Skip to main content

Ördögi körök

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
A Gyurcsány-csomag és a reformok fogadtatása

Széles körben okozott csalódást a második Gyurcsány-kormány kiigazító csomagja. A kiábrándultság egy része előre látható volt, sejteni lehetett, hogy sem a munkavállalói szervezetek, sem a radikális baloldali értelmiség, sem pedig az ellenzéki Fidesz nem támogatják az óriási államháztartási hiány miatt szükségessé vált költségvetési stabilizációt. Miért is tennék? A csomag megszorításokat tartalmaz, amelyek következtében a lakosság jövedelmi viszonyai romlani fognak.

A liberális értelmiség és a gazdasági elemzők egy része, továbbá – lényegében – a teljes üzleti szféra és a pénzpiacok azonban nem a megtorpant reálbér-növekedés miatt opponálják a csomagot. Számukra evidencia, hogy öt év pazarló és felelőtlen költségvetési politikája után a hatalmasra duzzadt (az Európai Unióban rekordméretű1) államháztartási hiány csökkentéséhez rövid távon nem megkerülhetők a nadrágszíjmeghúzó lépések. Arról sem kell őket meggyőzni, hogy mindez áldozatokat követel mindhárom jövedelemtulajdonos – az állam, a vállalatok és a lakosság – részéről. E kör számára „csak” a stabilizáció szerkezete volt a kérdéses, illetve az, hogy a megszorításokat követik-e hosszabb távú és mélyreható reformok.

Csalódásukat ebben a kontextusban kell értelmezni. A mértékadó gazdasági szereplők nem vonják kétségbe, hogy 2006 nyarán az állampénzügyek kezelése sürgős, ha tetszik, radikális lépéseket igényelt. A második Gyurcsány-kormány a júniusban bejelentett kiigazító csomaggal rövid távon elkerülte a fenyegető negatív spirált: a fiskális politika teljes hitelvesztését, a forintárfolyam drámai zuhanását, az ennek nyomán bekövetkező jelentősebb kamatemelést, ami végső soron a gazdasági teljesítmény drasztikus visszaeséséhez vezetett volna. Ami azonban rövid távon adekvát politikának tűnhet, az hoszszabb távon nem biztos, hogy célravezető. Valamit tenni kellett, és a Gyurcsány-kormány tett is – valamit. Ám nem eleget, és nem jó irányba.

Rossz szerkezetű megszorítások

A kiigazító csomagot az üzleti értelmiség nagy része főleg azért kritizálja, mert a kiadáscsökkentő lépések helyett a bevételek növekedését állítja a középpontba. A „vagyon kötelez” elvére hivatkozva a kormányzat „nagyobb felelősséget” vár a magasabb jövedelemmel rendelkező magánszemélyektől és a vállalkozásoktól. Emeli a terheket, valamint új adónemeket vezet be. Mindezzel az adórendszer még bonyolultabb lesz, és a nemzetközi összehasonlításban is magas hazai élőmunka-terhek tovább nőnek.2

Az elkerülhetetlen adóemelést nem sikerült úgy véghezvinni, hogy ne sérüljön az ország versenyképessége. A stabilizációs programok terén tapasztalatokkal rendelkező gazdaságpolitikusok – például Joaquín Almunia, az Európai Unió gazdasági és pénzügyi biztosa szerint a kiadáscsökkentésre alapozott stabilizáció tartósabb és biztosabb.3 Ha a kiigazítás döntően a bevételnövelésre épül, akkor problémák jelentkezhetnek a reálszférában. Hasonló szellemben, a versenyképességet és a növekedést féltve érvelt az 1996-os magyar stabilizáció atyja, Bokros Lajos volt pénzügyminiszter is.4 Vita tárgya persze, hogy mekkora a kiadáscsökkentés és a bevételnövelés aránya a csomagban: a gazdasági elemzők és a szaksajtó szerint a mérleg nyelve bőven a bevételek gyarapítása felé billen,5 miközben a kormányzati illetékesek kiegyenlítettebb százalékszámokról beszéltek.6

A számszaki becslésekkel a kormányzat amúgy is hadilábon áll. Az államháztartás hiányát négy esztendeje nem sikerül belőni, az rendre meghaladja a költségvetési törvényben foglaltakat. Idén egyelőre ott tartunk, hogy a választások után több lépcsőben duzzadt az éves költségvetési hiány: az utolsó pillanatig állított 4,7 százalékos GDP-arányos deficitről a kormányalakítás után – amikor a kedvezőtlen adatok eltitkolása tarthatatlanná vált – egyszer csak kiderült, hogy az valójában 8 százalék lesz – de csak a megszorító intézkedések után. Július legvégén a miniszterelnök és a pénzügyminiszter találkozott Almuniával, aki a kreatív könyveléshez szokott magyar kormányt újfent felvilágosította, hogy – ezúttal – az autópálya-építéseket kell beleszámolni a hiányba. Így tartunk most 8,6 százaléknál, és ki tudja, mi lesz a vége?! Éppen ezért fogad ma már fenntartással a piac lényegében minden kormányzati kalkulációt. És éppen ezért kicsit komikus 2006 augusztus közepén arról olvasni, hogy 2011-es, 2012-es vagy 2013-as euró-bevezetési céldátumot lenne-e érdemes meghatározni. A lapzártakor még nem ismert konvergenciaprogramba persze valamilyen dátumot be kell írni: ha nem az euróbevezetés, akkor a maastrichti kritériumok teljesítésének évszámát. Ám ettől a fiskális politika nem lesz hitelesebb. Egy újabb betarthatatlan dátummal azt kockáztatjuk, hogy az eddigi három kudarc után negyedszerre (!) sem sikerül teljesíteni a magunk elé kitűzött célt. Ami, valljuk be, ismét csak több mint zsenáns lenne az unióban.

Alacsony foglalkoztatás

Amint azt Bartha Attila kitűnő tanulmányában ezeken a hasábokon kifejtette,7 a stabilizációs csomag további hibája, hogy nem foglalkozik a foglalkoztatás és a munkahelyteremtés kérdésével. Márpedig a magyar gazdaság hosszú távú kibontakozását szem előtt tartva talán ez az egyik legfontosabb kérdés. Pusztán néhány adatból is látszik, hogy miért! Magyarországon a 4,3 millió adóbevalló közül 1,8 milliónyian vannak minimálbéren bejelentve, és a fennmaradó 2,5 millió fő közül is 800 ezren dolgoznak az állami szférában.8 Nagyon rossz – és persze igazságtalan is – az adófizetés szerkezete: kevesen fizetik be az állami újraelosztást szolgáló adóforintok túlnyomó részét. Ezek a számok azonnali és hathatós gazdaságpolitikai intézkedésért kiáltanak, amelyre nemhogy a kiigazító csomagban, de a kormányprogramban is csak elvétve találunk utalást. Utóbbi a részmunkaidőnek és a rugalmasabb munkavégzésnek szentel ugyan néhány passzust, ám ennek hatása a munkajövedelmeket sújtó magas terhek miatt elhanyagolható marad.

A költségvetési újraelosztás szintjének meghatározása – vagyis annak kialakítása, hogy a GDP mekkora része felett diszponáljon az állam – alapvetően politikai kérdés. Elvileg tehát egy szocialista többségű kormányzattól nem várható, hogy az állami szerepvállalást számottevően visszaszorítsa. Mégis azt állítom, hogy itt és most az adóemelés/adócsökkentés dilemmájának eldöntéséhez félre kellene tenni a baloldali ideológiát. A tragikus egyensúlyi mutatók és az alacsony foglalkoztatás miatt pragmatikus – és liberális – intézkedésekre lenne szükség. Az államháztartás menedzselése nem csupán, sőt véleményem szerint nem is elsősorban pénzügytechnikai, könyvelési kérdés. Nem elég mechanikusan csökkenteni a kiadásokat és/vagy növelni a bevételeket, mert ettől még a nagy elosztórendszerek színvonala jottányit sem javul majd, és a hozzáférés sem lesz igazságosabb.

Hol vannak a programok?

Szerkezeti reformokra van tehát szükség, amelyek a rendszerek mechanizmusát alakítják át a hatékonyság és a méltányosság elveinek megfelelően. Nos, ezekből egyelőre nagyon kevés van.

A stabilizációs intézkedésekhez nem társult átfogó helyzetértékelés és akcióterv, amely pontosan meghatározná az elosztórendszerek átalakításának ütemét. Rögtönzés és kapkodás jellemezte a régi-új kormány első néhány hetét. Nem látszanak a komoly intellektuális erőfeszítést tükröző és valóban a rendszerek mozgatórugóit megváltoztatni szándékozó programok, amelyek egyensúlyozni próbálnának a gazdaságilag racionális és a társadalmilag lehetséges megoldások között. Az adóemelési projekt önmagában intellektuális kihívásnak sem túl vonzó.

Egyedül a közigazgatás átalakítása (háttérintézmények megszüntetése, összevonása, létszámleépítés) terén látszik valamiféle koncepció és rendszer. Az egészségügyben szavakban világos ugyan az irány, de – amellett, hogy kétséges a reform politikai támogatása a szocialisták részéről – egyelőre nem derül ki, hogy mennyi pénzből és hová kívánunk eljutni. Miként egy orvosigazgató megfogalmazta,9 olyan ez, mintha egy család – még mielőtt meghatározta, hogy hová megy nyaralni és mennyiből – azon vitatkozna, hogy két- vagy négyágyas szobában lakjon. A reformirányokat tartalmazó Zöld könyv is inkább diagnózist állít fel, mint terápiát javasol, ráadásul keveri az eszközöket (egy vagy több biztosító) a célokkal (a lakosság egészségi állapotának javítása).10

Szinte minden területre igaz, hogy hiányzik a világos célmeghatározás és a lehetőségek számbavétele. Ehelyett kapkodás jellemző a kormányzat tevékenységére. A felsőoktatási tandíj ügyében például az új miniszter rövid két hét alatt írta fölül a friss kormányprogramot. Más kérdés, hogy helyesen tette: a tandíj azonnali fizetése sokkal célravezetőbb, mint évekkel később történő, utólagos behajtása. A kormányzat összességében mégis úgy politizál, mintha mindent most kellene felmérni és kigondolni. Mintha nem ugyanazok a pártok lennének hatalmon több mint négy esztendeje, mintha a kormányfőváltás nem két éve történt volna.

Tévút

Ebben a helyzetben a pusztán adóemelésre építő kiigazítás három szempontból is tévút. Egyrészt viszszafogja a gazdasági teljesítményt. Jövőre a kormányzati becslések szerint 2 százalékponttal alacsonyabb növekedési ütem várható, amivel a sor végén kullogunk majd az új, közép- és kelet-európai tagállamok között.11 Másrészt nagy a veszélye annak, hogy a bevételnövelés következtében az addicionális adóforintokkal feneketlen zsákba öntjük a pénzt. Harmadrészt pedig az adóemelés – ha nem társul a nagy elosztórendszerek minőségjavulásával – fekete- és szürkemunkára ösztönöz. Mindez azzal fenyeget, hogy nem sikerül kitörni az alacsony foglalkoztatás – magas újraelosztás ördögi köréből.

Sovány vigasz a kormánypárti szavazóknak, hogy a végrehajtó hatalmat az ellenzék sem sarkallja koncepciózus kormányzásra. Utóbbi mindeddig semmilyen megvalósítható alternatívát nem mutatott fel. Így marad az egyik oldalon hangos, de megalapozott programok hiányában kevéssé hiteles reformretorika, a másik oldalon pedig még ez sem.

Koncentrikus körök

Véleményem szerint a modernizációnak mégsem a politikai elit rossz iránytűje az egyetlen s talán nem is a legfontosabb akadálya. A politikai lépések iránya megérthetetlen a társadalmi közeg indítékai nélkül. Ralf Dahrendorf német/brit szociológus másfél évtizeddel ezelőtt leírt bon mot-ja szerint a posztkommunista országok politikai rendszerváltásához hat hónap, a gazdaságihoz hat év kell, ám mindez semmi ahhoz a hatvan esztendőhöz képest, amennyi idő alatt az emberek mentalitása átalakul. Éppen ez utóbbi, a gazdaság – az adott politikai konstellációtól lényegében független – puha tényezői, a társadalom mentális állapota talán a legnagyobb korlátja a magyarországi reformoknak. Széles körben elfogadott az adóelkerülés, a szabályok – következmények nélküli – be nem tartása, a kölcsönös szívességen alapuló mutyizás, a felelősség áthárítása, illetve vállalásának teljes hiánya. Az államfüggőség összecseng a kockázatkerülő magatartással.

A hazai szocializációs sémák előbb-utóbb deficiteket okoznak az állami gazdálkodásban. A kiskapukeresés, a potyautas-jelenség, az olcsó vagy ingyenes állami források megcsapolása hiányt idéz elő a költségvetésben, amire aztán – mivel a lyukakat be kell tömni – megint csak az adóemelés a politika válasza. Az egyéni felelőtlenség koncentrikus körei életben tartják a gondoskodó (egyúttal persze becsapható) állam szükséges voltának ideáját, még nagyobb terhet hárítva a legális gazdaságra. Éppen ezért van óriási jelentősége a követett gazdaságpolitikának és a sugallt magatartásformáknak. A felülről támogatott etatizmus tovább erősíti az államközpontú tendenciákat.

Mindezt tetézik a társadalomszerkezeti problémák. Kovács Árpád, az Állami Számvevőszék elnöke írja egy tanulmányában,12 hogy az öregedő magyar társadalomban egyre többen vannak, akik a hosszabb távú reformokban kifejezetten ellenérdekeltek. A nyugdíjasokból, valamint köztisztviselőkből és közalkalmazottakból álló kört – amely politikailag aktív, és választásokat képes eldönteni – csak azonnali jövedelemtranszferrel tudja maga mellé állítani a politika. Ismét egy ördögi kör, amelyből nehéz lesz kitörni.

Van-e akkor mégis kiút? A magánkezdeményezések és legális vállalkozások – a gazdaságpolitika szintjére emelt, például az élőmunka-terhek csökkentésében megnyilvánuló – ösztönzése lenne véleményem szerint az az irány, amely mozgásba hozhatná az elterpeszkedett államtól ezer szálon függő társadalmat és gazdaságot. Az öngondoskodást serkentő politikai retorikától kezdve a szükségtelen költségvetési támogatások megvonásán keresztül a hosszú távú, intellektuálisan kiérlelt és valóban a közjót szolgáló – ha kell, rövid távon fájdalmas – reformok bevezetéséig és végrehajtásáig terjedhet az a skála, amellyel a kormányzat megkísérelhetné felrázni az országot.

Az első lépés talán a kormányzó elit – a választások után alaposan megcsappant – hitelességének visszaszerzése lenne. Ez kulcsfontosságú a stabilizáció és a reformok társadalmi elfogadtatása szempontjából. Egyelőre e tekintetben is kevés lépés történt. Igaz ugyan, hogy a miniszterelnök – mindeddig páratlan módon – elismerte kormánya felelősségét a költségvetési hiány felhalmozásában, ám az Európában egyedülálló mértékű államháztartási deficitnek mégsem lettek politikai következményei. Így nehéz lesz meghonosítani a közjavak esetében mindenkitől elvárható felelős magatartást.

Összekacsintás

Egy sajátos kommunikációs helyzetnek lehetünk tanúi a kormányzat és a (pártfüggetlen) gazdasági értelmiség között. A kormányzat nem érti, hogy utóbbiak mit nem értenek. Hiszen erről volt szó, nem? – kérdezik a kormányzati politikusok. Előrevetítettük, hogy változás kell, át kell alakítani az állami büdzsét. Jó, azt is mondtuk, hogy nincs baj a gazdasággal, hogy adócsökkentés lesz, törvénybe is iktattuk, de nem titkoltuk a változtatási szándékot. Olvashattatok volna a sorok között, hogy megszorítások lesznek. Összekacsintottunk veletek, hogy a választások előtt mást kell mondani, mint a választások után: 8 százalékos hiány helyett 4,7 százalékot, adóemelés helyett adócsökkentést. Hát nem értitek? Ez kellett ahhoz, hogy megnyerjük a választásokat. És akkor most csodálkoztok?

És tényleg: kacsintottak. Ám ettől még csodálkozunk.

Jegyzetek

1   Az Európai Bizottság adatai szerint 2006-ban és 2007-ben is Magyarországon lesz a legmagasabb az államháztartás hiánya az EU25-ökben. EU Commission Forecast, 2006.

2   Az Eurostat adatai szerint 2004-ben Csehország után Magyarországon volt a legmagasabb a munka adóztatása az új közép- és kelet-európai uniós tagállamok közül, ám Csehországban a foglalkoztatás jóval magasabb a magyarországinál (65 vs. 57 százalék).

3   Lásd Gyévai Zoltán interjúját Joaquín Almuniával a magyar kormány kiigazító csomagjáról: Várakozó állásponton. Figyelő, 2006/30., 12. o.

4   Bokros Lajos, a CEU professzora 2006. július 3-án nyilatkozott a Gazdasági Rádiónak erről.

5   Dózsa György, a Figyelő szakújságírója például 2006–2007-re 160 milliárd forint kiadáscsökkentést és 1536 milliárd forint bevételnövekedést számolt össze Üres zseb program (Figyelő, 2006/24.) című írásában. 

6   Jelen írás a kormányprogramot és a kiigazító csomagot elemzi, és nem tér ki a lapzártakor nyilvánosságra került konvergenciaprogram-tervezetre. Utóbbi azt állítja, hogy 2009-10-ig az egyensúlyjavulás 80 százaléka (!) kiadáscsökkentés lesz. Ez már csak azért is meglepő, mert a kiigazító csomag után még 50-50 százalék körüli arányt kommunikált a kormányzat. Nem kizárható tehát, hogy a kritikák hatására változtak az arányok. Más kérdés, hogy a kiadáscsökkentés – mint azt a dokumentum is elismeri – strukturális reformokat feltételez. Azokra vonatkozó terveket pedig – a közigazgatás racionalizálását leszámítva – egyelőre nem látni. 

7   Bartha Attila: Ismét a purgatóriumban. Beszélő, 2006/7–8.

8   Lásd a CEMI tanulmányát: Makroegyensúly és gazdasági növekedés: www.cemi.hu/docs/Makro_egyensuly_es_gazdasagi_novekedes.pdf

9   Gáti Júlia interjúja Falus Ferenccel, a Nyírő Gyula Kórház főigazgatójával: „A Zöld Könyv adós maradt a legfontosabbal”. HVG, 2006/32.

10  Lásd például Sereg Mátyás írását: A jövőt be kell vallani! Figyelő, 2006/ 33.

11  2006 első negyedévében a nyolc közép- és kelet-európai új uniós tagállam közül Magyarországon volt a legalacsonyabb (4,6 százalék) a gazdasági növekedés üteme az Eurostat és a Kopint-Datorg adatai szerint (Bartha Attila, i. m., 37. o.), 2007-ben pedig tovább nyílik az olló, mert a magyar növekedés a kormányzati előrejelzések szerint is 2 százalékponttal esik vissza. Hasonlóképpen vélekedik a bécsi WIIW is. (Figyelő, 2006/32., 8. o.)

12   Kovács Árpád: Töredékek az állami szerepvállalás új vonásairól és a késlekedés kockázatairól. A HBLF konferenciáján elhangzott előadás szerkesztett változata (2006. február): www.hblf.hu/index.php?page=106&l=2

Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon