Skip to main content

3K Központ Magyarországon

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


Kelet-európai tűnődés

A politikai, társadalmi életünkben megjelenő feszültségek, krízisek, konfliktusok aligha lepnek meg bennünket. Az ütközések nyomán keletkező érvrendszerek általában zártak, a vitában álló felek nem is egymás meggyőzésére fejlesztik ki érveiket, sokkal inkább céljaik támogatóinak megnyerésére, újabbak toborzására, régi vagy új szekértáborok megerősítésére.

Az ilyen érvek természete, hogy a célokat, a követett értékeket nem akarják világosan megfogalmazni. Az a művelet, amivel e rejtőzködő, sőt szándékosan rejtegetett célokat és értékeket az ellenérdekű fél felszínre hozza, mindig leleplező jellegű, s a „leleplezett” fél nézőpontjából támadás, védekezni kell ellene: „hisz nem én mondtam, hanem ő”, „ez félreértés”, „szándékos torzítás”.

Ez a stílusú küzdelem nyilvánvalóan nem vezet sem a vélemények, sem a célok, sem a megoldási módok közelítéséhez, még kevésbé kompromisszumhoz avagy konszenzushoz.

A konfliktusok természetével foglalkozó tudományban és gyakorlatban eddig ismeretlen konfliktustípus keletkezett: a konszenzuskényszer. E vita arról szól, vajon jó dolog-e a konszenzus, jó dolog-e, ha a vitában lévő felek álláspontjai egymáshoz közelednek. Politikai, társadalmi nézőpontból elfogadható-e, ha végül megszűnik maga a vita, s a felek azonosulnak egymás álláspontjával? A konszenzuskényszer sajátosan kelet-európai termék. E gondolatmenet szerint a vitában állók szabadsága fontosabb, értékesebb, mint egy eredményes vita során létrejött megállapodás. Ironikus keserűséggel ez így értelmezhető: az eltérő véleményeken alapuló konfliktus feloldását szolgáló vita célja nem az érdekek kölcsönös figyelembevétele, ügyeink békés elintézése, hanem véleményünk megformálásához fűződő szabadságunk kifejezése.

Az érték tehát nem a megállapodás, hanem a szabadság, melyből oly kevés jutott nekünk.

Egy marslakó amerikai pragmatikus gondolatai

A konfliktus a társadalmi és politikai létezés legmindennapibb jelensége. Emberek, társadalmi-politikai csoportok, intézmények hajlamosak arra, hogy megijedjenek ezektől a konfliktusoktól. Hajlamosak arra is, hogy ideig-óráig eltitkolják, vagy éppen a szőnyeg alá söpörjék. A rejtve maradt, eltitkolt konfliktust nem tudják átlépni, hanem ott füstölög, szennyezi a levegőt, s főként akadályozza a célok megvalósulását.

Az „igazi marslakó” sikereket akar, és pozitívan viszonyul a jövőhöz, mindenképpen meg akarja valósítani céljait. Ezért a konfliktushoz is másként viszonyul. A konfliktus nem rossz, hanem jó, hisz felszínre hozza azt, ami éppen akadályozza az élet menetét. Ha a feleknek megismerhetők az érdekeik, akkor nyilván meg is akarják valósítani. Ha ennek egy másik érdek áll útjában, akkor legegyszerűbb megkeresni az érdekekből azt, ami kölcsönös; ez lehet a megegyezés alapja.

E pragmatikus gondolatmenet szerint: csak az érték, ami megvalósul. Tehát a megvalósíthatatlan tartósan vagy időlegesen feladható. A megállapodó felek egyike se lesz vesztes, hiszen együtt állapodtak meg abban, hogy mennyit nyerjenek.

Értékek és kultúrák közötti konfliktusok feloldása

Még a legcélratörőbb nyugati konfliktuskezelő szakemberek sem dicsekedhetnek gyors és nagy sikerekkel az értékek és kultúrák közötti konfliktusok feloldása terén. A családok, lakóközösségek, az iskolák és a munkahelyek világa nap mint nap termeli ki a felnőttek és a gyerekek, a tanárok és tanulók, a szegények és gazdagok, a különféle etnikumokhoz tartozók közötti egyéni vagy intézményes formában megjelenő konfliktusokat.

Ezek megoldására tett – olykor sikeres – kísérletek lényege a konfliktusok okainak feltárása, az eltérő értékekre vagy kultúrákra való rámutatás, ennek megismertetése a felekkel, azok képviselőivel. Az ilyen konfliktusok enyhítését szolgálja, ha a konfliktust a borzongás, a félelem vagy az agresszió ösztönös szintjéről a tudatosság világába emelik, ha a konfliktusok megbeszélésének nyílt fórumait megteremtik, ha a megértés és egymás kölcsönös elfogadásának értékeit hangsúlyozzák.

Van valami lenyűgöző abban a hitben, ahogy ezrek, tán tízezrek „mozgalmává” vált az elmúlt évtizedben az Egyesült Államokban és máshol a konfliktuskezelés, a kultúrák és értékek közötti közvetítés, a társadalmi környezet – egyéni, csoportos – belátásán alapuló béketeremtés. (Mi talán naivnak is neveznénk.)

3K Konfliktus-megelőző és Kezelő Központ Magyarországon

A fent jelzett eszmények alapján, a társadalmi béke szolgálatában, amerikai támogatással egy egész intézményhálózat jött létre Kelet-Európában. E hálózat része a Budapesti Központ, amely az ELTE Szociológiai és Szociálpolitikai Intézete mellett működik. Tevékenysége – elvben – kiterjed a munka világa; a környezet, az önkormányzatok, az etnikumok közötti konfliktusok megelőzésére, kezelésére, illetőleg az ehhez szükséges ismeretek oktatására.

A munka békéjének érdekében a munkaadók és munkavállalók közötti tárgyalási készség fejlesztését, e tárgyalásokat segítő közvetítők képzését, a közvetítői hálózat kialakítását, kollektív munkaügyi viták kezelését tartjuk fontosnak. A sajnálatosan szaporodó etnikai konfliktusok feloldása érdekében békéltető bizottságok felállításában segédkezünk e kultúrák és értékek közötti konfliktusokat megértő és feloldani kívánó önkormányzatoknak. Városrendezési, környezetvédelmi konfliktusok ügyében a lakosság és az önkormányzatok közötti párbeszéd formáinak megteremtésén fáradozunk. Az iskolai légkör megújítása érdekében tréningeket szervezünk tanároknak, s egyszer a tanár–diák-viszony ügyében is teszünk valamit.

A társadalmi béke gazdasági feltételeinek megteremtését regionális foglalkoztatási válságkezelés eljárásainak alkalmazásával és oktatásával próbáljuk elősegíteni.
Kapcsolódó cikkek

Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon