Skip to main content

Még egy bukkanó az érdekérvényesítés útján

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Libikóka vagy hinta


Nem újdonság, hogy a törvényben biztosított szakszervezeti jogok szebben mutatnak papíron, mint a valóságban. A gazdálkodó egységek szintjén a munkáltató gyakran aránytalanul erős pozíciót foglal el, és/vagy a rutinos menedzsment nemegyszer a vállalaton belüli versengő szakszervezeteket ki tudja játszani egymás ellen. Az utóbbi esztendőben a munkavállalói érdekvédelem és a vállalatvezetés összeütközései új szereplővel bővültek, ez az Üzemi Tanács (ÜT).

Az ÜT

Mint ismeretes, a szakszervezeti pluralizmus viharos és folyamatos alakulása során kínálta meg a munkaügyi kormányzat a munkavállalókat ezzel a munkavállalók részvételi jogát megtestesítő intézménnyel, melyet a szakszervezetek végül is azért fogadtak el, mert mindegyikük az ÜT-választásoktól remélte pozícióinak javítását.

Üzemi Tanácsot az ötven főnél többet foglalkoztató vállalatoknál kell létrehozniuk a munkavállalóknak közvetlen választás útján, de az ÜT-tagokat a vállalatnál jelen lévő szakszervezetek is jelölhetik. A 3–13 tagú ÜT-t „együttdöntési jog” illeti meg a jóléti pénzek és intézmények felhasználásában, az átszervezéseknél, privatizációnál, korszerűsítésnél és a „személyügyi terveknél”, továbbá a vállalatvezetésnek tájékoztatnia kell őket a vállalat gazdasági és pénzügyi helyzetéről, valamint terveiről. A munkavállalók jogait szabályozó kollektív szerződéseket azonban nem az ÜT, hanem a szakszervezetek kötik a munkaadókkal.

Súrlódások

A vállalatnál működő szakszervezetek és az ÜT között a gyakorlatban számos súrlódás fordul elő. Egyik közülük az, ami abból adódik, hogy az ÜT tagjai és/vagy elnöke az egyik szakszervezet emberei, ami a munkaadó vagy a gyengébb szakszervezet pozícióit kiadósan ronthatja. Valószínűleg ennek köszönhető, hogy az ÜT-k felállását követően a MÁV egyik igazgatósága az ügyészséghez fordult – a szakszervezetek fölött törvényességi felügyeletet a törvény értelmében az ügyészségek gyakorolják –, vizsgálja meg, hogy törvényes-e, ha a megválasztott ÜT-elnök főfoglalkozású szakszervezeti vezető. Ugyanis az ÜT-kről szóló munkatörvénykönyv-paragrafusok kimondják, hogy ÜT-tag csak az adott munkáltatóval munkaviszonyban lévő személy lehet. Nagy vállalatok nagy szakszervezeteinél azonban a szakszervezeti vezetőket megbízatásuk idejére a szakszervezetek fizetik. Könnyű belátni, hogy a munkaadóknak kényelmesebb lenne egy kevésbé agilis ÜT-elnök, mint aki már a szakszervezeti harcokban alaposan megedződött.

A Legfőbb Ügyészség véleménye

A Legfőbb Ügyészség 1993. második felében széles körű vizsgálatot folytatott a munkavállalói jogok érvényesüléséről a gyakorlatban. Ezen belül tanulmányozta ezt a sajátos összeférhetetlenséget is, s a vizsgálat vezetője arra a szakmai álláspontra jutott, hogy a két választott tisztség – szb-titkár és ÜT-elnök – összeférhetétlen. „– Az ÜT jogállását, helyzetét tekintve számottevően különbözik a szakszervezettől. Az ÜT az MT. 39. paragrafus (1) bek. alapján köteles a munkáltatóval együttműködni. Ez nemcsak a munkáltatóval való közvetlen kapcsolatában meghatározó, hanem következik ebből az is, hogy a szakszervezetekkel való kapcsolattartásban is – semlegességre – köteles. (…) Mindebből levonható az a következtetés, hogy külön jogszabályi tiltás hiányában sem egyeztethető össze az szb-titkári funkció az ÜT-elnöki tisztséggel, mert míg az előző szembehelyezkedhet az érdekképviselet körében a munkáltatóval, nem kell tekintettel lennie a munkáltatói érdekekre, addig az utóbbinak a munkáltatói érdek körében kell tevékenykednie, azokat is figyelembe kell vennie. Tehát összeférhetetlennek kell tekintenünk e két funkció egy személy általi betöltését.

Kontra

Csakhogy a Legfelsőbb Ügyészség elemzése nem jogforrás, senkit nem kötelez semmire. Ugyanerről a kérdésről a Munkaügyi Minisztérium viszont, amely Nagy Sándor MSZOSZ-vezér és szocialista képviselő kérésére készített ugyanerről a kérdésről állásfoglalást, homlokegyenest ellenkezően nyilatkozott. S míg a Legfőbb Ügyészség nem jogforrás, addig a Munkaügyi Minisztérium az.

Nyomulás

Most már csak az különös kissé, hogy az Üzemi Tanácsok Hírlevele című kiadvány, ami az új és még gyakorlatlan ÜT-k tényleges működésének igen fontos segítője lehet, legutóbbi augusztusi számában csak a Legfőbb Ügyészség jelentését ismerteti, holott a kérdéssel a Munkaügyi Minisztérium is május óta foglalkozik. Bár lehetséges, hogy csak időzavarról van szó, s a magyarázatot nem abban kell keresni, hogy az Üzemi Tanácsok Hírlevelének szerkesztőbizottsága inkább a munkaadók, mintsem a munkavállalók oldaláról áll össze.

Minden fenntartás nélkül egyet kell értenünk azonban a Munkaügyi Minisztérium helyettes államtitkárának, Herczog Lászlónak a véleményével: eltart még vagy tíz évig, amíg a munka világában elrendeződnek a legfontosabb szereplők. Addig mindenki folyvást nyomul.


Hivatkozott cikkek

Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon