Skip to main content

A hajlékony Fidesz és a véres orr (II.)

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Egy érzékeny kapcsolat fordulópontjai


1991 elején a koalíciós kormány helyzete meglehetősen ingatagnak tűnt. Kibékíthetetlennek látszottak az ellentétek a kisgazdák és az MDF között a kárpótlás ügyében. Nemcsak Torgyán József és Oláh Sándor, de Nagy Ferenc József, az akkor még egységes párt miniszteri tisztséget viselő elnöke is kijelentette, hogy ha az MDF ragaszkodik a kárpótlásban a „degresszióhoz”, akkor „konstruktív ellenzékbe” vonulnak. A kisgazdafrakció tiltakozott Gergátz Elemér kinevezése ellen, a párt vezetői önkényes földfoglaló akciókat vezényeltek, amelyeket a belügyminiszter törvényellenesnek nevezett és élesen elítélt.

Január második felében kitört a fegyvereladási botrány, bebizonyosodott, hogy az ügyben több miniszter több alkalommal hazudott, a kormány hitele megrendült.

„Az MDF nyugodt lehet…”

Február 16-án a szabad demokraták küldöttgyűlést tartottak a fővárosban. Ez a küldöttgyűlés fordulatot jelentett az SZDSZ addigi politikai stratégiájához képest. Kis János pártelnök kijelentette, hogy a szabad demokraták nyíltan vállalt célja az, hogy a koalíció „a belső ellentmondásain előbb-utóbb felbomoljon”, hogy az SZDSZ alkalmasint „kész vállalni a kormányzás felelősségét”.

A Fidesz teljes mértékben elutasítja a szabad demokraták álláspontját. A fiatal demokraták két legbefolyásosabb tanácsadója részletesen és elméleti szinten bírálja a szabad demokraták helyzetértékelését (Such György: Buktassunk kormányt? Magyar Narancs, 1991. február 22. és Kovács András: Megbuktatható a kormány, Magyar Hírlap, 1991. március 25., 26., 27.). Orbán Viktor a szabad demokraták állásfoglalásának nyilvánosságra hozása után néhány nappal a Magyar Hírlapnak adott interjújában kijelenti: „Fontosnak tartanám, ha az a fajta kapcsolat, amely a Fidesz és az MDF között kialakult, létrejönne a többi ellenzéki párt és az MDF között is. A mi MDF-fel való viszonyunk lényege: az MDF nyugodt lehet, ha elfordul, mi nem fogjuk hátba szúrni. (…) A kormánykalíció pártjai közül a kereszténydemokratákkal a legjobb a kapcsolatunk. Nyitott párt, amellyel a legnehezebb kérdésekben is lehetséges az együttműködés.” (Magyar Hírlap, 1991. február 25.) Such György említett cikkében megemlékezik „a magyar politikai kultúra egyik, ha nem legirritálóbb hagyományáról, mely szerint a politikai élet szereplői eleve rossz szándékot, rosszhiszeműséget tulajdonítanak egymásnak”. (Kiemelés az eredetiben.) Orbán Viktor az imént idézett interjújában a Fidesz és az SZDSZ kapcsolatáról is részletesen beszél: „Az SZDSZ részéről gyakran ér bennünket a vád, hogy egyes lépéseinkkel eltávolodunk a közösen vallott politikai-filozófiai nézetektől – ezzel szemben mi azt valljuk, hogy a legtöbb alapelvben mi egyetértünk. Azonos politikai alapelvekből, azonos filozófiai meggyőződésekből azonban különböző gyakorlati politizálás alakulhat ki. (…) Az SZDSZ-ből nem az így kialakított álláspontokért támadnak bennünket, hanem úgy tekintik lépéseinket, hogy eltávolodunk az együttesen vallott elvektől. Ha jól átgondoljuk, ebből az következik: aki a konkrét politikai kérdésekben mást mond, mint a szabad demokraták, az egyúttal hűtlenné válik az elvekhez is. Ezt a gondolkodást a magam részéről nem fogadhatom el. (…) A természetes szövetséges kategóriának semmi köze sincs az elvi politikához, mert mindig a napi pártpolitikai megfontoláson alapul. (…) A két választási forduló között az SZDSZ-nek még két »természetes szövetségese« volt: a Fidesz és a Független Kisgazdapárt. Aztán mi maradtunk ebben a nekünk szánt pozícióban. (…) Az az alkotmányos berendezkedés, amelyet az MDF–SZDSZ-paktumban rögzítettek, sok elemében számunkra nem volt elfogadható. A közigazgatás új rendszeréről folytatott parlamenti vitában az SZDSZ – alternatívként benyújtott – törvényjavaslatát rossznak tartottuk. A kormányé is rossz volt. Az SZDSZ által szorgalmazott választási rendszer, önkormányzati választási törvény keserves következménye, a Budapesten kialakult patthelyzet. (…) Kárpótlás ügyében a Fidesz és az SZDSZ között olyan nagy a különbség, hogy azt nem is részletezem most. (…) Mi mélyítjük a programunkat, és igyekszünk minden olyan párttal kapcsolatot tartani, amely később partnerként számításba jöhet. Az SZDSZ-szel is.” (uo.)

Csellóverseny

Mint tudjuk, a kormány nem bukott meg. Márciusra a fegyverszállítási botrány lecsengett, a hónap elején elfogadták a Kupa-programot, a hónap közepén létrejött a megállapodás a kárpótlásról a koalíciós pártok között. Ezzel szemben a fővárosban ekkor dúltak a legélesebb harcok a főpolgármester és a kerületi polgármesterek között. A kerületi polgármesterek tiltakoztak azellen, hogy Demszky „a parlament megkerülésével egyezkedik” a miniszterelnökkel. Szabad demokraták a front mindkét oldalán voltak, fideszesek viszont csak az egyiken. A fideszes kerületi alpolgármesterek és frakcióvezetők külön közleményben támogatták a polgármesterek akcióját.

Március 27-én Orbán Viktor tárgyal Antall Józseffel. Március 28-án a Fidesz Országos Választmánya és parlamenti frakciója közös nyilatkozatot ad ki „a hatpárti tárgyalások szükségességéről”. A kormány azon nyomban támogatásáról biztosítja a kezdeményezést, az SZDSZ viszont tartózkodóan reagál. A későbbiekben kiderül, hogy a kormány nem hajlandó – az SZDSZ viszont igen – olyasféle tárgyalásokra, mint amilyeneknek a Fidesz értelmét látná, és nem is lesz a tárgyalásokból semmi. Április elején mindenesetre ezt még nem lehet tudni. A tárgyalások ügyében az SZDSZ egy – tegeződő formában írott – levélben fordult a Fideszhez, amelyre a fiatal demokraták parlamenti frakciója meglehetősen hűvös, önöző formában írt választ adott: „…a politikában a barátságos gesztusok éppen az ellenkező látszatot kelthetik. Ez félreérthető, sokan úgy érezték a Fidesz-frakcióban, hogy ez lekezelő, lám, az SZDSZ nem komoly pártként kezel bennünket, a Fidesz és az SZDSZ olyan nagyon közel van egymáshoz, hogy lám, mi tegeződhetünk” – nyilatkozta erről Orbán Viktor (Magyar Narancs, 1991. április 18.).

Ezúttal az SZDSZ vezérideológusai (Kis János, Bauer Tamás, TGM) foglalkoztak hosszú cikkekben (és a mi főszerkesztőnk egy rövidben) a másik liberális párt kezdeményezése mögött rejtőző elméleti torzulásokkal. Különösen emlékezetes Tamás Gáspár Miklós: A katasztrófa módszertana (Az Antall–Orbán-paktumról) című cikke a Népszabadság 1991. április 6-i számából. TGM ebben a cikkében arról beszél, hogy „a Fidesz vezetőinek fiatal, éhes konkvisztádorokból álló vasfegyelmű kis csapata” az antidemokratikus közhangulatra épít, és azt az új populizmust képviseli, melynek eredete „a szélsőbal- és szélsőjobboldali »romantikus kultúrkritika« történeti ködébe vész”.

A szabad demokraták lényegében azzal érveltek, hogy a hatpárti tárgyalások elmossák a felelősségi viszonyokat, összezavarják a parlamentáris demokráciában kialakult szerepeket, anélkül nyújtanak támogatást a kormánypártoknak, hogy növelnék az ellenzék befolyását a dolgok alakulására.

Such György a Magyar Narancs 1991. április 18-i számában reagált a szabaddemokrata-véleményekre: „Mind ez idáig ugyanis a politikai eseményeket figyelő polgár úgy tudhatta, hogy a politikai paranoia kizárólag az MDF és a kormány állandó társbérlője. Amikor azonban bizonyos vélemények kelnek lábra az SZDSZ-es körökből, akkor kezd elbizonytalanodni az ember. Például, hogy a Fidesz az egész hatpárti tárgyalássorozatra vonatkozó kezdeményezését a machiavellisztikus Orbán Viktor és az SZDSZ-ből személyi ellentétek miatt kimaradt, sötétben bujkáló tanácsadói (a Doktorkovács és a Doktorbence) találták ki, csak és kizárólag azért, hogy az SZDSZ-szel – finoman szólva – direkte kicsellózzanak. Hát ez bizony a vegytiszta tökkelütött üldözési mánia, ami vetekszik az MDF összeesküvés-teóriáival, és amivel érdemes sürgősen orvoshoz fordulni.”

Ezekben a hetekben különösképpen felerősödött mindkét liberális pártban az a hajlandóság, hogy kituszkolja a másikat az ellenzékből. Kis János a Fidesznek (Magyar Hírlap, 1991. április 8., 9.), Orbán Viktor pedig az SZDSZ-nek ajánlja melegen, hogy lépjen be a kormányba.

Repertu

1991 tavaszán–nyarán a koalíció a hatpárti tárgyalások kisiklatásával, az Expóval, a kárpótlási törvénnyel, a „rapid személycserékkel”, a médiaháború kirobbantásával, az államfő elleni támadásokkal és főként a szeptemberben nyilvánosságra került Kónya-dolgozattal kétségkívül sokat tett azért, hogy összehozza az ellenzéki pártokat. A Fidesz 1991 őszétől a korábbiaknál sokkal élesebben bírálta a kormányt, „…végleg elenyészni látszik a nyáron még létező esély arra, hogy a józan, mérsékelt erők kompromisszuma elejét tudja venni a demokratikus berendezkedés destabilizálódásának.” (Orbán Viktor–Kövér László: „A koalíció én vagyok”, Magyar Hírlap, 1991. december 4.)

A Demokratikus Charta kiadását az SZDSZ szorgalmazta, a Fidesz pedig már eleve tartózkodással fogadta, noha a kibocsátók közé azért a Fidesz-frakcióból is bekerült két képviselő, éppen annyi, mint az SZDSZ-ből és az MSZP-ből. Surányi György kirúgása után a Fidesz-frakció testületileg aláírta a Chartát.

Szeptember végétől november végéig tart a szabad demokratáknál az elnökválasztási kampány Kis János utódjelöltjei között. Tölgyessy Péter megválasztása előtt két héttel Orbán Viktor interjút adott a 168 órának: „Kérdés: Úgy hallottam, hogy amikor Kis János lemondott az elnökségről, Orbán Viktor felkereste a fővárosi önkormányzat fideszes képviselőit, és önmérsékletre intette őket. Azt kérve, hogy legyenek barátságosabbak, együttműködőbben és segítőkészebbek a fővárosi önkormányzat SZDSZ-es képviselőivel. Valóban ez történt? Orbán Viktor: Igaz a hír. Csakugyan beszéltem a budapesti frakció tagjaival, de az ország összes fontos fideszes önkormányzati vezetőjével, megyei irodavezetőjével is. Azt mondtam: csak elvi kérdésekben vállaljanak konfrontációt. Ebben az időszakban inkább próbálják átsegíteni egyik partnerünket, az SZDSZ-t jelenlegi vezetési krízisén. Ez nem azt jelenti, hogy meg kellene változtatnunk az SZDSZ-szel kapcsolatos politikai álláspontunkat. Csupán arról van szó, hogy most megértőbbnek kell lennünk. (…) Ez a legkevesebb, amit a Fidesz megtehet az SZDSZ-ért. Gondolom, fordított helyzetben az SZDSZ ugyanezt tenné.” (168 óra, 1991. november 12.)

1992 januárjában Tölgyessy Péter, az SZDSZ vadonatúj elnöke találkozott a kormányfővel, s e találkozó kapcsán kiderült, hogy a politikai paranoia még annál is szélesebb körben fertőz, mint ahogy azt Such György 1991 áprilisában gondolta. Orbán Viktor e találkozó után azt nyilatkozta, hogy Antall és Tölgyessy a többi párt háta mögött megegyezett a hatalmi pozíciók elosztásáról, és paktumot kötött az Expo ügyében. Az SZDSZ ügyvivőtestülete eltiltotta Tölgyessyt a további partizántalálkozóktól.

A Fidesz február 9-én Pécsett megtartotta IV. kongresszusát. Az SZDSZ Országos Tanácsa levelet intézett a kongresszushoz: „Tisztelt Fidesz! Mit szólnátok hozzá, ha Magyarországnak ’94-től olyan kormánya lenne, amely gyorsítja a gazdaság átalakulását, teret nyit a kezdeményezőknek, védi a rászorulókat, leépíti az állami túlhatalmat, szabaddá teszi az oktatást, békén hagyja a sajtót – egyszóval szabad és fiatal demokráciát teremt Magyarországon? Szeretettel: Szabad Demokraták.”

Úgy látszik, hogy a fiatal demokraták stilisztikai érzékenysége 1991 tavasza óta kicsit eltompulhatott, mert ezúttal nem sértődtek meg a tegezestől, hanem viharosan megtapsolták az idézett levelet (Esti Hírlap, 1992. február 10.). Az SZDSZ gesztusát a Fidesz vezetői is értékelték. „Tény, hogy ha egy ilyen kormány kiállítása érdekében koalíciót alkotnánk valamelyik párttal, akkor lehetséges partnerként az SZDSZ merülne fel első helyen, hiszen ők állnak hozzánk a legközelebb” – mondja Hegedűs István az Esti Hírlap már idézett számában.

Van-e SZDSZ?

Éppen azon a napon, amikor az SZDSZ koalíciós partnernek jelentkezik ’94-re, Demszky Gábor nagykoalíciót ajánl a fővárosban a Fidesznek és az MDF-nek. A nagykoalíció gondolatát Ungár Klára üdvözli, az MDF azonban visszautasítja. Nagykoalíció nem lesz, de lesz pártközi egyezség és „politikamentes összefogás” a fővárosért.

Február 19-én Tölgyessy Péter a Magyar Hírlapnak adott nyilatkozatában az SZDSZ szövetségesének nevezi a Fideszt, és olyan politikai helyzetelemzést ad, ami nagyon hasonlít ahhoz, amit a két párt vezetői a most megkötött egyezség kapcsán megfogalmaztak: az SZDSZ és „szövetségese”, a Fidesz, egy jobboldali és egy baloldali konzervatív blokk között helyezkedik el.

Mindazonáltal úgy tűnik, hogy a Fidesz nem érezte a maga számára megnyugtatónak az SZDSZ belső állapotát: „nem tudom, van-e SZDSZ, nem tudom, mi az SZDSZ. Egy teljesen bénult pártot látok, amely teljesen különböző részekből áll, és nem tudom, hogyan viszonyuljak hozzá” – nyilatkozta Orbán Viktor a mi lapunknak március elején (Beszélő, 1992. március 7.).

A fővárosban az összefogási program első heteiben ismét súlyos konfliktusok keletkeztek a két liberális párt között. Fontos személyi kérdésekben és a Budapesti Vagyonkezelő Központ ügyében az SZDSZ és az MDF együtt szavazott és együtt lépett fel fideszes elképzelésekkel szemben. „Világosan kell látni, hogy most változás történt” – szögezte le Ungár Klára a Magyar Nemzetben március 21-én: „az SZDSZ legalábbis azonos távolságban akarja magát tartani a Fidesz-től és az MDF-től. Ez újdonság, hiszen másfél éve azt halljuk a főpolgármester úrtól, hogy a Fidesz a természetes szövetséges, és hogy mennyire sajnálja, hogy nem veszünk részt a város vezetésében.” A fővárosi bonyodalmak ellenére Orbán Viktor véleménye az SZDSZ-ről egy hónap alatt pozitív irányba mozdult el. A Népszavában április 7-én megjelent interjújában már ismét tudni véli, hogy mi az SZDSZ, s annak a véleményének ad hangot, hogy az SZDSZ visszatért a Tardos–Pető-vonalhoz. Orbán arról tájékoztatja az olvasókat, hogy a két párt viszonya konszolidálódott, és egy négy-öt hónapra szóló együttműködési megállapodás jött létre a frakciók között.

Tardos Márton a májusi Kritikában az Orbán által – mint láttuk – nem különösebben kedvelt „természetes szövetséges” fogalomhoz tér vissza: „Minden eddigi Fidesz-nyilatkozat szerint (!) mi a természetes szövetségeseik vagyunk, és mi is ezt valljuk.” Tardos azonban nemcsak ennyit mond, hanem azt is állítja, hogy indokolt lesz 1994-ben a két liberális párton túlmutató koalíció, s egyáltalán nem kell kizárni a szocialista párttal vagy annak egy részével való együttműködés lehetőségét.” A „Tardos–Pető-vonalból” Tardos ekkor mondta azt, amit az elmúlt hetekben Petőnek tulajdonított Orbán.

Az MSZP ezekben a hónapokban (s azóta is) megosztott abban a tekintetben, hogy egyenlő távolságot tartson a koalíciótól és a liberális pártoktól, vagy pedig törekedjen szorosabb együttműködésre az utóbbiakkal. Szeptember elején mindenesetre az MSZP-frakció kezdeményezte a szorosabb együttműködés kialakítását a liberális pártokkal, s ezt nem utasította el egyik liberális frakció sem. Áder János: „A szocialisták szorosabb ellenzéki kapcsolattartásra irányuló javaslatának konkrét formát kellene adni. Egy ilyet szívesen megtárgyalnánk.” (Magyar Hírlap, 1992. szeptember 15.)

A Charta felé

Mindezek a fejlemények a Csurka-dolgozat, a vészjósló csurkista tüntetéssorozat, a Charta szóvivőinek megjelenése és szervező tevékenységének kibontakozása, a szeptemberi Charta-tüntetés sikere után felidézték az ellenzék összetomörödésének a veszélyét a Fidesz számára. A Fidesz már eleve tiltakozott a Charta szóvivőinek megjelenése és szerepvállalása ellen, hangsúlyosan távol tartotta magát a szeptemberi tüntetéstől.

A Fidesz mindenképpen megtette, amit tehetett az ellenzék összepréselődése ellen. November 28-án Orbán Viktor a Magyar Hírlapban elővezette a trójai falovat: „Az SZDSZ országos tanácsának vannak tagjai a Charta vezetői között, ugyanúgy az MSZP vezető politikusai is ott vannak a Chartában. A Charta ebben az értelemben az MSZP és az SZDSZ együttműködésének trójai falova, és a Fideszt is állandóan megpróbálják belelökni ebbe az ellenzéki egység nevű politikai koncepcióba.” Orbán Viktor azóta is számos alkalommal nyilatkozott hasonló módon a Chartáról.

Tamás Gáspár Miklós már augusztusban kijelentette, hogy az MSZP szociáldemokratáinak kezére került a Demokratikus Charta, de ezt az állítását októberben már „időszerűségüket vesztett kritikai megjegyzései” közé sorolta. Közben felhevült újra az elnökválasztási kampány az SZDSZ-ben. Konrád György, a Charta legnagyobb tekintélyű vezetője a Pető-tábort támogatta. Magyar Bálint (Farkasházy Tivadar szerint – Népszabadság, 1993. március 11. – egyedül ő pártszónokként) beszédet mondott a Charta nagy szeptemberi tüntetésén. Tölgyessy Péter és hívei – lényegében ugyanazon az alapon, mint később (és előbb) Orbán Viktor és más fideszes vezetők – azt állítják, hogy Petőék kétpólusúnak képzelik a politikai teret, egyetlen egységes ellenzéki tömbben gondolkodnak, miközben ők hárompólusú politikai rendszerben gondolkodnak, és nem kívánnak antifasiszta népfrontot alkotni a szocialistákkal. A Pető-tábor tagadta, hogy léteznék ilyen különbség a két pártelnökjelölt felfogása között. Magyar Bálint és Dornbach Alajos határozottan le is szögezték, hogy elképzelhetetlen a választási szövetség az MSZP-vel.

Aligha véletlen, hogy Orbán Viktor csak november végén, a szabad demokrata pártelnök megválasztása után vezeti elő a trójai falovat, s nem kockáztatja azt, hogy kritikai megjegyzései összetapadjanak a Tölgyessy-tábor kritikai megjegyzéseivel. A Fidesz és az SZDSZ viszonyának egyik sajátos vonása az, hogy a Fidesz inkább a Pető-táborral hajlamos szorosabban együttműködni, miközben stratégiai elképzeléseik a Tölgyessy-táboréhoz állnak közelebb.

Persze, ha jobban meggondoljuk, akkor ebben van is logika.

Érdemes felidézni annak a beszélgetésnek egy részletét, amelyet Rádai Eszter folytatott a három ellenzéki pártvezetővel a 168 óra karácsony előtti adásában: „Kérdés: Amikor a Fidesz azt tapasztalta, hogy az SZDSZ elnökválasztása után van remény arra, hogy az SZDSZ rendbe teszi a dolgait, akkor az SZDSZ-szel szembeni kritikája is megerősödött. Orbán Viktor: Sokfajta okot lehet látni az ilyesmi mögé, de legegyszerűbb, ha a kézenfekvő megoldások felé közelítünk. Az SZDSZ viszonyait úgy látom, hogy van mód vele az együttműködésre, sokkal inkább, mint amennyire korábban volt.” (168 óra, 1992. december 22.)

Az együttműködési és a támadási készség párhuzamos erősödése valóban jellegzetes vonása a Fidesz SZDSZ-hez való viszonyának. Olyan jelenség ez, amelynek bizonyára megvan a mélyebb értelme, és bizonyára vannak konzekvenciái is, amelyeket mostanában érdemes levonni.
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon