Skip to main content

Most vagy soha?

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


A szép pillanat

’89-ben persze szebb volt a március. A rendőrök lecsatolták fegyverüket, és nemzetiszín kokárdát tűztek a zubbonyukra. Miniszteri parancsra tették, ez a gesztus értékéből sokat levont. Igazán szép a ’88-as március volt: a hatalom ekkor még nem barátkozott, de már félt. Sápadt volt és reszketni méltóztatott vala, mint annak idején a nagyméltóságú Helytartótanács. Az ilyen helyzetek ritkák, és nem is gyakoríthatók. A beteljesülés előtti szép pillanatot nem lehet, de nem is szabad megmerevíteni: lényege, hogy nem maradhat velünk. Petőfi is jobban érezhette magát március 15-én, pedig zuhogott az eső, a Múzeum lépcsőjén (ahová állítólag fel se ment), mint a forró nyárközépen, a szabadszállási választás napján.

A csalódásra, amelyet Petőfi átélt, könnyű világtörténelmi vigaszt találni. „A szőlőszem kicsiny gyümölcs…” évezredek vagy évmiljomok múlva majd a Föld is megérik, és akkor eljön a beteljesülés…

Csakhogy nem jön el. Ez a harc se lesz a végső. Akik tízegynéhány éve a létező szocializmussal a demokrácia jelszavát szegezték szembe, pontosan tudták ezt. A demokratikus ellenzék mozgalmát éppen ez különböztette meg a korábbi, világmegváltó politikai mozgalmaktól, hogy eszméinek győzelme esetére nem megváltást ígért, még csak nem is a nemzet megújhodását, csupán olyan közjogi és gazdasági viszonyokat, amelyek lehetővé teszik az eszmék és árucikkek szabad versengését.

Bánatos demokraták

A forradalom felfalja gyermekeit, mondják. Ez szomorú. Még szomorúbb azonban, hogy a demokrácia elkedvetleníti híveit. Pillantsunk bele a háború utáni koalíciós idők sajtójába: „percemberkék dáridója” – ez a legenyhébb kifejezés, amellyel kifinomult demokraták a koalíciós nyüzsgést illették. (Az idézet mutatja: Adynak sem volt jobb a véleménye a maga parlamentáris koráról.) Ne áltassuk magunkat azzal, hogy azért, mert a demokrácia nem volt igazi. Ami a demokrácia híveit taszítja, az mind hozzátartozik a demokráciához. Hozzátartozik a köpönyegforgatás is. Csúcsforgalom van a damaszkuszi úton, írta ’89-ben Esterházy Péter. De mekkora a tülekedés, milyen öntudatos a lökdösődés később, amikor közel a város kapuja. A nyüzsgők, a demokrácia újsütetű hívei mellett ott vannak a demokrácia újsütetű ellenségei is. Leparancsolni őket az útról – nagyobb veszedelme lenne a demokráciának, mint hagyni őket, hadd szájaljanak.

Mégiscsak nagy ember volt Zápolya, jegyezte le Csurka István 1964-ben, a Dózsa-felkelés 450. évfordulóján. Ő volt az utolsó a magyar történelemben, aki saját erőből levert egy forradalmat. A magyar demokráciák története meglehetősen összefonódik a magyar forradalmakéval – a demokrácia rövid szakaszait is mindig külső erőszak számolta fel a magyar történelemben. Ezért kérdés, méltányos-e a demokráciaellenes törekvések láttán a demokráciát létében fenyegető veszélyről beszélni. A demokráciaellenes erők léte hozzátartozik a demokráciához. A demokrácia létének ellenben az a kritériuma, hogy módjában áll-e a népnek – kevésbé romantikusan szólva: a választók összességének –, hogy leváltsa kormányát. A Magyar Köztársaságban a választóknak erre megvan a módjuk.

E sorok írója az elsők közé tartozott, akik azt vallották, hogy az ellenzék, az ellenzék legnagyobb pártja nemcsak a kormány ellenzéke, de ellenzéke a rendszernek is, amelyet a kormány kiépíteni szándékozik. Egy évvel ezelőtt kis híján le is írtam egy politikai horrort arról, hogyan nyeri meg népszerűségvesztése ellenére a kormánykoalíció a következő választást csupán azzal, hogy káderei mindenütt jelen vannak és mindenkivel éreztetik: aki velük van, boldogul. Az emberek többsége tisztességes – ami a száján, az a szívén is. Nemzedékem átélhette a Kádár-rendszer konszolidációja idején, hogyan fogadta el a társadalom bensőleg is azt, amit színleg vallania kellett. Időközben hegynyivé nőtt az új egypártrendszer, az új pártállam kiépüléséről szóló írások halmaza. Nem nehéz sorolni az adalékokat, miképpen nyomul a kormány, milyen agresszív gőggel silányítja névlegessé a végrehajtó hatalom parlamenti kontrollját, hogyan telepszik rá az önkormányzatokra, hogyan foglalja el a sajtót, számolja fel a bírói hatalom függetlenségét, építi ki kliensrendszerét, amelyet elsőként Tamás Gáspár Miklós illetett e névvel.

Nem törtek át

„Vegyenek fésűt, tetves idők jönnek” – dúdolta vidoran az egykori házaló. Az ünnep alkalmából érdemes volna ehelyett arról elmélkedni, hogy talán mégsem olyan gyerekjáték újból gleichschaltolni a magyar társadalmat.

Azoknak a törvényeknek a dolgában, amelyeknek a kormány stratégiai jelentőséget tulajdonított, nem sikerült átütő eredményt elérnie. A kárpótlási törvény az Alkotmánybíróság határozata nyomán elvetélt formában vált hatályossá, és még a volt tulajdonosoknak is több bosszúságot okoz, mint amennyi örömet. A volt egyházi ingatlanok – az iskolák – visszaadása az egyházaknak számos helyen ütközik a szülők és a pedagógusok ellenállásába, és általában nem teszi népszerűbbé a kormányt. Bár e sorok írója nem tartozik a visszamenőleges hatályú igazságszolgáltatás feltétlen ellenzői közé, el kell ismernie: a politikai felelősségrevonást szorgalmazó elgondolások sorra csődöt mondottak. A hatalmas propagandával kísért Zétényi–Takács-féle törvény alkotmányellenessé nyilvánítása kemény pofon a legnagyobb kormánypártnak. De magának a kormánynak is, hiszen az igazságügy-miniszter a törvény odaadó szószólójává szegődött.

Nem sikerült a sajtó meghódítása sem. A tekintélyes lapok közül a Magyar Nemzet a kormányzati nyomás alatt csak objektívebb, kiegyensúlyozottabb lett. Az úgynevezett kormánypárti újságok az MDF szélsőségeseinek uszító orgánumai; az a kísérlet, hogy tekintélyes konzervatív lapként működjenek, összeomlott. A rádiót nem kezdte ki az ellene folytatott kampány. A Tv-híradó, amelyet még a pártállam hódított meg az MDF számára, olyan látványosan unalmas, hogy nézőit aligha vonja a kormány oldalára. Az alelnökcsata első menetében a miniszterelnök visszavonult. A második menet egyelőre döntetlenre áll.

Az önkormányzatok a külső nyomás és a belháborgások ellenére működnek, sőt lassan kezdenek beletanulni a szerepükbe. A pártok gyakorlati együttműködése az önkormányzatokban átmetszi a kormány és az ellenzék parlamenti viszályát.

A társadalom a taxisblokád idején nagyszabású, de végül is sikertelen akcióval mutatta ki elégedetlenségét. Mostanában ismét nő a társadalmi kezdeményezések becsülete. A Nemzeti Bank – a szélesebb közönség számára jószerivel ismeretlen – elnökének leváltása ellen húszezer aláíró tiltakozott. Az oktatási törvény ügyében egy általános iskola kezdeményezésére ötvenezer aláírás gyűlt össze. Az egészségügyi dolgozók leginkább függő helyzetű csoportjainak akaratából negyvenezren követeltek béremelést a minisztérium előtt. A Lágymányos szolid, 1990-ben nagy többségükben még MDF-párti lakói a Lágymányosi híd, azaz voltaképpen a világkiállítás ellen tüntettek. A magángazdaság erősödése a kliensrendszer ellenére a polgári függetlenségnek kedvez: gazdasági érdekei ellen senki sem lesz a nyereségelvonó kormány híve.

Két zászló?

Szó sincs róla tehát, hogy végzetszerű lenne a kormány győzelme a következő választáson. Nem a kliensrendszer, nem a tévé meghódítása, ha valami mégis nagy esélyt ad ennek a kormánynak, az az, ha nincs alternatívája. Ha csak a jelenleg kormányzó koalíciónak lesz a társadalom többsége számára elfogadható miniszterelnök-jelöltje, ha csak ez a koalíció látszik kormányképes erőnek, ímmel-ámmal bár, de őket fogják újraválasztani. Mert nincs helyettük más.

Az ellenzék egyelőre nem akar koalíciót: Orbán Viktor a Beszélő múlt heti számában megjelent kerekasztal-beszélgetésen világosan megmondta ezt. A Fidesz vezetője az ellen is tiltakozik, hogy elfogadja a magyar politikai paletta kettészakítását, amire e pillanatban – így Orbán – leginkább az MDF törekszik.

A sarkítást a választó sem kedveli. Nem akar vagy-vagy alapon két erő között választani. Ezt bizonyította a Fidesz népszerűségének rohamos növekedése is: a fiatal demokraták azzal váltak divatossá, hogy látszólag kívül tartották magukat az MDF–SZDSZ csatáin.

Az ellenzék szavazótáborából legkevésbé az SZDSZ-szavazók utasítják el teljes egészében a kormány politikáját – ezt mutatja a Magyar Gallup Intézet januári közvélemény-kutatása. Az SZDSZ-nek tehát óvakodnia kell attól, hogy ördögnek és végzetszerűnek lássa és láttassa a kormány nyomulását. A fenti példák inkább azt jelzik, hogy e nyomulás erőszakos ugyan, ám korántsem elég erőteljes ahhoz, hogy igazán sikeres legyen.

Ha az SZDSZ engedi, hogy az MDF beszorítsa a fő ideológiai ellenfél pozíciójába, kispolgári radikális párttá válhat a neokonzervatív Fidesz és az ószociáldemokrata MSZP között. Holott a társadalom igényét arra, hogy létezzen egy szociálisan érzékeny, nagy liberális néppárt, leginkább az SZDSZ elégíthetné ki.

A választásig két év van még. A kormánypártok antidemokratikus előretörésének eddig leginkább az alkotmányos intézmények: a köztársasági elnök, az Alkotmánybíróság, a parlamenti ellenzék állták útját. A legújabb fejlemények szerint ébredezik az érintettek, a civil társadalom ellenállása is. Egyetlen társadalmi, foglalkozási csoport sem hagyatkozhat arra, hogy majd a köztársasági elnök, majd az ellenzék megvédi. A társadalom, az intézmények, beleértve a tévét is, mindenekelőtt magukat kell megvédjék a pártdiktátumoktól.

Március 15-e ebben a csípős, szeles időben is jó alkalom arra, hogy ki-ki belegondoljon: mit tehet önnön szabadságáért.

Nem most vagy soha. Hanem ma, holnap, mindennap.


Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon