Skip to main content

Szociálliberálisok az SZDSZ-ben

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

A Szociálliberális Demokraták (SZDSZ Szociális Szárnya) Elvi Nyilatkozata


Demokraták vagyunk és szabadelvűek, politikai tevékenységünkben az emberi méltóság, a szociális értékek képviseletére helyezzük a hangsúlyt.


Az új szárny, ahogy az Podkoniczky bevezető szavaiból is kitetszett, nagy súlyt helyez a párton belüli egységre, a többi szabad demokrata irányzattal való együttműködésre. Úgy is mondhatnánk, a szociálliberálisok ideológiájának lényege az ideológiátlanság, a zökkenőmentes belesimulás a szabad demokrata összképbe. A megalakulás reggelén a Magyar Hírlap hasábjain Podkoniczky azt fejtegeti, hogy a régi „konzervatív–liberális–szociáldemokrata” fogalomhármas, sőt a „jobb–bal” skála is megunt ócskasággá vált, mert ezek helyett a „skatulyák” helyett mindinkább a modernizációról vallott felfogás válik döntővé. A formálódó kétpólusú pártstruktúra egyik felén a nemzeti jellegű, a tradíciókhoz és tekintélyelvhez ragaszkodó csoportok gyülekeznek, a másik oldalon meg a „modern liberalizmus és a szociáldemokrácia, valamint a zöldpolitika szintéziséből” merítő erők. Végül is tehát az országos ügyvivő oly önmeghatározást kínál, amelyben a „szociál-” előtagot „liberális”-sal kikerekítő névjegy szerepel. Ez megkönnyíti, sőt hozzátehetjük: némiképp súlytalanná is teszi a választást a modern ember számára, aki egy csapásra mentesül a mi viszonyaink között félrevivő „-demokrata” vagy pláne „-ista” utótag terhétől.

Mi sem áll természetesen távolabb a legtöbb szabad demokratától, mint a hajlam az efféle terhek cípelésére. Tért hódít a pragmatikus gyűjtőpárti felfogás, amely szerint az alapirány szem előtt tartása mellett – vagyis hogy nem akarunk MDF-Magyarországot – a részleteket a tagság és a szavazók nézetei, törekvései szabják meg, nem pedig az elitek iránymutatásai. A gyűjtőpárti szellem fényében Podkoniczky konfliktuskerülő ideológiája pragmatikus, és mint ilyen, egyben demokrata is. Az SZDSZ tagságának 40 százaléka fizikai foglalkozású polgár – hallottuk a platformalakítás sajtótájékoztatóján –; a múlt évi nagy közvélemény-kutatás szerint a szabad demokraták egyharmada szociális érzelmű. Az sem véletlen – tette hozzá Mécs –, hogy az SZDSZ a ’90-es választásokon nem a Rózsadombon, hanem a munkáskerületekben, például „a Vörös Csepelen” győzött. Az SZDSZ nem elitpárt, szögezte le (burkoltan a régi vezetésnek címezve e szavakat), teret kell engedni tehát a párt politikájában a bérből és fizetésből élőknek. Közben a sajtótájékoztatón egy szorgalmas újságíró valami dokumentumot kért, és a kérésre Podkoniczky, az infrastukturális háttérben keresgélő hölgy felé biccentve, így válaszolt: „Már repül is!” A nagyteremben Vass István képviselő önkritikusan szólt a bérből és fizetésből élők hangjának hiányáról: a kormánykoalíció vitán felül antipatikus megnyilvánulásaira nem mindig született meg a szimpatikus szabad demokrata válasz.

Visszanyúlnak a szociálliberálisok az SZDSZ Elvi Nyilatkozatához, voltaképpen ezt átfogalmazva tárják elénk a maguk alapdokumentumát, a súlyokat a szociális, munkásérdek-védelmi, ifjúságvédelmi és zöld vonatkozásokra helyezve (lásd keretben). A régi Elvi Nyilatkozat polgári radikális ihletben született, így csakugyan baloldalibb, mint a mostani SZDSZ-centrum. Amikor ezt írjuk, nem elsősorban a tételekre gondolunk, ámbár manapság már nagyítóval kellene keresni az olyan szabad demokratát, aki, miközben síkra száll a tulajdonnal való szabad rendelkezésért, arra is gondol, hogy „a munkáshatalom ne kiürült jelszó legyen, hanem a munkás rendelkezzék önmaga és munkája felett”. Ez természetesen a szociálliberális füleknek is archaikusan cseng. Ám az első SZDSZ-es credo fő radikális vonása az arcképcsarnok, a magyar progresszió szabad demokrata elődként vállalt alakjainak felsorolása: Széchenyi és Kossuth, Eötvös, Jászi, Kéthly, Bibó és Szabó Zoltán, Nagy Imre, Donáth; közülük bizony nem egy előd tündökölt a maga idejében a baloldalon. A szociálliberálisok viszont – mint a fent idézett cikkből megtudtuk – nem az efféle történetfelfogásból merítenek, noha szívesen idézik föl a ’88-ban kezdődő szabad demokrata történelmet. Az ellentmondás magyarázata az lehet, hogy az Elvi Nyilatkozattal csupán hivatkoznak a szabad demokrata egységre, amelyből részesedni kívánnak.

A gyűjtőpárti felfogásnak az a hitvallás is sajátja, hogy nem elvileg, hanem szervezetileg – és persze kulturáltan – kell ütköztetni egymással a különféle nézeteket. Ennek ad formát a platformosodás. A párt erősebb – világosította föl Mécs a sajtót –, ha belső egyeztetések, belsőleg nyílt viták alapján alakul ki a külsőleg képviselt álláspont. Viszont nem találja szerencsésnek az olyan vertikális egyeztetéseket, mint amilyennek gyümölcse az a bizonyos megállapodás volt „az SZDSZ legitim vezetése” és a liberális koalíció között (Beszélő, április 18.) – inkább horizontálisan, egymás között jussanak dűlőre a különféle irányzatok. A szervezeti elv a modern pártstruktúra ama üdvözítő vonását bontakoztatja ki, hogy egyre kevésbé tudni, milyen meggyőződések lappanganak a felszínre kerülő újabb és újabb arcok mögött.

De, ismételjük, föltétlenül demokratikus irányú útkeresésnek lehetünk tanúi, hiszen a platformos rendszer, ha bejáratódik, sokak számára megnyithatja az érvényesülés útját. Föltehetjük azonban a kérdést: vajon e tagozódás valóban politikai irányzatot fed-e? „A már intézményesült platformok – mondja Tölgyessy a június 16-i Magyar Hírlapban nemcsak bizonyos szempontból elég halovány eszmei-politikai tagoltságot fejeznek ki, hanem nyilvánvaló hatalmi ambíciókat is.” Ennek azt lehetne ellene vetni, hogy a liberális platformok kiharcolták az SZDSZ-ben érvényesítendő liberális minimumot, most meg a szociálliberálisok a szociális minimumra törekednek. Ám ha az időszerű szociális, szakszervezet-politikai, munkaügyi, környezetvédelmi stb. kérdések fényében vesszük szemügyre a szociálliberális alapvetést, meg kell állapítanunk, mily erőtlenek a rájuk adott válaszok. Egy példa: ha egyszer szociálisok vagyunk, mit mondjunk, milyen legyen az állam szerepe, mit szegezzünk szembe az „elit” e téren uralkodó liberális felfogásával? E ponton egyedül Mádai Péternek volt mondanivalója: ő, aki nem csinál titkot abból, hogy lobbyzik a honi szénbányászatért és azért, hogy továbbra is legyen magyar energiatermelés, általában is híve annak, hogy az állam védje a hazai ipart (legalábbis ami belőle védhető), és igenis avatkozzon be a munkahelyek megmentése érdekében.

A platform működési szabályzata hétfős szóvivői testületet ír elő, amiből 1 hely Nyugat-Magyarországé, 1 Kelet-Magyarországé, 1 valamelyik budapesti kerületé, 2 a parlamenti frakcióé, a további 2 pedig „kötetlen szavazásra” van bízva. Szóvivők lettek rendre: Péterfalvi Andor (Keszthely), Bucsi Zoltán (Kecskemét), Montágh Nelli (Belváros), Mécs Imre, Rab Károly (frakciótagok), Győri Dénes (Pestlőrinc) és Podkoniczky István országos SZDSZ-ügyvivő.
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon