Skip to main content

Párt és szakszervezet

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


A Beszélő 11. számában közölt, Négymillió állampolgár... című cikk érdekes elemzéseket közölt a vállalati szakszervezet és a vállalatvezetés viszonyáról. De alig foglalkozik a párt és a szakszervezet kapcsolatával. Pedig a szakszervezetek lehetőségeit ez legalább olyan erősen behatárolja, mint a gazdasági irányításhoz való viszony. Talán még annál is erősebben. Ezért erről szeretnék néhány tényt hozzáfűzni a Beszélő cikkéhez.

A vállalaton belüli párt–szakszervezet viszony teljesen rendezetlen. A vállalati pártfórumok például megtehetik, és általában meg is teszik, hogy beszámoltatják a szakszervezeti bizalmiakat, főbizalmiakat, akik pedig lehet, hogy nem is párttagok. A pártszervek beleszólása gyakran korlátozza a szakszervezeti munka önállóságát (például az érdekvédelmi jogok területén). Sokszor a vállalat gazdasági vezetése már előre megállapodik a pártbizottsággal, és nem igénylik a szakszervezeti vezető testületek véleményét, vagy csak utólag, az állásfoglalás után. A gazdasági vezetés nemegyszer igyekszik szembeállítani a párt- és a szakszervezeti szervezetet úgy, hogy a pártszervezettől kérik az aláírást, az egyetértést olyan kérdésekben is, melyeket a szakszervezettel egyetértésben kellene eldönteni.

Ilyen körülmények között a két szervezet – a párt és a szakszervezet – közötti rivalizálás is a szakszervezet önállóságát gyengíti. Elsősorban a pártcsoportbizalmiak gyakran sérelmezik, hogy a szakszervezeti bizalmiak jogkörének kibővítése következtében az ő hatáskörük, beleszólási joguk csökken. Presztízskérdést csinálnak a szakszervezeti jogkörök bővüléséből. Ellenállásukat megkönnyíti, hogy a párttagság és a szakszervezeti tagság általában csak a szakszervezet általános feladataival van tisztában, de nem ismerik a szakszervezeti jogokat, így a szakszervezetet megillető jogokat legtöbbször a pártszervezetek gyakorolják.

A párt tisztségviselőit az is zavarja, hogy a szakszervezetnek jutnak a népszerűbb feladatok; amit a dolgozók „kapnak” – béremelés, jutalom, segély, üdülés, kirándulás –, azt a szakszervezettől vagy a szakszervezet beleszólásával kapják. Ezzel szemben a mostanság gyakori, népszerűtlen politikai intézkedéseket – áremelés, a vállalatok helyzetét nehezítő központi intézkedések – elsősorban a pártszervezetnek kell vállalnia, az ő feladata az elfogadtatásuk. Ez is arra ösztönzi a pártszervezeteket, hogy törekedjenek befolyásuk növelésére azokban a kérdésekben, amelyekben a szakszervezetet illetné meg a döntés vagy egyetértés, véleményezés joga. A szakszervezeti bizottságok viszont magukra maradnak a saját népszerűtlen feladataikkal: például a munkaverseny szervezésében, a szocialistabrigád-mozgalom irányításában a pártvezetők általában csak közvetve vesznek részt, „elvi” útmutatást adnak, de a szakszervezetre hagyják, hogy a kellemetlen kötelezettségeket elvégezze. A vállalati tervkoncepciók megmagyarázása, a munkaversenyprogramok elfogadtatása terén a szakszervezeti bizalmiak legtöbbször egyedül vannak.

A szakszervezet önállóságát beszűkítő hatalmi és presztízsharc mellett az is rontja a szakszervezet esélyeit, hogy a szakszervezeti és a párthierarchia gyakran nincs egymáshoz igazítva. Igaza van a Beszélőnek abban, hogy hiányolja a szakszervezeti és a vállalati hierarchiák koordinálását. De ez a párt vonatkozásában is így van. A nagyvállalatoknál, trösztöknél a függetlenített szakszervezeti titkároknak sok helyütt nem függetlenített párttitkár a partnere; több község határára kiterjeszkedő állami gazdaságokban nincs egységes, a gazdasághoz tartozó pártszervezet. Az is előfordul, hogy ahol egy vállalat gyáregységei egy egész megyében vannak szétszórva, ott a vállalati szb-titkárnak 7-8 párttitkárral kell a munkáját egyeztetnie!

Végül, véleményem szerint, a szakszervezeti önállóság egyik legfőbb akadálya az, hogy a vállalati szakszervezeteknek nincs saját, elkülönült vezetői állománya. A szakszervezeti tisztségviselők számára gyakori karrierlehetőség, hogy párttisztségbe kerülnek, vagy egyenesen átviszik őket a pártapparátusba. A párt tisztségviselői is kerülhetnek szakszervezeti pozíciókba; ha a pártban nem váltak be, akkor „végkielégítésképpen” kaphatnak szakszervezeti tisztséget, de az is előfordul, hogy a szakszervezeti pálya számukra is a karrier átmeneti állomása.

Összefoglalva: ahhoz, hogy a vállalati szakszervezet élni tudjon a jogaival, a Beszélő cikkében felsorolt feltételek mellett – és elsősorban – szükség van a szakszervezeti és a párttestületek kompetenciájának elhatárolására, ami azonban csak akkor valósulhat meg, ha

1. a párt nem meghatározatlan tartalmú, általános politikai irányító szerepet tölt be a vállalatoknál, hanem pontosan tisztázódik, hogy mire terjed ki a pártszervezetek jogköre;

2. a szakszervezet érdekvédelmi jogkörét kizárólag szakszervezeti jogkörként határozzák meg, tehát a párt ennek gyakorlásába közvetlenül nem szólhat bele (érdekvédelmi kérdésekben a vállalatvezetésnek a szakszervezet a partnere, nem a szakszervezet és a párt);

3. a szakszervezetet megszabadítják az érdekvédelemmel ellentétes, mozgósító feladataitól;

4. a párt és a szakszervezet közötti személyi cserélődést megszüntetik vagy erősen korlátozzák.

Nem foglalkoztam azzal a kérdéssel, hogy magasabb szinteken milyen problémák vannak a két apparátus viszonyában. Itt a nehézségek más okokra vezethetők vissza, mint a vállalat szintjén. Ezekkel is érdemes volna foglalkozni, de mivel a Beszélő cikke tudatosan a vállalati szintre korlátozta az érdekvédelmi rendszer bírálatát, ezért én is csak az erre vonatkozó észrevételeimet foglaltam össze.
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon