Skip to main content

Egyre kisebb...

Vissza a főcikkhez →


Az 1994-es választások után megszületett kisebbségi önkormányzati rendszer lehetőséget teremtett arra, hogy a romák intézményes formában képviselhessék érdekeiket. A jogalkotó szándéka szerint a kisebbségi önkormányzati rendszer elsődleges célja a kulturális autonómia biztosítása, valamint a kisebbségi érdekek érvényesítése. Ugyanakkor a kisebbségi törvény csupán körvonalazza azoknak a tevékenységeknek a körét, amelyeket a kisebbségi önkormányzatok folytathatnak: „27. § (4) A helyi kisebbségi önkormányzat saját hatáskörben – a rendelkezésre álló források keretei között – intézményt alapíthat és tarthat fenn, különösen: a) a helyi közoktatás; b) a helyi írott és elektronikus média; c) a hagyományápolás; d) a közművelődés területén. (5) A rendelkezésre álló források keretei között jogosult: a) vállalatot, más gazdasági célú szervezetet alapítani, működtetni, b) pályázatot kiírni, c) ösztöndíjakat alapítani.” (1993. évi LXXVII. törvény a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól.)

Ennek következtében a roma/cigány kisebbségi önkormányzatok valódi érdekérvényesítő és kultúrafenntartó szerepének kibontakozását számos tényező korlátozza. A helyi roma vezetők túlnyomó többsége nem rendelkezik sem megfelelő szellemi, sem kapcsolati tőkével a hatékony érdekérvényesítéshez, a települések nagy részében teljesen hiányoznak a romák helyi döntéshozatalba való bevonásának a hagyományai. Ahol volt korábban valamilyen helyi törekvés arra, hogy a cigányság helyzetével foglalkozzanak (például volt helyi cigány klub, vagy a tanácsban cigány tanácstag is ült), ott ezt leginkább az asszimiláció előmozdítása motiválta, és a kisebbségi-többségi vezetők viszonyát – a helyi társadalomban uralkodó játékszabályoknak megfelelően – a kliens-patrónus viszony jellemezte. Már csak ezért is megy nehezen a települési önkormányzat és a kisebbségi önkormányzat együttműködése, az egyenrangú viszony megteremtése. A települési önkormányzatot semmi nem kötelezi arra, hogy autonóm politikai szereplőként fogadja el a kisebbségi önkormányzatot, és hogy biztosítsa a kisebbség részvételét a többség-kisebbség együttélését érintő játékszabályok kialakításában. A hatékony érdekképviseletet az is gátolja, hogy miközben a kisebbségi önkormányzat a kulturális autonómia biztosításának intézménye, működésétől a romák többsége társadalmi marginalizáltságuk felszámolását várja (az akut megélhetési problémák kezelésére segélyt, hosszú távra biztos munkalehetőséget, elfogadható lakást, a gyermek jövőjét biztosító iskoláztatás támogatását stb.). Egy olyan intézmény azonban, amely alapvetően a kultúra, az identitás megőrzését szolgálja, nem oldhat meg szociális problémákat (se hatásköre, se forrása nincs erre). Másképpen fogalmazva: a szegénység hatékony kezelését vállaló szociálpolitika nem helyettesíthető a kisebbségi önkormányzati rendszerrel, s ha a kisebbségi önkormányzat feladatát a romák szociális ügyeinek intézésére redukálják, az végső soron a szegénység etnicizálását eredményezi. [Lásd erről Szalai Júlia: Az elismerés politikája és a cigánykérdés. In: Horváth–Landau–Szalai (szerk.) Cigánynak születni. Budapest, Aktív Társadalom Alapítvány – Új Mandátum, 2000.]

A fő kérdés persze az, hogy valójában kiknek az érdekeit képviseli egy kisebbségi önkormányzat. Egyáltalán nem egyértelmű ugyanis, hogy valóban a helyi roma közösség érdekeit jeleníti meg az a helyi roma kisebbségi önkormányzat, amelynek tagjaira a nem romák is szavaztak, s amely teljes egészében a települési önkormányzat pénzügyi támogatásától, önkorlátozási hajlandóságától függ.


Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon