Skip to main content

Ki a magyar most?

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Státusmagyarok, tartalék haza


Egy évvel ezelőtt, 2000 márciusában óriási vitát váltott ki Miskolci József Elátkozott ifjúság az Ígéret földjén című írása a Szabad 7 Nap hasábjain. A szerző nem ismeretlen a vajdasági magyar közvélemény előtt, újságíró volt, jelenleg vállalkozó, a Vajdasági Magyar Szövetség egykori képviselője a vajdsági Képviselőházban. Magánvéleményét mondta el közügyben, de neve, társadalmi helyzete külön súlyt adott írásának, melyben arra kereste a választ: „Szülőanyai vagy mostohaanyai szeretettel viszonyul-e (majd) Magyarország a vajdasági fiatalokhoz?” Cikkében leginkább azt nehezményezte, hogy a Fidesz, a fiatalok pártja által irányított magyarországi politika „alaposan bekeményített a határon túli magyar tanulóifjúsággal szemben. Néhány tucatnyira korlátozza a magyarországi egyetemeken a számukra előirányzott tandíjmentes helyeket. (...) Megtiltja, hogy az ott tanuló fiataljaink letelepedési engedélyért folyamodjanak a tanulmányi idejük alatt... a tanulmánya befejeztével azt is hazakényszeríti, aki nem szeretne itthon munkanélküli lenni.” Reménykedve jegyezte meg, hogy „a készülő (és ki tudja, mikor elkészülő) státustörvény majd barátságosabb lesz a vajdasági és a más országokban élő magyarokkal”.

Várakozása azonban aligha igazolódik be. A bajok ott kezdődnek, hogy a Vajdaságban élők többsége eleve nem sokat tud a státustörvény tervezetéről. Igaz, a vajdasági magyar sajtó foglalkozott a témával a Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT) ülése és a parlamenti vita kezdete kapcsán, de a törvénytervezet teljes szövegét nem közölte egyetlen lap sem. Az átlagpolgár hallomásból csak annyit tud róla, hogy készül, hogy majd valamilyen kedvezményekre jogosít fel, de pontos és részletes információi nincsenek. A Vajdasági Magyar Szövetség 2001. március 21-i hírlevelében ugyan a VMSZ Körképben megjelentette a státustörvény internetes levelezőlistáról levett, tájékoztató jellegű szövegét, és ez a honlapjukon is megtalálható, de a pártközlönyt kevesen járatják, és internetes kapcsolatuk is csak keveseknek van. A közvélemény tehát alulinformált, a magánvélemény pedig leginkább arra korlátozódik, miért arra használják ezt a törvényt is, hogy eltérítsék az embereket a Magyarországra való átköltözés szándékától. A jogászok sérelmezik, hogy a törvényalkotás folyamatában csak a környező országokban működő magyar politikai pártok véleményét kérték ki, a jogászszakmáét nem.

Az embereket a státustörvény kapcsán öt témakör izgatja. Az első: mi lesz velünk, ha Magyarországot felveszik az Európai Unióba, és be kell vezetnie a vízumot a jugoszláv állampolgárokkal szemben? A második: ki dönti el, hogy ki számít magyarnak? A harmadik: hogyan támogatja Magyarország az anyanyelven való tanulást? A negyedik: milyen gazdasági támogatást nyújt a határon túli vállalkozóknak, és hogyan lehet majd Magyarországon munkát vállalni? Az ötödik: milyen egészségügyi szolgáltatásokra és gyógykezelésre jogosít fel a státusmagyar igazolvány?

A főkérdés tehát: hogyan utazhatunk Magyarországra holnap, ha bevezetik a vízumot a jugoszláv állampolgárok számára? Alkalmaz-e majd valamilyen pozitív diszkriminációt Magyarország a határon túli magyarokkal szemben? Milyen kritériumok alapján és ki dönti el azt, hogy ki jogosult a kedvezményes, esetleg tartós beutazási vízumra? Mivel az ilyen jogszabálynak nincs előzménye sem a magyar, sem a nemzetközi joggyakorlatban, nagy a bizonytalanság a kilátásba helyezett kedvezmény gyakorlati értékét illetően. Nem látszatsegítség-e ez az anyaországon kívül rekedt magyaroknak? Nem keltenek-e hamis illúziókat? Nem olyan ígéretek-e ezek, amelyeket a magyar állam úgysem tud teljesíteni, ha belép az Európai Unióba?

A következő kérdéskör: ki kaphat magyar igazolványt, ki a magyar? Az, aki magyarnak vallja magát, az, aki beszéli a nyelvet? Az, aki iskoláit magyar nyelven végzi, vagy végezte? Vagy aki valamilyen magyar történelmi egyházhoz tartozónak vallja magát? Az, aki ismeri a magyar nemzeti kultúrát és eddig is vállalta a sorsközösséget nemzettársaival? Az, aki mindig is annak tartotta magát, vagy az, akinek ma jutott eszébe, hogy ismét érdemes magyarnak lenni?! Mi lesz a vegyes házasságban született felnőttekkel, akik esetleg csak törik a magyart?

Ki adhat ajánlást a magyar igazolvány megszerzésére? A vajdasági magyar politikai pártok? Párthovatartozás alapján? Az egyházak? Mi lesz a szekularitás elvével? Akik nem aktív hívők, nem is kaphatnak ajánlást?

Az iskoláskorú gyerekek szülei általában hallottak arról, hogy valamilyen ösztöndíjakra, tanulmányi segélyekre jogosultak azok a családok, ahol legalább két gyermek jár magyar tannyelvű iskolába. De jár-e támogatás minden gyerek után, vagy csak családonként? Hogyan igényelhetik a tanulmányi segélyt a szórványban élő magyar családok, akik olyan helyen élnek, ahol nincs is magyar tagozat az iskolákban (mint Szerémség és Dél-Bánát)? Mit kapnak azok, akik még ha akarnák sem tudnák gyermekeiket magyar osztályba járatni?

Fontosnak tartják az emberek a gazdasági támogatást. Ha már a magyar igazolvány igénylőinek le kell mondaniuk az áttelepedésről és a magyar állampolgárság megszerzéséről, akkor a magyar állam legalább abban segítsen, hogy a tíz háborús év alatt elszegényedett emberek otthon is tisztességesen megélhessenek. Fontosnak tartják, hogy a vállalkozókat, a mezőgazdasági termelőket segítsék odaátról. A Vajdaságban nagy a munkanélküliség, és nem csak a szakképzetlenek körében: a képzettebbek igen elégedetlenek a státustörvény által felkínált munkavállalási lehetőségekkel.

A háborús évek alatt teljesen elszegényedett az itteni egészségügy, gyakran nincsenek gyógyszerek a gyógyszertárakban, kórházakban, és ha vannak is, az átlagpolgár számára megfizethetetlenek: nem véletlen, hogy nagy az érdeklődés a határon túli gyógykezelés lehetőségei iránt.

A vajdasági magyar pártok üdvözölték a magyar kormány státustörvény meghozatalára irányuló kezdeményezését. A Vajdasági Magyar Demokrata Párt (VMDP) például tudatában van annak, hogy a mostani politikai és gazdasági körülmények között ez a maximum, amit a magyar parlament elfogadhat, de továbbra is a kettős állampolgárságot tartja a legjobb megoldásnak.

A közvéleménynek szánt VMSZ-közlemény az elnökségi ülésről már zárójelben a párttagoknak a hivatalostól eltérő magánvéleményéről is hírt ad, bár a vezetők státustörvénnyel való „megelégedése” kapott elsősorban hangsúlyt, azzal a megszorítással, hogy „az időnként meglehetősen indulatos, érzelmi kitörésektől sem mentes vita után csakis arra az állásfoglalásra helyezkedhetett a VMSZ elnöksége, hogy a státustörvény elméletileg sem tekinthető a kisebbségi magyarság minden elvárásait méltányoló dokumentumnak, de erős gesztusértéke van. A státustörvénnyel felkínált lehetőségek aligha segíthetik majd komolyabban a kisebbségi magyarság anyaországi boldogulását, még kevésbé az annyit és oly keményen hangoztatott otthonmaradását, de – ahogyan a felvidékiek és az erdélyiek is megfogalmazták – mi már hozzászoktunk ahhoz, hogy a kicsinek is örülni kell. Igenis méltányolnunk kell, hogy a mindenkori magyar kormányok sorozatában ez a mostani végre intézményesen is törvénybe foglalta a Kárpát-medencei magyarság egészének szellemi, kulturális, nemzeti együvé tartozását. (...) Csöppnyi üröm a visszafogott örömben, hogy a státustörvény parlamenti elfogadása után oly megszorító és elutasító viszonyulás várható az áttelepülést fontolgató, a magyar állampolgárság megszerzését tervezgető kisebbségi magyarokkal szemben, ami csak nagyon kevesek számára lesz leküzdhető akadály.”

Hivatalos szerb politikai reagálások még nem voltak a készülő státustörvénnyel kapcsolatban, de amikor Szent-Iványi István, a parlament külpolitikai bizottságának elnöke, Goran Svilanovi? Jugoszláv külügyminiszterrel tárgyalt Belgrádban, a külügyminiszter elkérte a törvénytervezet szövegének angol nyelvű fordítását, hogy áttanulmányozhassák. A szerbek – nem hivatalosan – attól félnek, hogy a törvény diszkriminatív lesz velük szemben: azaz, ha Magyarország EU-tagsága esetén bevezetik a vízumkényszert a jugoszláv állampolgárokkal szemben, a magyarok sokkal könnyebben kaphatnak beutazási engedélyt, esetleg schengeni vízumot is, mint a más nemzetiségűek.

A pozitív diszkrimináció etnikai alapon történő megkülönböztetés, amit esetleg a többségi szerb nemzet tagjai nem néznének jó szemmel, különösen egy fordulat, visszarendezés esetén, amikor is a 2000 októberében megbukott nacionalista erők kerülnének újból hatalomra. A magyar igazolványt kérelmezőket valószínűleg hazafiatlannak fogják megbélyegezni a szerb nemzetállam eszményének hívei. Így is gyakran elhangzik az a kijelentés, hogy könnyű a magyaroknak, nekik van egy tartalék hazájuk! Nem kizárt, hogy ha a hivatalos politikában nem is, de a mindennapi életben súrlódásokat válthat ki a vajdasági magyarokkal szembeni pozitív diszkrimináció.

Egyvalamiben a vajdasági magyarság egyetért: egyetlen törvénnyel nem lehet megoldani a határon túli magyar kisebbség gondjait. A státustörvény csak enyhíteni tud a szomszédos államokban élő magyarok sorsán, de megnyugtatóan rendezni nem tudja, és nincs is szándékában. Az európai integrációs folyamatok a XXI. században már nem a XIX. és XX. századba visszahúzó nemzetállami eszmék alapján képzelik a nemzetek közötti viszonyokat. A magyar Országgyűlés elé terjesztett dokumentum egy lépés afelé, hogy határmódosítások nélkül is megvalósuljon a nemzeti integráció. Ehhez azonban az európai nagyhatalmak, az EU és a környező országok politikai jóindulata és megértése is szükséges.
Hivatkozott cikkek

Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon