Skip to main content

„Egyáltalán nem így képzeltem el!”

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Könyvek négyszemközt


A címben idézett keserű-bohócos felkiáltást Kálnoky saját sírfeliratának szánta, mégpedig kannibál vagy pápua nyelvű műfordításban. Mennyire jellemző e clownerie az öreg Kálnokyra! Hiszen ismeretes, hogy „T. S. Eliot eme halhatatlan verssorát” J. Alfred Prufrock szerelmes éneke című költeményéből éppen ő fordította kongeniálisan, és tette így az angol pályatárs versét saját életműve egyik halhatatlan remeklésévé. A legalább hármas jelentésű morbid tréfa ekkor megdicsőül, ha fájdalmasan groteszk, ha vigyorgón mazochisztikus, ha önironikusan rezignált módon, a maga egymondatos-lapidáris mivoltában mégis ércnél maradóbb nekrológgá válik.

Ráadásul az életmű egyik centrumába talál. A műfordítás kérdése egész életében üldözte és gyötörte Kálnokyt, a műfordítás mint pénzkeresés, mint esztétikai pótcselekvés, szembeállítva az eredeti művek megalkotásának valódi tetteivel. Így született ama régebbi, türelmetlenebb nekrológ, A műfordító halála (1953): „szilánkra kell annak hasadnia, / aki fordított teljes életében.” S aztán a versben megidézett képzeletbeli utódok könyörtelen ítélete: „szemétdombra való salak”. Hatalmas utat járt be Kálnoky saját sírfeliratainak megfogalmazásai között. Az önsajnálatot öngúnnyá fordította: Kálnoky Lászlóból, az egri polgármester fiából, a dandy külsejű bálrendezőből így lett „magánzó”, később Homálynoky Szaniszló, vagy egyszerűen csak egy „kripli”, aki jó eséllyel kaphatott volna helyet a kerti törpék kicsinyke országában. Míg korábban, az ötvenes–hatvanas években így szóltak jellemző verscímei: Jegyzetek a pokolban; A teremtés kudarca; A létezés rémségei, addig a hetvenes évekbeli „magánzó” metsző gúnnyal beszélt azon „alanyi költőkről", akik tücsköt-bogarat zagyváltak össze a „létezés rémségeiről”. Elfogadtatott a létezés mulatságos kopársága, tragédia helyett komédia, sőt, bohózat, ám soha nem harsány színekkel, de a mindennapok különös szürkéjével festve. Nem volt már sem káromlás, sem panasz, legfeljebb szomorú rezignáció, okos beletörődés: egy kézlegyintés az élet. De mégis élet: egyszeri és megismételhetetlen, noha egyáltalán nem így képzeltük el. Ekkor a költő – akár Vas István – a „meggyalázott átlagélet” ábrázolására esküdött fel, a sajátjáéra. Jól tudva eközben, hogy abban bizony nincs semmiféle reprezentativitás. Kellett hát a groteszk távolságtartás, a korábbi nagy szerepvers (Szvidrigajlov utolsó éjszakája) alapérzületének újrafogalmazása. Ott az örökkévalóság nem volt más, mint egy „poros kuckó”, a végtelen unalom egérszürke tanyája, hol bóbiskolhatunk évezredekig. A magánzóciklusban, a Homálynoky Szaniszló-versekben a „poros kuckó” a földi élet színhelye, de pokolról vagy mennyországról már groteszk-lefokozó formában sem esik szó. Hiszen nem volt ebben az életben semmi csodálatos: „nem szólt be az ablakomon az édes aquinói doktor, / mint néhai pályatársamnak, H. Bélának ablakán.” Nem történt semmi, de most éppen ez az eseménytelenség lesz az érdekes. Az unalom így elveszíti sztavrogini–szvidrigajlovi démonikus jellegét, és ezáltal arisztokratikus mivoltát is – demokratizálódik. Kiválasztottság helyett esendőség, dölyfös önszemlélet helyett szolidaritás, gőg helyett öngúny. A „mi vagyok én?” Aranytól örökölt kérdésére ekkor ilyesfajta válaszok dukálnak: „tévedésből kopaszra nyírt paróka”; „búvár a sivatag közepén”; vagy az utolsó kötetben oly fontossá váló önábrázolás: „fagylaltárus a pingvinek honában”. Mindennek persze radikális nyelvi-poétikai következményei vannak. Az öregedő Kálnoky elveti a Nyugat legjobbjain nevelődött fölényes rímtechnikáját, el a kép- és metafora-fergeteget, többnyire átszellemített prózát ír, kifacsarja a retorikát, hogy máskor a leghétköznapibb fordulatokat sugározza be a költészet fényével; eluralkodnak a szójátékok, a jó (és kevésbé jó) viccek; anekdotázik és pletykálkodik, örökösen mellékvágányokra téved, lábjegyzetel; a legnagyvonalúbb módon teremtve meg ezáltal a kisszerűség modern versalkímiáját. Igen, a majd hetvenéves Kálnoky ekkor lett valódi kortársa a legújabb kori magyar versnyelv ifjú megteremtőinek, Tandorinak, Petrinek. És hogy mennyire elviselhetetlen volt már számára a parttalan panaszkodás, önsajnálat vagy öntetszelgés, arra fölényes bizonyíték, hogy első kötetében megjelent szerelmi versciklusát gyökeresen átírta a hetvenes évek végén, vagyis voltaképpen ismét műfordított, ezúttal a saját modorában, bohóctréfák sorozatává alakítva át az egykori szánalmas tragédiát.

E fiatalkori szerelem színhelye a költő szülővárosa, Eger, az örök kisváros Kálnoky földrajzkönyvében. Megérteni e város lényegét, meglátni benne azt, ami – akár az életben – egyszeri és megismételhetetlen, elfogadni és világosan értelmezni a múltat, vagyis ezáltal kibékülni önmagunkkal – ez Kálnoky életművének egyik főszólama. Egerhez íródott érett kori költészetének egyik legszebb darabja: Időszerűtlen vallomás (1946), ez a nagyon csendes pátoszú konfesszió. A korábbi kisvárosellenes, némileg baudelaireizáltan spleenes, megvetően lázadó hang itt elcsitult, a megbocsátás lépett helyébe, a figyelmes odafordulás, melynek alapja a történelmi-geneologikus megértés, a szelíd familiaritás iránti rokonszenv volt: „Ha ezt tudom, nem lesz nehéz a búcsú: / bölcsen térek meg borfoltos bajuszú, / hordóderekú őseim közé.” Később, a hetvenes évek egyik főművében (Az elsodortak) már megint semmivé foszlott ez a szimpátia, apokaliptikussá lett a kép, a vers íve a kiinduló provinciális kisvárosi életképtől: „Újra és újra látom a képet, amely köznapiságával lenyűgöz, / banalitásával mellbe vág, szürkeségével lehengerel, / az egri főutcát a század harmincas éveiben”, végítéletig, a hegyi folyóvá összeszűkülő utcasorig terjed, melyben megfullad mindenki, és a költő is velük. Nincs kegyelem, sem megértés, de ismét az elkülönülés: a költő, bár „döglött pisztráng”, ezüstpikkelyei még sokáig ott csillognak az alkonyatban egyedüli mementóként. Csak a hetvenes évek „magánzó”, illetve Homálynoky-verseiben egyesül a kettő, a bölcs megtérés és egyidejűleg a mellbe vágó banalitás elfogadása: kis város, kis világszínház, de megformált egész.

Mert hát mi is volt ez az élet? „Hőstett az ülőkádban.”
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon