Skip to main content

A feljelentő főnöke / Ráczné harca

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


A feljelentő főnöke
avagy Széchenyi István esete egy kft. rendészeti és műszaki vezetőjével


A Legnagyobb Magyar névrokona nyugalmazott MÁV-felügyelő. A felügyelői címét a közelmúltban kapta vissza Csárádi János vezérigazgatótól, aki a mai MÁV nevében követte meg a volt mozdonyvezetőt az egykori MÁV-tól elszenvedett sérelmeiért.

1957 nevezetes május elsejéjén Széchenyi István fűtője piros zászlót és vörös csillagot akart a vasparipa orrára tűzni. Főnöke, a mozdonyvezető azonban – dicső névrokonához méltón – nem helyeselte a szervilizmus eme megnyilvánulását.

A nézeteltérés nem maradt következmények nélkül. Az affér után már másnap a pufajkások adtak nyolc napon túl gyógyuló leckét az öntudatos masinisztának abból, hogy ki az úr a mozdonyon.

A MÁV-tól kiebrudalt Széchenyi István élete ezt követően nem nélkülözte a kitérőket, váltóállításokat. 1971-ben még (a magyar szocialista bírói gyakorlatban szokásos törvénysértő módon) – becsületsértés miatt – kényszergyógykezelését is elrendelték, ennek hátrányos jogkövetkezményeit ma is nyögi. 1987-ben a rendőrség „betegségére” tekintettel gépjármű-vezetői engedélyét is bevonta, noha jogosítványát 1974-ben kapta.

A karhatalmisták gumibotütései már nem fájnak. A fűtő (aki az eset után röviddel mozdonyvezetővé lépett elő) feljelentése okozta seb megmaradt.

Nemrégen a nyugamazott MÁV-felügyelő levelet írt egykori beosztottjának. Talán mert titkon azt remélte, bűnbocsánatot gyakorolhat. A volt fűtő nem válaszolt. Helyette mostani főnöke, a CALLA Kft. rendészeti és műszaki (!?) vezetője írt. Érdemes a néhány soros levelet szó szerint idézni, mert kordokumentum jelleggel bír, ilyentájt, rendszerváltás közben.

„Kedves Uram!

Felhívom figyelmét arra, hogy az ’56-os évek eseményei rég elévültek, attól függetlenül, hogy a jelenlegi kormány ezzel kapcsolatban milyen állásfoglalást vállal magára.

Ha értelmes emberként gondolkodik, rájöhet, hogy ezekkel a rehabilitációs dolgokkal a gazdasági helyzetünk nem javul. Ellenben amit maga művel, kimeríti a gazdaság bűntettét, amit a mai törvények is büntetnek.

S mivel ez az általam irányított kft.-ben dolgozó személy ellen irányul, és ez sérti a kft. gazdasági érdekeit is, kérem, hogy a továbbiakban velem tárgyaljon, ha valami konkrét bizonyítéka van, bár az általam ismert törvények szerint ezért a dolgozó felelősségre nem vonható.

Ha mégsem keres fel, úgy kérem, szíveskedjék a dolgozótól írásban elnézést kérni, ellenkező esetben jogi úton eljárást indítok ön ellen magánszemély zaklatása és a kft. gazdasági előremenetelének hátráltatása címén.

Dunaújváros, 1990. november 30.

Bóka János
rendészeti és műszaki vezető”

Megjegyzés: Napjaink igazságügyi gyakorlatának ismeretében (pl. Végvári-ügy) nem zárhatjuk ki, hogy a bíróság közvetlen okozati összefüggést talál Széchenyi Istvánnak a feljelentőjéhez írott érdeklődő levele és a vehemens kft.-vezető által irányított cég „gazdasági előremenetelének hátráltatása” között.

Ú. V.


Ráczné harca

A nyugodt, magabiztos és kiegyensúlyozott asszony legalább tíz évvel fiatalabbnak látszik a koránál. Bizonyságul arra, hogy a öntudatos, tevékeny lét megőrzi a test és a lélek szépségét.

1957

Ráczné üzemgazdászként dolgozott a „Vörös Csepel” Vas- és Acélöntödéjében 1957. május 4-ig. Az azonnali hatályú elbocsátást kimondó fegyelmi határozat indokolása szerint: „Kijelentette, hogy a Pártba csak csibészek és karrieristák lépnek be. A Kádár Kormány intézkedéseivel kapcsolatban olyan megnyilvánulásai voltak, amik hátrányosan befolyásolták a munkatársai munkához való viszonyát. 1957 márciusában azt mondta, hogy most nagyobb a terror, mint azelőtt volt. A fizikai dolgozók előtt is tett ehhez hasonló kijelentéseket.

A gyári lövöldözések alkalmával a karhatalmistákról azt mondta, hogy azok külön veszélyességi pótlékban részesülnek, amiért a dolgozókra lövöldöznek.

Általános magatartásával rossz irányba befolyásolja a munkatársait.”

A határozatot aláíró igazgató és személyzetis a fenti munkaviszonnyal kapcsolatos vétkes magatartásra semmilyen enyhítő körülményt nem tudott találni.

1987

Márciusban 120 csepeli lakos (köztük Ráczék) önerős gázvezeték építésére szövetkezik.

Az „eljárás” a következő: a Lakó adja a pénzt (fejenként 40 000 Ft-ot, kedvezményes kamatozású építési kölcsönből), a Kerületi Tanács (jelen esetben a XX.) „bonyolít”, a Kivitelező (esetünkben a GEJZÍR Kisszöv.) készíti a Művet, a Tanáccsal kötött szerződés alapján, átalányáron számlázva.

A Lakó, akiért az egész történik, akinek a zsebére megy a „játék”, az a beruházás során a körön kívül van, „nincs képben”, nem áll jogviszonyban a Kivitelezővel, és kiszolgáltatott az érdekeit képviselni hivatott Tanáccsal szemben is. A Lakó zsebére megépült Mű az Állam tulajdonába, a Vállalat (Főv. Gázművek) kezelésébe kerül, és a Lakó használati díjat fizet a Vállalatnak a pénzén épült Mű használatáért.

Ebben a helyzetben a Lakó (Ráczné) több fronton kénytelen harcolni. A többieknek semmi sem drága, a Lakó pedig csak a pálya széléről kiabálhat be, labdába nem rúghat.

Az átalányáron szerződött Kivitelező törekvése, hogy minél kevesebb munkával, anyaggal kapja meg a szerződött 3 750 000 Ft-ot. A műszaki ellenőrzéssel megbízott Tanáccsal nincs is baja, az építési naplóba, felmérési naplóba kifogás nincs bejegyezve. Pedig kifogás lenne, sőt van. Rácznéék észre is veszik, hogy a költségvetésben szereplő munkák jó részét, mintegy 25 százalékát (!) nem végezte el a Kivitelező, de persze leszámlázta. A Lakók tiltakozása ellenére a Tanács a számlát kifizeti.

1988

Ráczné minden lehetséges fórumot felkeres, hogy visszaszerezze a többnyire 5–6000 Ft-os nyugdíjból tengődök zsebére olyan nagyvonalúan kifizetett vállalkozói díj jogosulatlanul felvett részét. A felkért szakértő megállapítja, hogy a 3,7 millió vállalkozói díjból 1,1 millióért nem dolgozott meg a Kivitelező.

A több oldalról szorongatott Tanács végül is perlésre kényszerül. Felperes a Tanács, alperes a Kivitelező, beavatkozó (korlátozott jogosultsággal) a Lakó (Ráczné).

A Fővárosi Bíróságon egy évig tart az elsőfokú peres eljárás.

1989

A Fővárosi Bíróság az ítéletében megállapítja, hogy a Kivitelező a 3,7 millió forintos vállalkozói díjból 1,1 millió forintért nem dolgozott meg (ennyi az el nem végzett munkák értéke), de a szerződés lényegét képező munkákat teljes egészében elvégezte, azaz teljesítette mindazt, ami a szerződésben kívánt eredmény eléréséhez szükséges. Megállapította a bíróság, hogy nem vitásan nem került elvégzésre 1,1 millió forint értékű munka, de ez a racionálisabb munkaszervezés eredménye, melynek gyümölcsét a Kivitelező jogosan élvezheti.

Fellebbezés után a Legfelsőbb Bíróság visszaadja az ügyet a Fővárosnak, újratárgyalásra.

1990

Újabb fél év múltán a Fővárosi Bíróság régi bírája meghozza az új ítéletet, ami megegyezik az előzővel. Az ítélet indokolása is ugyanaz: a vállalkozói díj egynegyedét kitevő el nem végzett munkák ellenértékére a Kivitelező jogosan tarthat igényt, mert mindezen ténytől függetlenül az elkészült Mű műszaki tartalma változatlan.

Ráczné protestál. Követeli a Tanácstól, hogy fellebbezzen (úgy tudja, Ő mint beavatkozó a Tanács nélkül nem fellebbezhet). A Tanács nem fellebbez. Minek is, nem az ő zsebe bánja. És talán már unja is az egészet. Főleg Rácznét. A beavatkozó beadványa későn érkezik a Legfelsőbb Bíróságra, fellebbezésként nem tudják elbírálni. Jóváhagyják az elsőfokú bíróság ítéletét. Az ítélet jogerős. A Tanács után a Bíróság is abbahagyja. De Ráczné nem tud beletörődni ebbe az ordító igazságtalanságba. Törvényességi óvás iránti kérelmet nyújt be a Legfelsőbb Bíróság elnökéhez.

Tudja, hogy 100 kérelemből 99-et el szoktak utasítani, de nem akarja elhinni, hogy törvényesen becsaphatnak 120 csepeli kisnyugdíjast. Szeretné, ha visszakaphatnák (az igazságszolgáltatásba vetett) hitüket és (a zsebükből hiányzó) pénzüket.

1991

Ismeretes, hogy az elmúlt években, a költségvetési szervek pénzügyi lehetőségeinek folyamatos romlása következtében, a közműhálózat bővítésére főként lakossági erőből került sor.

Az állami feladatnak a lakosságra való áthárítását az állampolgárok csak úgy tudták elviselni, hogy kedvezményes kamatozású építési kölcsönt vettek fel az OTP-től.

Bp. XIV. kerületében 16829 ilyen kölcsönt tartanak nyilván. Ezek jelentős része nem lakásvásárlást, felújítást szolgált, hanem az államtól átvállalt közműhálózat-bővítés költségeit fedezte. Nem ritka, hogy egy családban 2-3 ilyen (víz-, gáz-, csatorna-) hitel is van. Az igénybevevők között sok a nyugdíjas, az egyedülálló.

Ebben a helyzetben hozták a honatyák az építési kölcsön kamatkedvezményét megszüntető 1990. évi CIV. törvényt, melyet az OTP úgy értelmez, hogy hatálya a közműhálózat bővítésére felvett kölcsönre is kiterjed. A postás már hordja a fizetési felszólításokat az érintetteknek. Az adósok között nem kevés azok száma, akiknek a havi összjövedelme nem éri el a több címen járó, felemelt törlesztés összegét. És kevés köztük a Ráczné.

Újvárosi Viktor
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon