Skip to main content

Kelet-Európa Lengyelország nélkül?

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Avagy ki kivel megy Európa felé?


A vasfüggöny leomlása óta Közép-Kelet-Európa országai azon tanakodnak, merre vezet a legrövidebb út Nyugat felé. A lengyelek úgy vélik, az lenne a legcélszerűbb, ha a Budapest–Prága–Varsó háromszögön belül együttesen határoznák meg az útirányt, így elkerülhető lenne a hiábavaló vetélkedés. Ezen elképzelések jegyében készült fel a lengyel diplomácia is a pozsonyi csúcsra és valamivel korábban a párbeszédre Havel elnökkel, aki egy füst alatt Varsót és Budapestet is meglátogatta.

A magyarok azonban a Varsóban előterjesztett koncepcióval szemben saját kezdeményezéssel álltak elő, s felkérték Csehszlovákiát az ún. Pentagonale előkészítő munkálataiban való részvételre, amelyben a két országon kívül még Ausztria, Olaszország és Jugoszlávia vennének részt. Havel elnök elfogadta ezt a felkérést. Hozzátette, hogy ez nem jelenti a Lengyelországtól való elzárkózást, de utalt arra is, hogy Varsót egyébként inkább Skandináviához fűzi természetes érdekazonosság. Ezt nálunk bizonyos értetlenséggel fogadták, hiszen a lengyel kormány – bár nem zárkózik el a skandináv államokkal való együttműködés elől – nem ebben a régióban látja azt a főkaput, amelyen át Lengyelországnak Európába kellene lépnie.

Ebben a helyzetben számos megfigyelő jut arra a következtetésre, hogy Lengyelország elszigetelődött. Legvilágosabban Pawel Ziólek fogalmazta meg ezt a Zycie Warszawy hasábjain (1990. augusztus 14–15.):

„Be kell látnunk, hogy kelet-európai ország vagyunk, olyan ország, amely iránt egyik alakuló vagy már létező regionális csoportosulás sem mutat érdeklődést. Meg kell békülnünk a gondolattal, hogy az európai integráció felé vezető utat egyedül kell megtennünk, s ez az út épp ezért nehezebb lesz és valószínűleg hosszabb is.”

Ha ez így van, akkor fel kell tennünk a kérdést: valójában mi is az oka annak, hogy Lengyelország szomszédai elzárkóznak az együttműködés elől?

Ez az elzárkózás részben talán az attól való félelem következménye, hogy belegabalyodhatnának Lengyelország esetleges külső konfliktusaiba, hiszen – Németország és az orosz birodalom közé ékelve – az ország az elmúlt évszázadok során sokszor vált robbanásveszélyes övezetté. Persze ezt az érvet a visszájára is fordíthatjuk: ha Lengyelországot kihagyják Európa formálódó szövetségeiből és közösségeiből, ezzel növelik annak a veszélyét, hogy Lengyelország ismét destabilizációval fenyegető hellyé válik. Másik ok lehet a lengyel dominanciától való félelem, hiszen Lengyelország népessége nagyobb, mint Magyarországé és Csehszlovákiáé együttvéve. És végül sokat segít az ügy megvilágításában az a nyilatkozat, amelyet Martonyi János a Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Minisztériumának államtitkára tett nemrégiben. Azt állította, hogy kormánya nem szeretné, ha az EGK a magyar felvételi kérelmet együtt bírálná el Lengyelország és Csehszlovákia kérelmével, mert így a leglassúbb hajó határozná meg az egész Nyugat felé tartó kelet-európai konvoj sebességét. A metafora mélyén az a meggyőződés bújik meg, hogy éppen Magyarország az a bizonyos leggyorsabb hajó. És bár ezt a meggyőződést osztják a nyugati üzleti körök is, ahol Magyarországot befektetés szempontjából a legtöbb reménnyel kecsegtető országnak tartják, de a végrehajtott átalakítások mibenlétének és dinamikájuknak alaposabb ismeretében ezt a magyar meggyőződést nyugodtan megkérdőjelezhetjük.

A privatizációs folyamat megkezdésével a lengyel gazdasági reform bizonyára átlendül a holtponton, és a gazdasági struktúra gyógyításának folyamata jelentősen fel fog gyorsulni. Ha ráadásul el lehet érni, hogy a Nyugat mérsékelje az adósságterheket, akkor Lengyelország kilátásai jelentősen javulni fognak. Ezzel szemben Magyarország és Csehszlovákia még mindig csak a vitáknál és az alapvető átalakulások előkészítésénél tart. Bár gazdaságuk kiinduló állapota nem volt annyira siralmas, mint a lengyeleké, de az elkövetkezendő időben recesszió, infláció, a szerkezetátalakulással együtt járó szervezeti zűrzavar vár rájuk – tehát mindaz, amiből Lengyelország nemsokára elkezd kilábalni. És ha a lecsúszást előnyösebb helyzetből kezdik is el, mint Lengyelország, de először is egy év hátrányuk lesz vele szemben, másodszor a két ország lakossága pszichikailag sokkal felkészületlenebb a lengyeleknél a rájuk váró sokkra.

Mindezt figyelembe véve megkérdőjelezhetjük Pawel Ziólek állításának igazát, mely szerint Lengyelország útja Európába hosszabb és nehezebb lesz. És nincs feltétlenül igaza abban sem, hogy a lengyel diplomácia minden közép-európai kezdeményezése eleve kudarcra van ítélve. Lengyelország túl erős és jelentős országa ennek a régiónak ahhoz, semhogy tétlenül kelljen tűrnie a szomszédok által javasolt, számára hátrányos megoldásokat. A lengyel diplomácia elég ütőkártyát tart a kezében ahhoz, hogy partnereit rábírja, vegyék figyelembe Varsó érdekeit is az európai politikai színtér tervezett átalakításánál. Antall József magyar miniszterelnök a velencei találkozón végül is azt a javaslatot terjesztette elő, hogy vonják be Lengyelországot is a Pentagonale előkészítő munkálataiba. A tanácskozás többi résztvevője egyelőre elutasította ezt a javaslatot, álláspontjuk azonban később megváltozhat – ahogyan a magyar kormány is megváltoztatta véleményét. Figyelemre méltó, hogy ez a változás Mazowiecki miniszterelnök magyarországi látogatása után történt, amikor is a két vezető hosszú négyszemközti megbeszélést folytatott. Mit ajánlhatott fel Mazowiecki miniszterelnök Antall miniszterelnöknek cserébe Lengyelország meghívásáért? Ezt pontosan nem tudni, de talán vállalta, hogy támogatja a magyar kormányt abbeli igyekezetében, hogy a romániai magyar kisebbség helyzetén javítson. Úgy véljük, a többi négy ország némelyikének is vannak olyan problémái, melyek megoldásában Varsó támogatására szükségük lenne.

Közép-Európa integrációs folyamatának vannak külső vonatkozásai is, melyek túlmutatnak ennek a régiónak a határain. Nyugatról nézve ez a terület kultúrák, nyelvek és nemzetiségi ellentétek áttekinthetetlen szövevényének tűnik. És veszélyesnek, mert minden pillanatban robbanással fenyeget. Éppen ezért ezen a területen minden szélesebb integrációs elképzelés számíthat a Nyugat támogatására. Még ha az olaszok szívesebben vennének is egy szűkebb közösséget, amiben domináns szerepet játszhatnának, Franciaország, Nagy-Britannia vagy az Egyesült Államok akkor is a szélesebb körű megoldások pártján állna.

Másrészről a Prágában, Budapesten vagy Bécsben született koncepciók de facto nemcsak Lengyelországnak fordítanak hátat, hanem mindenekelőtt Oroszországnak és a Szovjetunió többi köztársaságának. És ennek nagyon kellemetlen következményei lehetnek. Egy Európán kívüli Oroszország állandó fenyegetést jelent Európának. Az ebből fakadó veszélyeket csak egy módon kerülhetjük el: integrálni kell Oroszországot a nyugati civilizációba; fel kell karolni a demokratikus irányzatokat; a mindennapos együttműködés során bizonyítani, hogy a kereskedelmi és kulturális csere, a nyitás a világra, az europaizálódás sokkal célravezetőbb eszköz, mint a kozák bocskor és Bugyonnij lovassága.

A régión belül Lengyelország Ukrajnával, Belorussziával, Litvániával és Oroszországgal tart fenn igen jó kapcsolatot. Minden történelmi súrlódás ellenére jól alakul a kontaktus a Sajudisszal, az ukránok pedig éppen Lengyelországot választották világtalálkozójuk színhelyéül. Ezek a kapcsolatok olyan „varázserők”, melyek meg kell hogy nyissák előttünk Európa összes kapuját. Ha Európa erre a lapra tesz, esélye lesz arra, hogy elkerülje a múltból ismert veszélyeket. Az a provinciális gondolkodásmód, amelynek gyümölcse a szűk regionális közösségek koncepciója, és amely a kontinens határain kívülre rekeszti annak egész keleti részét, kizárólag az olyan alakulatok újjáéledéséhez vezethet, mint az Osztrák–Magyar Monarchia. A folytatást mindenki ismeri.


Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon