Skip to main content

Végre, de mi végre?

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


És mit hozott Visegrád–2? Ma még korai lenne végleges mérleget vonni; mindenesetre valószínű, hogy – a külpolitikai sikerekre éhes lengyel külpolitika és sajtó lelkendezése ellenére – kevesebbet, mint korai elődje. Historikus lelkületű politikusaink mintha elfeledkeztek volna a XIV. századi magyar külpolitika dilemmájának aktualitásáról; egyedül Göncz Árpád fogalmazott másképp: ő volt az, aki a visegrádi csúcs „tárgyának” jelölésére a „köztes Európa” vagy a találóbb német megnevezéssel Zwischen-Európa fogalmat javasolta. „A magyarság” – a Hóman–Szekfű-féle történetírás szavaival – „a rokon sorsú lengyelekkel és horvátokkal együtt, minduntalan szembekerült a három világtáj felől váltakozva feléjük irányuló támadások elhárításának, a nyugati, délkelet-európai és ázsiai erők ellensúlyozásának kérdésével.” Válaszként – mai szóval: külpolitikai doktrínaként – ez a veszélytudat két koncepciót „termelt ki”. Az egyik a „Nyugattal”, azaz a nyugatrómai birodalommal való szövetség – a keleti veszedelem ellenében; a másik a „nyugati kultúrkör keleti határon élő népeket” egyesítő s az esetenként dél és kelet felé expanzív tartalommal telített, imperialisztikus koncepció. A majd’ 700 év hosszú idő; a legutóbb közbeékelt 40 év – a sajnálatosan behatárolt emberöltő emlékezetében – még hosszabb. A „köztes európaiság” ma értelemszerűen más válaszokat kíván, mint a XIV. században. De ellentétben korai elődeinkkel, ma nincs külpolitikai doktrínánk; s e hiánynak Visegrád–2 is tanúságtétele volt.

Szövetség – vagy ünnepi együttlét?

Mi végre jöttek össze tehát „a nyugati kultúrkör keleti peremének” demokratikusan megválasztott vezetői? Kinyilvánítani, mint tette ezt Antall József feltűnően sokszor, hogy szövetkezésük „senki ellen nem irányul”? A történelem még nem ismert olyan szövetséget, amely önmagáért való lett volna, azaz híján minden negatív tartalomnak, ellenségképnek. Nem ismertek ilyet a XIV. századi elődök sem, s nem ismer ilyet a Szovjetunió sem (amelyet a magas tárgyaló felek óvakodtak volna irritálni), mint ahogy a TASZSZ hírügynökség értetlen és mérges kommentárja a visegrádi csúcsról tanúsítja.

De hát egyáltalán szövetkezés volt-e Visegrád–2? A résztvevők megint csak nem győzték hangsúlyozni, hogy „együttlétük” nem valamiféle új blokk nyitánya a KGST és a Varsói Szerződés jövő heti – mit ad Isten – budapesti alkonyán. Konzultálnak majd – mondják – biztonságpolitikai lépéseikről: de hát ezt amúgy sem tudnák megkerülni a Nyugat szemében való egymásrautaltság és a széthulló szovjet birodalom túlsúlya szabta szorításban. Egyeztetik majd – vélik – az új nyugatrómai birodalommal, az Európai Közösséggel való társulásuk menetrendjét: erről viszont majd amúgy is az EK fog gondoskodni. Elősegítik – nyilatkozzák – országaik piacalapú gazdasági együttműködését: miközben történelmi léptekkel mérve csak pillanatok kérdése, hogy a közép-európai kereskedelmi övezet Európa legkevésbé kedvezményezett kereskedelmi zónájává váljék.

Visegrád–2 ünnepi perceit Közép-Európa vezetői nem óhajtották megkeseríteni kevéssé ünnepi konfliktusaik megvitatásával. A Visegrád lábainál fekvő Nagymaros – úgy tűnik – nem szerepelt a napirenden, mint ahogy a szlovákiai magyar kisebbség is csak érintőleges, általános utalásra érdemesíttetett. Hallgatás övezte a csehszlovák–lengyel vízumkényszer ügyét is. A vár vendégei egyetértettek abban, hogy nem értenek egyet sem a baltikumi törekvések diplomáciai kezelésének módját illetően, sem a Magyarország által már elfogadni tűnt KGST-utód szervezet létjogosultságában.

Csapda, kényszer vagy késztetés?

Visegrád–2 nem értékelhető ily haszonelvű szemléletben. A csúcs célja és értelme, hogy a „köztes Európának” beszélő viszonyban kell lennie önmagával. Ma, a Szovjetunió megállíthatatlan szétzüllésének vészterhes napjaiban még inkább, mint korábban. Tudta, tudja ezt a Nyugat is. Visegrád–2 létrejötte mögött minden bizonnyal ott van Nyugat-Európa és az Egyesült Államok kimondott s kimondatlan diplomáciai késztetése. Akkor kezdjetek beszélgetni egymással, ti, ott Közép-Európában – mondják –, most, amikor érdekütközéseitek még úgy-ahogy kezelhetők; holnap vagy holnapután, a nemzeti társadalmi elégedetlenség fokozódásával s az ezekre adott, esetleg populista válaszokkal, a cseh és szlovák széthúzás erősödésével, a mai/egykori Szovjetunió nyugati peremén megjelenő új erők és érdekek vonzásában/taszításában, Moszkva „oszd meg és uralkodj” manővereinek kiéleződésével talán már civilizált együttlétre sem lesztek képesek.

Tanulságos, hogy a közép-európai együttműködés intézményesítésén, gazdasági létformáinak megteremtésén mindmáig jobbára csak Nyugaton tűnődtek. A Nyugat koncepcionális közreműködése, a politikai, gazdasági, pénzügyi ösztönzők nélkül még elképzelni sem lehet valamiféle szorosabb közép-európai együttműködést. A megosztott Nyugat-Európa regionális együttműködése a 2. világháború után is kézzelfogható amerikai támogatással és határozott külső politikai nyomásra indult meg. A konspiráció emlőin nevelkedett közép-európai politikusok azonban hajlamosak csapdát szimatolni a nagy nyugati igyekezetben: „mellékvágányra tennének minket; gyötörjük egymást, ezt akarják, ahelyett, hogy őket ostromolnánk segély- s felvételi kérelmeinkkel.”

Mindaddig, amíg Közép-Európa egyes országai úgy hihették, hogy a többieknél, ha kicsinykét is, de előbbre tartanak az „európaiságban”, a csapdaelmélet erősen tartotta magát. S mi tagadás, az elmúlt egy-másfél év során csehek, magyarok és lengyelek mind így hitték. A magyar kormány még ma sem szalaszt el egyetlen lehetőséget sem, hogy a magyar átalakulás élenjáró voltát hangsúlyozza; Walesa elnökké választása óta úgy hiszi, hogy Lengyelország az első számú esélyes a térség európai felzárkóztatására; a csehek pedig még ma is bársonyos forradalmuk civilizált voltát és a térségben egyedülálló demokratikus hagyományaikat hangsúlyozzák.

A politikusok önhitt és önáltató reményeit azonban a Nyugat nem igazolja vissza: mit számít, hogy Magyarország néhány hónappal előbb lett tagja az Európa Tanácsnak, mint Csehszlovákia? Magyarország valóban vezet a térségbe irányuló külföldi beruházások tekintetében; de a sokasodó előrejelzések a változó vonzerőt tekintve hol Magyarországot, hol Csehszlovákiát hozzák ki „győztesként”. Lengyelország jó eséllyel számíthat az adósságelengedésre, ami valóban egyedülálló eset lesz a modern világgazdaság történetében, míg Csehszlovákia meglepően nagyvonalú külső (nyugati) finanszírozásban bízhat. Kiderült mára, hogy lépéselőnyeink egymással szemben pillanatnyiak, változók és viszonylagosak. S ha ez így van, akkor a „Nyugat csapdája” már nem igazi csapda. Akkor akár már együtt is működhetnénk, mi itt Közép-Európában. Feltéve persze, hogy a Nyugat vállalja az ezzel kapcsolatos terheket. Visegrád–2 kulcskérdése ez lett volna. Mit ér a Nyugatnak köztes Európa együttműködése? Mit ér a belső s keleti erjesztő hatások féken tartása; az újabb megosztottság tompítása? Következő, krakkói csúcstalálkozójukon Közép-Európa vezetői talán már e kérdésekre is választ keresnek…

(Közép-Európai Kutató Központ)


Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon