Skip to main content

Magyarságvizsga

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Státusmagyarok, tartalék haza


A határon túli magyarságot, minden kétséget kizáróan, manapság az úgynevezett státustörvény körüli viták foglalkoztatják leginkább. Mivel a kettős állampolgárság kérdése több oknál fogva is keresztülvihetetlennek bizonyult, ettől az okmánytól várjuk, ha nem is a magyar állampolgárral való egyenjogúsításunkat a kulturális, gazdasági és szociális, netán politikai jogok összessége területén, de legalábbis valamilyen pozitív megkülönböztetést a többi Magyarországra látogató külfölditől.

Napjainkra befejező stádiumához érkezett a végül is a címben megjelölt néven nevezett okmánytervezet különböző szintű megvitatása. Közeli hetekben várható parlamenti elfogadása. Az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség kimaradt a tervezet vitájából. A Magyar Állandó Értekezletben (MÁÉRT) való közös munkálkodásra nem kaptunk meghívást. Önként jelentkezésünk válasz nélkül maradt. Talán ezért is érzem úgy, tartózkodnom illik a tervezet konceptuális szintű értékelésétől, és mindössze egynéhány, testületi üléseinken megfogalmazódott észrevételnek adnék hangot.

A legtöbbet vitatott kérdés a kedvezményezettségre jogosult alanyok meghatározása, más szóval a támogatásokat igénybe vevő személyek kiválasztásának módja. Szerintünk alapjában elhibázott a kollektív, testületi zsűrizés elvének az alkalmazása a személy „magyarságának” megállapításánál. Úgy véljük, bizalmas adataink kiszolgáltatása – egy hivatali titoktartásra nem kötelezhető társadalmi testületnek – sérti személyi jogainkat, éppúgy mint a kérelem-elbírálás objektív kritériumainak meg nem határozása, és a testület döntésének megfellebbezhetetlensége. Hogy aggályaink súlyát érzékeltessük, próbálja magát bárki azon személy helyébe képzelni, akitől egy publikus testület, apelláció lehetősége nélkül, bármi oknál fogva, megvonja a magyarsághoz tartozás jogát és lehetőségét.

Megválaszolatlan kérdést jelent számunkra, hogyan szándékozik a Magyar Köztársaság kormánya kijelölni azt a szervezetet, amely „képes képviselni az adott államban élő magyar nemzeti közösség egészét” [21. § (3)]. Amennyire kétséges számunkra az egész közösség képviseletének megoldhatósága, annál egyértelműbb az egész közösség kiszolgáltatása a kiválasztott szervezetnek.

Más elemzők is rámutattak, hogy a törvénytervezet ilyen megoldása nem illeszkedik a magyar államigazgatás mechanizmusába, mivel államigazgatás hatálya alá nem tartozó személyek számára biztosít államigazgatási lehetőségeket. Egyetértünk azokkal, akik szerint ez a típusú megoldás már csak azért is felesleges, mert a jelenleg érvényes 1993. évi LXXXVI. törvényhez kapcsolódó 64/1994. (IV. 30.) kormányrendelet: A bevándorlás egyes feltételei alóli felmentés 27. § (2) pontja szerint: „a tv. 17. §-ának (1) bekezdésében meghatározott felmentésre való jogosultság a kérelmező születési, házassági anyakönyvi kivonatából, maga vagy felmenői egykori magyar állampolgárságát igazoló vagy valószínűsíthető okiratból és a magyar nemzetiségre vonatkozó nyilatkozatából állapítható meg”. Vagy talán a magyar jogrendben bevándorlás és magyar igazolvány megszerzésekor különbözőek a kritériumok az egyén magyarságának a megállapítását illetően?

Érthetetlen számunkra, miért kell az igazolvány tulajdonosának ötévente a fent említett ajánló szervezetnél ismételten ajánlást kérnie, hacsak nem azt várjuk tőle, hogy periodikusan tanúbizonyságot tegyen a szervezet iránti lojalitásáról [22. § b)].

Jogszerűtlennek véljük a magyar igazolvány visszavonását azokban az esetekben, ha annak tulajdonosát a Magyar Köztársaság területéről kiutasították, vele szemben beutazási és tartózkodási tilalmat rendeltek el, vagy vele szemben Magyarországon büntetőeljárás van folyamatban [22. § (4) c), d)]. Egyrészt mert ez a magyarságból való kizárásként is értelmezhető, másrészt, mert vétlen személyeket is sújthat. Például a vele (az igazolványától megfosztott személlyel) együtt élő nem magyar nemzetiségű házastársat és a közös háztartásukban nevelt kiskorú gyermeket, akik nem élhetnek a törvényben számukra mint családtag számára meglévő kedvezményekkel. Ez esetben nem egyértelmű, mit igazol az igazolvány, az egyén magyarságát, vagy erkölcsi feddhetetlenségét.

Végezetül egy általános megállapítás. A tervezet túlhalad más országok hasonló tárgyú törvényein. Ez elsősorban a szülőföldön alanyi jogon igényelhető szociális jellegű (nevelési-oktatási, valamint tankönyv és taneszköz) támogatásokra vonatkozik. Ilyen jellegű támogatást másik állam polgárainak, a létező gyakorlat szerint, kétoldalú nemzetközi szerződések alapján szokás nyújtani.
Hivatkozott cikkek

Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon