Skip to main content

Régi pénztárcák

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Nyugdíjvita Lengyelországban


A nyugdíjasok nagy tömege az elmúlt évtizedekben soha nem élt jól Lengyelországban. A nyugdíjba vonuló frissen megállapított nyugdíjából néhány hónapig még úgy-ahogy fenntarthatta korábbi életszínvonalát, de hamarosan lecsúszott az ún. „régi pénztárcás” kategóriába, vagyis a minden korábbi kormány szemében leginkább elhanyagolható társadalmi rétegbe.

A viszonyokon önmagában nem sokat változtatott, hogy 1987-ben a társadalombiztosítási alap önálló államháztartási ággá lépett elő, s levált a költségvetésről.

A Mazowiecki-kormány idején mindenekelőtt Jacek Kuronnak, a kabinet munka- és szociálisügyi miniszterének köszönhetően a nyugdíjasok anyagi helyzete érezhetően javult. Bár a „régi pénztárcákat” nem cserélték újra, de csökkent a szakadék a rosszul és közepesen élő rétegek között. 1990 májusában a szejm törvényt fogadott el a nyugdíjak negyedévenkénti inflációkövető valorizációjáról, s a minimális nyugdíjat 595 ezer zlotyban határozta meg. 1990 decemberében a szejm külön törvényben rendezte a 80 éven felüliek nyugdíját. Az átlagos nyugdíjemelés ebben a körben 450 ezer zlotyt tett ki, az özvegyi nyugdíjakat 264 ezer zlotyval, a rokkantsági járadékokat pedig 114 ezerrel emelték, s ezek az intézkedések komolyan javítottak az idős emberek körülményein. A nyugdíjasok helyzetében beállott javulást érzékelteti, hogy míg 1980-ban az átlagnyugdíj az átlagkereseteknek mindössze 47,5 százaléka, 1987-ben 57,2 százaléka, 1989-ben újra csak 47,9 százaléka, 1990-ben ismét 57,2 százaléka, 1991-ben azonban már 72,2 százaléka.

Az új helyzet azonban igen gyorsan újabb, immár súlyos egyensúlyzavarokkal fenyegető problémákhoz vezetett. Elsősorban a munkahelyek megszűnése s az ennek nyomán következő tömeges korengedményes nyugdíjba vonulás miatt az utóbbi két évben meredeken növekedett a nyugdíjasok száma: míg 1989-ben 6,84 millióan voltak, 1990-ben 7,38 millióan, 1992-ben már 8,46 millióan. Ezzel párhuzamosan csökkent a járulékbevétel, hiába emelték a járulékkulcsot 43 százalékról 45 százalékra 1992 márciusában; s nőtt a Társadalombiztosítási Alap deficitje. Az alap költségvetésének 1987-ben 7 százalékát, 1989-ben 12,5 százalékát, 1990-ben 16 százalékát, 1991-ben 19 százalékát, 1992-ben pedig 22 százalékát kell fedeznie az állami büdzsének. A nyugdíjasok helyzetét tehát a költségvetési hiány növelésének árán lehet csak javítani, holott a külső és belső államadósság Lengyelországban már 1991-ben a bruttó nemzeti termék (GDP) 77,8 százalékára, 657,8 billió zlotyra rúgott.

Úgy tűnik, hogy a pénzügyi egyensúlyért, az infláció megfékezéséért hadakozó egymást követő lengyel kormányok képtelenek keresztülvinni a nyugdíjrendszer olyan szűkítését, ami közelebb hozná egymáshoz a költségeket és a fedezetet. (Többek között e tehetetlenség ellen tiltakozva mondott le Wojciech Topinski, a társadalombiztosítási alap elnöke.) Az 1991 eleje óta intenzíven folyó nyugdíjvitába nemcsak a kormányok, a pártok, a szejm szociális bizottsága, a szenátus, nemcsak a szakszervezetek, a nyugdíjasok érdekvédelmi szervezetei, hanem Ewa Letowska ombudsman, valamint az Alkotmánybíróság is bekapcsolódott. E két utóbbi torpedózta meg az 1991 októberében elfogadott nyugdíjtörvényt, több ponton is alkotmányellenesnek ítélve azt. A nyugdíjprobléma keltette feszültségekre jellemző, hogy bár a szejm mindössze három ponton fogadta el a bírák döntését, ez éppen elég volt ahhoz, hogy 1992 májusában lemondjon Olechowski pénzügyminiszter.

A nyugdíjkérdésben eleddig a Suchocka-kabinet sem volt képes komoly áttörést elérni. Bár 1992 szeptemberében 927 500, illetve 715 500 zlotyra emelte a nyugdíj-, illetve a járadékminimumot, de törekvéseit e területen – éppúgy, mint a korábbi kormányokét – a költségvetés tehermentesítésének politikája jellemzi. (Ennek keretében tett például javaslatot arra, hogy az elmaradt valorizációt privatizációs bónok kibocsátásával oldhassa meg.) A szejm azonban továbbra is makacsnak mutatkozik a megszorításokkal szemben, 1992. december 12-én ugyanis ismét elvetette a kormány ez irányú javaslatait. A pénzügyminiszter szerint ez 845 millió dollárnyi többletkiadást jelent a költségvetésnek.
1990. május 24. A szejm elfogadja a nyugdíjak negyedévenkénti valorizációjáról, azaz az inflációval azonos értéknöveléséről szóló törvényt. A minimálnyugdíj 595 ezer zloty.

1990. december. A szejm elfogadja a 80 éven felüliek nyugdíjának rendezését. A 80 év felettiek nyugdíját átlagosan 450 ezer zlotyval emelik meg. Az emelés mértékét a korábbi átlagkereset 25%-a + 1,5% ledolgozott évenként határozza meg. Az intézkedés a 80 éven felüliek 70%-át érinti.

1991. március 4. A Munka és Szociális Ügyek Minisztériuma (MPiPS) bemutatja a sajtónak a nyugdíj- és társadalombiztosítási törvénytervezetének főbb téziseit. Egységes, mindenkire kiterjedő nyugdíj- és járadékrendszer, kivéve a fegyveres erőket és testületeket. A jogosultsághoz szükséges minimális szolgálati idő 25 év nőknek és férfiaknak egyaránt.  Beszámítható passzív, de nyugdíjbiztosított időszak (pl. tanulmányok, gyermekgondozás, katonaság stb.), de nem haladhatja meg az egész szolgálati idő 25%-át. A 60, illetve 65 évnél korábbi nyugdíjazásról csak az egészséget károsító munkák esetében lehetne szó.  A szükséges szolgálati évek megléte esetén a nők esetleg 5 évvel korábban (55) mehetnének nyugdíjba. A korkedvezményes nyugdíjas azonban a nyugdíjkorhatár elérése előtt nem vállalhat munkát. Rokkantsági nyugdíjra ezentúl csak a munkaképtelenek lennének jogosultak, az „egészségkárosultak”. A nyugdíj két részből állna: egy ún. szociális részből, ez az alapul szolgáló 10 évnyi átlagkereset 24%-a, s egy egyéni részből, minden ledolgozott év után 1, 3%. A szakmai pótlékok megszűnnek, hacsak az érdekelt szakmák nem akarnak nagyobb nyugdíjjárulékot fizetni. A nyugdíjplafon a mindenkori átlagkereset 250%-a (e nyugdíjak aránya 5%). A nyugdíjjárulékot a teljes kereset alapján kell fizetni, a 250% feletti többletbefizetésekből a legalacsonyabb nyugdíjasok számára képeznének alapot. Októberben kezdik meg a 80 éven aluli, kb. 6, 5 millió ember nyugdíjának rendezését. A rendezést már az új szisztéma szerint számítják ki (24% + 1,3%). A 80 éven felettiek nyugdíjából azonban nem vesznek el.

1991. április 4. Az NSZZ Solidarnosc szerint mindenkinek úgy kell rendezni a nyugdíját, mint a 80 éven felülieknek. (25% + 1,5%) A nyugdíjplafont nem fogadják el. Nyugdíjasok és Járadékosok Országos Képviselete (KPER): a rendezést a 80 éven felüliekéhez hasonló módon kell végrehajtani, s már júliusban meg kell kezdeni. A gazdaság nehéz helyzetére tekintettel az 1984 után nyugdíjazottaknak a pénz egy része helyett privatizációs bont lehet adni. Elképzelhető a járulék emelése. OPZZ szakszervezet: mindenkinek úgy, mint a 80 éven felülieknek és júliustól. Bár a hivatalos adatok szerint az átlagos nyugdíj az átlagkereset 56%-a, az OPZZ szerint ez valójában csak 42%. A szakszervezetnek megvan a saját nyugdíjtervezete, de ezt sem a korábbi, sem a jelenlegi szejmmel, sem pedig a kormánnyal nem tudta megtárgyalni. Maria Dmochowska (szejm, szociálpolitikai bizottsági szóvivő): ugyancsak kiáll a 80 éven felüliekéhez hasonló nyugdíjrendezés mellett, ha nem lehet másképp, akkor szakaszosan. Az első évben 75 vagy 80%-át. A fiatalabb nyugdíjas korosztály az emelés egy részét privatizációs bonokban kaphatja meg. Új nyugdíjrendszer egyelőre nem kell, elég az 1990 elején életbe léptetett valorizációs törvény.

1991. április 27. A kormány elfogadja a Munkaügyi Minisztérium némiképpen módosított tervezetét, és átadja a szejmnek és a szakszervezeteknek. (Passzív időnek számít a koncentrációs tábor, gulág, börtönmunka, ellenállási tevékenység, a passzív időszakok azonban csak 0, 7%-os szorzóval növelik a nyugdíjat. Felülvizsgálják a rokkantnyugdíjakat. Korlátozni kívánják a nyugdíjasok munkavállalását.)

1991. május 2. A munkaügyi miniszterhelyettes bejelenti, hogy a rendezésre októbertől kerül sor, s nem a 80 éven felüliekhez hasonló módon.

1991. május 7. A kormány elveti a Nemzetvédelmi Minisztérium (MON) s a Belügyminisztérium (MSW) által kidolgozott, a katonákra és rendőrökre vonatkozó nyugdíjtörvény-tervezetet, mert költségei meghaladják a költségvetés teherbírását.

1991. május 31. A kormány elfogadja a katonák és rendőrök nyugdíjtörvény-tervezetét. 15 év után mehetnek nyugdíjba, s az e feletti szolgálati évek évi 2, 5% nyugdíjnövekedést jelentenek.

A szejm a tervet nem fogadja el.

1991. augusztus 12. A Lengyel Nyugdíjasok, Járadékosok és Rokkantak Szövetsége (PZERI) aggodalmának ad kifejezést, mert a vita elhúzódása miatt a nyugdíjrendezésre nem kerül sor kellő időben, s nem a 80 éven felüliekhez hasonló módon kerül sor.

1991. augusztus 17. A szejm szociálpolitikai bizottsága elveti a kormány nyugdíjtörvény-tervezetét, s ennek nyomán a szejm azt visszaküldi a kormánynak.

1991. augusztus 27. Az elnöki palota és a kormány épülete előtt néhány ezer nyugdíjas tüntet: „Le a kormánnyal”, „Le Walesával”, „Kenyeret akarunk.” A demostrációt, amelyen kifütyülik Walesát, az OPZZ szervezte.

1991. augusztus 27. A Munkaügyi Minisztérium szerint nem vállalható a nyugdíjak teljes rendezése, mert az pénzügyi katasztrófához vezetne. Lemond a tb-alap elnöke.

1991. szeptember 2. A Munkaügyi Minisztérium elkészül új nyugdíjtörvény-tervezetével, amely nem különbözik az előzőtől. A kormány már másnap elfogadja, s a szejmhez utalja.

1991. szeptember 12. A szejm szociálpolitikai bizottsága tárgyalja a módosított nyugdíjtörvény-tervezetet. Rövidíteni akarják a nyugdíjalapba számító időt, a nyugdíjplafont az átlagkereset 300%-ában kívánja megszabni, és a 24% + 1,3% + 0,7% képlet helyett a 25% + 1,5% + 0,9%-ot javasoljak. Magasabban, 680 ezer zlotyban állapítanák meg a minimálnyugdíjat, míg a minimálbér 635 ezer zloty.

1991. szeptember 17. A munkaügyi miniszter bejelenti, hogy ha a szejm nem dönt időre, a kormány kész az átmeneti megoldásra, egyszeri emelés kb. 1,65 millió nyugdíjasnak.

1991. szeptember 18. A szociálpolitikai bizottsága zárt ülésen tárgyal. A többségi vélemény: 250%-os plafon és a 25% + 1,5% + 0,9%-os képlet. Kisebbségi vélemény: 250%-os plafon, 24% + 1,3% + 0,7%-os vagy 24% + 1,5% + 0,5%-os képlet. A végrehajtásban korlátozó lehetőséget ad a kormánynak. A bizottság együttes javaslatként enyhítené a nyugdíjasmunka korlátait.

1991. szeptember 19. A Munkaügyi Minisztérium szerint a szejm szociális bizottság javaslatai 26 billió pluszkiadásba kerülnének a büdzsének, ennyi a Nemzetvédelmi Minisztérium költségvetése.

1991. szeptember 27-28. A nyugdíjtörvény-tervezet szejmbeli vitája. Michal Boni munkaügyi miniszter elismeri, hogy javaslatuk szerint 1,4 millió nyugdíjas veszít, ám 3,7 millió nyer. A kormánytervezet mellett kardoskodik a Demokratikus Unió egy része, a Munka Szolidaritás s főképpen Jacek Kuron. A posztkommunista Demokratikus Baloldal a képviselői indítványok elfogadása mellett száll síkra. A szejm 157 igen, 55 nem és 117 tartózkodás mellett azt a variációt fogadja el, mely szerint a plafon 250%, a képlet 25% + 1,5% + 0,9%, a bázisidőszak rövidebb, a nyugdíjasmunka korlátozása szigorúbb.

1991. október 2. Bielecki kormányfő levélben fordul a Szenátushoz: a testület alaposan mérlegelje a nyugdíjtörvény-tervezet végrehajthatóságát.

1991. október 2. A Nyugdíjasok és Járadékosok Országos Képviselete (KPER) kompromisszumos javaslatot juttat el a Szenátushoz a nyugdíjtörvényre vonatkozóan. Az új nyugdíjakat fokozatosan állapítsák meg 1992 végéig. „A nyugdíjasok számára tragédia lenne, ha a szejm levenné a napirendről a törvénytervezetet.”

1991. október 4. A szenátus változtatásokat javasol a szejm által elfogadott nyugdíjtörvény-tervezetben. Többek között javasolja a 24% + 1,3% + 0,7%-os képletet.

1991. október 17. A szejm a posztkommunisták ellenszavazata mellett név szerinti szavazással elfogadja a szenátus módosító indítványait. A nyugdíjrendezést 1991. november 1-jén kezdik.

1991. október 25. Parlamenti választások Lengyelországban.

1991. november 8. Lech Walesa köztársasági elnök aláírja a nyugdíjtörvényt.

1991. november 14. Az OPZZ az Alkotmánybírósághoz fordul a nyugdíjtörvény ügyében, mivel a nyugdíjtörvény 2 millió ember már szerzett jogát sérti, sérti a jogegyenlőség elvét és a munkához való jogot.

1991. november 19. Ewa Letowska, az állampolgári jogok szóvivője az Alkotmánybírósághoz fordul a nyugdíjtörvénnyel kapcsolatban, mert véleménye szerint több ponton is sérti az alkotmányt, többek között jogbizonytalanságot is kelt.

1991. november 20. A korábbi szejm 83 (főként posztkommunista) képviselője is az Alkotmánybírósághoz fordul.

1991. december 15. A kormány aggodalmának ad hangot, mert a jelen gazdasági helyzetben nem látja megvalósíthatónak a nyugdíjaknak a törvényben előírt rendezését.

1991. december 19. Az Alkotmánybíróság bejelenti, hogy a nyugdíjtörvényt megtámadta a Lengyel Tanárok Szövetsége, a Kohászok és Bányászok Föderatív Szakszervezete, a Lengyel Államvasutak dolgozói szervezete, a NSZZ Szolidaritás Munka Veteránjai nevű szervezet és 51 főként a Demokratikus Baloldali Szövetséghez tartozó szejmképviselő is.

1991. december 20. A kormány javasolja, hogy dolgozhassanak a korkedvezményes nyugdíjasok is, azonnal emeljék az alacsony nyugdíjakat, viszont csak évente kétszer, s ne négyszer valorizáljanak, ha az átlagbérek növekedése meghaladja a 10%-ot.

1992. január 10. A szejm szociális bizottsága az 1992-es költségvetéssel összefüggő szociálpolitikai javaslatokról tárgyal. Ragaszkodnak a negyedévenkénti valorizációhoz, ha az átlagbérek növekedése meghaladja a 5%-ot.

1992. január 16. Néhány száz nyugdíjas tüntet a szejm épülete előtt.

1992. Január 27. A szejm az átmeneti költségvetés elfogadásakor az évenkénti háromszori valorizáció mellett dönt. A valorizációt akkor hajtják végre, ha az átlagbérek legalább 10%-kal emelkednek.

1992. Január 28. Az Alkotmánybíróság több mint tíz órát tárgyal a nyugdíjtörvényről. Az ülés alatt tüntet a Kohászok és Bányászok Föderatív Szakszervezete.

1992. február 6. A szenátus nem fogadja el a szejmnek az átmeneti költségvetéssel kapcsolatban megszavazott nyugdíjra vonatkozó javaslatait, és számos változtatást javasol.

1992. február 11. Az Alkotmánybíróság bár nem semmisíti meg egészében, de 8 ponton alkotmányellenesnek ítéli az 1991. október 17-i nyugdíjtörvényt.

1992. február 15. A szejm elveti a szenátusnak az átmeneti költségvetés kapcsán tett javaslatait. Ragaszkodik a nyugdíjak negyedévenkénti valorizálásához, de csak ha az átlagbér-növekedés 10%-nál nagyobb. Emelik az egyéni gazdák nyugdíjjárulékát.

1992. március 11. Olechowski pénzügyminiszter a költségvetési hiány csökkentesére tett csomagtervben javaslatot tesz a rokkantnyugdíjak felülvizsgálatára, a nyugdíjak valorizációjáról való lemondásra, viszont könnyítené a korkedvezményes nyugdíjazást.

1992. március. A tb-alap 43%-ról 45%-ra növeli a befizetendő tb-járulékot.

1992. április 22. A Munkaügyi Minisztérium a nyugdíjtörvény néhány módosítását javasolja. A valorizáció ne függjön automatikusan az árak és a bérek növekedésétől, a korkedvezményes nyugdíjazást és nyugdíjasmunkát szigorítanák.

1992. április 28. A munkaügyi miniszter javasolja a nyugdíjak valorizációjának elhalasztását decemberre, mert korábban nem finanszírozható.

1992. május 6. A szejm elfogadja az Alkotmánybíróság nyugdíjtörvénnyel kapcsolatos határozatának három pontját. Megmaradnak a szakmai pótlékok, nyugdíjjogosultságot senki nem veszíthet el, s valorizálni 1993 után is kell. A döntést követően lemond Olechowski pénzügyminiszter, mivel e döntés a költségvetés teljes összeomlásával fenyeget.

1992. május 14. A szejm szociális bizottsága 1992 szeptemberében kívánja végrehajtani a legalacsonyabb nyugdíjak valorizációját, s csak a többi halasztható decemberre.

1992. június 6.
A szejm elfogadja a szociális bizottság javaslatát.

1992. július 16.  A Nyugdíjasok és Járadékosok Országos Képviselete kétségbe vonja a Statisztikai Hivatal adatait, mely szerint az átlagnyugdíj 2,1 millió zl. (bruttó), szerintük csak 1,5 millió zl. volt májusban.

1992. július 22. A munkaügyi miniszter rendeleti úton korlátozza a nyugdíjasok munkalehetőségét.

1992. augusztus 5. Ismét Jacek Kuron a munkaügyi miniszter. Munkatervében kiemelkedő helyen szerepel a nyugdíjrendszer reformja.

1992. augusztus 16. A munkaügyi miniszterter-helyettes bejelenti, hogy folyamatban vannak a munkálatok.

1992. augusztus 25. A kormány módosításokat javasol a privatizációs programban. Eszerint az elmaradt nyugdíjrendezést privatizációs bonokkal kompenzálják. Az ötletet több közgazdász is bírálja.

1992. szeptember 1. Megemelik a legalacsonyabb nyugdíjakat mintegy 80 ezer zlotyval.

1992. október 5. Elkészül a Suchocka-kormány programja: a kabinet meg kívánja tartani a nyugdíj kiszámításának és valorizációjának eddigi rendszerét.

1992. október 8. A szejm elfogadja a fegyveres testületek tagjainak nyugdíjáról szóló törvényt. Nem tekinthető szolgálatnak az 1944–56 között a korabeli repressziókhoz kapcsolódó bármely katonai intézmény vezető posztján töltött idő. Azoknak viszont, akik 1956–1989 között szolgáltak a titkosrendőrségnél, a rendőrökéhez hasonló módon számítják ki a nyugdíjukat.

1992. október 11. A Suchocka-kormány elfogadja az 1992-es költségvetés módosítását, s ennek keretében változtatni kíván a nyugdíjtörvényen is. A nyugdíjemelés kisebb lesz, decemberben nem 30, hanem csak 18%, kivéve a legalacsonyabb nyugdíjakat. (A büdzsének 1992-ben 1,8 billió zlotyt, 1993-ban pedig 23 billió zlotyt takarítana meg a csökkentés.)

1992. október 15. A Nyugdíjasok és Járadékosok Országos Képviselete tiltakozik a kormány valorizációcsökkentő terve ellen.

1992. október 17. A szejm elveti a kormánynak a nyugdíj valorizációjának csökkentésére vonatkozó október 11-i javaslatát.

1992. október 27. A Suchocka-kormány elfogadja az 1993-as költségvetés tervezetét, benne a redukált nyugdíj-valorizációval.

1992. október 29. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 1992. szeptember végén az átlag nyugdíj 1,886 millió zloty.

1992. október 30. és 1992. november 12. A szenátus javasolja, hogy ne számítson szolgálati időnek az 1944–56 között katonai vezető poszton töltött idő, és rendőri nyugdíjalapnak 1944–1989 közötti belbiztonsági tiszti szolgálat.

1992. november 3. A Suchocka-kormány elfogadja a nyugdíjtörvény módosítását. A törvény 1993 végéig érvényes valorizációs részét kívánja „véglegesíteni”. Azok, akik a törvény értelmében elvesztették szakmai pótlékaikat, részesüljenek ún. privatizációs kompenzációban. Erre az állami vállalatok mintegy 18%-át különítenék el.

1992. november 26–27. A szejm a nyugdíjtörvény öt módosító javaslatát tárgyalja, semmit nem fogad el.


Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon