Skip to main content

Lőmesterek

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tegnap, 1959

Az 1959-ben bemutatott nagyjátékfilmek


Ház a sziklák alatt (Makk Károly – készült 1957/58-ban)

Tegnap (Keleti Márton – forgatták 1958-ban)

Felfelé a lejtőn (Gertler Viktor)

A 39-es dandár (Makk Károly – forgatták 1958-ban)

Álmatlan évek (Máriássy Félix)

A harangok Rómába mentek (Jancsó Miklós)

Kard és kocka (Fehér Imre)

Bogáncs (Fejér Tamás)

Játék a szerelemmel (Apáthy Imre)

Bolondos április (Fábri Zoltán)

Szerelemcsütörtök (Fejér Tamás)

AkiketTegnap történt? Vagy tegnapelőtt? Vagy még régebben? Végre megszületett a Kádár-rendszer első igazi filmje ’56-ról.

Végre Tegnap!

„A Tegnap és párja, a Virrad Keleti pályájának legjobb darabjai közé tartoznak. A film puszta elkészítése is bizonyítéka a politikai vezetés eredményeinek. Három-négy évvel a viharosan válságos politikai események után nézők milliós tábora elé vinni a mindenkiben elevenen élő eseményeket annak a jele, hogy ma már nyugodtan merjük a dolgozó nép okos gyülekezete előtt meghányni-vetni száz bajunk. Keleti Márton nélkülözhetetlen segítőtársa volt a jó forgatókönyv, Dobozy Imre okosan érvelő, érdekes és filmjeinkben szokatlanul jól bonyolított dialógusai.”

Korántsem hétpróbás párttollnok írta ezt, hanem egy 1965-ben megjelent összefoglaló könyv (A magyar film története) tudós és becsült író-dramaturgja.

Igen, igen. A Tegnap maradandó emlékű mozi. Minden általános iskola felső tagozatát és minden középiskolát elvittek rá testületileg. Őrjítő viháncolás és ordítás kísérte a kisvárosban induló, első képsorain valóban hiteles, de gyorsan pusztai kalandfilmmé változó western-dramaturgiás mozit, ahol a volt földbirtokosok levetik álarcukat, s a felkelés első napján megtévedt kiskatona (az ifjú Szabó Gyula játszotta) szeméről is lehull a hályog, látván az Ungvári és Páger játszotta urak gazemberségét. Közülük Páger figurája az óvatosabb, borpincéjében dolgozgat hallgatagon. Mondja is neki Ungvári, egy Görgey Arthur sziszegő hangján: „Csodálkozom rajtad, Pistám. Pesten már az ágyúk dörögnek, te meg a boroddal piszmogsz?” Később Páger (s ha jól emlékszem, ez volt első filmen elhangzott mondata hosszú argentin emigrációja után): „Én magyar ember vagyok, nem világcsavargó!” Aztán Bitskey Tibor vágtatott hős csődörén a gaz ellenforradalmár földbirtokosok fogságába esett szegényparasztok kiszabadítására. Az egész mozi vadul biztatta e vágtázó vöröscsillagos lovast, és az osztályfőnök nem tudta, az ordítva papírrepülőt hajigáló gyerekek intőt érdemelnek-e, vagy hallgasson az egészről. Történt itt valami.

„Az emberek ma már nem 1956-ban gondolkodnak – írta a film kapcsán Mesterházi Lajos. – Munkásságunk, parasztságunk, de már értelmiségünk legnagyobb része is erősen azon a talajon áll, amely két év kemény munkája nyomán döngölődött az akkori események rétegei fölé, benne él, és jól érzi magát abban a légkörben, amely azóta alakult ki.” Dobozy Imre rárímelvén e felismerésre egy sikeres közönségtalálkozóról írja átfűtötten: „Azóta jó néhány ankéton elhangzott az, amit egy oroszlányi lőmester mondott ki először: ezen a nyelven megértjük egymást.”

Hazugság, beterelt nézők és meghódolt értelmiségi öncsalás, igen. Mégis, bármifajta utólagos és fölényes iróniát mellőzhetünk. Ezzel a filmmel iskolákba meg bányászok közé lehetett menni; ezzel a filmmel végződött a forradalom, s lett belőle örökre szólóan, agyat és nyelvet megcsavarva, „ELLENFORRADALOM”. Jellemző, hogy a Dobozy-adaptáció munkacíme még Becsület volt, a premier előtt vált a megnyugtató Tegnappá. Folytatása, a Virrad már unalmasabb volt, sikert sem hozott. Bessenyei Ferenc és Ladányi Ferenc páncélostisztek sok ásíttató, leckefelmondó párbeszéd után a novemberi virradatban kitörtek az ellen börtönéből, hogy vállvetve küzdjenek a szovjet harcosokkal… De mikorra kitörtek és egyesültek, a filmnek sajnos vége lett mindenféle páncélos ütközet nélkül. A csata-hiány roppantul bosszantotta az egész iskolát – ilyesmi rémlik majd negyven év múltán.

Makk Károlyra nemrég megorrolt kissé a kultúrpolitika a Ház a sziklák alatt igaz keserűsége miatt. Nem elég a tehetség, sőt olykor ártalmas is lehet! De Makk most, alig egy évvel a feddés után hozsannázott, támogatott, példamutató rendezővé vált (e kegyelmes rangot persze hamar el is lehet veszteni!) A Tanácsköztársaság jubileumára Darvas József tollára támaszkodva filmre vitte ugyanis Karikás Frigyes írásai nyomán A 39-es dandárt.

Megint egy „tegnap”, s lám csak, ez még daliásabb! Rényi Péter elemében van (stilárisan is). Terjedelmes tanulmányban, részletesen elemzi a filmet:

„A lappangó forradalmiság, amelynek parazsát egyetlen szellő lánggá szíthatja – ez a téma folytatódik, sőt fokozódik (sic!) egy későbbi jelenetsorban is. A komisszár, a párt küldötte bemerészkedett Poroszlóra. Most is szinte egyedül van, de ez alkalommal nem hitehagyott vöröskatonákkal kerül szembe, hanem egy fellázadt rendőrzászlóaljjal, amelynek tisztjei az ellenség győzelmére spekulálnak. A szituáció az előbbinél is reménytelenebbnek látszik, amikor – nem deus ex machinaként, nem az égből, hanem éppen fordítva: alulról, a tömegekből, az idők forradalmi talajából (sic!) – ott teremnek a megmentők. Az állomásra befutó debreceni forradalmiterror-csapat vezetője, Nagy Jóska nyomban felismeri a helyzetet, s pillanatok alatt végez az ellenforradalmár tisztekkel, minekutána már könnyű a rendőrlegénységet újra besoroztatni.”

Hasznosítható tanulság, de Rényi Péter tágabb horizontokra is figyel:

„Mivel száll vitába A 39-es dandár? (…) A polémia éle a harmadikutasok ellen fordul, akik – igazolni akarván a maguk forradalomellenes álláspontját – azt bizonygatják, hogy a tömegek nem akarták a forradalmat ’19-ben sem, s ezt a hamis állítást felhasználták annak a tételnek alátámasztására, hogy a társadalmi kérdéseket nem erőszakos úton kell megoldani, hanem reformok útján, az uralkodó osztályokkal való megegyezés útján.” (Filmvilág, 1959. március 15.)

Kár, hogy Bibó István valószínűleg nem olvashatta börtönében ezt a szöveget. Szembeszökő, mennyire nem az esztétikum, hanem az ideológia alapján szól majdnem minden kritika és elemzés. „Filmművészetünk görbéje ismét emelkedőben van” – állapíthatta meg bizonyos óvatos derűlátással Pándi Pál. Máriássy Álmatlan évek című csepeli munkástárgyú filmjét méltatja meleg szavakkal. „Kultúrpolitikánk” tehát megbocsátott a tehetséges rendezőnek. Pándi most egyetlen „szemléleti tényezőt” hibáztat csupán:

„…a filmből úgy tűnik elő, mintha nem lett volna keservesen nehéz, sőt fájdalmas feladata az illegális mozgalomnak a harc a megtévesztett munkások nézetei és cselekedetei ellen.”


Pándi, akár Rényi Péter nyilván úgy tudta, hogy az ügyészségek és bíróságok, a büntetőtanácsok dolgozói nagy kedvvel olvassák a filmlapokat, „üzenni” kell tehát nekik valami lényeglátóan fontosat.
Az év legszebb magyar filmje egy azóta sajnos elfeledett lírai remeklés, Ranódy László műve, az Akiket a pacsirta elkísér. A húszas évekbeli tanyai történet Darvas József Vízkereszttől Szilveszterig című regénye nyomán készült. Rokontalan filmlíra csendült fel benne, olyan, ami Máriássy Csempészekjében is. Nyugati filmfesztiválon szerepelt, és a Les Lettres Françaises, Aragon Moszkva-irányította, olykor azonban koraérett „reformkommunista” hangokat pendítő lapja is szép méltatással üdvözölte. Jó volna, ha a mai néző is megismerhetné.
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon