSZ jelentése a Kereskedelemfejlesztési Alap pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről (1993. december)

Külpiaci tanulmánykészítés örve alatt kevés munkával jó pénzeket lehet zsebre vágni. A KFA-ból kétféle tanulmányt finanszíroznak: az „egyedi kérelmekre támogatottakat”, valamint a kutatóintézetektől megrendelt „nagy” tanulmányokat. Utóbbiak az ÁSZ szerint „egyértelműen jó színvonalúak”, csak éppen „igen áttételesen szolgálják” a kereskedelemfejlesztést, inkább a minisztérium döntéshozatalait segítik. Vagyis jószerével nem a KFA-ból, hanem a minisztérium költségvetéséből kellett volna finanszírozni őket. Ezzel szemben az „egyedi” válfajt csakugyan a kereskedelemfejlesztés ihlete hatja át, csak hát baj van a színvonallal. Két „különböző” tanulmánykészítő például csaknem azonos anyagot írt az egyik üdítő-, egyszersmind élesztőfajta exportjának kilátásairól; mindkettő kb. 20 oldal, de háromnegyed része – más írógéppel és más formátumban írva – az orosz és ukrán gazdaság költségvetési deficitjéről, valamint gabonafelvásárlásairól értekezik. Erre az alap 225 ezer, illetve 160 ezer forint támogatást fizetett ki. Egy 41 oldalas tanulmányt a bolgár piacon való megjelenés lehetőségeinek kutatására rendeltek meg, csakhogy a szerző 1986–89-es adatokat tartalmazó, tankönyvszerű leírásokkal töltötte meg a dolgozat felét, egészében pedig egy amerikai kiadványból koppintotta. A kifizetett támogatás: 330 ezer forint.

Az átháramlott pénzbőség

No és a ’96-os Expo? Két titkos kormányhatározat folytán előbb 61,4 milliót, majd 100 milliót utaltak át a KFA-ból a Világkiállítási Programirodához. Az első esetben 11,5 millió forint felhasználásáról – megfelelő szerződés-nyilvántartás hiányában – nem tudtak elszámolni. A második esetben a programiroda rögvest lekötött nyolc hónapra 70 milliót (5,3 millió forint kamatot kasszírozva be), ugyanis a programiroda csak 25 milliót kért előlegként, de egyszerre megkapta mind a 100 milliót. Amikor az ÁSZ lezárta vizsgálatát, az alap támogatásából még mindig maradt 70,4 milliója.

Aki ezek után azt híreszteli, hogy az országnak nincs pénze: az nem moshatja le magáról a nemzetárulás bélyegét.Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon