Skip to main content

A fekete ló befutója

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Kedvezményes privatizáció


A politikai széljárás is szelídebbé vált a gyorsítás melletti lándzsatörés óta. Mert természetesen jórészt jelszavakról van szó, a politika minősíti ilyennek vagy olyannak a magánkézbe adás ütemét, hol megálljt sürget, hol rákapcsolásról álmodozik. A privatizációs törvénycsomagban például, amellyel nem kevés állami vagyont betonoztak be az Állami Vagyonkezelő Rt.-be, egy lassító áramlat jegecesedett ki a tavalyi év derekán. Egy évvel korábban viszont egy gyorsító kurzus alatt, a pénzügyminiszter bírálatainak elébe menve indította el az Állami Vagyonügynökség az önprivatizációs programot, mintha teljesen magamagától ismerte volna föl, hogy nem magának a hivatalnak kell bonyolítania a kisebb vállalatok ügyeit (Beszélő, 1992. február 20.).

Diczházi Bertalan kormány-főtanácsadó nemrégiben, az Új Magyarországban közzé tett adatai szerint az e programba bevont 700 kis- és közepes vállalat közül mindössze 70-et adtak el 1992-ben. A valóságos tempó mindenesetre lassúbb, mint a széljárások változása. Várni kell, amíg beérik egy-egy nekigyürkőzés, függetlenül attól, hogy van-e ráció benne. A rendszerváltás hevében megalkotott óvatos forma, az előprivatizáció most látszik beérni, mert míg ’91 végén csak 2100, addig ’92 végén már 7637 üzlet – pontosabban üzletbérleti jog – kelt el a fölajánlott 10 529 egység közül.

Gyorsítás és a magyar középosztály

A decemberi gyorsító szelek zsákja szokatlan módon, jobb oldalon, az MDF és a koalíció jobbos „ellenzéke” tájékán nyílott ki. A majdani vagyonos középosztály és erős hazai tulajdonosi réteg óhajtása, amely első számú távlatos célkitűzése a kormánynak és valamennyi centrumos erőnek is, könnyen kaphat – és kapott is – idegen- és külfölditőke-ellenes felhangokat. Csurka a legmesszebbre megy el, szerinte a privatizáció úgy, ahogy van, elodázandó, mivel csak a külföldieket meg a „nómenklatúrát” juttatja előnyhöz; ehelyett inkább a „régi szerkezetű gazdaság” kulcspozícióit újra elosztva kellene minél több elégedett csurkistát teremteni (Magyar Fórum, február 25.). De a legtöbb jobbos kritikus nem utasítja el teljesen a magánkézbe adást, csupán azt az aggodalmat hangsúlyozza, hogy a külföldi tőke megfosztja a magyar munkást a munkalehetőségtől, és kiüti a tulajdonlásból a reménybeli hazai középosztálybelieket. A hazai reménységeknek kevés a pénzük, tehát egy sikeres kormányzatnak osztania kell.

E jobbos kritika természetesen megokolható tényekkel, ha nem is oly ordítóakkal, mint ami a bírálóknak igazán kapóra jönne. Ismét Diczházi közlését idézve, abból a 72 milliárd forintból, amely 1992-ben folyt be a közvetlen vállalateladásokból (nem ideszámítva a tőkeemelési és az ingatlanelidegenítési ügyeket), 41 milliárdra rúg a devizabevétel, és csak 17,5 milliárd származott a hazai reménységek bukszájából, amit még további 9 milliárddal egzisztenciahitelből (E-hitelből) toldottak meg. (A fennmaradó 5 milliárd, ha jól tudjuk, az ÁVÜ mint tulajdonos osztalékbevétele, és elég megtévesztő a privatizácós bevételek rubrikáját hizlalni vele.) Az eladott állami részvények 60 százaléka tehát külföldi kézbe került, de kiemelhetjük éppen azt is, hogy a nem csekély 40 százalék a hazai reményeket dagasztja. Mármost ha a gazdaságpolitika ezeken az arányokon óhajt változtatni, miközben fenntartja azt az elvet, hogy ingyenesen nem privatizálunk, abból egyenesen kereslet-élénkítő törekvések következnek. A jobbos bírálat átcsúszik ekkor abba a meglátásba, hogy a privatizáció ütemét az elégtelen kereslet fékezi mindenekelőtt.

Az átcsúszást könnyen tetten érhetjük a kérdéssel: ha egyszer a honi bukszák vékonyságával van baj, miért nem csakliz el még több vállalatot a külföldi tőke? Nyilván azért nem, mert a kínálat sem valami bőséges. Még ha nem is lassítaná a vagyonügynökség munkáját a bürokratikus nehézkesség meg a kótyavetye vádjától való félelem, akkor sem tudná számottevően növelni azoknak a tőkejószágoknak a kínálatát, amelyeknek birtoklásáért szívesen kockáztatnának a magánbefektetők. Fölismeri persze ezt a decemberi kormánystratégia is, amidőn „a privatizációs folyamat felgyorsítását célzó kínálati és keresleti politikát” hirdeti meg. Csakhogy a kínálati oldal „gyorsítása” valójában türelmet követelő, lépésről lépésre végrehajtható vállalatföljavítási, reorganizációs lépéseket jelent, s közben a további vagyonfelélés réme fenyeget, ha késlekednek a magánkézbe adással, de akkor is, ha megfelelő pénzügyi és piaci háttér nélkül sietnek vele, és a vállalat hamar csődbe megy. A keresletélénkítés zökkenőmentesebb, e téren a privatizációügyi vonalnak „csak” némi politikai áttörést kellett végrehajtania a pénzügyi vonallal szemben.

Gyorsító technikák

Születtek is hamar intézkedések a honi vásárlóerő megsegítésére. Január végén (az év elejéig visszamenőleg) 3 százalékra szállították le az E-hitel alapkamatát (tizen-valahány százalékról), amire még legfeljebb 4 százalék kamatrést számíthatnak föl a pénzintézetek; futamidejét (lejárati idejét) pedig 10-ről 15 évre emelték föl, a türelmi időt (ami alatt az igénybevevőnek nem kell a tőkét törlesztenie) 2 évről 3-ra. A Figyelő január végi értesülése szerint ettől azt várja a kormány, hogy az idén 70 milliárd forintra (!) nő az E-hitel igénybevétele.

Az E-hitelt közvetve a jegybank nyújtja, bár közvetlenül a közvetítő pénzintézetek buknak, ha nem sikerül behajtaniuk a részleteket. A gyorsítás jegyében bevezetett újabb konstrukcióknál maga az ÁVÜ hitelez. Ilyen a privatizációs lízing, amelyet egyelőre kísérleti jelleggel, nyolc vállalatnál hirdetnek meg (Békéscsabai Kötöttárugyár, Budapesti Kőolajipari Gépgyártó Rt., Karamell Sütő- és Édesipari Rt., Lőrinci Textil Kft., PROMON-TORVIN Borgazdasági Rt., Soproni Ruhagyár Rt., START Autójavító és Kereskedelmi Kft., URÁNIA Ruházati Kereskedelmi Kft.), az E-hitelhez hasonló kamatfeltétellel, de csak 6-8 éves törlesztési idővel. A lízingelés vonzó tulajdonsága lehet, hogy a részleteket az adómentes nyereségből lehet visszafizetni; ezt az előnyt azonban behajtja az ÁVÜ, ha készpénzes vevői ajánlat is érkezik, mert ilyenkor 100 forint készpénz versenyez 167 forint lízingajánlattal. A másik új technikával, a részletfizetési kedvezménnyel szintén a vagyonügynökség adja a kölcsönt, de egyénileg megszabott futamidővel, esetleg komoly árkedvezményeket is adva.

Valamennyi eddig bevezetett keresletteremtő konstrukció kemény követelményeket is támaszt az igénybevevőkkel szemben. Feltétel először is, hogy a fölvett hitelt vagy részletfizetési lehetőséget saját pénzforrással kell kiegészíteni, és jelentékeny biztosítékot kell vállalni a visszafizetés meghiúsulása esetére. Másodszor az, hogy a hitelező pénzintézet is veszíthet, garanciát jelent a tartozások behajtására (a vagyonügynökségi részletfizetésekről még nincsenek tapasztalatok, de ilyen szerződéseket minden bizonnyal egyedileg vagy legalábbis korlátozott számban fognak kötni, és emiatt talán jobban odafigyelnek a betartásukra). Ez persze egyúttal a keresletserkentés hátulütője is, hiszen a visszafizetési terhek fokozzák a megvett vállalat eladósodását és így a csőd veszélyét.

Hiteljegydilemmák

Viszont a fekete ló, a hiteljegy, amire most kellene a kormánynak áment mondania, nem ilyen konstrukció. Ellenkezőleg, ha bevezetik, épp azáltal tágítják a honi tulajdonossá válás lehetőségeit, hogy minél kevesebb biztosítékot kötnek ki a kölcsön visszafizetésére. Minimális díj ellenében lehetne a vékony bukszákhoz mérten elég nagy, ámbár a vagyonértékekhez képest kicsiny kölcsönhöz hozzájutni (az eredeti elgondolások szerint 20 ezer forint befizetésével 1 millióhoz). Eddig csupán annyi biztosíték rajzolódott ki, hogy a hiteljegyet – vagy ha nem így fogják nevezni, akkor részletfizetési lehetőséget – apránként bocsátják ki, és mindig kevesebbet, mint amennyi vagyont éppen vásárolni lehet rajta: így igyekeznek meggátolni a hiteljegy elértéktelenedését. Csakhogy ez esetben – érvelnek sokan – önkényes eljárással fognak dönteni arról, kik érdemelnek hitelt, és ki milyen minőségű jószágot vehet rajta.

Csak a későbbi, részletesebb vizsgálódások során derült ki egy, a visszafizetési garanciáknál is áthághatatlanabb nehézség, ami miatt inkább egy „öszvérkonstrukcióra” van kilátás (Magyar Hírlap, március 9.). A tömeges vagyonhoz juttatáshoz előbb bürokratikus vagyonfelmérésre volna szükség. Nem véletlenül szerepel a gyorsító stratégia első számú teendői között a számvetés, a regisztráció. De ki mondja meg az árat egy ilyen feltérképezés során? Az ÁVÜ, kitéve magát a Monopoly-csoport ostorozásainak?

Jobb a piacra bízni vagy legalábbis, ráfogni a vételár ilyen vagy olyan alakulását. Ez is a fontolva haladó gyorsítás mellett szól. Meg az is, hogy túl vagyunk az MDF országos gyűlésén és a kormányátalakuláson. Most pártállásban egységesebb a kormány, így kevésbé járatja le a vezető pártját, ha józanul dönt.
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon