Skip to main content

Zsidó kollaboránsok

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


A Glos előző számában már beszámoltam egy kis lengyel falu barbár megsemmisítéséről és összes lakójának (kb. 300 fő) legyilkolásáról, ami 1944 áprilisában elsősorban zsidókból álló szovjet partizánegységek nevéhez fűződik. Ez a vérfürdő megtorlás volt, amiért a parasztok, a falu meg-megismétlődő kirablása miatt, megszervezték önvédelmüket. A koniuchei mészárlás célja csakis a többi lengyel falu megfélemlítése lehetett, hogy azok meg se próbálkozzanak hasonló önvédelemmel. Elsősorban az Egyesült Államokban megjelent zsidó könyveket idéztem, amelyeknek szerzői nyíltan dicsekedtek a lengyel parasztok lemészárlásával. Ennek kapcsán feltettem a kérdést, miért nem rendelte el mind ez ideig a nyomozást Leon Kieres, a Nemzeti Emlékezet Intézetének elnöke a koniuchei lengyelek szörnyű lemészárlása ügyében. (...)

Hogy tudatosítsam az olvasóban, milyen hamis úton-módon igyekszik Gross kimosni a keleti végeken élt zsidókat, s próbálja meg letagadni így is, úgy is jelentős szerepüket a helyi szovjet adminisztrációban, szinte kizárólag az akkori idők zsidó szemtanúinak vallomásaira hagyatkozom. Henryk Reiss például így emlékszik az 1939–1941 közti időszakra, vagyis a szovjet hatalom első éveire Lembergben: „Akkoriban Lembergben jevrejnek lenni könnyebbséget jelentett.
A szovjet hatóságok nem bíztak a lengyelekben. Nem bíztak az ukránokban sem, akik független Ukrajnáról álmodoztak, s nem szovjet tagállamról. Maradtak hát a zsidók. Csupán ők üdvözölték virággal a Vörös Hadsereget, akár a megváltót. A londoni emigráns lengyel kormány felhívást tett közzé, hogy senki ne működjön együtt a szovjet megszállókkal. A lengyelek, legalábbis eleinte, még munkát sem vállaltak. Vártak. A zsidók nem tudtak vagy nem akartak várni. Könnyen lehetett státushoz jutni. Ráadásul a zsidóknak felettébb könnyen (...) Egyesülésünk hivatalnokai kilencvenkilenc százalékban zsidók voltak. Hasonló volt a helyzet minden más lembergi egyesülésben vagy termelőszövetkezetben, amelyek főleg az ipar, a termelés és a kereskedelem terén működtek. Csodálhatjuk-e, ha a lengyelek, akik igyekeztek nem együttműködni az oroszokkal, hisz a londoni lengyel kormány is ezt várta tőlük, a zsidókat kollaboránsnak, bolsevik ügynöknek tekintették?” (Henryk Reiss: Egy lengyel zsidó emlékei, Varsó, 1993, 41. o.). Eugeniusz Rozenblat, belorusz zsidó történész írja egy helyütt, hogy „a zsidó népesség jelentős rétegei kihasználták a lengyel értelmiség eltűnését és a gazdasági-közigazgatási apparátus hanyatlását. A zsidó értelmiség és félértelmiség tömegesen beözönlött az ekkor támadt űrbe, elfoglalva a pozíciókat az új állami apparátusban”. Hogy amikor a zsidó „nép bevonult a belvárosba”, mit jelentett a zsidó tömeg e felemelkedése, arról jól tanúskodnak a Rozenblat idézte adatok. Nos, 1941 januárjában a piński járásban a különféle állásokra pályázók 25,3 százaléka zsidó volt, a különféle járási szervezetekben és intézményekben pedig hozzávetőlegesen az állomány fele (49,5 százalék).
A slonimski körzetben az összes állásra pályázók 43 százaléka zsidó, 43,5 százaléka belorusz, 10,4 százaléka lengyel. A helységek egy részében bizonyos foglalkozási ágakban szinte csak zsidók töltöttek be pozíciókat. A piński járásban például az orvosok 64,7 százaléka, a könyvelők, a számfejtők és a tervfelelősök 49,2 százaléka zsidó volt. Rozenblat azt írja, hogy a zsidó szakemberek előnyben részesítése több helyütt éles konfliktusokhoz vezetett. Így például Baranowiczében a nem zsidó orvosok panaszt tettek, hogy a helyi kórházban csak a zsidó orvosok maradhattak meg, a nem zsidó orvosi munkaerőt a városban más területre irányították, vagy pedig kiküldték vidékre. Néha súlyos konfliktusokra adott okot a vezető posztokra gyorsan befészkelődő zsidók szakmai hozzá nem értése. Így például a Párizsi Kommünről elnevezett termelőszövetkezet frissen kinevezett elnöke alig egy hónap leforgása alatt felkavarta és maga ellen fordította a kolhoztagokat. Rozenblat szerint a zsidó elnök goromba modorával, az anyagi javak habzsolásával és a helyi zsidók nyílt protezsálásával vált ellenszenvessé. Amikor a körzeti pártbizottság elmozdította posztjáról, szükségesnek tartották a határozatban hangsúlyozni, hogy az elnök ténykedésével nemzetiségi gyűlölködést szított a tagok körében. (...)

Itt, a Glos hasábjain közölt cikksorozatomban J. T. Gross válogatott rágalmainak és hazugságainak széles körű megvitatására törekedtem. Ha azonban a Glos tisztelt olvasói meg kívánnak ismerkedni Gross hazugságainak és ferdítéseinek teljes, ezerszínű skálával, felhívom a figyelmet a Niedzielában közölt, J. T. Gross száz hazugsága című cikksorozatomra. Ott többek közt arról írok, hogyan hamisítja meg Gross a lengyel-zsidó viszony történelmi fejezeteit, azzal a ráfogással, hogy Helmickij ideje óta, amely ugyebár a „Soah előképe” volt, azaz az első zsidóellenes népítélettől a lengyel vidéken újra meg újra az erőszak paroxizmusaival adott hírt magáról „a készség minden idegen elem elpusztítására”. E tételével, amely merő rágalom, Gross a Helmickij zászlaja alatt tömörülő kozákok és ukránok vérengzését is a lengyel parasztoknak tulajdonítja. Szemügyre veszem továbbá azon szélsőséges koholmányait is, amelyeket a lengyel katolicizmusnak címez, a „sötét klérust”, Stanislaw Lukomski lomżai püspököt stb. vádolva szellemi sugalmazással.

(Tygodnik Glos, 2000. március 3.)

Pályi András fordítása
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon