Skip to main content

LÉT: nemes szándék, téves koncepció

2 hozzászólás

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

A LÉT-munkacsoport által egy évvel ezelőtt elkészített feltétel nélküli alapjövedelem-koncepciót felmelegítve a Párbeszéd Magyarországért úgy határozott, hogy javasolja a minden felnőtt magyar állampolgárnak biztosított, felnőtteknek havi 50, gyereknek havi 25, várandós nőknek havi 75 ezer forintot nyújtó szociálpolitikai rendszer bevezetését. A szándék – a legelesettebbek nyomorának enyhítése – tiszteletreméltó, a koncepció azonban hibás, több okból is.

Egyrészt általában nem helyes munkavégzési korban lévő, egészséges embereknek államilag biztosított feltétel nélküli jövedelmet biztosítani. Ez az esetek nagy részében kontraproduktív: rövidtávon ugyan enyhíti, hosszabb távon azonban tartósítja a nyomort. Potenciálisan választható (rész)stratégiává teszi a produktív munkavégzés hiányát, az állami transzferektől való egyoldalú függést, miközben semmilyen ösztönzőt nem tartalmaz az egyéni helyzet javítására.

Azokban az országokban, ahol az utóbbi években-évtizedekben tömegesen sikerült enyhíteni a nyomort, mindenekelőtt Dél-Amerikában és leginkább Brazíliában, épp ennek az ellenkezője történt. Ott feltételes transzfereket osztott egyre kiterjedtebb formában az állam, például a Bolsa Familia program keretében, ami akkor ad segélyt a szegény családoknak, ha iskolába járatják és beoltatják a gyerekeiket. Vagyis ha növelik a gyerekek humán tőkéjét, és törekednek a szegénység továbbörökítésének mérséklésére.

Másrészt a speciális magyar helyzetben nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy a magyar társadalom egyik (ha nem a) legnagyobb problémája a munkapiai integráció gyengesége. Magyarország legelsősorban abba rokkant bele gazdaságilag, szociálisan és jórészt politikailag is az elmúlt tíz-tizenöt évben, hogy a munkaképes korú lakosság legalább egyharmadát kiszelektáltuk a munkapiacról a rendszerváltás során, majd pedig ahelyett, hogy visszacsatornáztuk volna őket, igyekeztünk számukra – racionális megfontolásoktól és nemes szándékoktól vezérelve – elviselhető létfeltételeket teremteni a munkapiacon kívül.

Ez persze csak részben sikerült, de ahhoz eléggé, hogy amikor romlani kezdtek az általános szociális feltételek, és a tartós munkanélküliség már többgenerációssá vált, a leghátrányosabb térségekben pedig masszív etnikai feszültségek is társultak hozzá, akkor a társadalmi többség szemében diszkreditálódjon a mindenkinek emberhez méltó életet biztosító szociális gondoskodás elve. Ebben a helyzetben minden, a munkapiaci aktivitást csökkentő ösztönző bevezetése életveszélyes, és jó eséllyel nem javítja, hanem rontja a szociális integráció esélyeit.

Ugyanakkor a többség számára felkínálja annak lehetőségét, hogy az éhenhaláshoz (talán) sok, a boldoguláshoz azonban kevés pénz folyósítása után mossa kezeit, és azt mondja: mi megtettük a magunkét, innentől kezdve minden felelősség a segélyezetteké. Ha nem tudják megoldani a problémáikat a fejenként 50 illetve 25 ezer forintjaikból, azt nagyon sajnáljuk, de igazán senki nem várhatja tőlünk, hogy még ennél is többet költsünk rájuk.

Miközben mindenki pontosan tudja, hogy nagyon sokan nagyon sokféle ok miatt nem fogják tudni ennyi pénzből megoldani a problémáikat, és ez a rendszer – ami lényegében valamennyi szociális segélyezési forma egybecsatornázását feltételezi – rengeteg méltatlan helyzetet szül majd az egyéni helyzetekre szabott, speciális transzferjuttatási formák megszüntetése miatt.

Innen nézve a LÉT-koncepció nem más, mint a szociálpolitika szélsőséges mértékű privatizálása: a társadalmi kohéziót szolgáló szociálpolitika individualizálása, ami után az éppen csak a legfontosabb céljának nem fog tudni megfelelni.

Hozzászólások

Hozzászólások

Lehet, nem könnyű megtalálni:

http://beszelo.c3.hu/onlinecikk/alapjovedelem-alap-amelyre-epithetsz

http://beszelo.c3.hu/onlinecikk/az-fna-t-bevezetni-nem-kell-felnetek-jo-lesz-ha-mindenki-egyetert-en-nem-ellenzem

Az FNA-t bevezetni nem kell félnetek jó lesz.....

Az FNA-t bevezetni nem kell félnetek jó lesz ha mindenki egyetért én nem ellenzem

Célok, teljesítmény, elégedettség - boldogság

Mélyen hiszek benne: az ember abban különbözik a környezetétől, hogy társas lény, a szocietas tagja - s így cselekedeteit nem pusztán a fajfenntartás vezérli, hanem képes belátni, hogy érdeke a társadalom hosszú távú fenntarthatósága: beleértve a gazdaságot, környezetet, társas kapcsolatokat, kultúrát egyaránt, amit összefoglalóan közjónak nevezek.

Mikor elégedettek az emberek, mi jelent valódi sikerélményt? Minden mai tudásunk szerint akkor, ha vannak céljaik - reálisak de erőfeszítést igénylők - s ha ezeket a célokat valós teljesítménnyel érik el. Ez már a gyerekeknél is bizonyítható: ha a tanító/tanár úgy dicsér valakit, hogy az erőfeszítéseit említi, akkor további erőfeszítésre, szorgalomra számíthatunk. Ezzel szemben ha pl. egy tehetséges gyereknél pusztán az eredményt ismerjük el, akkor azt adottságnak veszi, nem ösztönzi további erőfeszítésre, megelégszik a teljesítményével. Ennél "élesebb" a helyzet a felnőtteknél, ahol természetesnek veszik a születési kiváltságokat, s nem a nagyobb teljesítmény elérésére, hanem pozíciójuk megőrzésére fordítanak időt és energiát, s kialakul egy zárt felső réteg. ("patrimoniális kapitalizmus"címszó alapján lehet a részleteket megtalálni). S mit tudhatunk a társadalom "alján" élőkről? (Ha valaki sértőnek érzi a kifejezés, akkor az alsó decilisekbe tartozókra gondolok.)

Egy külföldi példát ajánlottak a figyelmembe - igaz, a férfi és női szerepek szemléltetésére. De ez alapján azt hiszem, joggal feltételezem: ha a társadalom legszegényebbjeinek lenne a megélhetéshez elegendő jövedelme, akkor nagyjából úgy viselkednének, mint ahogy a példából következik: nagyon kevés időt töltenek önszántukból bármilyen aktív, cselekvő, "minőségibb" tevékenységgel. Még az is kérdéses, hogy a mostani segélynél jóval nagyobb összeg megváltoztatná-e jelentősen az életmódjukat. Ha igen, akkor az valószínűleg csak nagyon hosszú idő alatt, bár a társadalomból kiszorultak jelentős részének erre sincs igazán esélye.  (Ide azok tartoznak, akik családjában immár nemzedékek óta nincs aktív munkavállaló, a rosszul tápláltság, alkoholizmus stb hatására már se mentálisan, se fizikailag sem képesek érdemi tevékenység végzésére. Esetükben - szerintem - a társadalom felelőssége, hogy ezt az állapotot legalább a gyerekeikre ne örökítsék át.)

A következő réteget azok alkotják, akik látszólag hasonló helyzetben vannak, de mentális és fizikai leépülésük még nem érte el azt a mélységet. Segélyből, közmunkából, s néha fekete munkából élnek, a hitelezők adós-rabszolgáiként - nagy eséllyel, hogy még lejjebb jussanak. Körükben a legmagasabb az un. megélhetési bűnözés aránya, de a fiatalok még a bűnözést, prostitúciót is kitörési lehetőségnek tarthatjál. Esélyt csak az adhat nekik, ha feljebb juthatnak:

oda, akik nem adták fel. Jellemzően jártak iskolába, szüleik vagy maguk még aktív munkavállalók voltak. Körükből kerülnek ki azok, akik valós eredményeket képesek elérni a - helyenként létező - jól szervezett közmunkákból, akik lelkesen csatlakoznak a "Kiút program"-hoz vagy hasonló kezdeményezésekhez. Aki már beszélt ilyen emberekkel, az megérzi, tudja, hogy számukra nem a nagyobb segély a fontos, hanem az a tudat, büszkeség, hogy saját erejükből képesek eltartani a családjukat.

A következő réteget, rétegeket azok a bizonytalan helyzetűek alkotják, akik lehetnek akár közmunkások, munkanélküliek, vagy jó esetben aktív munkavállalók - de ezek a szerepek bizony időről időre változhatnak. Mivel alapvető emberi tulajdonság a bizonytalanságtól való félelem, amiben a magyarok eleve az élen állnak, belátható, hogy ennek a csoportnak a tudatát leginkább ez befolyásolja. Helyzetük miatt ők azok, akikkel szinte mindent meg lehet tenni, őket lehet feketén vagy nyomott bérrel alkalmazni, s ők azok, akik nem fognak lázadni, sztrájkolni a rossz munkakörülmények miatt - s akiktől nem várható el, hogy fogékonyak legyenek a látszólag oly elvont eszmékre, mint pl. a jogállamiság, társadalmi igazságosság, európaiság.

A következő szinten vannak a bérből és fizetésből élők, az önfoglalkoztató kisvállalkozók, mindenféle rendű-rangú értelmiségiek, művészek - egy egészséges (és szerencsés) társadalomban a 60-80 %. Ők az adófizetők, a szavazók, akik ma meghatározhatják egy ország politikáját. Az övéké volt a 20- század második fele, amikor ha tanultak, dolgoztak, akkor gyarapodhattak, előbbre juthattak, s ebben bízhattak a gyerekeik is. S egyre többen voltak, akik azon gondolkodtak, hogy ez a fejlődés mennyire tartható fenn, hogy ideje lenne a jóléti társadalom helyett a jól-létet kialakítani. Hiszen - ahogy az írás elején már említettem - elégedettséget csak a valós teljesítménnyel elért célok okozhatnak, azonban ha a ezek csak anyagiak, belátható, hogy ez egy mozgó cél: a jó kocsinál is van jobb, a nagy lakásnál is van nagyobb, s a tömött bukszánál is van "vastagabb" befektetési portfólió. A 73-as olajválság, a dot.com  majd az ingatlan-lufi, a nagy természeti katasztrófák, a háborúk és a nyomukban lévő éhezések megtették a hatásukat: egyre terjed a felismerés, hogy "az unokáinktól csak kölcsönbe kaptuk a Földet", a fenntartható fejlődés igénye. Áttörésről még nem beszélhetünk, de ma már nem lehet lesöpörni az asztalról ezeket a kérdéseket. Nemzetközi gyermeksegítő programok léteznek, az országok tárgyalnak a környezetvédelemről, a vállalatok menetrendszerűen írják a jobbára PR értékű fenntarthatósági jelentéseiket - a nemzetközi szervezetek összefogást keresnek a gazdasági problémák megoldására. Ezért úgy tűnik, csak szándék és elhatározás kérdése, hogy megoldódjanak a gondjaink. Így azután nyugodtan leülhetünk a TV-nk elé, hogy megnézzünk egy nemzetközi kupadöntőt, ahol sok országból kiválogatott sztárokat láthatunk klubszínekben, vagy megnézünk  egy jó, világsztárokat felvonultató filmet.

Casting - és a munka világa

Messziről kezdem. Ma már nálunk is terjed a casting gyakorlata. (Ahogy ezt leírtam, egyből beugrott, hogy ezt gúnyosan a jelöltek kiválasztására használják a politikai publicisták - de most nem erről lesz szó.). Egy adott produkcióra, egy konkrét projektre  választanak ki szereplőket - s ezen még a legjobb színészeinknek is meg kell jelenniük, mert csak úgy lehet az övék a szerep.

Ez nagyon jó dolog - mert a rendező és a producer a legalkalmasabb aktorokat választhatja ki, a színészek is olyanokkal játszhatnak együtt, kikkel egyébként esélyük sem lenne - s jó nekünk, nézőknek is, mert nagyobb valószínűséggel születnek jó alkotások. Így választódnak ki a világsztárok - akinek azután irigyelhetjük a mesés jövedelmét, villáját.

Persze, nem mindenki ilyen szerencsés/tehetséges - tudjuk, sokan pincérkednek vagy egyéb "alantas" állásokat vállalnak New Yorkban, Hollywoodban, miközben meghallgatásról-meghallgatásra járnak, de hát addig is meg kell élniük valamiből.

Kiváló színészeink mondják, hogy nekik milyen fontos a társulat, az az állandó műhely, melynek tagjaiként megélhetik az alkotás örömét, melyben biztos hátteret jelentenek az állandó társak, a környezet.

Mondhatjuk, a művészet más, mint az "igazi" munka világa. Még a 90-es években is azt tanították vállalati szervezésben, hogy egy cégben vannak a funkcionális hierarchiák (pl. gépészek, termelők, kutatók, pénzügyesek, HR-esek, kontrollerek) - s van a mátrix-struktúra, melyben egy-egy feladathoz rendelnek hozzá embereket a funkcionális területekről. Idővel azután ez a feladat-struktúra vált meghatározóvá. (Sok más mellett erről ír Tallár Ferenc: https://www.academia.edu/8656937/A_proletari%C3%A1tust%C3%B3l_a_prekari%C3%A1tusig_%C3%A9s_tov%C3%A1bb..  ). Az én szempontomból most azt emelem ki, hogy ez időleges (hiszen a projekt definíciójából is következik), a legjobbak, a" sztárok" után kapkodnak - de a többiek státusa bizonytalanná válik, s akár reménytelen helyzetbe is kerülhetnek. Ez a fajta működés odáig vezetett, hogy ma már egyes részeket, projekteket is kihelyeznek más- és más országokba, ahol ennek a legjobb feltételeit megtalálják. Ha vége a projektnek, akkor tovább lépnek. Lényegében ilyen projektnek tekinthetők a letelepített összeszerelő üzemek is: amíg az adott országban érhető el a legjobb ár/érték arány, addig maradnak - majd felülvizsgálják az egészet.

A casting alapján összehozhatók a csúcs alkotások, kiemelkedő klubcsapatok, sikeres projektek. S míg a sztárok iránt óriási a kereslet, s soha sem látott pénzeket kapnak a legnagyobbak, legyen szó filmről, sportról, IT vagy banki menedzserekről. Elégedettek a nézők, a drukkerek, az egyre okosabb kütyüket használók - és a részvényesek. Fejlődik a technika, a termelékenység.

Jól megélnek az epizód szereplők, a klubok alkalmazottjai, az értékesítők, a projektekben feladatot kapó különböző rendű-rangú szereplők. Vagy nem, ha éppen nincs projekt - s akkor nézhetnek más munka után. Mindez kikezdi az ember legfontosabb szükségletét: a biztonságérzetét. Mert egy 50 éves helyett inkább egy harmincast rekrutálnak a projektbe, mert a gyors változások miatt a tudás és tapasztalat leértékelődhet. S van egy rossz hírem: mindez csak fokozódni fog. Világméretű megatrend, hogy adott volumenű termék előállításához egyre kevesebb élőmunkára van szükség - s ha hihetünk azoknak az előrejelzéseknek, melyek a mesterséges intelligenciáról szólnak, remény sem marad arra, hogy a szolgáltatás, K+F felszívja az így felszabaduló munkaerőt. (Azért már most szeretnék megnyugtatni sokakat, hogy ez azért nem holnapra fog bekövetkezni.)

Az egyik lehetőség az, hogy megnövekszik a munkanélküliség. Amiről tudjuk, hogy tartósan nem lehet frusztráció nélkül elviselni, még ha a segélyből esetleg egy minimális szinten meg is lehet élni. Ahogy a hazai viszonyokra javasolni is fogom, a folyamatot átmenetileg lehet lassítani a munkaidő csökkentésével, állami beavatkozásokkal, kedvezményekkel, a kézműves termékek nagyobb presztízsével s hasonló megoldásokkal. S persze, szükség lesz kutatókra, fejlesztőkre, művészekre, orvosokra, tanárokra. De  mit lehet majd kezdeni a 40-60 %-os munkanélküliséggel? Vegyük észre, hogy az előbb említett szakmák olyan területek, ahol ma is csak az lehet sikeres, aki nem csak pénzkereseti forrásnak tartja, amit csinál. S valahol errefelé kell keresni a megoldást: ha valaki egy megújult oktatási rendszerben tisztában lesz a képességeivel, tehetségével, akkor ennek megfelelő foglalatosságot keres majd magának. Számos lehetőség van arra, hogy az egészségügyben, oktatásban, szociális munkában, kertészkedésben, gazdálkodásban, barkácsolásban ha nem is a mai, piaci értelemben, de társadalmilag is hasznos tevékenységet végezzen. S persze, nagy a valószínűsége, hogy a hozzám hasonlók hasznos tevékenységnek tartsák azt a "közírást" - amit lehet, csak önmaguk olvasnak. A nálunk gazdagabb és fejlettebb országokban társadalmi követelmény a közösségi munka - ennek a szerepe minden bizonnyal nőni fog. De a lényeg azon van, hogy ne a ma reménytelen munkanélkülijéhez hasonlóan punnyadjon egész nap, sörözve a TV előtt,hasonlóan az első FNA-alapú társadalom, a római birodalom állampolgárához. Igen, ehhez mentálisan is felnőttnek kell lennie. S igen, ez a ma még sci-fi szerű állapot az, amikor el kell gondolkodni a megélhetés biztosításán, amikor egyfajta FNA-ra lesz szükség. Ezért tartom fontosnak, hogy már ma gondolkodjunk ezen - hiszen az oktatási, képzési rendszert alapjaiban kell megváltoztatni, mert a jövő társadalma nem is tudás-, hanem tehetség, kompetencia alapú kell, hogy legyen. Ezért ezen gondolkodni "nem kell félnetek, jó lesz".

De mit jelentene az FNA mai bevezetése?

Nálam felkészültebb közgazdászok érvelnek pro/kontra, amit látok belőle: az alapelveknek az felelne meg, ha a létminimumot tudná biztosítani, de ez biztos, hogy nem gazdálkodható ki. S nem térek ki olyan részekre, hogy ezt hogy is lehet a gyakorlatban tesztelni, megvalósítható-e egy országban, vagy ha rávennénk az EU-t, hogy közös program legyen, mit kezdenénk, ha a bolgár életszínvonalhoz állapítanák meg az értélét, stb.

Az FNA egyszerűvé és átláthatóvá teszi a szociális és kedvezményi rendszert, sok megfontolandó szempont van mellette, de éppen a legszegényebbek számára egy ilyen megoldás nem ad valódi segítséget. Aki látott már Kiút programban résztvevőket, az tudja, hogy nem segélyre, hanem arra az érzésre van szükségük, hogy saját erejükből, munkájukból képesek eltartani a családjukat. Attól is félek, hogy "A" társadalom, ha "odaadja" az FNA-t, akkor ezzel le is tudja a dolgát. Pedig nem egyszerűen pénzre, hanem közösség-építésre, életmód váltásra van szükség, ott a mélyben. Ez az összeg sokkal több egyéni és társadalom haszonnal jár, ha az egyébként ismert és sikeres módszereket alkalmazzák. Ismert a hasonlat: nem halat kell adni, hanem hálót. Az alapján, amit a jövőről írtam, ezt úgy kell átalakítani: sem nem halat, sem nem hálót, hanem azt a képességet, hogy mindenki megtalálhassa a maga horgász-helyét, vagy másokkal összefogva megcsinálhassa a maguk halas tavát.

Joggal vethető fel a kérdés: ha azt mondom, hogy úgyis megszűnnek a munkahelyek, akkor miért akarom, hogy a ma mélyszegénységben élők mégis dolgozzanak, esetleg szubvencionált munkahelyeken? Mert ezt írtam a hozzászólásom elején: Mikor elégedettek az emberek, mi jelent valódi sikerélményt? Minden mai tudásunk szerint akkor, ha vannak céljaik - reálisak de erőfeszítést igénylők - s ha ezeket a célokat valós teljesítménnyel érik el. 

Most azt látom, hogy a pártok egymással versengenek, s a PM "lenyúlta" ezt az MSZP elől, ahol szintén hivatalos programpont. Viszont  ha mindenki egyetért, én nem, ellenzem.

Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon