Skip to main content

Történések és dokumentumok / Inconnu group, 1983

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


Az Inconnu művészeti csoport 1981-ben készült első kiadványáról a Beszélő 4-ben közöltünk rövid ismertetést. Akik nyomon követik a művészeti eseményeket, minden bizonnyal emlékeznek az 1980 januárjában a Fiatal Művészek Klubjában, 1981 novemberében a Pszichiátriai Intézetben tartott performance-aikra. A csoport művészeti elképzelései talán a bécsi akcionizmushoz és a „body painting” (testfestészet) irányzathoz állnak a legközelebb. Performance-aikat, filmjeiket és grafikai alkotásaikat az erős, agresszív, sokkoló vizuális hatások jellemzik. A csoport szinte fellépése pillanatától szálka a (nemcsak művészeti) hatóságok szemében; sorozatos betiltásokban, zaklatásokban van részük. 1980 óta még azt a finom módszert is igénybe veszik ellenük, hogy a művészeket sorra hívják be katonai szolgálatra. 1981 novembere óta pedig minden előadásukat betiltották.

Új kiadványuk egyetlen ügy tárgyilagos és pontos dokumentációja. Világos képet ad arról, milyen tökéletes az együttműködés a kulturális, közigazgatási és államhatósági szervek között. A leírásból és dokumentumokból kibontakozó történet:

A Szolnoki Kieg. Parancsnokságon „kihallgatják” a Megyei Művelődési Központ művészeti előadóját a megye művészeti életéről, különös tekintettel az Inconnu csoportra. Ezalatt a Művelődési Központ lezárt szitanyomó termében tartott un. célellenőrzés során a Megyei Tanács művelődési osztályának illetékesei lefoglalják és elkobozzák Molnár Tamás és az Inconnu csoport grafikai alkotásait, mert azok „sértik a szocialista kultúrát és a jóérzést”. Bár a művelődési osztály hatáskörét meghaladja, hogy bármit is lefoglaljon vagy elkobozzon, a grafikákat Molnár Tamás többszöri kérésére és írásbeli felszólítására sem hajlandók visszaszolgáltatni, mi több, majd egy évig válaszra sem méltatják Molnárt.

Molnár Tamás levelet ír a Művelődési Minisztériumnak, hogy vizsgálja ki a jogtalanul eltulajdonított műtárgyak ügyét. Az események ekkor már gyorsan peregnek. A minisztérium az ügyet visszaadja a megyei művelődési osztálynak, Molnár keresetet nyújt be a Szolnok Megyei Járásbíróságon az eltulajdonított művészeti alkotások visszaszerzésére; az osztálynak tehát meg kell szabadulnia az anyagtól. Molnárt értesítik, hogy az elkobzott alkotások „tartalmukat illetően összességében közízlést sértőek, művészetpolitikailag és ideológiailag nemkívánatosnak” minősülnek, és megküldték azokat a Megyei Rendőr-főkapitányságnak.

A rendőr-főkapitányság „közerkölcs megsértése miatti szabálysértés ügyében” eljárást indít Molnár ellen.

A Molnár Tamás mint felperes által indított polgári jogi per tárgyalásán a művelődési osztály képviselője a nyilvánosság kizárását kéri „tekintettel arra, hogy a tárgyaláson szolgálati titok is elhangozhat”. A bíró ennek a kérésnek – szabálytalanul – eleget tesz. A felek meghallgatása után, ismét az alperes kérésére, a tárgyalást meghatározatlan időre elhalasztják. A cél nyilvánvaló: ne kelljen elmarasztalni a tanácsi osztály törvénytelen eljárását, mielőtt a rendőrség mentőakciója véget érne.

A tárgyalás után Molnár levelet ír Köpeczi Béla művelődési miniszternek. Azt kéri, legyen segítségére jogos tulajdonának visszaszerzésében, mert

– munkáit a megye amatőr képzőművészeinek módszertani és szakmai irányítására hivatott Művelődési Központba jóhiszeműen, szakmai értékelésre vitte be;

– azok végig lezárt dossziéban és zárt helyiségben voltak, így nem sérthették a közízlést;

– továbbá a Megyei Tanács művelődési osztálya ilyen jellegű művészeti kérdések eldöntésében nem illetékes.

A szolnoki városi rendőrkapitányság a Molnár Tamás ellen indított közrend és közerkölcs megsértése miatti – tárgyalás mellőzésével lefolytatott – eljárást megszünteti, mégis elrendeli a rendőr-főkapitánysághoz eljuttatott anyagok elkobzását és megsemmisítését.

A Művelődési Minisztérium megbízásából Benkő Éva, a Népművelési Intézet igazgatója és Kerékgyártó István, az intézet vizuális osztályának vezetője Szolnokra utazik. Beszélnek a megyei művelődési osztály illetékeseivel, megtekintik az elkobzott anyagokat, majd közlik, hogy azok valóban sértik a közízlést, és ideológiailag sem megfelelő tartalmúak. Műalkotások elbírálásában illetékes szakzsűri továbbra sem látta Molnár Tamás műveit. A szakzsűriben ugyanis – az amatőr munkák adminisztrálására hivatott Népművelési Intézet munkatársai mellett – legalább két zsűrijogú személynek, rendszerint a Képző- és Iparművészeti Szövetség tagjainak kell helyet kapnia.

A Művelődési Minisztérium a Népművelési Intézet tájékoztatása alapján megállapítja, hogy Molnár eltulajdonított alkotásainak ügye az illetékes helyi szervek hatáskörébe tartozik. A Szolnoki Rendőrkapitányság az elkobzás és megsemmisítés ellen benyújtott kifogást 1983. július 26-án elutasítja.

A kiadvány utolsó dokumentuma egy nyílt levél. Molnár Tamás kifejti elmarasztaló véleményét az ellene indított rendőri eljárásról, ismételten rámutat a tényekre, melyek cáfolják az ügyében bizonyítékul felhozott valótlanságokat, s felhívja a figyelmet a magyar joggyakorlat adta lehetőségekre, melyek hasonló döntések meghozatalát és a hivatalos szervek szabálytalanságainak fedezését eredményezik. „Sajnálatos továbbá – írja Molnár – a határozatban szereplő elkobzás és megsemmisítés ténye is, mert mint módszer meglepő hasonlatosságot mutat mindazokkal a közvélemény által jól ismert esetekkel, melyekből következtetni lehet a hatalom és a kultúra jelenlegi feszültségekkel teli, torz kapcsolatára. Ismételt véleményem, hogy szándékaiban egyetlen művészeti irányzat sem köz- és társadalomellenes, vagyis egyetlen képzőművészeti médium vagy tárgy sem rendelkezik azokkal a »felforgató« eszközökkel, melyek esetleg alapjaiban fenyegetnék a közerkölcs, netán az állambiztonság féltve őrzött területeit.”

A kiadvány lezárása, 1983. szeptember 30-a után arról értesültünk, hogy a Szolnoki Járásbíróság – a rendőrség határozatára hivatkozva – „tárgytalanként” megszüntette a Molnár Tamás által kezdeményezett eltulajdonítási ügyet. A művek zúzdába kerültek.


Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon