Skip to main content

Dél-Szlovákia mítoszai és valósága

Vissza a főcikkhez →


1994 márciusában a Szlovákiában működő Márai Sándor Alapítvány és a Szlovák Köztársaság Statisztikai Hivatala kiterjedt szociológiai vizsgálatot végzett a dél-szlovákiai szlovákok és magyarok egymáshoz való viszonyáról. A kutatást egyszerre három mintán végezték: 634 magyart és 528 szlovákot kérdeztek meg Dél-Szlovákiában, valamint 624 a dél-szlovákiai vegyes lakosságú területen kívül élő szlovákot. Hasonló jellegű kutatásra az elmúlt évtizedekben nem került sor. A felmérés arra keresett választ, hogy milyen mítoszok „élnek” – és milyen mértékben – a szlovákok és magyarok együttéléséről, a lakosság mely csoportjai között terjedtek el, és hogyan befolyásolják a lakosság hozzáállását a szlovák–magyar viszony problémájához.

Elsőként a „kulturális elsőbbség mítoszára” kérdeztek rá két történet bemutatásával. Az egyik történet szerint a szlovákok az őshonosok, az ő területükre törtek be az állattartó vándorló hunok-magyarok hordái, akik aztán fokozatosan alkalmazkodtak a szlovákok civilizációs szokásaihoz. A vad ázsiaiak a szlovákok jótéteménye révén váltak kulturált európaiakká. A másik történet viszont úgy szól, hogy a magyarok bejövetelekor a szlovákok leromlottak és szegények voltak, alig hasonlítottak emberekre. Csak a magyar misszió hozta el nekik a civilizáció világosságát és a lehetőséget, hogy bekapcsolódjanak az európai kultúrába. Ki volt tehát az első? Ki kinek legyen hálás saját kulturális felemelkedéséért? Van-e az ilyen kérdésnek egyáltalán alapja? A megkérdezettek kb. egyharmada szerint igen. A szlovákok kulturális elsőségében a dél-szlovákiai vegyes lakosságú területen élő szlovákok 30%-a hisz. Azt, hogy ez épp ellenkezőleg történt, a dél-szlovákiai magyarok 31%-a vallja.

A kulturális elsőbbség mítosza mind a szlovák, mind a magyar oldalon nagyjából azonos mértékben terjedt el minden társadalmi csoportban. Jelentős eltérések csak a különböző politikai csoportosulások híveinek körében mutatkoztak: a szlovák kulturális elsőbbség hívei leggyakrabban a Szlovák Nemzeti Párt (SNS; 79%) és a Matica Slovenská (50%) szimpatizánsai, a magyar kulturális elsőbbség hívei pedig a Magyar Kereszténydemokrata Mozgalom (MKDM) tagjai között fordulnak elő legnagyobb arányban (42%).

A szlovákok és magyarok történelme gazdag mitológiai témakört kínál. Jelenleg a legnépszerűbb a sérelem és szenvedés témája, amely főként a szlovák oldalon már régebben a „nemzeti kálvária mítoszává” kristályosodott ki. Ebben a szlovákok és magyarok együttélésének története az „ezeréves magyar elnyomás” formáját öltötte, melynek során a szlovákoknak nemhogy nemzeti identitásuk kifejezésére nem volt lehetőségük, hanem a rabszolgák mártíriumát is el kellett szenvedniük. Az ezeréves magyar elnyomás alatti sínylődés mítoszát teljes egészében vagy nagyrészt elfogadja a dél-szlovákiai, etnikailag vegyes területeken élő szlovákok 78%-a és az e területen kívül élő szlovákok 80%-a.

A szlovákiai magyarok nemzeti kálváriájuk kezdetét rendszerint a trianoni egyezményhez kapcsolják. Ez a mítosz a magyarok diaszpórájáról beszél, azok szerencsétlen sorsáról, akik nem tudtak megbékélni kisebbségi helyzetükkel s az ebből fakadó igazságtalanságokkal. Az itt élő magyarok 71%-a Magyarország első világháború utáni felosztását a szlovákiai magyar kisebbségre nézve még ma is nagy szerencsétlenségnek tartja.

A mítosz következő motívuma a kölcsönös gyanakvás: a szomszéd csak a kedvező alkalomra vár, hogy támadhasson. Az e körbe tartozó történetek hihetetlenül változatosak: egyik oldalon a kérges tenyerű magyar paraszt válik gyűlölettől szikrázó sovinisztává, a másik oldalon pedig a békeszerető szlovák kisember bősz harcossá. A történetek mögött rejlő reális mag: a többé-kevésbé magyarázható félelem az irredentizmustól vagy az erőszakos kitelepítéstől. A magyar kisebbség irredenta szándékaitól tart a dél-szlovákiai szlovákok kétharmada és a vegyes területen kívül élő szlovákok 68%-a. A másik oldalon az a gyanú, hogy a szlovákok a magyarokat át szeretnék telepíteni a Duna túlpartjára, a szlovákiai magyarok kétharmadában él. E gyanakvó optikában bármilyen előzékeny gesztus csak a jól előkészített irredenta vagy asszimilációs konspiratív terv újabb lépésének tűnik. A szlovák közvélemény előtt jól ismertek a magyaroknak tulajdonított „kisebbségi előrenyomulás” lépései: 1. kulturális autonómia; 2. regionális autonómia; 3. népszavazás; 4. Dél-Szlovákia Magyarországhoz csatolása. De ismert nézet az is, hogy az alternatív iskolákkal szembeni ellenállás csupán a magyarok asszimilálásának jól álcázott eszköze.
Az etnikailag kevert területek lakosait két veszély fenyegeti: védekezniük kell a saját nemzetük mitikus kiválasztottságának csábítása és a szomszédjuktól való elzárkózó félelem. Dél-Szlovákiában e két csapda nemzeti mítoszok és ellenmítoszok reneszánszát eredményezte. Dél-Szlovákia lakosai több ilyen ellenmítoszt teremtettek. Az egyik ilyen a manipulált jó emberek mítosza, ami arról szól, hogy a rossz nem veleszületett tulajdonsága sem a magyaroknak, sem a szlovákoknak, hanem kívülről oltják beléjük. E mítosz azt az üzenetet tartalmazza, hogy a szlovákokat és a magyarokat a politikusok uszítják: „Ha azok ebbe nem avatkoznának bele, akkor Dél-Szlovákiában nem léteznének etnikai problémák.” Természetesen mindenki a másik oldal politikusaival szemben kritikusabb. A dél-szlovákiai szlovákok 92%-a teljes mértékben vagy inkább egyetért azzal a nézettel, hogy a szlovákok és magyarok közötti feszültséget a magyar kisebbség politikusai szítják, de a szlovák politikusokról ugyanezt csak 37%-uk gondolja. A szlovákiai magyarság 88%-a szerint a szlovák politikusok felelősek a szlovák–magyar viszony károsodásáért. A magyar politikusokkal szemben ezt már csak 38%-uk kifogásolta.
A dél-szlovákiai szlovákok és magyarok nagy része a kölcsönös viszonyt jónak vagy inkább jónak, mint rossznak tartja, miközben az ott élő szlovákok 43%-a és az ott élő magyarok 40%-a aggódik amiatt, hogy itt is sor kerülhet a volt Jugoszláviához hasonló konfliktusra. Az ilyen helyzetekkel szembeni védelmi reakcióként jön létre az elidegenedett politikusok mítosza. Eszerint a dél-szlovákiai etnikai konfliktus csak felfújt léggömb, mert a nacionalista politikusok elveszítették a kontaktust a valósággal, s ezzel a vegyes területeken élő emberek szélesebb körű támogatását is. Az „elidegenedett politikusok” mítosza szerint a nemzetiségi ellentétek látszatát csak néhány nagyhangú kelti, akik túlkiabálják a mostani gazdasági válság idején egészen más problémák iránt érdeklődő köznapi embert, akiket a mostani gazdasági válság idején egészen más érdekel.
(Pozsony)

(Fordította: Hamberger Judit)


Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon