Skip to main content

„Mi az ördögről is beszél” Langmár?

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


Különleges felelősség hárul azokra a szakemberekre és hírmondókra, akik írásaikkal a közvéleményt kívánják befolyásolni. Vajon érdemes-e egy, a tényeket tudatosan félremagyarázó és a konstruktivitást nélkülöző cikkíróval polemizálni? Valószínűleg nem, ugyanakkor mégis megteszem. Ennek döntő oka abban keresendő, hogy itt nem csupán a statisztikai megfigyelési rendszerről, hanem az elmúlt év külgazdasági teljesítményében oroszlánrészt vállaló több tízezer vállalkozó erőfeszítéseinek degradálásáról, tevékenységük megkérdőjelezéséről van szó.

Átalakuló gazdaságunk egyik sikerterülete a külgazdaság, amit még az ellenzéki pártok legelfogultabb képviselői sem vonnak kétségbe. Ezen az sem változtat, hogy a külkereskedelmi statisztikának 1991-ben voltak gyermekbetegségei. A statisztika azonban nem omlott össze a bevezetés évében, sőt a legtöbb módszertani problémát sikerült megoldani.

Természetesen a külkereskedelmi statisztikában az áttérés a nemzetközi gyakorlatban használatos és általánosan elfogadott vámstatisztikai megfigyelésen alapuló rendszerre más, nálunk fejlettebb országokban is sok problémával járt, és a váltás több évet vett igénybe. A mi helyzetünk annyival volt nehezebb, hogy mindezt a fejlett országok számára elképzelhetetlen méretű és arányú piaci súlypontváltás és a külkereskedelmi szervezeti változások közepette kellett végrehajtani. A hozzánk hasonlóan nehéz helyzetben lévő volt KGST-országok külkereskedelmi statisztikájával kapcsolatban csak annyit jegyzek meg, hogy Lengyelország például 1992-ben év közben egyáltalán nem közölt külkereskedelmi adatokat, a volt Cseh–Szlovákiában pedig még az elmúlt év augusztusában sem álltak rendelkezésre az 1991. évi külkereskedelmi adatok.

A külgazdasági tárca éppen a hazai közvélemény tájékoztatására, a gazdaságpolitikai döntések megalapozása érdekében a lehető legrövidebb időn belül közli a külkereskedelem alakulásáról az információkat, amelyeket rendszeresen sajtótájékoztatókon ismertet, és a Figyelőben is megjelentet.

Szeretném megnyugtatni a szerzőt, hogy a külgazdasági tárcának nemcsak 1990 végéig, hanem az elmúlt évben is létezett és a jövőben is lesz negyedévente megjelenő nyilvános kiadványa, amely elemzésre alkalmas módon bemutatja a külkereskedelmi adatokat. E kiadványok minden esetben tartalmazzák a külkereskedelmi forgalom megfigyelési rendszerének módszertani útmutatóját. Természetesen a szándékos félreértelmezéstől a leggondosabban megszerkesztett útmutató sem képes megvédeni.

A vámhatár átlépésén alapuló külkereskedelemi statisztika a bruttó megfigyelés elvét követi mind az exportban, mind az importban. A bérmunka regisztrálásának is ez az alapja. Légből kapott Langmár Ferenc azon megállapítása, hogy a bérmunka megfigyelésének módszertani változása nincs kiszűrve, így az 1990. és az 1991. év adatai nem összehasonlíthatóak. Az új számbavételi mód bevezetésekor az előző év külkereskedelmi forgalmát „visszaforgattuk”, az 1990-es adatokat ily módon korrigáltuk, s ha ez manipuláció, akkor vállalom.

A bruttó megfigyeléses módszeren alapuló számbavétel nem hiba, mivel ez felel meg a nemzetközi gyakorlatnak. A nemzetgazdasági mérlegekben a bérmunkát ugyanis bruttó módon, tehát az anyaggal együtt veszik figyelembe. A fizetési mérleg módszertana szempontjából irányadónak tekinthető IMF-ajánlás szerint a fizetési mérlegben is bruttó módon szerepeltetendő ez a tétel. Ha a jövőben az MNB bevezeti a fizetési mérlegben ezt a fajta számbavételt, akkor ez a módszertani eltérés is meg fog szűnni.

A statisztika „szakértője” cikkében kifejti, hogy a vámnál megfigyelt külkereskedelmi forgalom egészen mást mutat, mint az MNB-nél figyelt tényleges kifizetések, s az adatoknak nem kellene eltérniük egymástól. Ha két statisztika mást regisztrál (az egyik a termék fizikai mozgását, a másik a pénzügyi lebonyolítást), ha a két statisztika módszertanában lényegesen különbözik (az egyik határparitáson, a másik szerződéses paritáson veszi számba az ügyleteket), akkor az adatok megegyezése legfeljebb a véletlen műve lehet. Ennek megítéléséhez nem kell őstehetség.

Nem derül ki Langmár Ferenc fejtegetéséből, hogy az export 7,4 százalékos érték- és a 4–4,5 százalékos volumennövekedése kicsi-e vagy nagy. Ugyanis cikke két egymást követő bekezdésében mindkettőt állítja. Én azzal értek egyet, hogy nagy, mivel a kivitel 1 százalékos elmozdulása jelentős mértékben befolyásolja a vállalkozások bevételeit, ezen túlmenően a költségvetés helyzetét, a foglalkoztatási lehetőségeket, így végső soron az export bővülése hozzájárul a gazdaság talpon maradásához.

Egyet kell érteni a szerzővel abban, hogy a tavalyi külkereskedelem megítélésében fontos szempont az export éven belüli ütemének alakulása. Minden statisztikai elemzés azt mutatja, hogy értékben és volumenben is negyedévente az előző év azonos időszakához viszonyítva a dinamika erőteljesen mérséklődött. A legkirívóbb visszaesés az utolsó negyedévben következett be. Úgy gondolom, hogy a külgazdaságért felelős tárca vezetőjének nemcsak joga, hanem kötelessége is a külkereskedelmi folyamatok objektív értékelésén túlmenően felhívni a figyelmet az exportdinamika kifulladásának veszélyeire, miként ezt az elmúlt évben a külgazdasági folyamatok féléves értékelése óta számos esetben meg is tette.

A Langmáréhoz hasonló hangnemű, zűrzavart keltő, felelőtlen publikációk már csak azért is veszélyesek, mert az ország kedvezőtlen nemzetközi megítélését okozhatják (l. a washingtoni Plan Econ intézet idézett cikke). Talán éppen – a szerző szavaival élve – ezeket kellene abbahagyni.

Szatmári Tamás
a Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok
Minisztériumának főosztályvezetője


Hivatkozott cikkek

Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon