Skip to main content

Korzó a partokon

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

Ha szó szerint értené netán az olvasó a címet, máris figyelmeztetem: ahogy ma gondolunk a fogalomra, a séta helyére, abból a nézőpontból nézve, amihez hozzászoktunk nagyjából száz év alatt, nem a többes számú partokon találjuk meg a korzót. Csak a pesti oldalon (az sem az igazi már). S bár volna a túlparton egy másik, tudta azonnal a közönség, azóta, hogy megszületett: az ott nem alkalmas arra, amire az innenső.

De mire is alkalmas egyáltalán? Nem vitás, ha a választ elszántan keressük, kiderül azonnal: koronként más és más a hivatása. Kezdetben egyszerűen fák árnyékolta sétahely, ahol a folyó friss levegője is üdíti azt, aki így fáradozik egészsége megőrzésén. Azután meg, hogy fölépül Pesten az Aldunasor, a reprezentatív köz- és magánpaloták előudvara lesz. Ahol esténként, vasárnaponként virágzik a társas élet. Megint más korszakaiban – s a város szándékai szerint – idegenforgalmi színpad és mutatvány. Pazar látványt kínál innen a túlpart, mögötte-körötte a hegyek koszorúja.

Itt reklámozza magát például a harmincas évek Magyarországa is, bár addig nem jut el a dolog, amire pedig árkalkulált tervek is születnek, hogy tudniillik világító-mozgó reklámfalak-oszlopok sorakozzanak fel a séta útján, egy-egy fontos vidéki várost kínálva a bámész vendégnek: menjen el Gödöllőre, Vácra, Debrecenbe, Egerbe is.

E sorok szerzője, aki évtizedek óta folyvást a folyton pusztított város egyre nehezebben túlélő épített örökség sorsára koncentrál, nyilvánvalóan azt a funkciót tartja a legfontosabbnak a korzó kapcsán fölemlíteni, amiről más szavakkal azt mondhatnánk: innen látszik igazán itt-ott foncsorvesztett tükörképe fővárosunk legszebb korszakának. De be kell látnia: a korzó minden virágkorában fontosabbak voltak itt a séta virágai, mint az épített világé.

És ha idáig eljut az önmérsékletben, azonnal eszébe jut egy eddig nem taglalt összefüggés is: a Duna-korzó akkor élte legszebb éveit, amikor Budapesten fölnőtt a polgári társadalom. Nyilvánosan is szerette-akarta már fölvonultatni büszke önmagát. Barátságát mutogatva másoknak (barátságosan persze csak a vele egy rangban sétálóknak), és mutogatva mindazt, amit elért. Hogy itt aztán éppen ezzel elérje azt is, ami túl van (ami az érzelmeket illeti és hála istennek) a barátságon…

„Nem voltak olyan sokan, mint valaha az ilyen gyönyörű meleg tavaszon, és nem is az a luxusnép, amely itt felvonult volt delente, azt se mondhatnám, hogy azokat az ünneplő vidám arcokat láttam volna, se nem hallhattam azt a nevetős zsinatot, amivel a másik világban masírozott a korzó népe előre-hátra. …gyönyörködünk mindig a hajókban is, olyan lassan jártak azok is, mintha csak korzóznának a Dunán. A Gellérthegy pázsitjaiban is gyönyörködtünk, meg a Várbazárban, meg a Várban, a Vár palotáiban. Este, az esti korzón a meleg hónapokon átal, ó az a zene a Ritztől a Bristolig végig, szorongtak a rakpart kerítése mellett a szegények, akik a korzóra zarándokoltak a potya muzsikát élvezni, s élvezni az elegánsakat, a gazdagokat, előkelőket, megejtetten bámulni. […] Hányszor fordítottam a fejem vissza délben, este, amikor elillant mellettem egy-egy asszonyarc, leányarc, eltűnt. Az ember soha többé meg nem pillantja. S ha oldalt kerülve lépkedtem valamely csábos ifjú hölgyhöz közel, méteres sóhajokat eresztettem, reménytelenül” – így mesél néhány évvel korábbról idézve meg önmagát s a part jeleneteit a Világ hasábjain 1946 áprilisában tárcájában Szép Ernő.

Állapodjunk meg végül is, válogatva a lehetőségek közül, a szilárd igazságnál: a korzó mindenekelőtt sétahely. Romantikus, vízparti találkahely. Az örömök kertje. S e jegyekben hitelesített polgári intézmény. De demokratikus is, klasszikus korszakában. Legfeljebb abban a vonatkozásban tesz különbséget ember és ember között, hogy akik a korlátnál sűrülnek zenét hallgatni, semmiképpen sem ülnek be (ki) a Ritz teraszára.

S egyáltalán: még leülni sincs érkezésük. A Buchwald-székek kényelme (s így a kiszolgált bámészkodásé) pénzbe kerül ugyanis. A Buchwald-nénikék árgus szemekkel figyelnek, s azonnal kiszúrják, aki potyázni próbál.

A korzó sétahely. De ha olyan kirakatában rendszeresül a városnak, mint amilyen a pesti (és a budai) Duna-part, lehet(ne) világra szóló attrakció is. Csakhogy bizony ezt – mint annyi mindent –, azóta, hogy egyáltalán felfigyeltünk a lehetőségre, egyfolytában elügyetlenkedjük. Másfél száz év alatt csupa olyasmit lépett a várostervezés, és főleg: városgazdálkodás, ami ebben a vonatkozásban egyre csak rombolta az esélyeket. Amilyen meg másfél száz évvel ezelőtt volt, arra nincs okunk szót vesztegetni. Hamupipőke a Duna-part az 1800-as évek derekáig. Lármás, piszkos rakpiac. Kikötők, árushelyek, rendetlenség.

1789-ben kezdte meg Pest tanácsa a Vigadó előtti partszakaszon – akkor persze még nem épült fel a kultúra e híres házának még az 1848–49-ben Budáról, Hentzi ágyúival szétlőtt elődje sem – a fák telepítését. Itt kötötték ki a közelben a hajóhidat, úgy gondolták, e forgalmas pontján a városnak sétateret kell kialakítani.

Nem tagadhatjuk, igazán progresszív az elképzelés. Különösen abban a korban, amikor a tanácsbeliek legtöbbje még úgy gondolta (Buda)Pesten, hogy a házak közt semmi keresnivalójuk  a növényeknek, az erdőben a helyük. Korszerű gondolat. De: gyatra kivitelezés. A koncepció lényege ugyanis nem is annyira a zöldítés, mint az volt, hogyan tudná bevételeit növelni a város. Úgy például, ha ezt a területet (is) bérbe adja. Eddig talán rendben volna még a dolog, csakhogy a rendszert úgy alakították ki, hogy folytonos versenyben, de rövid időre lehetett hozzájutni a bérleti joghoz, márpedig a fáknak több kell két-három évnél ahhoz, hogy árnyékos sétahelyet varázsoljanak Pest és a part fövenyes homokjára.

Mikorra kialakultak a működtetés és a ligetecske végleges kontúrjai (1801-et írnak akkor a naptárak), s kiderült, a vállalkozók nem számíthatnak továbbra sem másra, mint hogy háromévenként újra és újra ringbe kell szállniuk, aki valaha is komolyan gondolta, hogy parti sétányt teremt a Dunánál, régen elveszítette már minden ambícióját tervei jövőjével kapcsolatban. Utolsóként Kemnitzer János, a híres Angol Királyné fogadó működtetője, aki pedig bővíteni szándékozott a kicsiny fás területet – ha legalább tizennyolc éven át ő gazdálkodhatott volna itt. Amit kézenfekvő indoklással kérvényezett is, hiába.

Egy ilyen „hasznosítási” rendszerben egyik bérlőnek se volt soha gondja a jövőre, nem gondozták megfelelően a fákat, árusítóbódék szorgos telepítésén túl nem foglalkoztak semmivel. S csak a természet robusztus erejének, kimeríthetetlen erőforrásainak köszönhető, hogy két beszámoló is megerő­síti – az egyik 1821-ből, a másik a bravúrosan késői 1873-ból való –, hogy üdítően kellemes hely mégis ez a kis liget. Franz Schams az 1821-re kialakult fasorokat népszerű sétahelynek írja le, ahová esténként csapatostul tódul a közönség, járkál le-föl, eszik-iszik, élvezi a természet szépségét, amit a néhány akác és hárs képvisel itt, és bámulja a hajóhíd forgalmát. Az csak a baj – utal egy piciny hibára –, hogy a kocsik felverte por gyakran elhomályosítja a tekintetet, és emiatt néha levegőt is nehéz venni, ott éppen, ahová éppen ezért igyekszik sűrű házas otthona világából a pesti.

Lehet, a rabok hibája ez az utóbbi nemszeretem mozzanat: azután tudniillik, hogy ellehetetlenült  a hároméves bérleti rendszer, a kegyelmes magisztrátus a saját hatáskörébe vonta a fenntartás munkálatait, és a börtönökből vezényelte ide kényszermunkára azokat, akiknek a szorgos locsolás is a feladatuk lett volna.

Mégis: Hevesi Lajosnak a városegyesítés évében kiadott bedekkere ugyancsak dicsér: a korzó „kicsiny ugyan, de igen csinos és kellemes hely, hol különösen a reggelizés nyáron igen kecsegtető úgy a reggeli árnyék, s a szép dunai kilátás, mint az elegáns kioszk kényelme miatt”. (A XIX. században elhíresült, de a huszadik század első felében is szolgáló Hangli-kioszkról van szó az utóbbi félmondatban.)

Az 1930-as évek közepén (amikorról biztos hírünk-adatunk van erről), sőt, vélhetően a kilencszáznegyvenes, talán ötvenes években is ott sorakoztak ennek a kettős fasornak a maradványai – néhány öreg akác – a Vigadó előtt. Mára egy se maradt belőlük, bár vénséges-vén e fafaj példányaiból él még most is errefelé. Kicsit délebbre, a mai Roosevelt téren, a gerendamankóval megtámasztott kopaszodó akác – különböző régi rajzok összevetése alapján – a XIX. század első felében került itt el­plántálásra, akkor, amikor rendezték a Lánchíd pesti hídfőjének környékét.

Mert egyébként a pesti Duna-part korzója tulajdonképpen – mai, kifejlett állapotában – nem sétány, nem az a szó szoros jelentése szerint. Inkább amolyan gyöngyfüzére a tereknek, amelyeket a fákkal kísért sétaút összeköt. Roosevelt – a valamikori Rakpiac – tér, Eötvös tér, Vigadó tér, Petőfi tér, Március 15-e tér. És ezzel a felsorolással ki is jelöltük a pesti part korzójának mindenkori határait.

Az ésszerű városfejlesztés elkötelezett híveinek fohászaiban gyakorta szereplő Közmunkatanács először 1870-ben foglalkozott a Duna-korzó elvárható kiépülésének gondolatával. De amikor hozzákezdett az erre épülő programhoz, már egy másfajta környezetbe kellett beillesztenie felelős elképzeléseit, mint korábban azoknak, akiknek egyáltalán megfordult a fejében: ez, az ilyen városi promenád érték, s azon túl – haszon, öröm (l. „élhető város”).  Akkorra ugyanis megszületett a régi Aldunasoron az addig csak a keleti oldalt kísérő szép paloták tükörképe: fölépült a mai Apáczai Csere János utca páros oldala.

És ezzel a felére zsugorodott az a terület, ahol pedig – és erre már a Közmunkatanács működése lehetett volna a garancia – kialakíthatta volna Budapest azt a sétahelyet, ami a XIX. század végére pazarul fölékesített városnak páratlan látványosságaként máig szolgálhatná a folyó menti promenád minden funkcióját.

Ráadásul a másik oldalról is ez idő tájt jelenik meg a kiépített rakpart: egy újabb határozott határvonal, korlát. Igaz, még nem állja a vizet, a túlpartot fürkésző tekintet útját. Egy újabb építmény az 1900-as évek első évtizedére tetőzi be a félreértések, félretervezések sorát majd:  további felülettel csökkenti a korzó felségterületét a Viadukt-villamos pályája.

Az 1860-as években kezdődött meg intenzíven a rakpartrendszer kiépítése a bal parton. (Az első szakasz három és fél száz méterét a Lánchíd hídfőjétől jobbra és balra még 1853-ban készíttette el a Duna Gőzhajózási Társaság: ez a műtárgy nemcsak a vizet szorítja vissza a medrébe, kulturált kikötőhelyeket is jelent, amire a közlekedésnek, az egyre növekvő forgalomnak ekkor már igencsak szüksége van.)  Az 1870-es évektől Buda is sorra került, az a huszonöt kilométer, amennyi a teljes hossza ennek a műnek, 1909-re valósul meg, a „zárókő” a Műegyetem rakpart.

1870-ben a Fővárosi Közmunkák Tanácsa arról dönt, hogy ezen a frekventált belvárosi partszakaszon (most már a rakparttal és az Aldunasor páros oldali házsorával számolva) olyan megjelenést kell adni ennek a városi színpadnak is, amit régóta kiérdemelt. Mert, mint a koncepció megfogalmazza: „a hatalmas folyó partján elterülve, kilátással az élénk hajóforgalomra, a szembeni Budára és a távolban kéklő hegyekre, nemcsak Pest városának egyik legszebb, legkiválóbb része, hanem bármely európai városnak díszére válnék, e meggyőződést legnagyobb mértékben osztja a nagyközönség is, mely … fokozott mértékben látogatja a partot, és azt kedves sétahelyként használja.”

S ahogy az Andrássy útnak, a Nagykör­útnak is, elérkezett immár a Duna-korzó karrierjének korszaka: szállodák, kávéházak nyílnak a folyó felé néző soron, díszes mellvéd- és korlátrendszer a partmű vonalán. Kandeláberek a sétány sávjában, s fák két sorban, eleinte növendék zöldek (de már nem a rabok gondja, hogy gyarapodjanak, terebélyesedjenek). S az első világháború évkörére kész is van minden, ideértve a Duna-parti korzózás hagyományának kialakult rendjét, amelyet aztán nemcsak Szép Ernő, de szinte minden jeles és kevésbé jeles írástudónk legalább egyszer fölemlít, megénekel valamelyik kedves szavú munkájában.

Szól a zene, este vagy reggel, ünnep vagy hétköznap, hömpölyög a nép. Gyönyörködik a világban, a folyóban, a túlpartban, a fényekben s a társaságban. Leül és pihen, hűs szellő simogatja az arcát, jólesik élni. Leül a Buchwald-székekbe, jegyet vált persze előbb. Ennyi maradt a régi bérletrendszerből: a főváros az 1890-es évek második felében köt először szerződést Buchwald Sándor „vasbutorgyárossal”. A jogért fizet, hogy székeket helyezhessen el a sétányon, neki meg azért fizetnek, hogy ráülhessenek a sétálók megpihenni. Nehéz vasalkalmatosságok, ellopni nehéz volna őket, meg egyébként is, egymáshoz lakatolják éjszakára a méretes darabokat. A nénikék ingyen ülnek egyikben-másikban, amolyan nyugdíjas teremőrök, s figyelik, ki nem váltotta meg a jegyét. Élő parkolóórák. És olcsó a munkáltatásuk a tulajdonosnak. Igaz, ifjabb pénztelenek könnyen kijátsszák őket:  „…olyan szokásunk volt – írja már idézett tárcájában Szép Ernő –, leültünk a karosszékbe, s ha jött a Buchwald nénike a jeggyel, eliszkoltunk. Azután megint leültünk, és megint megléptünk… Az azután mindig lesett minket, mennyit kellett szegénynek mér­ge­lődnie.” Buchwald Sándor jeles vállalkozó volt. A nagy Párizsi Világkiállításon kerti vasbútoraival aranyérmet nyert például magának és Magyarországnak. Cége még 1941-ben is működik. Magyarország gyáriparának címtára szerint központi irodája az Andrássy út 4. szám alatti palotában fogadja az akkor már rézárura és csőárura is vételi szándékkal bejelentkező vevőket.

Már a húszas évek végén merült föl – bár 1927-ben a villamospályát jelentős ráfordítással teljesen felújították –, hogy el kell ezt a kilátást elzáró építményt innen sürgősen, s a korzó jövője érdekében bontani. Terv is született erre az operációra, 1937-ben.  A Városi Szemle adja közre Cserba Dezső tanulmányát, amely részletes leírását adja Budapest legújabb elképzelésének. Leglényegesebb eleme, hogy a villamos pályáját az alsó rakpart szintje alá viszik, de persze fallal zárják el a víz felől. Tulajdonképpen alagútban futhat majd, felette pedig néhány méterrel kibővül a korzó.

De a háború közbejött. S a tervből nem lett semmi. Akkor pedig, amikor a hetvenes-nyolcvanas évektől újra hozzáfogtak a pesti korzó rendbetételéhez, közmunkatanácsi arcvonásai rehabilitálásának, nem jutott eszébe senkinek, hogy ezzel az ötlettel kísérletezzen.

Most, hogy a végére értem a folyót kísérő sétány kultúrhistóriájának Pest városában, Budára is szánnunk kell néhány sort, elvégre ott is van (volt) korzó. Rövid szakasza ez a partnak, a Clark Ádám tértől a Várkert kioszkig terjed, tulajdonképpen csak a szorosan vett váralja, ahová a király kertje fut le a palota alatt.

Itt a dunai védmű egyfelől, a nyugati határt jelentő Várkert-bazár és a testőrségi paloták másfelől, igencsak szűk területet fognak közre, amelyen ráadásul a kezdetektől, a terület rendezésétől, az 1870-es évektől két útpálya is kialakult.

De ezen a változó kontúrt mutató csekélyke mezsgyén azért nagyjából az 1900-as évekre valamiféle sétahely mégis megszületett. Ám a fényűző, az élénk, a gazdag korzózás sohase lett a sajátja, a jellemzője. Talán azért, mert Buda nem Pest… Lakói, a hagyományaiknak élő, s ezért szokásosan bezárkózásra hajlamos spíszbürgerek késői utódai, eleik mentalitását örökölték. A legkevésbé se exhibicionisták. Akik itt korzóznak, a vasárnapi kimenőjüket élvező cselédek, a társaságukra, szerelmükre áhítozó bakák, a dadák, akik a jó levegőn babakocsit sétáltatnak, fiúcskák, leánykák a nörsz kíséretében. Itt nincs „nagy élet”, és nem volt soha. Egy-két ifjú pár persze előfordul. „Az asszonyok… Pesten vannak – írja Krúdy 1913-ban, az Érdekes Újság tárcájában –, de tán csak azért, hogy az ember átvigye őket Budára.”

A bal parton parádézott a város, a jobb partra legfeljebb levegőzni járt. Mos­­tanában már azért se, mert nem akar lassú halállal átköltözni egy másik túlpartra a forgalom füstje-gáza miatt. Többnyire turisták kalandoznak errefelé, ahogy a bal parton is, s a szállóvendégek. Bámész városlakók, akik a saját városukban gyönyörködni jártak ide apáik, nagyapáik képében, már nem jönnek. Becsukják magukra az ajtót a nyári estén, s legfeljebb az ablakot nyitják ki az Aldunasor házaiban, ha azt remélik, hogy elér idáig a Duna hűs szellője.

Csobog, sodor, énekel a víz, leng a szellő, túlnan pazar képeket mutat a budai palotasor, a kéklő hegyek karéja, esténként a vízben tükröződő fények. Aki viszonylag zavartalan élvezetére vágyik a korzózás örömeinek, mostanság leül a lépcsőkre, ott, ahol lehet, ahol a rakpart építői hajdan kedveskedtek ezzel a bővítménnyel, a város egyszerűbb népei kényelmére gondolva.

De addig eljutni?! Az alsó rakparton hajnaltól éjszakáig folyóként zúg, dübörög a forgalom.

Terra incognita. A folyónk. Amely most megint elválaszt, és nem összeköt, épp, mint a Lánchíd előtti Pestet és Budát még bő százötven éve.

Amely kornak akár a jégzajlásaira is – mit tesz a kontraszthatás! – immár gyógyíthatatlan nosztalgiával gondolok… És nem hiszem, hogy én vagyok beteg.

Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon