Skip to main content

[Olvasói levelek]

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


Kezdetben volt az MDF-választási jelszó: Tavaszi nagytakarítás. Aztán jön a hatalomgyakorlás valósága, amit a népnyelv „nyári nagymosásnak” nevezett el. A közvélemény elégedetlen: minden marad a régiben?

Kezdődjék hát az össznépi játék: Kitől mit vegyünk el, kit hová tegyünk el?

Olvasóink is ehhez a témához szólnak hozzá örvendetes konkrétsággal.

Tisztelt Szerkesztő Úr!

Mint érdekelt egyetértőleg szólok hozzá a kiemelt nyugdíjak folyósításának szabályozásáról, ill. megvonásáról szóló cikkéhez. Kérem, ne lepődjön meg, érdekelt vagyok annak ellenére, hogy 82 esztendős édesanyám a Szocialista Hazáért Érdemrend kitüntetettje. Kitüntetését a fasizmus elleni tevőleges harcáért kapta. 1942-ben a Batthyány-örökmécses előtti tüntetést követően letartóztatták, börtönre ítélték. (Tudom, a Beszélő szerkesztői, olvasói tudják, mit jelent egy demonstrációt követő rendőrattak és megtorlás!) De érdekelt vagyok abból a szempontból is, hogy az az idős asszony, ki engem, a budapesti gettóból kiszökött kisgyereket heteken keresztül a fáspincéjében rejtegetett, jelenleg nemzetgondozott. Úgy gondolom, mindketten megérdemlik, hogy öreg napjaikat a nemzet tisztelete övezze. Ugyanígy érzek a kiváló és érdemes művészek, valamint az olimpikonokkal kapcsolatban, akiket nem lehet azonosítani az egykori vezetők, a 100 százalékos nyugdíjfolyósítást élvezők kategóriájával.

Ebben a kérdésben különben is heves érzelmek feszülnek bennem. Mindazok, akik önérdekből a nemzet érdekei ellenében tettek vagy léptek, a pohár vizet nem érdemlik meg, nemhogy a kimagasló juttatást. Nemcsak az ún. „nagy halakra”, a magasabb állami és párt-tisztségviselőkre gondolok, de mindazokra, kik jó érzékkel ráhasaltak a langyos áramlatokra, pontosan tudták, hol a „melegedő”, miközben a tisztességes dolgozó embert – akár átvitt, akár közvetlen értelemben – hidegre tették.

S bizony mind a mai napig közöttünk élnek az olyanok is, kik jóllehet nem „büszkélkedhetnek” semmilyen pótjavadalmat biztosító kitüntetéssel, ám a réges-régi összeköttetéseiknek köszönhetően, ott dekkolnak a jó nyugdíj mellé folyósított jó mellékjövedelemért a legkülönbözőbb vállalatok, intézmények, szervezetek szélárnyékos szegleteiben.

Égbekiáltó igazságtalanságnak tartom, hogy olyanok (is) élvezik a régiek vendéglátását az új rendszeren belül, kiknek asztalánál mindenki, ki korábban nem azonosult nyomban vagy később a parancsszóval, nemkívánatos személynek nyilváníttatott.

Látom, hallom, tapasztalom, hogy a rendszerváltás szellőcskéin nem kevesen vigyorogva ejtőernyőznek át. A „legjobb elvtársak” lettek hirtelenében a „legjobb szakemberek”, minek következtében a munkahelyek légköre tán rosszabb a voltnál, mivel kisstílű emberek kicsiny kezében még a régi és hangsúlyozom rossz (!) ellenőrzéstől független hatalmak összpontosulnak! Míg az egykori nexusok nem szabdaltatnak szét, a rendszerváltás demokráciája nem tud begyűrűzni a munkahelyek légkörébe.

S hogy ez miként kapcsolódik a bevezetőben felvetett kérdéskörhöz? Nos, kérem szépen, míg egy helyütt a fiatalabbakat leépítik, esetleg korkedvezményes nyugdíjba küldik, az összlétszám változatlan vagy alig változik, esetleg csak annyiban, hogy a mellékállást betöltőket nem kötelező bejelenteni a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál. A volt apparátus vagy más cég(ek) (még mindig életerős) nyugdíjasai maradnak; munkát sem igen várnak tőlük, legföljebb a havi jövedelmükért fáradnak a pénztárhoz egy hónapban egyszer. Nincs társadalom, nem is lesz, mely a teljes egyenlőséget megvalósítaná. A társadalom nem is ezt óhajtja. Úgy gondolom, az igaz hősöknek továbbra is szó nélkül meg lehet szavazni azt a bizonyos per fő 35 forintot. De nem az utóvédharcosoknak, még kevésbé a szájhősöknek!!!

Bp., 1990. július 7.

Üdvözli

Pless Zsuzsa
Bp. III., Harrer P. u. 16. 1033

Azonnal?

Július 7-i számukban újból felvetik a kitüntetésekkel járó „különleges juttatásokat”, nem téve különbséget – a művészek és olimpikonok (?) kivételével – a kitüntetés alapjául szolgáló „érdemek” között. Úgy vélem, ez így kissé sommás. Annak előrebocsátásával, hogy amikor a fasizmus tébolya ellen felvettük a fegyveres harcot, ezt nem azért tettük, hogy valamiféle anyagi elismerésben részesüljünk. Ugyanakkor meggyőződésem, hogy az Európához tartozás részét képezi a fasizmus elleni harc jogosságának elismerése. A cikk listájában szereplő „partizánok” 1312 fő, akik átlagosan 1594 forint nyugdíj-kiegészítésben részesülnek, többségükben fegyverrel harcoltak a fasizmus ellen, és köztük sokakat részben emiatt is hátrányos megkülönböztetés ért. Mint pl. Sárközi Zoltán nyugalmazott főlevéltáros bajtársamat, aki 1944 őszétől közkatonaként vett részt a Görgey Artúr Partizánzászlóalj harcaiban (HVG, 1990. febr. 17.), mert hozzá akart járulni az ország szenvedéseinek, pusztulásának mérsékléséhez, a Szálasi-féle rémuralom bukásához, a háború megrövidítéséhez. E zászlóalj tagjainak egy része hadifogságba került, akiket pedig 1945-ben felvettek a Magyar Partizánszövetség tagjai sorába, onnét 1951-ben ki is zárták. Néhányan 1956 után visszakerültek. Sárközi Zoltánt politikai okokból többször az utcára tették, így semmi kivetnivalót nem látok abban, ha 64 éves korában, mikor nyugdíjba ment, elfogadta a „horribilis” összegű nyugdíj-kiegészítést. Véleményem szerint nem a „pártérdem” kategóriájába tartozik az antifasiszta harc, akárha valaki a Budai Önkéntes Ezredben, a Táncsics zászlóaljban, a SZIR csoportban vagy külföldön harcolt. A magam „európai” példájáról csak annyit, hogy Franciaországban majd egy évig harcoltam fegyveresen egy városi gerillacsoportban, ahová a Magyar Függetlenségi Mozgalom küldött. Franciaországban ezt a tevékenységemet teljes mértékben elismerték, elsősorban erkölcsileg, de szimbolikusan anyagilag is. A francia honvédelmi miniszter „Az ellenállás önkéntes harcosának keresztje 1938–1945” kitüntetést adományozta részemre, majd Villeurbanne város – ahol egységünk a megszállók elleni felkelést vezette – díszpolgári oklevelével tüntettek ki. 65 éves korom óta a francia kincstár, mint az antifasiszta harc volt hadviseltjének évi 2100 francia frank nyugdíj-kiegészítést utalványoz, mely összegében ott ugyan jelentéktelen – bár több, mint a hazai 1300 forint lenne –, de szintén az elismerés kifejezése kíván lenni. (Mellesleg a kincstár ezt az összeget az éves inflációs rátával korrigálja.)

A fasizmus igája alól – az iga még érvényes! – felszabadult európai országokban az antifasiszta harc résztvevőit több-kevesebb elismerésben részesítették és részesítik. Ez nálunk sem volt másként. 1946-ban alapították a Magyar Szabadság Érdemrendet, érvnek ezüst fokozatával tüntetett ki 1946. máj. 10-én (figyelem! 1947. dec. 31. előtt!) „a magyar szabadság fegyveres kivívásában szerzett érdemek elismeréséül” Nagy Ferenc, a Magyar Köztársaság kisgazdapárti miniszterelnöke. Nem hinném, hogy ezen bármi szégyellnivaló lenne. Ezt a kitüntetést kapta két, Lyonban 1944-ben agyonlőtt bajtársunk, Goldberger István és Weisz Tibor is. Sírjukat a franciák évente megkoszorúzzák. Úgy vélem, nem hiába haltak meg. Nem voltam mártír, de franciaországi tevékenységem miatt 1951-ben elbocsátottak, majd 1956-os Forradalmi Bizottsági Tagságom, november 4-e utáni állásfoglalásom miatt „jutalmaztak” hasonlóan, és azért, mert nem kívántam belépni az MSZMP-be. Mindezt csak azért írom, mert a „partizánok” gyűjtőskatulyában ilyenek is akadnak. És minden skatulyázás veszélyes.

Bp. 1990. július 10.

dr. Bóc Imre közgazda

Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon