Skip to main content

Major legújabb euroblamázsa / Kurdkérdés németeknek / Illúziók és kihívások

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


Major legújabb euroblamázsa

A britek ismételten hajba kaptak Európa többi részével. A vita az Európai Unió Minisztertanácsának szavazási rendjéről folyt. A tagországok – eddig tizenkettő volt belőlük – a Minisztertanácsban nagyjából lakosságszámuknak megfelelően eltérő számú szavazattal rendelkeztek, összesen 76 szavazattal. Eddig huszonhárom szavazattal lehetett a Minisztertanácsban döntéseket megakadályozni, két nagy és egy kisebb ország szavazataival. Miután az Európai Unió négy új taggal bővül ki, az össz-szavazatok száma kilencvenre emelkedik. Logikusnak látszott azt a szavazatszámot is arányosan – huszonháromról huszonhétre – emelni, amellyel a döntéseket meg lehet akadályozni. Partnerei nagy bosszúságára erre a tervre mondott eleinte nemet a Major-kormány.

A brit kormány ellenkezése politikai ügyetlenségnek bizonyult. Igazán jó indoka – ebben megegyeznek a kommentátorok – nem volt. Először is a különbség nem túlzottan nagy. Másodszor, az akadályozni képes kisebbség méretének eddig sem volt különösebb gyakorlati jelentősége: az Európai Unió politikai és nem számtani döntéseket szokott hozni – fogalmazott a Frankfurter Allgemeine. Harmadszor, az úgynevezett „blokkoló szavazatok” számának emelése – ahogy erre az Economist rámutatott – pontosan ugyanannyival könnyíti meg a Nagy-Britannia számára kedves döntések keresztülvitelét, mint amennyivel megnehezíti a számára ellenszenves döntések megakadályozását.

Az ellenkezésnek jó indoka nem volt, de súlyos belpolitikai indítéka igen. Nagy-Britannia azzal a kikötéssel csatlakozott a maastrichti szerződéshez, hogy joga lesz a szerződés szociális fejezetét figyelmen kívül hagyni. A britek egy ideje arra gyanakszanak, hogy az Európai Unió az egészségügyi és munkavédelmi előírások kiskapuján keresztül szeretné a szociális fejezet – állítólag a brit gazdaság érdekeit sértő – előírásait a szigetországba becsempészni. Tekintettel az euroszkeptikusok Konzervatív Párton belüli erejére Major úgy érezte, hogy demonstrálnia kell: őfelsége kormányát Maastricht ellenére sem lehet madzagon rángatni.

Major pechjére a demonstráció rosszul sült el: az derült ki, hogy lehet. Mivel a brit álláspontot csak a spanyolok támogatták – igen óvatosan –, Majornek el kellett fogadnia azt a múlt hét végén kidolgozott „kompromisszumot”, amely csak annyi engedményt tett, hogy huszonhárom és huszonhat közötti várható ellenszavazat esetében a döntés meghozatalával „ésszerű ideig” várni kell. Ehhez a sovány eredményhez Hurd külügyminiszternek még hozzá kellett költenie egy kis mézet a madzagra, így bejelentette, hogy a brüsszeliek megígérték neki: nem fognak az egészségügyi és munkavédelmi előírások felhasználásával olyasmit Nagy-Britanniára kényszeríteni, amit nem akar. Ezt a brüsszeliek rádióinterjú-fordultával cáfolták, kijelentvén, hogy ők csak a brit inszinuációk alaptalanságát próbálták világossá tenni Hurd számára.

A múlt kedden Majorre és kormányára az a nehéz feladat várt, hogy a fiaskót eredményként tüntesse fel a parlament előtt. A feladat megoldhatatlannak bizonyult. Az ellenzék gúnyos kacajai közepette még az a hallatlan dolog is bekövetkezett, hogy Majort egy konzervatív képviselő szólította fel lemondásra. Mivel Majornek egyébként is rosszul áll a szénája (a közvélemény-kutatások szerint a toryk 20 százaléknál állnak a Munkáspárt 48 és a liberálisok 21 százalékával szemben), azonnal megindultak a spekulációk Major megbuktatásáról. Igaz, ilyen spekulációk már több mint egy éve időnként fel-fellángolnak, hogy aztán következmények nélkül lelohadjanak. Most is enyhített Major helyzetén az a tény, hogy Thatcher asszony kijelentette: a miniszterelnök-csere katasztrofális lenne a párt számára. Heseltine, a Thatchert megbuktató és Major utódjaként is esélyes befolyásos tory politikus pedig egyenesen azt mondta: a Konzervatív Párt Major vezetésével fogja megnyerni a következő választásokat.

Heseltine kijelentése két állítást is tartalmaz. Annyi már most megjósolható, hogy legalább az egyik hamisnak fog bizonyulni.

Kurdkérdés németeknek

A Németországban élő kurdok jelentékeny militáns kisebbsége napokon keresztül csatákat vívott a német belvárosokban a rendőrséggel, autópályákat torlaszolt el, autógumikat gyújtott fel (két fiatal nő pedig önmagát), török intézményeket támadott meg. Vagyis tűrhetetlen módon visszaélt a vendégjoggal, garázdálkodott és szervezett csendháborltást követett el – hangzott a közvélemény és a politikusok nagy részének verdiktje.

A kérdés az, hogy miként lehet megakadályozni a törökországi polgárháború Németországba importálását. Sokak szerint egyedül kemény fellépéssel. A német hatóságok ennek megfelelően betiltották a kurdok újévi ünnepségeit. Kohl kancellár és Kanther belügyminiszter kitoloncolással fenyegette meg az erőszakos tiltakozásban résztvevő kurdokat. „A Törökországba történő gyors kitoloncolás szolgál kétségkívül leginkább elrettentésül az új bűncselekmények elkövetésétől” – jelentette ki a belügyminiszter. A kitoloncolásnak azonban akadálya, hogy a kurd aktivistákat Törökországban kínzás és halálbüntetés fenyegeti. Ezért a németek egy olyan toloncegyezményről kezdtek tárgyalni a törökökkel, amely garantálná a Törökországba visszaküldött kurdok emberi jogait.

De a kemény fellépésnek jócskán vannak ellenfelei is. Mindenki elismeri ugyan, hogy a militáns kurdok súlyosan megsértették a törvényes rendet, és hogy ez tűrhetetlen. De a belső biztonság jelszavát zászlajukra tűző pártok, a CSU és a CDU kivételével a politikusok úgy vélik, hogy a törvény és rend fenntartása egy jogállamban csak „szemmértékkel” történhet. Az sem lenne bölcs – érvelnek az ellenzéki és a kormánypárti liberális politikusok –, ha az illegális (tavaly novemberben betiltott), de több ezer tagot számláló PKK-t „terrorista egyesületnek” minősítenék, vagyis olyan jogi eszközt vetnének be ellene, amit a néhány tucat taggal rendelkező terrorista csoportokra találtak ki. De az ellenzéki és liberális politikusok különösen attól ódzkodnak, hogy áldásukat adják a politikai bűncselekményeket elkövető kurdok Törökországba történő kitoloncolására. Alternatívaként a bűnösök német bíróságok elé állítását javasolják. A török garanciák mit sem érnének, hiszen a török rezsim rutinszerűen sérti meg az emberi jogokat, kurd parlamenti képviselőket vet börtönbe, népirtó háborút visel kurd kisebbsége ellen – hangzik az érv, amelyhez az egyházak és a humanitárius szervezetek képviselői is csatlakoztak. Ráadásul a kitoloncolások politikailag is rossz üzenetet hordoznának: úgy lehetne értelmezni őket, mintha a német kormány helyeselné a török rezsim kurdpolitikáját.

Ez kétségkívül így van. A török kormány már attól is diadalittas, hogy a németek egyáltalán fontolóra vették a kitoloncolásokat. Fennáll a veszély, hogy a kurdok is a „török vonal” támogatásaként fognák fel a tervezett német intézkedéseket, ami a kurd tiltakozó akciók eszkalációjához vezethet. Ebben az esetben viszont a mérsékletre intő és humanitárius érvek egyre kevésbé fognak meghallgatásra találni.

A gond tehát az, hogy a rendőri kérdés szétválaszthatatlanul összefonódott egy erkölcsi-külpolitikai kérdéssel. Ki mellé álljon Németország: tűrhetetlenül viselkedő NATO-szövetségese mellé, vagy a szintén tűrhetetlen eszközöket bevető kurdok mellé? Esetleg lehet semlegesnek is lenni? Ezt az erkölcsi-külpolitikai kérdést csak szövetségi szinten lehet megválaszolni, ha sikerül konszenzust kialakítani. A rendőri kérdés viszont azonnali választ kíván, mégpedig a tartományoktól, amelyek rendőri szempontból csaknem teljes szuverenitást élveznek. Aligha kétséges, hogy a különböző politikai színárnyalatú kormányok különböző válaszokat fognak megfogalmazni.

S ezzel hihetetlenül meg fogják nehezíteni a szövetségi külpolitika dolgát.

Illúziók és kihívások

Mióta demokrata elnök ül a Fehér Házban, a Republikánus Párt belső ügyeiről keveset hallani. Pedig az elnökválasztás előtt nagyon úgy nézett ki, hogy az előrelátható vereség bekövetkeztével a párt bibliás jobboldala és mérsékelt szárnya között leszámolásra kerül sor. A vitatott kérdés az lett volna, hogy ki a hibás a vereségért: a jobboldal, amely Biblia-lengető, elvakult fundamentalizmusával elrémisztette az alapvetően centrista választókat, vagy a mérsékeltek, akik elárulták a reagani örökséget, és demokratákat megszégyenítő módon váltak az adóztatás és a kormányzati költekezés híveivé. De először Clinton baklövéseket ügyetlenségekre halmozó vezetési stílusa, később néhány fontos republikánus választási siker, majd végül a kibontakozó Whitewater-ügy egységbe forrasztotta a Republikánus Pártot. Ha minden jól megy, mi szükség van önvizsgálatra?

De az Economist múlt heti számának elemzése szerint hiba lenne az önvizsgálatról letenni. A lap párton belüli és párton kívüli bírálókat idéz, akik szerint a felületes sikerek azt az illúziót táplálják, hogy alapvetően semmi baj sincs a párttal, elég a dolgokat egy kicsivel jobban végezni, és akkor – Clinton némi segítségével – hamarosan újból republikánus lakója lesz a Fehér Háznak.

Csakhogy ez az optimizmus alaptalan. A párton belüli ellentétek nem szűntek meg, csak nem beszélnek róla. A republikánusoknak nincs programjuk, nincsenek elképzeléseik. Így fordulhat elő, hogy Rush Limbaugn, egy brutálisan Clinton- és Demokrata Párt-ellenes rádiós talk-show gazdája, a Republikánus Párt intellektuális vezetőjének szerepében tetszeleghet. Az Economist szerint Clinton sem isteni ajándék a republikánusok számára. Egyáltalán nem biztos, hogy sikertelen elnök lesz, jó néhány republikánus témát („családi értékek”, bűnözés) elorzott, és elvonja a republikánusok figyelmét attól, amit tenniök kellene: önmaguk újrakitalálásától.

Bár nem mindegyikét. William Kristol, Dan Quayle volt alelnök stábjának főnöke tavaly novemberben megalakította a „Republikánus Jövőért” nevű reformista csoportot. Kristol és elvbarátai úgy vélik, hogy-a republikánusok a társadalompolitikai koncepció hiánya miatt csöppentek ki a hatalomból, és addig nem is kerülnek vissza, amíg nem állnak elő bátor elképzelésekkel ezen a területen.

S persze vezetőre is szükség lenne. Kristol olyan vezetőre gondol, aki a populista Buchananhez és Ross Perot-hoz hasonlóan nem fél a konfrontációtól, de velük ellentétben sem nem „nativista” (amerikai nacionalista), sem nem protekcionista.

Az új öltöny, legalábbis a szabásmintája, tehát már megvan. Csak azt kell megtalálni, akire jó.


Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon