Skip to main content

Szócsaták és széncsaták

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


Persze lehet, hogy ha megszületik a nagy népszavazás várva várt eredménye, minden másképp lesz. Pavlov miniszterelnök már kitűzte az országos árreform időpontját: április 2-től – mondja – minden „megújult, szuverén köztársaság” szabadon határozhatja meg az áremelés mértékét (a központilag előírt árszint fölött). Akkor egy csapásra megszűnik az áruhiány… Az igen szavazatok – úgy véli – ezentúl őt is minden lépésre felhatalmazzák, minden intézkedését igazolják. Az utóbbi hetekben egyébként is egyre többekben támadt gyanakvás: hogyhogy ennyi mindent lehet? Hétről hétre százezrek vonulnak tüntetni az utcákra, a Kuznyecki-medence összes bányásza sztrájkol, Jelcin bármelyik pillanatban beperelhető lenne „felségsértésért”, a Demokratikus Oroszország blokk – más pártokkal együtt – nyíltan lázít az állampárt ellen, a balti államoknak nem volt elég a január, egy hónapra rá törvénytelen „népszavazásokat” tartanak stb. Mindehhez a „nagy szabadsághoz” képest igazán semmiségnek tűnt az, hogy a szovjet tévé esztrád- és videogiccs-áradatában még az egyetlen maradék nézhető hírműsort is betiltották, így aztán egyedül csak a hivatalos Vremjából értesülhetünk az első részeredményekről: az igen szavazatok egyes helyeken meglepően magas arányáról. Ennyien mondanának igent a birodalomra?

Belső használatra

A referendumot persze hallatlanul kiterjedt és intenzív kampány előzte meg. A pártaktivisták tudták, hogy „a népszavazás veresége rendkívül súlyos következményekkel járna a kezdeményezőkre nézve, s aktívan felhasználnák az államhatalom és az SZKP diszkreditálására”. Az Express Chronikában szellőztetett dokumentumból idéztünk, amelyet a moszkvai városi pártbizottság referendum-előkészítő bizottsága készített szigorúan belső használatra. A dokumentum a legfőbb Jelcin-támogatót, a Jurij Afanaszjev vezette Demokratikus Oroszország blokkot tekinti a legveszedelmesebb ellenfélnek, alaptalanul szájába adva az érvelést, miszerint Oroszország csak nyerhet, ha megszabadul a koldusszegény köztársaságok eltartásának terhétől. Bár az idézett szöveg azt sugallja, hogy a népszavazásig kesztyűs kézzel kell bánni az ellenszegülőkkel, már készülnek a kiegészítő ukázok is: az Express Chronika közli az ellenzéki és független lapok és szervezetek ellen tervezett „hadjáratra” utaló dokumentumokat is.

Közben a hatalom csúcsán folyik a Gorbacsov–Jelcin-párharc. Eredménye vélhetően nem azon múlik, melyiküknek sikerül több jobb- vagy balegyenest behúzni a másiknak, még csak nem is azon, mekkora a Nyugat Gorbi-mániája. Igaz, tagadhatatlanul volt hatása annak (különösen a katonai és apparatcsikkörökre), hogy Bush, Kohl és Major a referendum előestéjén újra kiállt Gorbacsov mellett. Gorbacsov és tanácsadói testülete most kétségkívül időt nyert, de nem közömbös, miként alakul az oroszországi helyzet, ha elnökké választják Jelcint. Kérdés az is, hogy a tömeg csak Gorbacsov és Jelcin közül akar-e választani, s meddig tart a jelcinizmushoz fűzött illúzió. A Legfelsőbb Koordinációs és Konzultatív Tanács tagjai – Jelcin közvetlen politikai és hatalmi támogatói – nem mások, mint Gorbacsov egykori, kegyvesztett középvezetői, akik még mindig a peresztrojka ködös ideáit kívánják meg(át)menteni. Közben azonban egyre többen tartják egysíkúnak a Jelcin-éltetés retorikáját, s egyre kevesebben hisznek az egy személyhez kötődő áttörésben.

Hol vannak a diákok?

A tömeges áttörés potenciális végrehajtóit keresve három réteg „viselkedését” érdemes nyomon követni, s most nem számítjuk a sorban állók mindennapi spontán felháborodásait s a hétvégeken összegyűlő, bár egyre nagyobb számú, mégis igen eltérő érdekekkel utcára vonuló tömeg tiltakozó akcióit. Az egyik az úgynevezett alternatív gazdaság rendkívül vékony, ám annál mozgékonyabb vállalkozói rétege, a másik az egyetemi diákság szerveződése, a harmadik pedig a nagy szénvidékek központjaiból kiinduló független munkásmozgalom. Ami az elsőt illeti, a Szövetkezeti Szövetség az utóbbi időben egyre gyakrabban szerepel együtt a Jurij Afanaszjev vezette Demokratikus Oroszország blokkal. Nem véletlen, hogy Pavlov pénzreformja épp ezt a réteget sújtotta legkeményebben, bár nem érhette őket váratlanul: Gorbacsov január végén elnöki rendeletet adott ki „a gazdasági szabotázsakciók és más gazdasági bűncselekmények szigorú megtorlásáról”, s gyakorlatilag közvetlen KGB-felügyelet alá helyezte az egész most alakuló szövetkezeti és vegyes vállalati szektort. Mindennek következtében a hírek szerint máris tornyosulnak az ügyészségeken a tiltakozó akciókat kezdeményező „szabotőrök” aktái, ám ítéletek minden bizonnyal csak a népszavazás után várhatók. A legnagyobb baj az, hogy a tömegkommunikáció stratégiája következtében ezek az ügyek a közvélemény szemében nem jelentenek egyebet, mint a legveszélyesebb maffiák üzelmei, a hatalmukat s a pártvagyoni átmentő társaságok tranzakcióit pedig végképp elfedik a köz szeme elől.

Az utóbbi hetekben egyre-másra érkeznek a hírek oroszországi nagyvárosokból olyan katonai szolgálatmegtagadási akciókról is, amelyeket a mind ez idáig meglehetősen visszafogott (sokszoros politikai szűrőrendszerrel körülbástyázott, besúgóhálózattal kordában tartott) egyetemi csoportok irányítanak. Ukrajnában és a balti köztársaságokban ez a mozgalom jóval nagyobb és szervezettebb, mint az oroszországi városokban (egy múlt évi adat egy átlagosnak tekinthető vidéki városból, Omszkból: 28 sorköteles nem jelent meg a behíváson, további 70 omszki dezertőr felkutatása folyamatban van), ám a katonai erőre támaszkodó hatalmat ezek a tiltakozók így is jóval nagyobb mértékben irritálják, mint a mégoly ellenzéki tartalmú politikai eszme képviselete. S bármennyire is elszigeteltek ezek az akciók, s bármilyen kemény megtorlást váltanak ki, egyre alkalmasabbá válhatnak egy olyan politikai kezdeményezés elindítására is, mint az ukrán diákok éhségsztrájkja.

Szocreál sztrájkolók?

Amint elkezdődtek a tavalyi bányászsztrájkok, a hatalom első dolga az volt, hogy szembefordítsa egymással a sztrájkolókat: a kuznyecki „független munkásmozgalommal” szemben a hivatalos donyeci bányászszakszervezetet támogatták – a számukra szükséges mértékig. Ennek is megvan persze a maga hagyománya: Donyec volt mindig is a hivatalos kedvenc, a mintatelep, a Sztahanov-módszer szülőhelye. A pirospozsgás donyeci bányász a szocreál prototípusa. Az ötvenes évek közepe táján aztán eltűntek a különbségek. A márciusban újrainduló sztrájkhullám kapcsán a Komszomolszkaja Pravda azért újra felmelegítette a bevált propagandafogást: miközben megemlékezett a szovjet szénbányászat alapítójaként is tisztelt Sztálin halálának hivatalos, március 5-i évfordulójáról, nem hagyta szó nélkül, hogy a vezér annak idején kényszermunkások, száműzettek tömegét telepítette a ma oly renitens Kuznyecki-medencébe, ám ebből a lumpenrétegből sohasem válhat igazi munkásság, csak rablóbanda, akiktől az országnak rettegnie kell. A donyeci állítólagos „munkásarisztokrácia” körében pedig mindig találni olyanokat, akik oly nagy vehemenciával bizonygatják a Tv-híradóban: a kuznyeckiek egy darab szappanért eladnák az igazi munkáseszményeket. A kuznyeckiek közben – március 7-én – országos politikai sztrájkot kezdeményeznek, s a híreszteléssel ellentétben nyomban csatlakozik hozzájuk a Donyeci-medence is. A Munkásbizottságok Tanácsa ultimátumban követeli Gorbacsov lemondását és a szövetségi hatalmi szervek feloszlatását, ám Gorbacsov nem hajlandó tárgyalni. Jelcin fogadja a kuznyeckieket, arra azonban ő sem vállalkozik, hogy a sztrájk élére álljon, holott – vélik a kuznyeckiek – csak így lenne tényleges foganatja országos sztrájkfelhívásuknak és engedetlenségi mozgalmuknak. Országos sztrájk egyelőre nincs, ám a tiltakozási hullám egyre újabb bányavidékekre terjed ki, egyre nagyobb nyomást gyakorolva Gorbacsovra és tanácsadói körére – egyelőre eredménytelenül. A propagandagépezet mindenesetre idejében kilátásba helyezte a megtorlást a bányászokkal szemben, s ezek közt minden bizonnyal a súlyos pénzbírság lesz a legenyhébb.

Pénzre persze óriási szüksége van a köztársaságoknak – különösen a szovjet költségvetés kiszipolyozta Oroszországnak. Az Állami Tervbizottság által kiszivárogtatott – mind ez idáig szintén szigorúan titkos – adatok szerint a szovjet nemzeti jövedelem 11,6 százalékkal csökkent. A világ magánbankjai joggal aggódnak: a náluk elhelyezett szovjet devizatartalékok 40 százalékkal apadtak. A népszavazás körüli szócsaták és a sztrájkokat kísérő „széncsaták” szabdalta birodalomban lassan már csak egyvalami totális: a gazdasági csőd.
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon