Skip to main content

Mit kellene tennie a megalakuló parlamentnek?

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Beszélő-beszélgetés Tölgyessy Péterrel, az SZDSZ listavezetőjével


Beszélő: A Magyar Hírlap március 11-i számában megjelent egy körinterjú arról, hogyan képzelik a pártok a kormány első száz napját. Természetesen minden párt a maga politikai elgondolásainak megfelelően írja le, mit kellene a kormánynak tennie De vajon mi az, aminek meg kell történnie ahhoz, hogy az új kormány egyáltalán létrejöhessen, függetlenül attól, melyik párt lesz a legerősebb. Röviden: hogyan születik meg négy évtized után az első felelős magyar kormány?

Az első parlamenti ülést a korelnök vezeti. Nyomban meg kell választani a Ház elnökét. A házelnök azonban nem házelnök lesz, hanem ideiglenes köztársasági elnök, a megválasztása tehát igen kényes feladat. Ha van egy többségi koalíció, akkor a választás azonnal sikeres lesz. Ha azonban a parlament első ülése előtt nem alakul ki ilyen koalíció, akkor egyszeri szavazással aligha tudjuk megválasztani az elnököt, s így hivatalosan a kormányalakítási tárgyalások sem kezdődhetnek el. A választási kampányban a pártok csépelik egymást, ez mindenütt így van. A politikai kultúrához azonban hozzátartozik, hogy gyorsan át tudjanak váltani a koalíciókeresésbe. Nálunk ez a kultúra még nem alakult ki, és a programok között is számottevő különbségek vannak. Megtörténhet, hogy a parlamenti munka rögtön az első napon megakad. A választók azt várják, hogy az új parlament az ország legfontosabb ügyeivel infláció, nyugdíjasok helyzete fog foglalkozni, ehelyett azt látják majd, hogy a Ház napokon át arról vitatkozik, ki legyen az elnök. Ezért ajánlottuk a pártoknak, hogy egyezzünk meg néhány játékszabályban. Nem azt javasoltuk, hogy döntsük el, ki lesz a házelnök, a miniszterelnök, még csak azt sem, hogy megmondjuk előre, melyik párt adja ezeket a tisztségeket, hanem azt, hogy próbáljunk meg kialakítani egy szokásrendet. Állapodjunk meg abban, hogy a Ház elnökét mindenkor a legerősebb parlamenti frakció jelölje, a Ház alelnökei pedig sorrendben a legerősebbet követő két-három pártból kerüljenek ki. Ezzel megelőznénk a házelnök illetve ezúttal: az ideiglenes államfő személyével kapcsolatos súlyos vitát, és rögtön az első ülésen be lehet tölteni a parlamenti tisztségeket. Abban is meg kellene egyezni, hogy a parlamenti bizottságok tagjait és vezetőit (elnök, titkár) ne többségi elv alapján válasszák meg. A többségi elv itt azt jelentené, hogy a többségi párt, illetve koalíció besöpri az összes tisztséget, az ellenzéknek pedig esetleg nem marad semmi. Ezeket a választás eredménye alapján arányosan kellene betölteni olyan módon, hogy a nagyobb pártok minden bizottságban több taggal is képviseltessék magukat. Az ilyesmit általában nem jogszabályok rendezik, hanem szokások. A hiányzó szokást szerettük volna megegyezéssel pótolni. A megegyezés legfontosabb eleme a kormányalakítási tárgyalásokra vonatkozik. Erre sehol sincs írott szabály. A szokás az, hogy valamennyi párt vezetőjét meghívják egy előzetes megbeszélésre. Ezután a legerősebb párt vezetője kap megbízást a kormányalakításra. Ha a próbálkozása nem sikerül, akkor a második következik, és így tovább. A kialakult szokás vagy megegyezés igen fontos, mert a köztársaság (ideiglenes) elnöke jelentősen befolyásolhatja az eredményt. Megteheti például, hogy nem a legerősebb párt vezetőjét kéri fel kormányalakításra, hanem a saját pártjáét, amely a koalíciós partnerével együtt többséget alkot. Bizonyára lesznek kisebb pártok, amelyek mindent megtesznek, hogy hozzájussanak egy-egy bársonyszékhez. A közreműködésükkel akár egy kisebbségi párt vezetője is megalakíthatja a kormányt anélkül, hogy a relatíve legerősebb párt vezetője egyáltalán kísérletet tehetett volna a kormányalakításra. Tegyük fel: ilyen alapon elképzelhető, hogy a második helyen végzett párt felajánlja Horn Gyulának, mint független politikusnak a külügyminiszteri tárcát. Ennek fejében a bizalmi szavazásnál elnyeri az MSZP támogatását, és megalakíthatja a kormányt anélkül, hogy az első helyen végzett párt bármit szólhatna ellene.

Beszélő: A közvéleményben erős visszatetszést keltene ez a megoldás.

Visszatetszést keltene, de ha a parlament bizalmat szavazott a kormánynak, akkor az ügy hosszú időre el van intézve.

Beszélő: A múlt idejű feltételes mód azt sugallja, hogy nem sikerült megegyezni a játékszabályokban.

A Magyar Demokrata Fórum elnöke, Antall József a ,.nemzeti csúcson” azt válaszolta a javaslatunkra, hogy „bízzunk a parlamentarizmusban, a parlamentarizmus lényege, hogy a parlamenti erőviszonyok döntenek”, és a szokásszerűség majd ki fog alakulni. Ez meggyőzően hangzik, az eredménye, hogy értékes időt veszítünk, és bizalmatlanságot ébresztünk a lakosságban az új parlament iránt.

A jelenlegi ügyrend csak addig működött, amíg az ülések forgatókönyvét a „Fehér Házban” készítették el. Ezekkel a szabályokkal egy folyamatosan ülésező, nagy létszámú, hat-nyolc pártot magában foglaló parlamentet nem lehet működtetni. A modern ügyrendek 3-4-szer olyan hosszúak, mint a miénk. A feladatuk, hogy kizárják az obstrukciót és segítsék az érdemi vitát. A parlamenti munka alanya a parlamenti frakció, amelynek legkisebb létszáma 20-30 fő. Az ennél kisebb pártok képviselői független képviselőként szerepelnek. Az új ügyrendben kellene rendelkezni a parlamenti bizottságokról. Néhány bizottságot valószínűleg meg kellene szüntetni, és néhány újabbat kellene létrehozni.

Beszélő: Az egyik legsúlyosabb gond, hogy alig ér véget a választási kampány, és meg se kezdte munkáját a parlament, bele kell kezdenünk az elnökválasztási kampányba.

40 év alatt az állampárt sok rosszat tett velünk, de most búcsúzóul még közénk hajította a viszály almáját. Alig ért véget a választási kampány, alig sikerült megalakítani a kormányt, s nyomban köztársasági elnököt kell választani. Komoly parlamenti munka helyett újra kezdődik a harc a pártok között. Még ádázabbul, hiszen a gyengébben szerepelt pártok nyilván ki akarják küszöbölni a csorbát. Pedig a kommunisták, akik annyira támogatták Király Zoltán javaslatát, maguknak sem tettek jót: hiszen most majd újra kezdődik az antikommunista ökölrázás. Az elnökválasztás, ahol egyetlen helyért folyik a küzdelem, kétségtelenül sokkal látványosabb dolog, mint a parlamenti választás, amelyen 386 hely sorsa dől el. Nagyon sok embert sikerült megtéveszteni azzal, hogy a demokrácia netovábbja, ha a választók közvetlenül választják az elnököt. Helyreállítani a parlamentáris rendszernek megfelelő megoldást csak akkor lehet, ha a nagy pártok együttesen határozzák el. Az állampárt utódpártjai számára a közvetlen elnökválasztás az utolsó reménysugár. A közvélemény-kutatások eredményei szerint vezetőik Horn Gyula, Németh Miklós még mindig elsők a népszerűségi listákon… Pozsgay már nem. Némi reményt nyújt, hogy a Fórum elnöksége úgy nyilatkozott, parlamenti rendszert, közvetett elnökválasztást akarnak, a kisgazdák pedig mindig is ezen az állásponton voltak.

Beszélő: Az Igazságügyminisztérium az elmúlt évben számos törvényjavaslatot készített elő. Melyek azok a törvények, amelyeket az új parlamentnek először tárgyalnia kell? Mennyiben kell azokból a törvénytervezetekből kiindulni, amelyeket még az IM készített, illetve nem kell-e újrakezdeni a törvény-előkészítő munkát?

A képviselők státusáról szóló törvényt azonnal el kell fogadni, mert enélkül nem lehet tudni, milyen feltételek között dolgoznak a képviselők, és kapnak-e egyáltalán fizetést.

Beszélő: A közvélemény rendkívül negatívan reagált arra, hogy a képviselők igen magas fizetést kapnának.

Ezt az ellenérzést úgy lehet áthidalni, hogy nagyon hamar elő kell terjeszteni egy egységes állami fizetési rendszerre vonatkozó tervezetet, ebbe kellene beleilleszkednie a miniszteri, a minisztériumi előadói és a képviselői fizetéseknek is.

Beszélő: A miniszterek 100 ezer forintos fizetése még nagyobb felháborodást fog kelteni.

Vannak vegyes vállalatok, ahol a havi százezer forintos bruttó nem számít kirívóan magas jövedelemnek. Ha a közfeladatokból kiüldözzük a legtehetségesebb embereket, és arra késztetjük őket, hogy a magángazdaságban dolgozzanak, akkor nem lesz soha modern törvényhozásunk.

Beszélő: A szabad demokraták nem úgy akarták olcsóbbá tenni a képviselőház működését, hogy kis fizetést javasoltak a képviselőknek, hanem úgy, hogy kisebb létszámú, 200-250 fős parlamentet ajánlottak a majdnem 400 fős helyett.

A pártok többsége elutasította ezt a javaslatunkat, és most még nehezebb lenne keresztülvinni. Pedig a képviselői fizetés még csak nem is a legnagyobb tétele a parlamenti költségvetésnek. Térítési díjakat kell fizetni, útiköltséget kell adni, fenn kell tartani a szakértői testületet, a titkárságot. Könnyen lehet, hogy a parlament sok-sok szobája kicsinek bizonyul majd.

Beszélő: Nyilván esedékes a közszolgálati törvény, az önkormányzati törvény, a rendőrségről szóló törvény is.

Egy sor gazdasági törvény megtárgyalása is halaszthatatlan. Az utóbbi évek törvényei általában felemásak, majd mindegyikben vannak olyan szabályok, amelyek már nem felelnek meg a tiszta piacgazdaság és a demokrácia viszonyainak.

Beszélő: Ezek szerint az Igazságügyminisztérium döntő fontosságú minisztérium lesz, bár Magyarországon hagyományosan a Belügyminisztérium – persze nem a rendőr-minisztérium – volt a legfontosabb törvényalkotó.

A törvényalkotást kevés helyen csinálják úgy, mint nálunk. Nagyon sok helyen a kormány vezetője mellett működik egy kodifikációs szerv. A törvényeket ott készítik elő a miniszterelnök közvetlen felügyelete alatt.

Beszélő: Köszönöm a beszélgetést.
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon