Skip to main content

Tatabánya: Siker és konszenzus

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Csatlakozásra váró városok


Látszólag számos tény mutat arra, hogy gyakorlatilag nincs összefüggés a sikeres városfejlődés és a társadalmi problémák kezelésének lehetőségei között, hiszen sikeres világvárosokra is jellemzők az éles társadalmi egyenlőtlenségek és konfliktusok, akárcsak a hazai fejlődő városokra. Léteznek azonban az összefüggést alátámasztó tények is: például az, hogy a városfejlesztési stratégiák mindig képviselnek társadalmi érdekeket – mondjuk a gazdaság dinamizálásához egyértelműen kapcsolódó társadalmi csoportok érdekeit, de a munkanélküliség kezelése is része minden ilyen programnak.

A kulcskérdés az: mit értünk siker és versenyképesség alatt. A gazdasági siker más szempontból közelítve nem feltétlenül siker. Ez indított arra, hogy bevezessek egy új kategóriát, a társadalmi értelemben is sikeres városfejlesztési stratégia fogalmát. A társadalmi értelemben sikeres stratégia tudatosan akarja alakítani a városfejlesztési folyamatokat. Nagyon fontosnak tartom a városfejlődés társadalmi bázisának a megalapozását, vagyis hogy minél szélesebb legyen az érdekelt és érintett, az előnyöket élvező csoportok köre. Ezek teljességének elérése persze utópia, de a társadalmi részvétel kiterjesztése fontos dimenziója a társadalmi értelemben sikeres stratégiáknak.

Az érdekellentmondások feltárása, ütköztetése és egyeztetése intézményes kereteket igényel, amelyek ma még nemigen vannak meg hazánkban. Nyugat-Európában sok helyütt információs rendszereket hoztak létre a városfejlődés mérésére, a városi, regionális politikák megalapozására – jóllehet ezt a hetvenes években először az Egyesült Államokban vetették fel. Ennek alapját a statisztikailag mérhető adatok adják: az oktatás- és a lakáshelyzet, a munkaerő-piaci pozíciók, az általános életfeltételek – jövedelem, munka, szabadidő, egészség –, életkilátások, alapellátás, migrációs trendek. Ezek az adatok többé-kevésbé minden ilyen rendszerben szerepelnek, és ezekkel tényleg kifejezhető egy adott városi társadalom sikeressége.

Ugyanakkor egy másik tényező, a társadalmi problémák – a városi szegénység, a marginalizálódás, az underclass, a munkanélküliek, hajléktalanok, veszélyeztetett csoportok és a társadalmi-jövedelmi egyenlőtlenségek területi metszetei, a bűnözés és erőszak – rögzítése az utóbbi időszak fejleménye. És ennél tágabb koncepciók is vannak. Ilyenek az átfogó városfejlesztési koncepciók, az ecological city, ami a társadalom, gazdaság, környezet integrált fejlesztésére épülő felfogás, (az OECD-országokban 1993 és 1995 között dolgozták ki ennek alapjait). De idesorolom az Európai Unió különböző térségfejlesztési koncepcióit, programjait és a társadalmi participációs koncepciókat, modelleket is.

Miért van egyáltalán szükség a társadalmi értelemben is sikeres városfejlődésre? Az európai uniós csatlakozás, a felzárkózás nem is képzelhető el másképp, csak ha a gazdasági indikátorok mellett társadalmi indikátorokat is figyelembe veszünk. A társadalmi problémák – mára ez világosan kiderült – nehezítik a városi gazdaságok fejlődését is. Az új kihívásoknak csak akkor tudnak megfelelni, ha ezeket a feszültségeket is megpróbálják kezelni. A várospolitika hatékonyságát is rontják a fejlesztésből kimaradó érdekcsoportok, hiszen nyilvánvalóan az a politika hatékony, amit minél többen támogatnak. További nagyon fontos szempont, hogy a fejlődő városok maguk is átalakulnak. Megjelennek a posztmateriális értékek, új lakóhelyi elvárások.

Nézzük most a fönti összefüggéseket a tatabányai esettanulmány alapján. Egy francia–lengyel–magyar kooperációs program keretében kezdtük vizsgálni Tatabánya, Tata és Oroszlány esetét. Ennek a kutatásnak az alapvető célja az volt, hogy az európai integrációhoz szükséges versenyképességet, a városok és a térségek kooperációját meghatározó szociológiai tényezőket és érdekstruktúrákat, illetve társadalmi konfliktusokat feltárja. Ugyanakkor a kutatási eredmények lehetővé teszik annak elemzését is, hogy a siker összefügg-e azzal a törekvéssel, hogy a társadalmi problémákat kezeljék – magyarán szólva, hogy Tatabányán foglalkoztak-e a társadalmi problémákkal, társadalmi konfliktusokkal.

A folyamatokat érdemes két szakaszra bontani. Az első szakaszt a válságkezelő átalakulás jellemzi. Lezajlott egy gazdasági válságkezelés, és megindult a szerkezetváltás. A külföldi tőkebefektetésekre alapozott gazdaságfejlesztési stratégiának köszönhetően a társadalom munkaerő-piaci érdekei szűken ugyan, de érvényesültek, tehát jelentősen csökkent a munkanélküliség. Abban is teljes társadalmi konszenzus volt a kilencvenes évek derekáig, hogy a legfontosabb feladat a krízis megoldása, a válságból való kilábalás, a munkanélküliség enyhítése – és nem volt szó egyéb elvárásokról. Ugyanakkor a globális-lokális gazdaság egyensúlya hiányzott, vagyis itt is igaz, hogy a kis- és középvállalkozók hátrányokat szenvedtek a multinacionális cégekkel szemben.

Lassan a helyi önállóság is elkezdett növekedni – részint a gazdagodás, a polgárosodás, a vállalatok gazdasági stabilizálódása révén –, viszont a városi, társadalmi élet minőségét adó tényezők javulása abszolút elmaradt. Az interjúkból egyértelműen kiderült az összes aktor – az aktív aktorok, tehát az önkormányzat, az önkormányzat különböző gazdasági szervezetei, a külföldi tanácsadó cégek, valamint a passzív aktorok, a szuburbanizációt megvalósító elit, a középosztály vagy a szegénycsoportok, akik elmenekülnek, kiköltöznek olcsóbb lakóhelyet keresve – elégedetlensége a város belsejével, a városias atmoszférával. A másik ilyen fontos kérdés a multinacionális vállalatok szereplői és a kis- és középvállalkozók – vagyis a külföldi és a magyar értelmiségi csoportok – közötti konfliktus, ami egyértelműen előbbiek magasabb jövedelmére vezethető vissza, és ami egyáltalán nem speciálisan tatabányai jelenség.

Ehhez hozzájön még az önkormányzatok közötti konfliktus is. A három város között – miközben együttműködnek, kooperálnak – alapvetően nagyon sok az ellentét. Az érintettek igen nehezen fogadták el Tatabánya centrumhelyzetét, pedig minden objektív faktor emellett szól.

A másik szakaszt az átalakulás kibontakozása jellemzi: a gazdaság stabilizálódása, a várospolitikai önállóság növekedése, a társadalom munkaerő-pozícióinak erősödése. A posztmateriális értékek iránti elvárások is fokozódnak: egyre nagyobb az igény, hogy a város is fejlődjön, szépüljön, legyen városias arculata, atmoszférája, legyenek éttermek, mozik. A civil szervezetek is erősödnek – érdekes módon a környéki településeken erősebbek a civil szervezetek, mint a városban, mert itt erősebb az önkormányzat és a civil szervezetek kooperációja is. És hiába vannak konfliktusok az önkormányzatok között, a térségi érdekek is egyre nagyobb hangsúlyt kapnak, hiszen a multinacionális cégek nem egy-egy várost, hanem egy térséget választanak ki működési helyszínül. Ez mind hozzátartozik a perspektivikus átalakulás jellegzetességeihez, márpedig Tatabányán a várospolitika egyértelműen hosszú távú fejlesztési célokra törekszik.

Ez a hosszú távú gondolkodásmód eredményezhet társadalmi értelemben is sikeres városfejlődést: a társadalmi-gazdasági konfliktusok megoldásának igénye is egyértelműen érvényesül, miközben egy új társadalmi konszenzus van kialakulóban a térségben. Az emberek ma már nemcsak dolgozni akarnak, hanem jól is akarnak élni, minőségi, polgári életet szeretnének – ez az új konszenzus.


Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon