Skip to main content

Hír, ami nincs

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


Persze, ne okoljuk a szétszórt figyelmű Európát. Az elmúlt napokig a szomszédos Budapestről sem igen látszottak, láttattak a szlovákiai helyzet fortélyos bonyodalmai. Nem keltett különösebb meglepetést, hogy alig néhány héttel a Polgári Fórum kettészakadását követően, a szlovákiai „testvérszervezet”, a Nyilvánosság az Erőszak Ellen (VPN) mozgalmában is kenyértörésre került sor. A szlovák politika erős embere, Meciar kormányfő elérkezettnek látta az időt, hogy szervezetileg is lépjen a „Demokratikus Szlovákiáért”. Klaus pénzügyminiszter, a csehországi „elszakadó” – vaskos egyéni ambíciói mellett –, a Polgári Fórum körzeti apparátcsikjainak engedett, amikor a mozgalom szervezettebbik részét – Calfa miniszterelnök csöndes támogatásával – elválasztotta az intellektuálisabb s szétszórtabb szociálliberális erőktől. Megosztotta ezzel a szövetségi kormányt, amely azonban e megosztottságot – úgy tűnik – civilizálton viseli. Nem így Szlovákiában. Meciar különben is legfeljebb az egyéni ambíciók hajtóerejében rokonítható Klausszal. A szövetségi pénzügyminisztertől sem idegenek a populista felhangok. De az ő demagógiája liberális jó szándéknak tűnik Meciar „nemzeti sajátosságokon alapuló reálszocializmusához” képest.

Szeparatista vitorlák

Meciar mögött ma nem tudni, milyen kormány áll. A VPN-mozgalom s így a szlovák parlament zöme a VPN elnöke, Fedor Gal, a liberálisok vagy pontosabban, a mozgalom eredeti gondolatvilágához kötődők vezéralakja mögött sorakozik fel. Gal kitűnő – már félve használom e szót, de mégis –, európai szintű csapatot tudhat maga mögött, de a képviselők félnek. Meciart vissza lehet hívni – de vajon visszahívhatók-e azok az erők, amelyeket a miniszterelnök önálló fellépése a szlovák „nemzeti pillérek” mellett mozgósított? Meciart vissza kell hívni – mert közhivatalával élve ő tényező a nemzetközi politikában, míg Fedor Gal és liberálisai egyfajta holdárnyékban agitálnak. A VPN legnagyobb koalíciós partnerei, a kereszténydemokraták sokatmondóan hallgatnak. A harmadik legnagyobb politikai tömörülés, az új nevű kommunisták viszont nem hagynak kétséget „nemzeti hovatartozásuk” felől.

A kérdések kérdése persze nem az, hogy Meciar megőrzi-e vagy sem miniszterelnöki székét. Hanem az, hogy mégis kinek az érdeke egy független Szlovákia – akár a tisói hagyományokra építve, akár nem. A válasz – sajnos – megint csak nem olyan egyértelmű.

A népnemzeti szlovákokat a történelmi keseredettség, a sok-sok évtizede elmaradt érzelemnyilvánítások mai szabadsága sorakoztathatja fel egy idejétmúlt, tán soha nem volt álom mellett. A kommunista maradványokat a husaki „régi szép napok” mozgósítják. A kevésbé népnemzetieket s kevésbé kommunistákat – a józan többséget – viszont életkörülményeik drámai romlása teszi majd mind fogékonyabbá a „nemzeti önmegvalósítás” önkielégítő eszméje iránt. A piaci reformok, amelyek Csehszlovákia-szerte oly bizonytalanul fogantatnak, rövid távon ott sem hoznak mást, mint könnyeket. A reformokkal járó terhek viszont szükségképpen egyenlőtlenül oszlanak meg: a megrokkanó alapanyag- s nehézipar, a korábbi mezőgazdasági struktúra nemkívánatos voltából s szétzilálódásából fakadó nehézségek elsősorban az elmaradottabb Szlovákiát sújtják.

Populista szirénhangok

Következésképpen, még ha Havelék népszavazása a föderáció mellett döntene is, közép-rövidebb távon a szeparatista vitorlákból aligha fogná ki a szelet. Munkanélküli szlovákok ma tíz-, holnap százezrei sorakozhatnak majd fel a szociális védőhálót ígérő nemzeti gondolat mellett. Ma még ez utóbbi csak a nacionalisták igazi kemény magját mozgatja; holnap már a csalódottan hallgatag többség is felzárkózhat.

Csehországban sem ismeretlenek persze a (civilizáltabb) populizmus szirénhangjai. Mi történne, ha egy nap Prága valamely erős politikusa arra a gondolatra ébredne, hogy a szlovák függetlenség valójában nem is olyan rossz ötlet – a kikerülhetetlen reformokba fáradt csehek egy része is vevő lehet rá?! Eladhatatlan talán az az érv, hogy – a kettészakadás fájdalmai ellenére is – Csehország nemzetközi vonzereje ugrásszerűen nőne, ha külországi hitelét a szlovák nacionalizmus, a szlovákiai kisebbségek terhe, az elmaradottabb hátország nem csorbítaná? Talán a pusztába kiáltana az az érvelés, amely azt hirdetné, hogy Csehország biztonsága csak növekedhet, ha egy független államalakulat védövezete s a Nyugat kétségtelen bizalma választja el egy szovjet-orosz-ukrán országtól? Bízzuk, reméljük, hogy Havel és – halványabban – Masaryk Csehországa nem lenne vevő ily olcsó csábításra. De mi van, ha mégis?

Bízhatunk abban, hogy a szlovákiai kisebbségek, köztük s főként a magyarok, tudják és értik, hogy egy a jelenleginél jobb jövőt csakis a – intézményeiben és bimbózó demokráciájában – megőrzött föderációtól remélhetnek. De naivitás lenne azt hinni, hogy a „mi kisebbségeink” mindig csak jót s jól gondolhatnak. Tán nem akadhatnak köztük is olyanok, akik kalandor lelkülettel egy független Szlovákiától, a megváltozó népességarányoktól remélnének megváltást? Hiszen még megőrzött józansággal is lehet amellett érvelni, hogy egy különvált Szlovákia előbb-utóbb déli szomszédja felé lenne kénytelen közelíteni, hogy a szükségszerű elszigeteltség burkát feltörje, s hogy a nagy szláv szomszédság szorításából Európa felé lendüljön. Talán így történne – előbb-utóbb. De mi van, ha csak utóbb; ha az „átmeneti” szakaszban, egy lelkesülten önmagára lelt nemzeti. Szlovákiában a kisebbségeket jóvátehetetlen sérelmek érnék? Vagy ha a nagyszláv egymásra találás, a gazdasági kiszolgáltatottság s a nagyhatalmi érdek „addigra” már egy szétválaszthatatlanul más egységbe vonja ezt ezt új kisországot? Ráadásul az elmúlt év magyar – kormányzati – szomszéd- és kisebbségi politikája sem szolgáltat meggyőző biztosítékokat arra nézve, hogy a keresetlenül és váratlanul nyakunkba szakadt – úgymond – lehetőségekkel józanul és okosan tudnánk élni. Sőt, a közelmúlt tapasztalatai, mindaz, amit a határainkon túli magyar kisebbségek a segítő szándékú magyar külpolitika helyi lecsapódásairól s sorozatos gelleréiről elmondanak, inkább azt valószínűsítik, hogy egy „független” Szlovákia adta „helyzetet” az Antall–Jeszenszky-féle külpolitika képes lenne keményen – bocsánat az idegen szóért – félremenedzselni.

Pártpolitikai kívánalmak

Kívül is vannak, lehetnek hát egy „független” Szlovákiának szószólói, előremozdítói. Ezek sorában konspiratív hajlamú elemzők az első helyre sorolnák a Szovjetuniót. S valóban, számos feltételezett szovjet érdek szólhat az új európai kisállam mellett: egy „független” Szlovákiában a kommunisták olyan politikai erőtényezőt jelentenének, amely páratlan lenne Kelet-Európa-szerte. Kommunistákkal vagy nélkülük, egy nemzetközileg elszigetelt s gazdaságilag megrendült Szlovákia termékeny talajt kínálna a szovjet befolyásra. A kommunizmus utáni Csehszlovákia szétesése figyelmeztető példaként lenne állítható a Szovjetunió hazai demokratái elé. A szorosabb közép-európai együttműködést – amelyet Moszkva egyébként sem kedvel – még születése előtt megbéníthatná a földrajzi s Magyarország szempontjából vitathatatlanul politikai kulcsrégió, Szlovákia „kiesése”.

A szintén a szétesés határán levő Jugoszláviával szemben tehát van vagy legalábbis feltételezhető egy nagyhatalom, amelynek a csehszlovák szétzüllés érdekében állhat. Eközben Európa hallgat, s még csak nem is nagyon figyel. Pedig, ha figyelne, tehetne is az öngerjesztő szlovákiai dinamikák megfékezése érdekében. Európa mértékadó politikai körei kereshetnék a hitelteremtő kapcsolatot Szlovákia erre kész liberális és föderációpárti erőihez. A minap így tett az SZDSZ, s a maga külső kapcsolatain keresztül támogatást ígért a Fedor Gal vezette VPN-csoportnak. De a csehszlovák egység nem pártpolitikai kívánalom…

Európa továbbá még lelkesültebben támogathatná, anyagi ösztönzők kilátásba helyezésével is, sőt főként úgy, a vonakodó hármas, csehszlovák, lengyel, magyar együttműködést. Ez ugyanis, a maga szerény módján, egyfajta perspektívát kínálhatna a mindinkább a saját provinciális, mai s történelmi fájdalmaiba zuhanó Szlovákiának is.

A magyar külpolitikának Európa ilyen irányú mozgósításában kezdeményező szerepet kell játszania. Méghozzá, egyebek mellett, abból a megfontolásból kiindulva, hogy az út a határainkon túl élő magyar kisebbségekhez Európán keresztül vezet, s nem fordítva. Nem a kisebbségek s a mai vagy leendő szomszéd országok útja visz Budapesten át Európába. A menekülteket kivéve…
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon