Skip to main content

Szavak hatalma

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


Le a homogénekkel!

A szocialisták visszatérése jellegzetes elemekkel gazdagította a közbeszéd sémáit: ma ismét „a” politika cselekszik, mégpedig „értékek mentén, hogy a kihívás felvállalása jelzésértékű legyen, és megjelenítse a mozgástér nyújtotta alternatívákat”. E gondolkodásgátló formulák stíluskritika tárgyává is tehetők, de tudható: a nyilvános fórumokon érvényesnek tekintett beszéd része a politikai intézményrendszernek. A „hatályos” (divatos, bevett, vagy éppen kötelező) beszédmód meghatározásáért, a „nyelv megszállásáért” folytatott küzdelem a politikai harc fontos eleme. Ismert pl. a vita: „országos” vagy „nemzeti” legyen-e egy országos vagy nemzeti intézmény nevében a jelző? Gyakran halljuk, hogy a politikusok ilyen ostobaságokkal foglalkoznak, ahelyett, hogy „megoldanák a problémákat”. Újságolvasóként megfontoltan bólogatunk is e ménkű ürességhez, szülőként viszont gondosan elnáspángoljuk gyerekünket, mert nem „szépen kérte” a vizet, hanem azt merte mondani: „adjatok inni”. A kölök ezzel az amúgy korrekt mondattal felborítja a család uralmi szerkezetét: ő csak kérhet, s nem parancsolhat. Tudja csak meg a beste, ki az úr a háznál, s szavaival folyamatosan mutassa is be, hogy aláveti magát e rendnek. Így jó nekünk, „problémamegoldóknak”.

Nyelv és hatalom ezen összefüggése a múlt század óta ismert, amióta a „közvélemény” politikai szereplővé lépett elő. Rejtvényszövegünk francia szerzője is erről a jelenségről beszél. Ő ugyan „csak” regényíró, de olyannyira érdeklődött a társadalmi kérdések iránt, hogy összegyűjtött regényeit „Études sociales” címmel akarta kiadni.

Persze jobbnak látszik, ha igazi tudósok szólnak hozzá a témához. Múlt héten Pokol Béla tett közzé írást, címe: A nyelvpolitikai küzdőtér. Nehéz persze eldönteni, hogy a szerző birkózóként vagy riporterként szól hozzá a mérkőzéshez. Említi pl. a „pufajkás” szót, mondván: karrierje nélkül „nem futhatott volna le az igazságtétel”. Örömében leírja, hogy helyette korábban a karhatalmista szó volt a „bevett” kifejezés. Hát! Nekem még teljesen apolitikus, jogelméletben járatlan nagymamám is csak pufajkásokat emlegetett gyerekkoromban. Igaz, ő nem írt róluk cikket, bár akkoriban ebben éppenséggel hasonlított tudós szerzőnkre. Nagy ugyan a tömegkommunikáció hatalma, de – hogy egy barátomat plagizáljam – az emberek nem olyan hülyék, mint amilyen gyávák. A nyilvános és a privát beszéd különbségét még egyetlen rendszernek sem sikerült likvidálnia. Csak a Panoráma géniuszai – s jelek szerint szerzőnk – hihetik, hogy szapora pufajkázásuk „nyelvpolitikai diadalt” arat. Pokolból persze itt már nem a tudós beszél: ő egyszerűen csak a szabad demokraták állítólagos médiamonopóliumát akarja felszámolni. E küzdelmében maga sem veti meg a nyelvpolitikai eszközöket. Másik írásában a médiát uraló „homogén fővárosi értelmiségi rétegről” beszél. Azt azonban istennek sem árulja el, hogy milyen szempontból homogén ez a réteg? Ők talán a szakállasok, vagy netán a bliccelők? Bizony, ezek nehéz kérdések. Kérjük kedves olvasóinkat, ha rájöttek, hogy kik ezek a „homogének”, küldjék el válaszukat egyenesen Pokol Bélának: hadd lássa, milyen sikerrel járt nyelvpolitikai furfangja.

Szavak hatalma
 
„Itt most a divatos szavakról óhajtanék beszélni. Mert a beszéd árulja el legjobban a műveletlenséget. Amíg egy majom egy szót sem szól, akad talán herceg, aki bókol előtte.

Az új szavak, amelyeket valamely esemény szül, vagy amelyek a divat szeszélyéből születnek, a társalgásnak bizonyos titkos mellékértelmet is kölcsönöznek, valami különös hangot adnak a konverzációnak – és egyedül már ez is elég ahhoz, hogy értéke fokozódjék. Ezek a szavak azok szemében, akik nem ösmerik még értelmüket, mélyeknek látszanak; mert hol van nálunk, Franciaországban az az ember, akinek van bátorsága ahhoz, hogy így szóljon: Igen tisztelt uram, én nem értem azt a kifejezést, amelyet ön az imént használt…

Az olyan ember tehát, akinek hatalmában vannak a divatos szavak, maga is hatalomra tett szert. Joga van ahhoz, hogy a naivat, a tudatlant, aki nála e szavak értelme iránt érdeklődik, szemtelenül tetőtől-talpig végigmérje tekintetével. (…)

A mai korban, amelyben a poézis meghalt, és a könyvekben már nincs számára hely, a divat azt követeli, hogy minden poétikus legyen. Poézis van benne – ez úgyszólván neutrális kifejezés… Drámai! Ezzel a szóval kíméletlenül és könyörtelenül agyon lehet ütni minden hosszadalmas kritikai fejtegést. Ezzel a szóval ön egy egész évszázadot és annak minden ideáit. Például: Bonaparte – milyen drámai! Ez a könyv – milyen drámai… Az udvar – milyen drámai! A fegyház: dráma. Mindenütt ott van a dráma, csak éppen a színházban nincs.

»Poézis van benne« és »milyen drámai« – e két kifejezésbe van elzárva azoknak a titka, akik azzal kínlódnak-vergődnek, hogy ösmertebbé legyenek. Ezekkel vagy te egyenlő magaslaton, megérted őket, és beszéded illik a ruhádhoz. Szóval: korod gyermeke vagy. (…)

Az a tehetséges ember, aki efféle szavakat kitalál vagy divatba hoz (ami itt ugyanazt jelenti), hanyagul veti oda e kifejezéseket. Ő maga is használja ezeket, de nem veszi tragikusan a dolgot. És azután ezek a szavak szájról-szájra szállnak. Szerencsét hoznak, egyéni bélyeget ütnek a szellemre és a toilette-re. Ez az a bizonyos firnisz, ami megszépíti a festményt. Az elegáns világ fölkapja az ilyen szót. De az elegáns világ bámulatra méltó pontossággal meg is érzi, hogy mikor ütött órája, mikor érkezett el utolsó napja, utolsó perce, amikor ez a szó is meghal, vagy nevetségessé válik.”

???
Kapcsolódó cikkek

Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon