Skip to main content

KDNP, középre igazodj!

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Mink András


A nagy testvér árnyékában

A rendszerváltás évében megalakuló KDNP vezetői hamar felismerték, hogy az MDF már kivívott pozícióit nem tudják elhódítani. Ennek megfelelően a párt nem markáns programokra, hanem nevének vonzerejére és általános erkölcsi értékek (hit, család) megjelenítésére építette mindenféle radikalizmustól mentes választási kampányát. Önálló program híján mindenhonnan merítettek valamit, de mindenből csak módjával; magántulajdont, de csak korlátozott mértékben, politikai váltást, de nem kizárva, a korábbi hatalmi elitet külpolitikai egyensúlyt az akkor még létező Szovjetunió és a Nyugat között. Vagyis a visszafogottság révén mindenkinek mondhattak valami jót anélkül, hogy bárkinek is mondtak volna valamit. Nem véletlen, hogy világnézeti pártként definiálták önmagukat – azaz nem programja alapján azonosítható politikai erőként. Mondhatni, jó boltos módjára egy szűk körű, de legalább biztos fogyasztóközönségre számítottak. A számítás bevált. Az általános elvek szintjén lebegő, kissé kispolgári színezetű, de nem feltétlenül ellenszenves retorika behozta az idősebb, vidéki, főleg női szavazókat, és a KDNP az MDF oldalvizén, a katolikus egyház hallgatólagos támogatásával csendben bevitorlázott a parlamentbe, majd a kormányba.

A siker egy időre feledtette, de nem oldotta meg a párt sajátos helyzetében rejlő kockázatokat. Markáns program híján a történelmi nosztalgiákba bezárkózó retorika elidegenítette ezt a fiatal értelmiséget, amelyiknek a feladata lett volna egy modern, pragmatikus kereszténydemokrata párt arculatának megteremtése. Ez a réteg feladat és mozgástér híján elszivárgóit, és a pártot az idősebb generáció vette birtokba. (Ezen az sem változtatott lényegesen, hogy Keresztes. K. Sándort Surján László váltotta fel a pártelnöki székben.) Az egyház-politikai törekvések – az egyetlen terület, ahol a párt egyedi vonásokat mutatott – merev erőltetése sem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. A hitoktatás bevezetésének elsietett kísérlete, az egyházi vagyon átgondolatlan visszaadása komoly feszültségeket keltett a társadalomban, és legalább annyi embert taszított el a párttól, mint ahányat vonzott. Ráadásul a rádió elleni kampány, amelyben a párt stílusától eltérően a faltörő kos szerepét vállalta magára, aláásta a párt egyik vonzerejét, a mértékletességről és visszafogottságról alkotott képet.

A kormányzásban elfoglalt csekély szerep nem csökkentette a párt kormányzati felelősségét. Felmerült a veszélye annak, hogy a kormány és az MDF népszerűségének látványos és gyors hanyatlása magával rántja a koalíciós partnert is. Annak ellenére, hogy a párt elnöke az egyik legnépszerűbb kormánytag, ráadásul az igencsak „veszélyes” népjóléti tárca élén, a KDNP eleddig nem sokat profitált az MDF térvesztéséből.

A KDNP többször megpróbált kitörni ebből a helyzetből. Ha nem is torgyáni mértékű arroganciával, de időről időre ők is kifejezésre juttatták, hogy nagyobb befolyásra tartanak igényt a kormányzásban. Torgyán kiesése nyomán azonban, egyedül, nem sok esélyük maradt követeléseik érvényesítésére. A feszültségek látványosan felszínre kerültek ez év tavaszán. (Veér András írásai a Magyar Hírlapban, Balogh Gábor kiválása a parlamenti frakcióból.) A belső meghasonlásból kivezető másik út, nyitás a jobboldali radikalizmus felé, szintén járhatatlannak bizonyult. Mostanra világossá vált, hogy az MDF radikálisait, különösen a Csurka-dolgozat után, nem lehet überolni. Legalábbis egy magát kereszténydemokratának valló párt ezt nehezen teheti meg. A KDNP-ben lábra kapó jobboldali előretörés visszapattant az ott terebélyesedő perzekutorhasról a politikai centrum irányába.

Kormánypárt ellenzékben, avagy az új nyugodt erő

Giczhy Tibor belső tanulmányának nyilvánosságra kerülése, amelyben a szerző felvetette a kormányból való kivonulás lehetőségét, kényelmetlen helyzetbe hozta a KDNP vezetőségét. A tanulmány súlyos megállapításai után bizony nehéz lett volna visszakozni a kormányba a párt tekintélyének megrendülése és a belső válság fokozódása nélkül. Az MDF nagy prófétájának újabb színre lépése azonban tálcán kínálta a megoldást. Az MDF talajvesztése és jobbratolódása új mozgásteret kínált fel a kiüresedő politikai centrumban. Váratlanul volt hová visszatáncolni anélkül, hogy fel kellett volna adni a kormány bírálatát. A legnagyobb kormánypárt megingása, amely az ország stabilitásának megingásával is fenyeget (l. SZDSZ OT-nyilatkozata) lehetővé teszi, hogy a KDNP „nemzetpolitikai felelősségére” hivatkozva a kormányban maradjon, de ne adja fel a kritikus hangvételt, ami a párt túlélésének záloga lehet a következő választásokon. A Giczhy-tanulmány nyilvánosságra kerülése kényelmetlenségből előnnyé vált, hiszen felsrófolta a KDNP kormányzati szerepvállalásának az árát a destabilizálódó Antall-kormányban. Nem véletlenül demonstrálta Surján pártelnök oly látványosan a párt vezetőségének teljes összhangját a szombathelyi sajtótájékoztatón, és nem véletlenül került hangsúlyos helyen a nyilatkozatba, hogy „az Intéző Bizottság természetesnek tartja a párton belül nyílt vitaszellem érvényesülését”, és maradt ki a sajnálkozás amiatt, hogy Giczhy hozzászólása illetéktelenül nyilvánosságra került. Az elfogadott nyilatkozat nem hagy kétséget afelől, hogy a KDNP a kiüresedő centrum meghódítására készül, és hogy önmagát tartja erre leginkább esélyesnek. A 8. pontban kinyilvánítják, hogy a „KDNP olyan középpártnak vallja magát, amely nyitott a demokratikus követelményeknek megfelelő, alkotmányos keretek között működő valamennyi párt irányában”. Legalább ilyen fontos azonban az önállóság hangsúlyozása, különösen, hogy Surján többször utalt rá: a hazai pártstruktúrák még kialakulatlanok, ezért a KDNP nem óhajtja előre elkötelezni magát. Vagyis még minden lehetséges. Ez egyébként reakció lehet a párt disszidens prominensének, a Kisgazdapártba átigazolt Ugrin Emesének a nemzeti centrum kialakítására tett óvatos javaslatára is. A KDNP eszerint tehát nem zárkózik el, de a feltételeket maga akarja diktálni. Az sem tekinthető véletlennek, hogy a sajtótájékoztatón szétosztották az újságírók között a Kelet-Magyarország c. lapban nemrég megjelent Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közvélemény-kutatási eredményeket, melyek szerint a megyében a KDNP a Fidesz mögött a második a pártok rangsorában, és hogy a legtöbb támogatót az MDF és a Kisgazdapárt vesztette az utóbbi két évben. (A tényékhez tartozik, hogy az SZDSZ a megyében az utolsó helyen áll, igaz, támogatottsága nem csökkent jelentősen.)

A dolog persze csak akkor sikerülhet, ha a párt valóban el tudja hitetni a választókkal, hogy noha kormányon van, ő az igazi ellenzék. Erre a bűvészmutatványra talán valamivel nagyobb esélyük van a mostani helyzetben, mint a kisgazdáknak annak idején. Ehhez azonban kevés a „konstruktív ellenzékiség” deklarálása és a hivatkozás a valódi ellenzék „nemzetpolitikai felelőtlenségére”. Surján doktornak tökéletesen igaza van abban, hogy az ellenzék általában sehol a világon nem szokta megszavazni a költségvetést. Nem divat. Ugyanakkor a kormányférfiak sehol a világon nem szokták ellenzéküket konstruktívnak nyilvánítani. Ez sem divat. Különben kire lehetne hárítani a felelősséget, ha rosszul mennek a dolgok. Ezek szerint a konstruktivitás azt jelenti, hogy nem értünk ugyan egyet, de azért megszavazzuk, míg felelőtlen magatartás az, ha mások nem értenek egyet, és nem is szavazzák meg. Arról nem beszélve, hogy a helyzetükkel elégedetlen, elesett rétegek felelőtlen és demagóg heccelésében eddig főleg volt és jelenlegi kormánypárti férfiak jeleskedtek.

A „nemzetpolitikai felelősség” szlogenje valószínűleg kevés lesz a választók meggyőzésére.

A Csurka-dolgozat hatása azonban valamennyire megkönnyíti a KDNP dolgát. Aggasztó, hogy a párt vezetősége nem határolta el magát nyíltan az ott kifejtett nézetektől, ugyanakkor biztató, hogy burkolt formában mégis megtették. (Lásd a középpártiság definícióját vagy Surjánnak azt a kijelentését, hogy a ’90-ben kötött koalíció nem jelenti azt, hogy a KDNP követné bármely partnerét szélsőjobboldali irányban. Igaz, Surján itt nyíltan csak Torgyánra célzott.) Noha nem hiszem, hogy bármely demokratikus párt megengedhetné magának, hogy a másik párt belügyeibe való be nem avatkozásra hivatkozva elegánsan kitérjen a véleménynyilvánítás elől ilyen nézetekkel kapcsolatban, kétségtelen, hogy a KDNP-nek jó oka van arra, hogy ne határolódjon el nyíltan és egyértelműen. A most megfogalmazott belső ellenzéki szerep hitelesítéséhez ugyanis szüksége van egy mégoly hanyatló MDF-re és a kormányra, amiben nem ők viszik el a balhét. El lehet játszani azt a szerepet, miszerint az ingatag kormányt az ő szerepvállalásuk tartja fenn, kizárólag a politikai stabilitás érdekében, ugyanakkor nekik semmi közük az MDF-uralta kormány baklövéseihez. Nyilván ezért is nem óhajt a KDNP koalíciós szerződést kötni, mondván: ha eddig ez nem volt fontos az MDF-nek, most már nekik nem fontos, hogy kompromittálják magukat. A nyílt elhatárolódás viszont megszüntetné ezt a kényelmes állapotot, mert választásra kényszerítené a miniszterelnököt: vagy megszabadul Csurkától, vagy a KDNP nem csinálhat bohócot magából, és tényleg kiválik a koalícióból. Csurka után egyébként is van mihez képest belső ellenzékinek lenni. Ehhez viszont az is kell, hogy Csurka ott legyen az MDF-ben, így lehet a KDNP-ből új nyugodt erő.

Világnézeti pártból programpárt?

Mindez azonban még így is kevés egy expanzív centrumpárti szerepvállaláshoz, és ezt szemmel láthatóan a KDNP vezetői is tudják. A sikerhez elengedhetetlen egy ígéretes gazdasági program. A politikai nyilatkozatban és a sajtótájékoztatón is nyomatékosan leszögezték: sürgető a gazdaságpolitikai irányváltás. Ugyanakkor követelik „a társadalom legelesettebb rétegeinek, a nyugdíjasok, a gyermekes családok, a fix fizetésből élők és munkanélküliek helyzetének javítását, egy átfogó szociális törvény elfogadását. A munkanélküliség hatékony kezelése érdekében szükségesnek tartják közmunkák, infrastrukturális beruházások állami támogatással történő beindítását.” Mint Csépe Béla frakcióvezető kifejtette, a gazdaság élénkítéséhez elengedhetetlen a banki kamatok csökkentése, valamint az egyéni vállalkozók kiszabadítása az szja szorításából. A vállalkozók képtelenek egyszerre fizetni az adót és a rendkívül magas társadalombiztosítási járulékot. Mindezekkel egybevág Szakolczay Györgynek, a párt gazdasági szakértőjének tanulmánya a Népszabadságban, amely megállapítja, hogy a Kupa-program csődöt mondott, és a monetáris restrikció egy hosszú tervgazdasági periódus után nem alkalmas a gazdaság rendbetételére. Az improduktív állami beruházások beindítása a KDNP véleménye szerint nem jelenti az etatizmus feléledését, amely ’84-ben az ipartelepítésekkel csődbe vitte a gazdaságot. Az ellentmondások persze nyilvánvalóak, és ezt Csépe Béla sem tagadta. A társadalombiztosítás hiánya miatt a tb-hozzájárulás csökkentése tovább súlyosbítja a helyzetet. Nem világos, hogy ebbe hogyan illeszkedne bele az új szociális törvény, hiszen akkor is kevés a forrás, ha elfogadjuk, hogy a szociális ellátás jelenlegi hatékonysága rossz. (Mellesleg a párt elnöke két év óta a kérdésben illetékes miniszter.) Ugyancsak: a rekord költségvetési hiány egyrészt ellentmond a monetáris restrikciónak, másrészt kétségessé teszi, hogy 'a kamatszintet tartósan le lehetne szorítani.

Ezen ellentmondásokat figyelembe véve a KDNP szerint elkerülhetetlen a további eladósodás, mint az egyetlen lehetséges forrás. Az ország hitelképessége és az infláció visszaszorítása, és a külgazdaság helyzete alapján ez lehetséges – állítják; a további hitelfelvétel, illetve az improduktív állami beruházások nem növelik feltétlenül az inflációt.

Vajon? Egy viszont biztos: az ország hitelképessége elsősorban két dolognak köszönhető: egyrészt annak, hogy Magyarország az egyetlen, amelyik rendben fizeti az adósságait, másrészt az egyetlen politikailag stabil ország a térségben. A további eladósodás kétségessé teheti az elsőt, nemzeti drámaírónk és elvbarátai sűrűsödő kinyilatkoztatásai a nemzetközi pénzvilág ádáz, nemzetvesztő tevékenységéről – az utóbbit. A gazdasági program egyébként csak most készül – tudtuk meg. Kíváncsian várjuk. Mint ahogy azt is, vajon ki fogja megszavazni a következő költségvetést.
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon