Skip to main content

Nem eladó!

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Kispesten nem lesz helyiségprivatizáció


A lakástörvény (1993. évi LXXVIII. törvény) elfogadása után a Települési Önkormányzatok Szövetsége az Alkotmánybírósághoz fordult utólagos normakontrollt kérve. Ez a lépés minden jel szerint csak kezdete egy szövevényes és sokszereplős jogvitának.

Fosztogatás

A lakástörvény arra kötelezi az önkormányzatokat, hogy mélyen a forgalmi érték alatti áron eladják a tulajdonukban lévő lakásokat és helyiségeket. Az elidegenítésből származó bevételt csak az önkormányzati tulajdonban maradó lakóépületek felújítására, korszerűsítésére, illetve új lakások építésére fordíthatják. A fővárosban a kerületek privatizációs bevételének fele a fővárost illeti. A vásárlók a vételár kiegyenlítésére fizetőeszközként használhatják saját jogon szerzett kárpótlási jegyüket is, amit az önkormányzatok kötelesek névértékben elfogadni.

A lakástörvényt bíráló önkormányzatok szerint a „feles” jogszabály sérti a „kétharmados” önkormányzati törvényt, amelynek 1. § 6. a) pontja szerint „az önkormányzat tulajdonával önállóan rendelkezik, bevételeivel önállóan gazdálkodik”. Ellentétes továbbá a törvény 80. § 1. bekezdésével is, amely kimondja: „A helyi önkormányzatot – e törvényben meghatározott eltérésekkel – megilletik mindazok a jogok, és terhelik mindazok a kötelezettségek, amelyek a tulajdonost megilletik, illetve terhelik. A tulajdonost megillető jogok gyakorlásáról a képviselő-testület rendelkezik.”

A helyi parlamentek viszonya a jogszabály tartalmi elemeihez azonban korántsem ennyire egyértelmű, ugyanis a lakástörvény részben azt rögzíti, ami amúgy is bekövetkezett. A lakásbérlők vételi jogának alkotmányossága vitatható, de a lakásprivatizáció a korábbi feltételek mellett is visszafordíthatatlannak bizonyult. Az önkormányzatok joggal érzik abszurdnak azt, hogy a törvény változatlanul rájuk testálja a jóhiszemű jogcím nélküli lakók elhelyezésének kötelezettségét, sőt, horribile dictu, a korábban jóváhagyott lakásigények kielégítését is. Az állami/önkormányzati „szociális” lakásszektor, illetve lakáskiutalási rendszer azonban a mostani törvény nélkül is megszűnt.

Más a helyzet azonban a helyiségbérlők vételi jogával. A helyiségprivatizáció fontos bevételi forrástól fosztja meg az önkormányzatokat. Budapesten a kerületek kétféle módon reagáltak a lakástörvényre. Az új jogszabály hatására a legtöbb helyen felgyorsították a lakások eladását, hogy a várható bevételek minél kisebb részét kelljen a fővárosnak átengedni. Az ambiciózus önkormányzatok viszont azon törik a fejüket, hogy hogyan tudnák megtartani helyiségeiket.

Mivel a törvény nem ad mérlegelési jogot az önkormányzatoknak, az eladási kényszer kikerülésére alapvetően három lehetőség kínálkozik.

A lakások és helyiségek továbbra is tilalmi listán tarthatók, ha olyan épületben vannak, amelyet a törvény kihirdetésekor érvényes részletes rendezési terv bontásra kijelölt, vagy amelynek felújításáról, átalakításáról ugyanezen időpontig az önkormányzat döntött (45. § 5. bekezdés és 54. § 3. bekezdés). Az önkormányzatok nagy része azonban nem készíttetett új rendezési tervet, a korábbiak érvénye, illetve a felújítási tervek komolysága pedig minden bizonnyal heves viták tárgya lesz.

Az önkormányzati törvény 79. §-a lehetőséget ad arra, hogy az önkormányzat saját rendeletében forgalomképtelen vagy korlátozottan forgalomképes törzsvagyonná nyilvánítsa tulajdonának tetszés szerinti részét.

A lakástörvény megtiltja, hogy az önkormányzat 1993. december 31-ig vételi joggal érintett lakás, illetve helyiség tulajdonjogát nem pénzbeni hozzájárulásként gazdasági társaság rendelkezésére bocsássa (83. §). A jogszabálynak azonban természetesen nincs visszamenőleges hatálya, így azok az önkormányzatok, amelyek időben megneszelték, hogy mi készül, helyiségapportálással kikerülhették az eladási kényszert. Tudomásunk szerint Budapesten egyedül Kispest önkormányzata élt ezzel a lehetőséggel.

Lakásapadás

Az elmúlt három évben Kispesten a szociális bérlakásszektor megszűntét tényként kezelték. A 12 000 lakásból mára 9000 lakást eladtak, és jó esélyt látnak arra, hogy a nagyrészt lakótelepes kerületben az év végéig sikerül valamennyi bérlakástól megszabadulni. Az önkormányzat az épületeket már az elidegenítés előtt társasházzá alakítja, így a vegyes tulajdon kialakításának nincs akadálya. A felerészben tanácsi/önkormányzati tulajdonú egykori „Bermuda-háromszög” szanálása szintén hozzájárult a bérlakásállomány apasztásához. Az önkormányzat megszerezte a terület egészét, majd telekegyesítésekkel öt tömböt alakítottak ki. Az első három tömböt 600 millió Ft-ért eladták egy magáncégnek, amely a tervek szerint szállodát, bútoráruházat, irodaházat, gyorséttermet épít a Határ úti metróállomáshoz közel fekvő, értékes területen.

Az 1600 lakásigénylő száma 1000-re apadt, mivel a polgármesteri hivatal munkatársai az összes igénylőt „lehelyszínelték”, azaz ellenőrizték az adatok hitelességét. A rosszhiszemű jogcím nélküli lakókkal szemben még vitás esetekben is kíméletlen szigorral léptek fel. A testület ugyanakkor igyekezett a lakáskiutalásokat pótló alternatív támogatási rendszert kiépíteni. Azok, akik például tetőtér-beépítéssel új, külön bejáratú lakást hoztak létre, akár 1 millió Ft összegű kamatmentes hitelt is kaphattak az önkormányzattól.

A lakások privatizáció előtti bérbevétele 150 millió Ft volt, a 300-350 helyiség bérbeadásából 50 millió Ft folyt be. A helyiségek bérbevétele korábban a bérlakásszféra deficitjét fedezte, a tömeges lakáseladások révén azonban a felszabaduló összeget az iskolahálózat fejlesztésére, illetve parkosításra fordíthatták. Más kerületekkel ellentétben Kispesten sikerült 70-80%-kal felemelni a helyiségek bérleti díját. A testület ugyanis nem esetenként emelte a tételeket, hanem a kerület egészére vonatkozó rendeletben szabályozta a bérösszegeket, így, ha voltak is perek, az önkormányzat többnyire megnyerte őket.

Idén tavasszal, amikor nyilvánvalóvá vált, hogy az SZDSZ (és a főváros) lakáskoncepciójának elfogadtatására nincs esély, a Belügyminisztérium pedig Sóvágó László MDF-es képviselő módosító indítványa révén a helyiségbérletekre is kiterjeszti az eladási kényszert, Lévay Levente polgármester nem várt tovább.

Jobb társaság

Kispesti Helyiséggazdálkodási Kft. néven százszázalékos önkormányzati tulajdonú társaságot alapítottak. Az egymilliárd Ft-ra értékelt helyiségvagyont négy egymást követő napon négy, egyenként 250 millió Ft-os részletben apportálták a kft.-be. Az egyes helyiségcsoportok között az adott épület tulajdoni helyzete jelentette a választóvonalat. Az önkormányzatnak az volt ezzel a célja, hogy ha netán jogilag megtámadják a lépést, vagy esetleg nem jegyzik be az apportálást, akkor se az egész állomány „vesszen”. A testület három ellenszavazattal támogatta az apportálást.

A kft. egy az egyben „átvette” a korábbi szerződéseket. Az önkormányzat feltételezte, hogy a helyiségbérlők bérleti joguk elvesztésétől tartva nem merik majd megkockáztatni azt, hogy megtagadják a szerződések érvényesítését. Így is történt.

A kft. feladata csupán a bérek beszedése, a helyiségeket csak a képviselő-testület jóváhagyásával értékesítheti. Az önkormányzat tehát megőrizte rendelkezési jogát a helyiségek felett.

Az apportálást ez idáig meg nem jegyezték be, az iratokat és a testületi ülés jegyzőkönyvét minden lehetséges fórum vizsgálja. Ha az ügylet végül sikerül, az vélhetően nem marad visszhangtalan.
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon