Skip to main content

A csizma-paradigma

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


Budapesten arról beszélgetnek a turisták vendéglátóikkal: egyáltalán kommunizmus van-e még Magyarországon? A turisták nem értik, hová tűnik a rendszer az élet burjánzásában; a házigazdák meg igyekeznek elmagyarázni, hogy kommunizmusban a fű is kommunista.

Bajnok vagyok ebben a keserű népsportban, mindennap rajtakapni a folytonosságot a változásban. Most mindjárt át is nyújtok egy csinos csokrot a kommunizmus alakváltozásaiból. De amíg kötözgettem, magam is azon álmélkodtam: hová vezet, hogy már-már keresni kell ezt a valaha minden más kultúrára veszélyes gyomot? Vajon Thoreau anarchista paradicsoma felé tartunk-e, ahol én makk vagyok, az állam gesztenye, s ahogy egymás mellett növekszünk és lombosodunk, kiegyezünk majd egymással természetünk szerint? Avagy ahhoz, hogy élhessen a hímes mező, a kommunizmusnak még véghez kell vinnie egyetlen lehetséges reformját: el kell tűnnie?

A kérdés meddő, amíg utána nem vagyunk a kérdésnek. Senki sem látott még kommunizmus utáni rétet. Akkor tudnánk elébe vágni a történetnek, ha tudnánk, mire készül gondunk tárgya. De senki nem tudott még őszinte párbeszédet folytatni a gazokkal.
A Városliget szélén a két világháború között csupán egy templom állt a fák között. Megrongálták a bombák, de még használható volt; mindazonáltal a háború után a katolikus egyház, ahogyan akkoriban árulkodó bőbeszédűséggel mondták, önként felajánlotta a magyar államnak. A magyar állam akkor már kommunista volt, és lebontotta a templomot. Nagy tervei voltak.

Afféle fiók-Vörös térré alakították át a helyet. Kiirtották a fákat, betonnal borították a földet, s attól kezdve a hatalom ünnepein emberek százezreit csurgatták végig ezen a vályún. „Dolgozók, tömegek, emberfolyam, felzárkózik, hömpölyög” – mondta a nyelvlecke, és úgy tűnt, ha valaha más nyelven is megszólalhatunk majd, az már nem lesz kommunizmus.

De mivel helyettesítették a Kreml bástyáit, ahol a hatalmasok laknak, meg a Mauzóleumot, ahol az alapító testén toporogva fogadják az alattvalók üdvözletét? Felállították az óriás Sztálin szobrát. A magyar vezérek az ünnepeken felkúsztak a talpához, és onnan, a csizmája tövéből integettek. Budapesten úgy kellett lennie, hogy fejük fölött, hátuk mögött tornyosuljon a hatalom alapítója, nehogy elfeledjék: helytartók csupán.

Az örökkévalóságnak volt tervezve, hogy évente egyszer apák élő folyama borítsa el a teret, vállukon a jövő apáival; valójában az örökkévalóságnak integetve vonultunk el a magyar főapa előtt, aki a világ apjának két csizmás lába alatt állt középen.

S éppen emiatt, az örökkévalóság kudarca miatt van olyan iskola, amely szerint a rendszer tulajdonképpen egyszer s mindenkorra megdőlt 1956. október 23-án este. A munkások traktort, csörlőt, lángvágót hoztak, és kigyújtották a díszkivilágítást. A sok ezer ember lélegzetét visszafojtva figyelte, amint, nyakába akasztva a kötelet, jelképesen meglincselik Sztálint. De aztán a lélegzet egyszerre szakadt ki mindenkiből a világ leghangosabb kéjsóhajában, mert amikor a szobor ledőlt, valóságosan végeztek a sztálinizmussal.

Ettől kezdve a kommunizmus története értelmezési kérdés, nem csupán vaskos tények sorozata. A Sztálin tér átalakulása mindkét vetélkedő iskola számára iskolapélda lehet.

Hónapokig állt az emelvényen Sztálin elárvult bronzcsizmája, a zsarnokölés legszebb szobra. De már 1957. május elsején megint hömpölygött az emberfolyam. A csizmát eltávolították, s először vörös vásznak mögé rejtették az emelvény oldalán körbefutó domborművet, amelyen boldog munkások munkálkodtak. A későbbi években aztán sima márványlapokkal burkolták az építményt, amely immár semmi más nem volt, csupán önmaga: az emelvény.

Hogy a forradalom veresége után nem került új szobor a régi helyébe, ha úgy tetszik, azt mutatja: a hatalom urainak csúfosan vissza kellett vonulniuk, s győzelmük pirrhuszi volt. Visszavonulásuk megállapíthatatlan, mert ezentúl az emelvényen a csizma fantomsúlyával a nyakukban, de fájdalmas űrben kell álldogálniuk.

De miért ne azt olvassuk ki ebből az ürességből, hogy sikerült új, megnyugtató támaszt találniuk, s rendszerük csak erősödött? Hogy évente egyszer ismét hajlandók felvonulni az apák, vállukon a jövendő apáival, az többet mond, mint az ideológia, és többet ér, mint a régi, megfélemlített vonulás. A mostani emberfolyam részecskéinek senki sem fenyegeti az életét vagy a szabadságát, ha nem jönnek el. Ez a séta tisztességes polgári befektetés a karrierjükbe, nincs olyan társadalom, amely erkölcsi kifogást emelhetne ellene. A téren álló építmény az apai kormányzás biztonságát árasztja, immár saját jogán hág fel a tetejére a hatalom birtokosa.

Ugyanezt az önkéntes vonulást persze a hatalmasok vereségének látja a másik iskola, íme, le kell mondaniuk a tetszőleges mozgósításról, be kell érniük az övéikkel. Úgy apad majd az emberfolyam vézna patakká, ahogyan a valóban polgári foglalatosságok száma nő, s vele az embereké, akik nem az emelvény gazdáitól várják boldogulásukat. Rákényszerülnek, hogy jó szemmel nézzék ezt a fejlődést, mert gazdaságuk csődöt mondana, ha nem engednének az életnek.

Majd, majd. Addig is, évtizedek óta, rendre hömpölyög az emberfolyam az év megadott órájában. A harcias hangú bemondó már az exkluzív játékkaszinók dolgozóit is köszöntheti, de a megafonok még mindig az úgynevezett tömegdalokat fújják.

Aztán kiderült, mindezen idő alatt új terveket fontolgattak az emelvényen. A csizma emlékétől menekültek-e, amikor úgy döntöttek, végképp eltüntetik az emelvényt, s a helyét beépítik? Avagy éppen reformhajlandóságuk jele, ha a nép által ledöntött idegen bálványnak ők most a talapzatát is eltakarítják, s a nemzeti túlélés nagy intézményét, a Nemzeti Színházat húzzák fel a helyébe?

S mi lesz a kommunizmussal? Hol hömpölyög, ha hömpölyög, az emberfolyam? Mire áll föl a vezér? Csak nincs vége a tömegdalnak?

A Csizma térre építendő Nemzeti tervében az volt a legzseniálisabb, hogy minden ugyanúgy folyt volna tovább. A vezérek ezentúl az erre a célra kialakított homlokzati balkonról üdvözölték volna az őket üdvözlőket.

Oly magabiztosak voltak, hogy a tervet útjára bocsátották annak ellenére, hogy nem volt együtt rá a pénz. Az új színházat és ezzel az új emelvényt is, közadakozásból akarták felépíteni.

Persze nem az lett a jelszó, hogy „egyet fizet, kettőt kap”. A balkonról hallgatott a hírverés, de a színházért közfelbuzdulás szerveztetett. A XIX. századi reformkor hangulatáttéglajegyekkel támogatták meg. „Nemzetünkért – Nemzetinkért!” – hirdették a pálmafás plakátok. Ugyanis minden téglajegy egyúttal sorsjegy volt, amellyel kéthetes beutalót lehetett nyerni a Földgolyónak a Csizma térrel éppen ellenlábas pontjára, a floridai partra. Egyébként is vándorszínésztruppok keltek át az óceánon, hogy az össznemzeti erőfeszítés jegyében föllelkesítsék a dollárképes diaszpórát.

Ismét csak ámuldoztunk: mi történik velünk? Elismeri-e itt a párt saját értékrendjének csődjét, avagy épp a maga hasznára fordítja azt is?

Az 1956-os menekült úgy érezheti, elégtételt kap. A gyarmati állapot jelképének helyén a nemzeti drámák függetlenségi szózatai fognak felhangozni. A kommunisták a volt szobordöntők segítségét kérik. Szerényebben már nem is húzódhatnának vissza, mint arra a bamba balkonra, amely egyszerűen színházi balkon marad, amikor lelépnek majd.

De a belső megfigyelő számára mindez a makacs folytonosság sztorija. A szobordöntő nemzet, ha színházat akar magának, kénytelen immár ledönthetetlen emelvényt építeni a változatlan vezéreknek.

Hová vonul hát vissza a rendszer? Egyetlen színházi karzat, egy alkotmányos monarchia királyi páholya lesz belőle? Visszavonulhat-e annyira, hogy ami marad, az már nem is kommunizmus?

Avagy valójában éppen a fölöslegeset vetkőzi le, kimorzsolja a redundanciát, s megelégszik a lényeggel, a balkonnal? Minek is a valaha elengedhetetlen hatalmi pompa, meg a terror, meg az új kultúra, ha anélkül kedvesebb? Miért ne körítené magát a valaha ellenségesnek hitt kultúrák, például éppen a nemzet meg a pénz kultúrájának kellékeivel, ha ezekből új erőt meríthet?

A kommunizmus reformálható! Nem is kell merészebb ívű változás, mint Sztálintól a csizmáig és onnan a Nemzeti Színházig.

Nem, ez mind ugyanaz: a pimaszul integető osztatlan hatalom alakváltozatai. Ez a csizma paradigmája, és amíg paradigmán belül vagyunk, nincs valódi reform.

És így tovább?

Nem válasz a nagy kérdésre, hogy mi lesz velünk, csupán lábjegyzet a paradigmához: a Csizma téren mégsem épülhet Nemzeti Színház. A tervezők túl drága emelvényt óhajtottak a publikumra sózni. Már a nemzetnek sem volt rá pénze, nemhogy a pártnak. Marad a régi, csizmaszagú emelvény. Ismét kommunista fűvel vetik be a hamarjában kiásott nemzeti gödör helyét. A gazdasági válság minden jó szándékot és minden rossz szándékot is meghiúsít.
Addig értelmezgettük az alakváltozásokat, turisták és házigazdák, amíg nem véget értek maguk az idők. A színház tervének összeomlása a paradigma összeomlása.

Talán elég is volna már a paradigmák értelmezéséből, szándékok találgatásából.

Talán már nem az számít, milyen emelvényen fognak elintegetni és mosolyogni.

A csizma bennünk van.


Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon