Skip to main content

Már a retró sem retró

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

A munkahelyi reterátról jöttem kifelé, még az ajtóban álltam, amikor a kolléganő szinte kikapta a kezemből a kilincset, és futtában csak ennyit mondott: na, ezt hívják meleg csákányváltásnak a Retró szótár szerint!

A kötetről már hallottam, épp más kollégáktól, és kíváncsian, már a munkaidő lejárta előtt – ahogyan az illik – elrohantam a könyvesboltba. Amúgy is kezdett már széjjelmenni a fejem a sok okosságtól és feladattól, gondoltam, rám fér egy kis frissítően vicces nosztalgiázás. Hisz ami retró, az nem halálosan komoly, a retró játékos, üde, öregen is friss, fiatalos, a retró kineveti azt, amit felemelünk, de újraértelmezi és színesíti, és így adja birtokunkba. Azt hittem, ugyanolyan szórakoztató kötetről van szó, mint a négy éve Hor­vát­országban és Szerbiában megjelent az Ex-Jugoszlávia mitológiájának lexikona, amelyhez előbb egy honlapon gyűltek a szócikkek arról, mi is volt szép, nevezetes, emlékezetes, fontos az egykori Nagy-Jugoszláviában. A könyvbe bárki szócikke bekerülhetett – különösebb szerkesztés nélkül –, ma New Yorkban élő ismeretlen macedón számítógéptechnikus cikke csakúgy, mint neves belgrádi íróé vagy ljubljanai háziasszonyé. A fo­tók­kal is gazdagon illusztrált kötet némi túlzással érinti az élet minden területét, a papírpénztől, a focitól kezdve a kultikus zenekarokon és a gasztronómián át a partizánhősökig, a honvédelemig és a gasztarbajtersorsig. És persze már e kötet is a retródivat jegyében született, nem mintha enélkül ne születhetett volna meg.

A Retró szótár néven reklámozott könyv, melynek címoldali jobb felső sarkában ott az Olcsó Könyvtár „háromforintos” logója, azonban inkább komoly vállalkozásnak tűnik. A nemrégiben elhunyt Burget Lajos Korfestő szavak a második világháborútól a rendszerváltásig című kötetét fedi a Tinta Könyvkiadó gondozásában. A gondozás többet jelent ez esetben a szerkesztésnél, illetve a kiadásnál, hiszen a Tinta az ezredfordulót követően pályázatban érdeklődött az olvasóknál, melyek a XX. század legjellemzőbb szavai. Nos, a válaszok alighanem senkit sem hoznának lázba (világháború, űrkutatás, számítógép, televízió, internet, AIDS stb.), majd a magyar XX. század legjellemzőbb szavaira is pályázatot írtak ki. Ezt, hogy úgy mondjam, a rendszerváltás nyerte (ha tudná!) a világháború és 1956, Trianon és a televízió előtt. Majd az interneten is felhívást tettek közzé, miután Burget Lajos megkereste a kiadót az ötletével, s így állt össze a lista. Hétszáz szócikk igyekszik korhűen lefesteni az 1945 és 1990 közti időszakot. Bár itt már kötözködhetnénk, hisz a szavak nemcsak magyar vonatkozásúak, ráadásul jó néhánynak éppenséggel köze sem volt a korszakhoz, mint pl. a leventemozgalomnak, az exodusnak. Eh­hez képest nem találunk szócikket a Búvár zsebkönyvekről, a Delfin könyvekről, a Traubisodáról, az összetákolt bódékban olcsón kapható lángosról, a Tisza cipőről és dr. (Jog)Erőss Pálról – csak néhány példa, ami nekem a magyar szocializmust jelentette, noha nem is éltem akkor Magyarországon, csak kirándulni jártunk át, és az MTV-t néztük. Mondjuk, e szótárban nem szerepel a Pepsi-Cola sem, csak a Coca, noha nekem éppen az jelentett élményt, hogy a Balaton-parton Pepsit ihattunk, hisz az meg nálunk nem volt (legalábbis alig valahol árulták), míg Coca mindenütt. És ez a négyforintos palacsintára is igaz, ami szintúgy specifikus magyar műfaj volt.

De ennyi elég a kekeckedésből, végső soron az effajta lexikon arra való, hogy forgassuk és emlékezzünk (mert szabványos lexikonként aligha használható – némely szócikk túlírt, egyenesen felesleges, pontatlan stb.).

Arra azonban mindenképpen jó, hogy utánanézzünk, mi a meleg csákányváltás pontos jelentése: ezt egy Loy Árpád nevezetű, Kossuth-díjas alberttelepi frontmester találta ki. Lényege, hogy a bányában dolgozó vájár addig nem tette le a csákányt, amíg váltótársa meg nem érkezett. Így takarítottak időt. Hogy a vájárok mennyire áldották Loy édesanyját, arról már nem szól a fáma, de valljuk be, kolléganőm elegánsan, szellemesen alkalmazta a klotyó kilincsének átadására – remélem, viszonthallom még e kifejezést.

Egy másik kollégám viszont csak belelapozott a könyvbe, és azt mondta: nem hajlandó elolvasni, hisz – mivel 1962-ben született – csak gyermek- és ifjúkorát fosztaná meg aurájától, megszentségtelenítené magán-múltját, a szép emlékeket (pedig nem is egy őskomcsi figura ő). Ez azért túlzás, mindenre ő sem emlékezhet, hisz például már nem járhatott az ún. csengős moziba – ez azt a szolgáltatást fedi, ami a magyar mozik 1949-es államosítása után szűnt meg, ti. hogy „a szünet és az előadás vége előtt öt perccel csengettek, azért, hogy a résztvevők, a nézők rendbe szedhessék magukat és zilált öltözéküket”. Vagy hogy még legyen idejük gyorsan elmenni (mármint amúgy).

A főnököm viszont rögtön azt mesélte el, hogy a minap olyan bolgár hirdetést olvasott, amely retrónyaralást ajánl a kedves érdeklődőnek. Zseniális ötlet, állapította meg, s én is egyezem vele (egy főnökkel különben is mindig egyezik az ember). Hiszen, hacsak a bungaló- vagy szállodatulajdonos nem fejlesztett valamit, tehát nem kell visszaépítenie a leromlott épületeket, levernie a vakolatot, úgy az egykori körülményeket retróként kínálhatja. Legfeljebb, ha most van rendszeresen meleg víz, a sörhasú tulaj kikapcsolja a bojlert, ha eldugult a vécé, úgy hagyja, nem takarít, és a kajaadagokat is a felére veszi és elsózza, s mindezt a pincér unottan löki elénk, miközben mi a koszos poharunkról próbáljuk levakarni a rászáradt csoda-tudja-mit. A krumplit és a halat avas zsírban süti ki, és ha nem is könnyen, beszerez valami alapjáraton ihatatlan házibort és sört. A fíling kedvéért persze hozat retróruhát, amit aztán méregdrágán árul. Az árak ugyanis nem lesznek retrók. Pedig a retrónyaralás akkor lenne az igazi.

Az egész kissé Tom Sawyerre emlékeztet, amikor nagynénje kizavarja őt kerítést festeni. Maga alatt van, hogy dolgoznia kell, de amikor megjelennek a többiek, vidám pofát vág, mintha művészkedne. Majd nagy kegyesen, pontosabban félig rágott almacsumáért, patkánygerincért másoknak is megengedi, hogy lemázoljanak egy részt. A hátrányból előnyt, hasznot kovácsolt, ez a lényeg.

Csakhogy ekkor ütött szöget a fejembe, hogy a retró sem az, aminek mondják. Nem kell ahhoz retrónyaralóba mennünk, hogy ilyen színvonalú szolgáltatást kapjunk. És ahogy olvastam Burget Lajos Retró szótárát, egyre inkább az volt az érzésem, hogy a jelenségek azonosak, a struktúrák sem változnak, csupán és legfeljebb a dolgok neve. Ma is mindennek megvan a megfelelője, a forma maradt, bár a tartalom néha más. A név változik. És mivel a megnevezés mindig pontatlan, mert esetleges, hát hívhatunk bármit bárminek, megnevezhetjük bárhogyan, jobb, ha körülírjuk, hogy értsük is, miről beszélünk.

Zárójelben: egy képzőművész barátom nemrégiben két hónapot dolgozott egy kínai tengerparti városkában (kisváros, mivel nyolcszázezer lakosú), ahol nem kínaival csak egyszer-kétszer találkozott. A lakosok fele halászik, a másik követ farag. Ő az utóbbi bizniszben utazott, egy magyar újgazdagnak készítettek ott meztelen nőkről szobrokat, hogy kidekorálja villája kerítését. Fantasztikus történeteket mesélt, de a lényeg, hogy a kínai gazdasági-politikai élet leírása fölöttébb nehezen ment, és nem azért, mert a haverom hülye, hanem mert a mi szótárunkkal leírhatatlan. A párttitkár gyártulajdonos, a család ke­zé­ben a fél város stb., festő barátomat féltették-óvták, mintha kincset bíztak volna rájuk (egy külföldit), hisz a közbiztonság katasztrofális, kommunista párt ide vagy oda. Az effajta fogalmak, mint kommunizmus-kapitalizmus, ott használhatatlanok. Lehet, hogy fönn a Párt az első, de lenn, helyben a család, a rokonság, a klán irányítja a pártot, és nem fordítva. Szóval, vigyázzunk a szavakkal.

S hogy semmi új a nap alatt? Hogy ami volt, az most is van, ilyeténképpen a retró nem retró, hanem valóság, hogy ami a történelemben először tragédia, az utóbb komikus formában jelenne meg? Nem vagyok benne biztos.

Íme pár eset: a Retró szótár szerint a cirkuszok államosítása után az 1950-es években igen sok cirkuszos maradt állás nélkül. Hát, most sem lesz ez másképpen, legalábbis az állatidomárok új szakma után nézhetnek. Az EU-s normák szerint ugyanis állattalan dolog a tigrisekkel tüzes karikát átugratni, az elefántokat labdázásra és egyebekre bírni. A jelenlegi cirkuszos tigrisek és elefántok még kifuthatják pályájukat, ám újabbakat kiképezni, vagyis betörni már tilos.

Vagy itt van az életrajzok retusálása: az átkosban azon jeles személyiségek esetében, akik pl. papi múlt­­tal bírtak, vagy vallásosak voltak, e tényt egyszerűen elhallgatták, ha méltatni, ismertetni kellett őket mondjuk egy tankönyvben. Aki a Retró szótárt olvassa, akár azt hihetné, az életrajzok átírása csak arra a korra volt jellemző. Pedig dehogy, elég, ha a ma fungáló politikusok önprezentációit nézzük: nem kell abból semmi kellemetlent, oda nem illőt kihúzni, hisz náluk senki sem kozmetikázza jobban önéletrajzukat.

Vagy ott volt a közutálatnak örvendő Szabad Nép-félóra. Hát magyarázza már meg nekem valaki, mivel volt az rosszabb, mint az MTV-n a Modern képmesék, vagy amikor a kereskedelmi tv2 kap azért állami támogatást, hogy egy gagyi szappanoperában népszerű­sítsék az EU-t vagy mit? Hát ezen „üzeneteket” is az ál­lam finanszírozza.

Vagy ha már a médiánál tartunk, íme a frissen létrehozott Médiaunió, melyben a Népfront jegyében borul össze Geszti Péter és Schmidt Mária és vagy kétszáz média. Akkor a Dolgozók Pártja, most a médiaunió határozta el, hogy „összefog… a társadalmi tudatformálásért”, „a legfontosabb társadalmi problémákban érdemi szemléletváltást előidézve” (sic! – rá­adásul). Kampány (!) lesz, „mely elsöprő nagyságrendben bontakozik ki”. Hát ettől Rákosi is összepisálta volna magát. Csak itt nem PB van, hanem ötfős kuratórium. Ami majd dönt, mi is legyen: „A cél az, hogy minél több médiumot bevonva, minél szélesebb ér­te­lem­ben legyenek képesek egységes, hatékony, társadalmi tudatformáló hatást elérni.” Szóval, a médiaunió bevonja a médiumokat – tudatformálni! Gon­do­lom, Uri Gellert először is, ha már médiumot emlegetnek a médiauniósok, akik még nem jutottak el a társadalmi tudat azon szintjére, ahol tudatosul, hogy a médium szó valójában mit jelent. Hogy Nádasdy Ádámot idézzem: „a médiumok ugyanis a magyarban révült szemű, sápadt nők (ritkábban férfiak), akik a szellemek szavát közvetítik. A magyar médiumok között a leghíresebb egy László László nevű szélhámos volt a 30-as években.” Na, most itt van még Geller, Geszti, Schmidt is.

Na és azt is válaszolja meg valaki, miért voltak rosszabbak a békepapok a ma politizáló papoknál, lelkészeknél, akik hadba küldenék a népet, és politikai mozgalmak zászlajait szentelik fel, vagy éppen „csak” zsidóznak, és holokauszttagadókat pátyolgatnak?

És őszintén remélem, ha ötven év múlva kiadnak egy újabb Retró szótárt, abban benne lesz a Magyar Gárda is, ahogyan most e kötetben kap helyet az R-gárda, amely a Magyar Kommunista Párt szervezete volt a koalíciós időkben (de gyorsan megszűnt). A Rendező Gárda el­sőd­leges feladata „a rendezvények biztosítása lett volna, de mellette pártrendőri feladatokat is elláttak”. S hol itt a finom különbség?

S hogy ma ne lenne öncenzúra? Hogy derülünk az osztályellenség kifejezésen, pedig ma ugyanolyan undorító és akár életveszélyes is lehet, amikor hazaárulókról és nemzetárulókról fröcsögnek egyesek, listákat készítenek, felteszik a telefonszámokat, lakcímeket a netre?

És miért kéne retrónak tartanuk a lakáskiutalást? Az egykori bulvárműsor vezetőjének, a kormányfő volt szóvivőjének nem utaltak ki lakást az And­rássy úton olyan áron, amiért falun is csak tyúkólat lehet bérelni? A bevásárlóturizmus is a múlté? Mert már nem Ausztriába megy a magyar Go­ren­jé­ért, hanem Szlovákiában alapít céget, hogy ott vásároljon magának autót? A különbség? Retró lenne a gyermektelenségi adó, amikor újra és újra felveti egy idült parlamenter?

És mondja meg már valaki, a bányászoknak anno járó hűségjutalom nem volt-e jogosabb, mint a mai politikai elitnek járó ún. szabadságmegváltás? Me­lyi­ken röhögjünk sírva? Lásd a MEH honlapját, ahol négyszáz politikus jövedelméről tájékozódhatunk. És ez az ún. szabadságmegváltás bizony milliós tételeket jelenthet évenként egy-egy politikus esetében. De semmi magyarázat, mi lenne ez. Józan ésszel azt gondolnám, ez azért van, mert a politikus nem vette ki évi szabadságát, inkább busásan megfizettette azt, hogy dolgozott (mert a kormányüdülőben is dolgozik, naná). A vicc az, hogy a munkajog szerint a munkáltató kö­teles kiadni az évi szabadságot, illetve azt kötelezően ki kell használnia. Vagy nem? Ez csak egyes esetekben kötelező, a politikusokra meg persze ez sem vonat­kozik?

És most, hogy a MÁV szárnyvonalainak megszüntetéséről folyik a vita, nem árt felidéznünk akár intő, akár követendő példaként (majd eldől, mi lesz) a bocipulmant: „a háborút követően a MÁV a szárnyvonalakon olyan kocsikat közlekedtetett, amelyek lényegében egyszerű marhavagonok voltak. Beren­de­zésük: egymással szemben elhelyezett padok és egy vaskályha.” Ez is lehet egy kitűzött szint – nekem több­nyire az a tapasztalatom, legalábbis az Avala Expresszen, hogy vagy megfagyunk, vagy megfőlünk a vonaton.

És a humorunk is már rég oda van. A gumibotot egykor kádárkolbásznak nevezték el, de ki hallott ma effajta szellemességet a rendőrségi túlkapásokról is elhíresült demonstrációk után? Még egy plagizált gyurcsánykolbászra sem tellett (bár a kolbász Orbán hitbizománya a kolbásztöltőversenyek gleichschaltolása óta).

Ma egyszerűen lebarbibabázzuk az ún. menő csávók mellett a sportkocsi anyósülésén feszítő cicababákat – s hol vannak már a benzintyúkok? A lányok, akik az ötvenes években a Csepel motorkerékpár pótülésén utaztak („és akik – a kabarétréfa szerint – Lepsénynél még megvoltak”).

Igaz, ki tudja, ötven év múlva majd a mi korunk nyelvezetét találják majd érdekesnek. A kilencvenes évek retrószótára ugyanakkor könnyedén összeállítható lesz majd pl. Parti Nagy Lajos munkásságából, hogy másokat most ne is említsünk (pl. a rap-költőket). Burget Lajos könyve azért is értékes és érdekes, mert nemcsak nosztalgia-, de gondolatébresztő is.

S rögtön elkezdhetünk jegyzetelni magunk is, el­merengve azon, hogy a ma oly közismert nevek, in­téz­mények, kifejezések és nyelvi lelemények ötven év múlva mit mondanak majd. Hogy utódaink majd mit gondolnak (rólunk) akkor, ha azt hallják: szinglihordák, kompetenciavizsgálat az általános iskolásoknál, Győzike, kiszivárogtatás, őszödi beszéd, elkúrtad, polgárkormány, dakota mondás, Stadler, viszkis rabló, köcsög, vizitdíj, áfa-kulcs, BKV-sztrájk, nemzeti vágta, tematizálás, megasztár, független értelmiségi, PR-manager, HR-manager, Heti hetes, a csodálkozó Kéri László mint politológus, PANKKK (pénz a befutott rockereknek), KOGART (az állam festmény­pénze a gazdagoknak), kommunikáció szak, könyvtár, Fradi, Az igazság ára (Jakupcsek), Havas és Kelemen Anna, miniszterelnökök, zuschlágok, mikuláscsomag, a Föld napja.

PS: A kötetből hiányzik a szócikk a beszélőről. A kis- és nagybetűsről is. Az utóbbi esetében talán nem baj, hisz még van. Ahogyan reméljük, ugye, az ötven év múlva kiadott retrószótárban sem lesz benne. Bár, mint fentebb láttuk: ami benne van ebben, nem biztos, hogy nem létezik még ma is. Mert a dolgok legtöbbjének amúgy is csak a neve változik.

Burget Lajos: Retró szótár – Korfestő szavak a második világháborútól a rendszerváltásig. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2008, 352 oldal, 2490 Ft

Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon