Skip to main content

Válságmenedzselő érdekképviselet

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
– ózdi helyzet –


Ólom mentőöv

Az ózdi válság öt éve tart. Akkor határozta el az akkori kormány, hogy míg Diósgyőrt és Dunaújvárost megmenti, Ózdon viszont felszámolja a kohászat nagy részét. A foglalkoztatási gondok enyhítésére az akkori ipari tárca két vállalatot telepített Ózdra, a Kontakta és az ELKO gyáregységeit; ez a két vállalat hamarabb kezdett elbocsátani, mint az Ózdi Kohászati Üzemek. Nem csoda, a Kontakta és az ELKO maga is gyengélkedett; éppen segítségképpen kapták az ózdi beruházást tulajdonosuktól, az ipari tárcától. Azokat a gyanús befektetőket, akik maguktól jelentkeztek a várható munkaerőbőség s a munkahelyteremtéssel járó kedvezmények hírére, a városi tanács elhessegette. Az ózdi válság leginkább az ipari minisztérium és az ÓKÜ-vezetők érdekszférájának monopóliuma maradt. Talán ennek köszönhető, hogy a városban akkoriban összesen 26 gazdasági vállalkozás létezett a temetkezési vállalatig bezáróan. Megkezdődött az ÓKÜ feldarabolása és karcsúsítása, a privatizálás. Alakult egy fél tucat kft., Petrenkó, az ÓKÜ-ből kiugrott, maszekká lett öntőmester megvette a Hengerművet, s megcsinálta a PEKO Műveket, az Acélműbe meg beszállt a német Korff cég (egyébként az üzleti világban tudták, hogy nehézségei vannak). A nagy felszámolási koncepció feledésbe merült. Közben még volt is egy kis kohászati konjunktúra. A múlt év őszén – adósságtengert hagyva maga után – megpucolt a német tulajdonos, az acélművet visszavette a magyar állam, a finomhengerműből pedig a munkások saját kft.-t alakítottak. A kormány kihelyezett ülést tartott Miskolcon, megállapította, hogy a térség válságban van, tárcaközi bizottságot állított fel a belügyminiszter vezetésével egy válságprogram elkészítése céljából, s egymilliárd forint segélyt adott az ózdi kohászat részleges újraindításához. A tárcaközi bizottság időközben elkészítette javaslatait, a kormány azonban mind ez idáig nem ért rá megtárgyalni azt. Mára a Munkás Kft.-nek mintegy kéthavi munkabérrevalója maradt, az Acélmű Rt. és az egész kombinát kiszolgálására megmaradt ÓKÜ többek között a társadalombiztosításnak is hatodik és nyolcadik legnagyobb adósa. Végére jártak az egymilliárdnak. A Meteor Kft. és az ÓKÜ ellen a hitelezők felszámolási kérelmet nyújtottak be, az Acélmű Rt. pedig öncsődöt jelentett. A PEKO Művek szoros kapcsolatban áll a vállalatcsoport többi tagjával, nyilvánvaló tehát, hogy maga is a tönk szélén áll. Az elbocsátott dolgozók 1990-ben 100 millió Ft újrakezdési kölcsönt vettek föl önálló vállalkozások indítására, ám ezek legnagyobb részéből semmi sem lett. Ózd ma is a vállalkozásokban legszegényebb városok egyike. Az ELKO képtelen hozzájutni 40 millió Ft hitelhez – állítólag ennyivel újra tudna indulni – a Kontakta feje fölött rt.-vé alakult az anyavállalat, s az itteni részlegből – a munkások elbocsátása kíséretében – három kft. alakult. Különféle ruhagyárak, köztük egy belga cég is, hoztak ide varrodákat; a varrónők 3000-4000 Ft-ot tudnak keresni. A válság enyhítése céljából idetelepített munkaerő-átképző központban bizonyítványt szerzett embereket igyekeznek a városi közmunka keretében foglalkoztatni, hogy mégse legyenek mind azonnal munkanélküliek. (Mint közmunkást adott kölcsön néhány frissen átképzett számítógépes programozót az önkormányzat a városi rendőrkapitányságnak.)

Végkielégítetlenség

A város önkormányzatának legnagyobb frakciója – 8 fővel – a szabad demokratáké. A szabad demokrata polgármester még az ősszel lemondott. Azt mondja, nem bírt a munka nélkül maradó, a pusztuló városban tengődő emberek szemébe nézni, miközben a jól ismert régi gazdasági vezetők a romok tetején virulnak a csődből kimentett káeftékben, s ő maga tehetetlen. Miután az új polgármester-választáson alulmaradt, lemondott a költségvetési bizottság szabad demokrata elnöke is. A kisgazda alpolgármester és az Ipartestület főtitkárából lett polgármester mindenesetre legalább a kormányhoz remél jó kapcsolatokat, a város jól szervezett gazdasági érdekcsoportjai pedig alighanem jobban szót értenek velük, mint a kérlelhetetlen szabad demokratával.

Ilyen helyzetben értesültek arról a február 28-i munkásgyűlésen a kohászati vállalatok munkásai, hogy vállalataik megszűnnek, s a kormány nem fizeti ki a kollektív szerződésben rögzített végkielégítést. 600 millió helyett 236 milliót kapnak, mivel a munkavállalói és munkaadói érdekképviseletek a Munkaerő-piaci Tanácsban nem járultak hozzá, hogy a teljes végkielégítés összegét a Foglalkoztatási Alapból, illetve az ebből „foglalkoztatási szervezet” létrehozására elkülönített 1,7 milliárd forintból fizesse ki a kormány. A Foglalkoztatási Alap az ún. „aktív foglalkoztatáspolitikára”, vagyis munkahelyteremtésre és átképzésre szolgáló összeg, a foglalkoztatási szervezet pedig a vállalatfelszámolások nyomán keletkező munkanélküliség levezetésének Nyugaton jól bevált intézménye. Lényege, hogy a megszűnő vállalat tulajdonosa, esetleg kormánytámogatással, meghatározott időre e szervezet állományába veszi át a leépített munkásokat, átképzi, kiközvetíti, közmunkát szervez nekik állandó fizetésért, s ez idő alatt beruházókat keres a válságos térségbe. Nos, a kormány foglalkoztatási szervezet helyett akart volna ebből a pénzből végkielégítést fizetni.

A február 28-i gyűlésen a munkások képviselői nem fogadták el a kormány ajánlatát. Egyetlen elbocsátáshoz sem járulnak hozzá – mondták –, ami helyett nincs új munkahely. Március 13-ig kérik a kormány válaszát, akkorra újabb munkásgyűlést hívnak össze. A vasas-szakszervezeti szövetség nyilatkozatot küldött az ipari és a munkaügyi miniszternek március 10-én, kedden; követelik: 1. a teljes végkielégítést az e célra létesített 700 milliós intervenciós alapból; 2. a foglalkoztatási szervezet létrehozását; 3. a felszámolás gyorsítását, hogy a munkások végre világosan tudják, mire számíthatnak a jövőben, továbbá a munkástulajdon lehetőségét; 4. széles körű érdekegyeztetést.

„Szakszervezetünk nem képes a továbbiakban a borsodi vasasok türelmét kérni, ezért kénytelenek leszünk követeléseinket minden lehetséges eszközzel keményen támogatni. A dolgozók elkeseredett hangulata miatt bekövetkező események politikai és társadalmi következményeiért egyértelműen a kormányzatot terheli a felelősség” – fejezi be a miniszterekhez írt levelet a vasas elnöke.

Itt egy völgy, ott egy völgy

Két kutató közgazdász, Köllő János és Fazekas Károly (ma a munkaerő-piaci bizottság szakértői a munkavállalói oldalon) megnézték, hogyan ment végbe a kohászat felszámolása egy Ózdhoz megszólalásig hasonló francia kisvárosban, Le Creusot-ban. 40 ezer lakos, ugyanaz a hosszú völgy, ugyanúgy terpeszkedett a város közepén a 100 éves gyár, ugyanúgy uralta a teret, a város gazdaságát, az emberek életét. Legfeljebb az volt a különbség, hogy Le Creusot-ban 1000-nél több vállalat működött, nem 26. A tulajdonos 1982-ben döntötte el, hogy megszünteti a vállalatot. A munkások megostromolták a városházát, eltorlaszolták a vasutat. Aztán tárgyalni kezdett a szakszervezet, létrejött a foglalkoztatási szervezet stb. 1987-ben a kohászati gyáróriásnak nyoma sem volt, friss fű zöldellt a helyén, néhány új, tiszta üzemmel pöttyözve, kicsit csökkent a lakosság, ám a munkanélküliségi ráta egész idő alatt nem haladta meg az országos átlagot.

Az ózdi kohászat felszámolását 1986–87-ben határozták el…
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon