Skip to main content

Lengő papír

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

„Az vagy nekem, mint rabnak a fegyőr,
seggnek a tanga, combnak a borosta.
Bezár, szorít és szúr mindenfelől,
előbb csak húsba vág, aztán a csontba.”

Tóth Krisztina: Az vagy nekem…
(Magas labda. Budapest, Magvető, 2009)

Mire az olvasó a kezébe veszi e sorokat, vélhetően már befejeződött az alkotmányozás nagy és kivételes nemzeti erőfeszítése. A hatalom feszítette az erőt, mi meg néztünk, mint a moziban: meg vannak ezek húzatva, hogy mindennap előállnak valami elképesztő ötlettel a tekintélyelvű neobarokk közpolitikai koncepcióik gyakorlatba betonozására a határon túli magyarok szavazati jogától a gyerekek utáni többletszavazaton át a homályos tartalmú „történeti alkotmányig”? Mostantól kezdve az alkotmányos berendezkedés referenciájának tekintjük a komplett magyar történelmet a Magyar Királyság megalapításától 1944 márciusáig? A Horthy-rendszert is? A Fideszt nem a Bibó István Szakkollégiumban hozták létre 1988-ban?

A húsvéti alkotmány elfogadásával befejeződött az 1989–90-ben kialakított demokratikus intézményrendszer felforgatása. A mindenkori ellenzék számára érdemi jogokat és hatalmi biztosítékokat nyújtó liberális demokrácia helyébe olyan többségi uralmi berendezkedés lép, amelyben intézményesül a hatalmi helyzet megváltoztathatatlanságára irányuló kormányzati szándék. Ennek legfontosabb eszközei a bírói kontroll alól kivont törvényhozói hatalom (az Alkotmánybíróság jogkörének korlátozása és a bíróságok feletti kormányzati befolyás várható növekedése), a magángazdaságba történő önkényes állami beavatkozás (magánvállalatok és magánmegtakarítások államosítása, diszkriminatívan és visszamenőlegesen kivetett adók), a tömegkommunikációs csatornák feletti fokozott kormányzati ellenőrzés (médiatörvény) és a megfélemlítés általános légköre (állami alkalmazottak indoklás nélküli elbocsátása, a kormányéval ellentétes szakmai álláspont megfogalmazásának megtorlása, a politikai ellenfelek büntetőjogi eszközökkel való fenyegetése, kritikai értelmiségiek elleni büntetőjogi fellépés és sajtókampány). Szép, új, antidemokratikus világ jön. Kompország kelet felé tart.

A magyar társadalom mindezt rezignált belenyugvással viseli, mint egy szabadságvágyáról lemondott, tradicionális szerepébe visszatalált, erőszakkal leigázott asszony. Itt-ott ugyan szúr a hatalom borostája, de aligha tehetünk érte szemrehányást, lévén hogy ez az általunk választott maszkulin világ szükségszerű velejárója.

A magyar társadalom persze nem ma mondott le a szabadságvágyáról, és még csak nem is tegnap. Hanem tegnapelőtt, amikor a mégoly gyarló, de a liberális demokrácia alapintézményeit tiszteletben tartó baloldali kormány helyére egy antiliberális és antidemokratikus vonzalmait sosem tagadó, na­cio­nál-konzervatív pártot emelt a hatalomba, amely amúgy csak a második legantidemokratikusabb volt az érdemben szóba jövő politikai alternatívák közül. A demokratikus intézményrendszer védelme iránt minden gyengeségével együtt sokkal inkább elkötelezett baloldali kormány elvesztette a demokratikus közvélemény támogatását, és vele minden esélyét arra, hogy útját állja az antiliberális és antidemokratikus hatalomátvételnek.

Mint emlékezhetünk, a hatalomátvétel előtt nem sokkal mind Bajnai miniszterelnök, mind Demszky főpolgármester hangot adott annak a reményének, hogy a Fidesz demokratikus pártként kormányozza majd az országot. Bizakodásukat osztotta a liberális közvélemény túlnyomó része. „A kérdés az, hogy a Fidesz csak nagyon sok szavazatot akar-e szerezni, vagy valóban az egypártrendszer kialakítására törekszik. Szerintem az utóbbitól való félelem nem indokolt: a Fidesz nem fog hozzányúlni az alkotmányhoz, még a választójogi törvényhez sem fog, mert húsz év alatt ezek az urak megtanulták, hogy ha valaki azért módosítja a választójogi törvényt, mert az rövid távon neki jó, később könnyen megütheti a bokáját” – magyarázta Ungár Klára, a magát baloldali liberálisként azonosító SZEMA vezetője 2010. március 15-én a Beszélő ankétján. „Szerintem nincs okunk ebben a pillanatban azt gondolni, hogy a Fidesz, Orbán Viktor vagy bárki abban a pártkonglomerátumban a demok­rácia, a jogállamiság teljes felszámolására törekedne. Engedtessék meg ebből a szempontból az ártatlanság vélelme” – mondta Meszerics Tamás az LMP kép­viseletében ugyanott. Az elmúlt egy év azonban Bauer Tamás pesszimizmusát igazolta, aki így válaszolt nekik: „Nem is titkolják, hogy élni kívánnak majd a kétharmados felhatalmazással, hogy alkotmányt fognak módosítani, ha megtehetik. A magyar értelmiség strucc­politikájának tartom, hogy nem néz szembe azzal, mit jelent a Fidesz vár­ható kétharmados hatalma.” (Lásd: A liberális politika jövője. Beszélő-beszélgetés. 2010. április.)

A szembenézés mára elkerülhetetlenné vált. Kétharmados többsége birtokában a Fidesz a politikai berendez­kedés gyakorlatilag minden lényegi elemét megváltoztatta, és műve megkoronázásaként saját képére formálta az alkotmányt. Az 1990 és 2010 között fennállt Magyar Köztársaság intézményes rendjének és demokratikus ethoszának befellegzett, és a kormánypárt – szemben jó néhány jeles liberális korábbi reményével – nem is titkolja az e felett érzett elégedettségét.

A köztársaság bukása a magyar demokraták veresége, amiért mindenekelőtt mi magunk viseljük a felelősséget, amennyiben képtelenek voltunk a magyar társadalom legsúlyosabb problémáit – a társadalmi esélyegyenlőség és kohézió felmorzsolódását, a kulturális és szociális konfliktusok bonyolult szövevényével terhelt cigánykérdést, valamint a társadalmi együttélés legalapvetőbb erkölcsi normáinak szétmállását – az elmúlt húsz évben érdem­ben kezelni. A közhiedelemmel ellentétben ez nemcsak az úgynevezett politikusok felelőssége, hanem mindannyiunké. Húsz év alatt akkorára nőtt a szakadék a liberális demokrácia elvei és a társadalom hétköznapi gyakorlatai között, hogy az értelmezhetetlenné tette a szabadságpárti elköteleződés morális tartalmát. Anélkül pedig, mint annyiszor bebizonyosodott, nem létezik működőképes politika.

A liberális demokrácia válságára három politikai alternatíva kínált választ a tavalyi választásokon: egy tekintély­elvű-autoriter, egy újnyilas és egy újdemokrata. A három közül nyilván az utóbbi a legmegnyerőbb, ennek is van azonban egy súlyos konstrukciós hibája, amelyet máig képtelennek bizonyult korrigálni. Az LMP listavezetője tavaly áprilisi kampányzáró beszédében azzal ajánlotta a választók figyelmébe pártját, hogy olyan új kezdetre van szükség, amelynek révén visszanyerhetők a húsz éven át elvesztegetett szavazatok. A húszéves demokra­tikus fejlődéssel való diszkontinuitás hangsúlyozása máig visszatérő eleme az ökopárt politikájának: kormányellenes kritikája kényszeres MSZP–SZDSZ-ellenes kiállással párosul, nehogy a választók az előző parlamenti ciklusok megvetett kormánypártjaival azonosít­sák. Az LMP a húszéves demokratikus periódus valamennyi parlamenti pártjától egyként határolódik el, de ha mégis elszánja magát a differenciálásra, szinte mindig a jobboldal pártjaival juttat kifejezésre több azonosulást. Ez részint a párt piacelvű kapitalizmussal szembeni fenntartásaiból, részint a meg­vetett MSZP–SZDSZ-vircsafttól való elhatá­ro­lódás igényéből fakad. A probléma azonban az, hogy a szocialisták és a liberálisok mégiscsak minőségileg másképp viszonyultak a demokrácia alap­intézményeihez – amennyiben például jellemzően nem akarták őket felszámolni –, mint az LMP-hez lelkileg közelebb álló Fidesz. A magyar zöldek ezért csak nagy üggyel-bajjal hivatkozhatnak pozitív referenciaként a húszéves demokratikus fejlődésre, mindig hozzátéve, hogy ez nem jelent részükről azonosulást a baloldallal. Így a Fidesz-alkotmány elleni, amúgy tiszteletre méltó LMP-érvek eleve korlátozott súlyúak maradnak.

A helyzet nem sokkal jobb a ’89-es hagyományt a jelenlegi parlamenti erők közül a leginkább megjelenítő MSZP-ben: a már a választások előtt megkezdett antiliberális gazdaságpolitikai fordulat és az elvi alapvetések hiányában rögtönzésekre épülő politikai szerepvállalás kevéssé teszi alkalmassá a szocialistákat a liberális demokrácia intézményeinek védelmére.

A helyzet nem túl biztató: itt állunk egy antiliberális és antidemokratikus kormánnyal szemben, és sem pozitív hivatkozási alapjaink nincsenek, sem érdemi politikai alternatíváink. A nemzeti cukormázzal leöntött új alkotmányon úgy lötyögnek a jogilag értelmezhetetlen, dagályos mondatok, mint az inadekvát hátsóra húzott tangából kibuggyanó, fellazult kötőszövetű fenékpofák. Minden esélyünk megvan rá, hogy évtizedekig nem szabadulunk majd a ragacsos tapintásuktól.

Rendre és alávetettségre vágytunk; hát megkaptuk, csontig hatolóan. Az alkotmányozás a jogfosztás szimbolikus gesztusává vált: eredménye a rabul ejtett szabadság kalodájának bezárulása. Mi mással köszönthetnénk hát Magyarország új alkotmányát, mint a költő soraival:

„Az vagy nekem, mi rég nem kéne légy,
lengő papír, én meg rászállva légy.”

Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon