Skip to main content

A hátralékosok városa

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


Több mint huszonegyezer lakást, a lakásállomány 80 százalékát távfűtik, és háromból két fogyasztónak van folyamatosan kisebb-nagyobb fizetési hátraléka. Ez 35 ezer embert érint. A 153 millió forint kintlévőséget az önkormányzat átvállalta, s a jövőben közadóként szeretné behajtani.

Benedek Ferencné nem érti, „mit akar tőle a tanács”. Mutatja a levelet, amit most kapott „az mb. jegyzőtől”, s azt szeretné megtudni, mit kell értenie azon, ha nem rendezi a távhőtartozását 1994. november 30-áig, a szükséges intézkedéseket megteszik. A törékeny kis asszony nincs híján a túléléshez nélkülözhetetlen derűnek. A Menzel felülmúlhatatlan Sörgyári capricciójában fáradhatatlanul káráló nagybácsira emlékeztető módon avat be sorsába, amelynek emlékezetes állomása volt a Borsodi Hőerőmű, ahová még az ötvenes évek elején helyezték át a Tatabányai Hőerőműtől. Hamarosan azonban „kirokkant”. Dolgozott manikűrösként, majd „az elvtársak közelében” takarított 14 éven át Barcikán, a Borsodi Vegyi Kombinátban. Azóta megállapítja bármelyik miniszter szeméről, hogy „látszik-e benne a munkásérzet”.

Miből lesz a hátralék

Benedekné már nyugdíjasként, 1983-ban jött vissza Tatabányára, egy hármas csere révén. Másfél szobás lakásban él a Mandinka lakótelepen, jól elvan a kutyájával. A testvérét csak azért látogatja ritkán, mert a sógora szégyelli, hogy ő kenyérhéjat szed ki a kukákból, amiért hébe-hóba kap pár tojást vagy egy kis zöldséget pulykát tartó asszonyoktól. Tizenkétezer-ötszáz forint a nyugdíja, de harmincezernek is lenne helye – mondja nagyot kacsintva. Azt fájlalja legjobban, hogy kiesett az ebédhordásból, amiért 1500 forintot kapott az önkormányzattól. Egy vak nőnek, egy féllábú bányásznak és egy tanító édesanyjának hordta a magáéval együtt az ebédet, de mióta három éve műtötték – „hogy milyen aranyos orvosok vannak a városi kórházban!” –, nem bírja a két szatyrot.

A műtétig nem volt fizetési elmaradása, most meg 72 ezret követelnek tőle. Pedig ennyi biztos nincs – mutatja egy naptárlapra írt számításait –, legfeljebb ha 30 ezer forint. De végül is mindegy, hogy mennyi, mert ezt se tudná kifizetni. A fogadónapján bemegy a jegyzőnőhöz, és megpróbálja rávenni, hogy szereltesse le a Komtávhővel a radiátorját a nagyszobában, s majd ellesz télen a kisszobában. Csak nem fagy meg, van jó dunyhája.

A Mandinka lakótelepen százával kaptak a Benedeknéjével azonos szövegű, attól csak a fűtési díjhátralék összegszerűségében eltérő Tisztelt Asszonyom/Uram! megszólítású levelet, Tamás Ervinné mb. jegyző aláírással. Egyikük, fiatal, jócskán foghíjas asszony jót nevet, mikor megtudja, mi járatban vagyok. „Itt, ezen a soron – mutat végig az egykori szőlősbe torkolló utcán – minden második családnak van tartozása. Nekünk például 80 ezer forint a fűtésért, és még ennyi a lakbérhátralékunk.”

Nagyot néz erre a vele sütkérező szomszéd, nem érti, hogy miért nem lakoltatták ki őket. Ami késik, az nem múlik, mivel a bányászvárosban – tájékoztat Muraközy Gáborné, a Városgondnokság Rt. kezelési főmérnöke – ezután is lesznek kilakoltatások. Tavaly, amikor erre kényszerültek, sok hátralékos fizetett. De így is az 5300 bérlő közül legalább háromezren adósok, s kétezerre tehető a nagyhátralékosok száma, akiktől több tízezer forint lakbért követelnek. A kintlévőség 31 millió forint, ez az összeg az elmúlt két évben nagyjából stabilizálódott. Jelenleg 30-40 befejezett bírósági ügy van, több száz folyamatban lévő mellett. Egy-egy bírósági eljárás azonban évekig elhúzódik, s csak azután végrehajtható a rosszhiszemű lakó kilakoltatása.

Még jó, hogy van elég szükséglakás, habár – teszi hozzá a főmérnök asszony – nem kevés az önkényes lakásfoglaló sem. „Tatabányán a két, alacsony komfortfokozatú, egykori bányászkolónia minden második lakásában nem jogszerűen tartózkodik valaki, legalább tizedmagával.”

Azt kell mondani, hogy ami lakbérügyben történik vagy nem történik, az andalító vasárnapi mese ahhoz képest, ami a távhőtartozások frontján látszik eszkalálódni. Szándékomban állt beszélni a több ezer levelet jegyző Tamás Ervinné mb. jegyzőnővel, ő azonban a kialkudott időpontban szabályszerűen eltűnt, s mint titkárnői testőrei együttérzéssel mondották: anyagot gyűjt a pincék valamelyikében egy határidős jelentéshez, s nem is kerül elő a nap folyamán.

A rejtélyes passzus

Így nem sikerült választ kapni arra, hogy valójában mit is kell érteni a címzetteknek az alábbi levélrészleten: „…Tatabánya megyei jogú város önkormányzata több alkalommal foglalkozott a lakossági távhőtartozások rendezésével. Ennek érdekében pályázatot nyújtott be különböző minisztériumokhoz, s az ezeken elnyert összegekhez maga az önkormányzat, valamint a Távhőszolgáltató Részvénytársaság is jelentős pénzekkel hozzájárult. Tette mindezt azért, hogy megnyugtató módon tudjon segíteni abban, hogy a felhalmozódott díjhátralékokat az adósoknak ne csak önerőből kelljen befizetniük. De fontos tudni azt is, hogy az önkormányzati segítség csak azokat illeti meg, akik önhibájukon kívül kerültek nehéz helyzetbe. Éppen ezért a támogatást csak azok kaphatják meg, akik valóban rászorultak, s akár csekély jövedelmükből is áldozni tudnak és akarnak valamennyit arra, hogy adósságuk megszűnjön a távhőnél. Ez a támogatás alapfeltétele, enélkül nincs mód a segítség igénylésére. A támogatás odaítélését – a szociális rászorultság alapján – egy később meghozandó önkormányzati rendelet fogja szabályozni.”

Ennyi az idézet, amelyből az sem derül ki, hogy a még hivatalában lévő képviselő-testület alkotja-e meg az ominózus rendeletet, vagy pedig nagyvonalúan ráhagyja az utódjára ezt a lehetőséget. Az adósok válaszút elé állíttatnak: ha a mellékelt kérelmet kitöltik, és leadják a népjóléti irodán, az esetben számíthatnak arra, hogy „a későbbiek (?) folyamán a polgármesteri hivataltól kiküldött csekken a saját részüket (?) befizethetik”. Ellenkező esetben – s ez az, amit Benedekné sem ért –, ha az adósságot nem rendezik 1994. november 30-áig, a szükséges intézkedést megteszik.

Segélycsőd

A népjóléti iroda vezetője, Gács Györgyné annyit mondott: felháborítónak tartja, hogy nekik kell behajtani a tetemes kintlévőséget!

Módomban állt betekinteni az irodavezető előterjesztésébe: „Tájékoztató a pénzbeli szociális ellátások alakulásáról 1994. július 31-éig.” A három és fél oldalas anyag rezüméje, hogy a szociálpolitika képtelen lépést tartani az elszegényedéssel.

A Komárom-Esztergom Megyei Munkaügyi Központi júliusi adatai szerint a regisztrált munkanélküliek száma 4923, közülük pályakezdő 714 fő. Júliusban az ellátásból 376-an kerültek ki, s csak 166-an tudtak elhelyezkedni. A munkanélküli-ráta, mint Tóth Júlia elmondta, jelenleg 11,4 százalék. A növekedés mértéke drámai, mivel itt 1991-ben még alig volt munkanélküliség. Most viszont – olvasható a népjóléti irodavezető előterjesztésében – jövedelempótló támogatást 1391 munkanélküli kapott, s az előrejelzés szerint év végéig további 928-an kerülnek ki a munkanélküli-ellátásból. „A rászorulók számának fokozatos növekedése következtében a tervezett jövedelempótló támogatás költségét meg kell emelni.” Ez mondható el a szociális ellátások mindegyikéről. (Lakásfenntartási támogatásban ez idő szerint 1183 család részesül, és 692 kérvény vár elbírálásra.) Az összes támogatottak (10 756 fő) egyharmada részesül átmeneti segélyben (ide sorolandó a kedvezményes étkeztetés, a közgyógyellátás és a tankönyvtámogatás is) valamilyen jogcímen. „Az év hátralévő részében csak minimális átmeneti segély kiutalására kínálkozik lehetőség. Ezért a kérelmeket fedezet hiánya miatt el kell utasítani.” A kiskorúak segélyezésére 91 ezer forint áll az iroda rendelkezésére, s erre már most 332-en aspirálnak.

Ilyen helyzetben immár csaknem 160 millió forintra rúg a fűtés- és melegvízdíjat a szükség okán vagy a tehetős bliccelőkre jellemző módon nem fizetők hátraléka. Ami egyszersmind azzal is fenyeget, hogy a két éve létrejött Komárom-Esztergom Megyei Távhőszolgáltató Rt. (Komtávhő) csődbe jut, miután nem tud fizetni a két erőműnek. Akik így adósak maradnak a szénért, a pakuráért s az elektromos energiáért…

Mint dr. Juhász László, a Komtávhő jogtanácsosa elmondta, az ő illetékességük Tatabányán kívül csak Dorogra, Esztergomra, Bajra, Tatára és Oroszlányra terjed ki. Ezen települések önkormányzatai a főrészvényesek. Az rt. mint gazdálkodó szervezet nyereségérdekelt, ugyanakkor ellátási kötelezettsége is van, miután az önkormányzati törvény értelmében az önkormányzatoknak kell biztosítani a távhőszolgáltatást csakúgy, mint az egészségügyi ellátást vagy az oktatást. A két funkció nem kis mértékben ellentmond egymásnak. A Komtávhő az önkormányzatok támogatása nélkül életképtelen lenne. Ezért a tatabányai önkormányzat már az rt. létrejöttekor átvállalta az 1992. szeptember 30-áig keletkezett adósságállományt. Ez év nyarán közgyűlési határozat született az időközben felduzzadt hátralékokról is. Az önkormányzat szerződésben kötelezte magát, hogy 81 millió forint készpénzt folyósít a Komtávhő részére december 31-éig, hogy az adósságait csökkentse, s ezáltal a működőképességét biztosítsa.

A 185 millió forint kintlévőségből a tatabányaiak részesedése 1994. május 31-én 153 millió forint volt. Több mint huszonegyezer lakásban, a lakásállomány 80 százalékában van távfűtés (ez a legmagasabb arány az országban), és háromból két fogyasztónak van folyamatosan kisebb-nagyobb fizetési hátraléka.

A fizetési morál

Ez hozzávetőlegesen 35 ezer embert érint. Legnépesebb a 30-50 ezer forinttal elmaradók tábora, de szép számmal vannak, akiknek a tartozása a százezer forintot meghaladja. Közvetlen kapcsolatba a notórius nemfizetőkkel, mióta a díjbeszedőket felváltotta a csekk – mondta a jogtanácsos –, csak akkor kerülnek, ha az eljárás megkezdése előtt az ügyfél felszólításra jelentkezik. „Számtalan alkalommal kiderül: valóságos csoda, hogy egyáltalán létezni tudnak, olyan a szociális körülményük”. Ilyenkor felajánlják a hátralék részletre vagy egy év múlva történő törlesztését. De az adósnak vállalni kell, hogy a tárgyhavi járandóságát folyamatosan fizeti. A szerződések létrejönnek, ám teljesítésükre elvétve van csak precedens.

Jelenleg háromezernél több ügy van a bíróságon. Ám ha egy-egy hatályos ítéletet követően a fizetési meghagyás jogerőre emelkedik, az csak a két évvel korábbi hátralékra vonatkozik, a későbbire nem. Van olyan fogyasztója az rt.-nek, aki ellen három fizetési meghagyás van folyamatban, ebből kettő jogerős, ám így sem lehet letiltani semmit, mivel nincs miből.

A Komtávhő az egyik épületben az elmúlt télen kikapcsolt 25 lakást az ellátásból. A bérlők történetesen mind „nagyhátralékosok” voltak. Az ügy kapcsán a megyei Liga szakszervezet elnyert egy 20 millió forintos pályázatot a Héra Alapítványtól – azok megsegítésére, akik Tatabányán önhibájukon kívül kerültek megoldhatatlan helyzetbe. A Komtávhő – Juhász László elmondása szerint – a pénzből a mai napig egy vasat sem látott. Időközben ismételten komisszióztak az önkormányzatnál, s így született az a testületi döntés, hogy az 1994 május végéig keletkezett hátralékot átvállalják. A Komtávhőnek szánt 81 millió forintot pályázatokból, minisztériumi támogatások révén, s nem utolsósorban – amit a népjóléti iroda vezetője felháborítónak tartott – az adósoktól kísérlik meg a vázolt módon előteremteni. Akivel létrejön az egyezség, annak az önkormányzat elenged 10 százalékot a tartozásából, és kamatmentes kölcsönt biztosít neki.

A nagyvonalú képviselő-testület, mint a július 18-i rendkívüli ülés anyagából kitűnik, két változat közül a rázósabb mellett döntött. Eszerint a teljes kintlévőségből 56 milliót (támogatás és tartozás elengedése címen) magára vállal, 10 millióval beszáll a Pénzügyminisztérium, hattal a Népjóléti Minisztérium, 20 millióval a Héra Alapítvány, s 61 millió forintra tervezték a lakossági befizetéseket. A 61 milliót az önkormányzat gyakorlatilag hasonlóképpen kísérli megszerezni, mint ahogy a Komtávhő próbálta. Az úgynevezett saját rész törlesztésével egyidejűleg a tárgyhavi tarifát is fizetni kell. Amire a hátralékosok tetemes hányada nyilvánvalóan képtelen lesz, ha egyszer a havonta esedékes csekket sem tudták postára adni.

Vannak viszont szép számmal, akiknek ez módjukban állna, de – mint Tamás Ervinné mb. jegyző fogalmazott az előterjesztésében – „kihasználják a szolgáltatásból való kizárás lehetőségének műszaki nehézségeit, a polgári peres eljárás és a bírói végrehajtás köztudott vontatottságát”. Ezért az előterjesztés a távhő- és melegvíz-szolgáltatás legmagasabb díjának megállapításáról szóló rendeletet kiegészítette. Olyképpen, hogy a szolgáltatás meg nem fizetett díja ezután köztartozásnak minősüljön, s adóként lehessen behajtani. Ami „a polgári peres eljáráshoz képest lényegesen gyorsabb és egyszerűbb”. Példa rá a szomszédos Oroszlány, ahol „az adók módjára való behajtás bevezetésével látványosan megjavult a fizetési morál, jelentős összegű tartozásokat is kiegyenlítettek egy összegben. Olyan, valóban rászorult családok kerültek a népjóléti iroda látókörébe, akik szemérmességből vagy tájékozatlanságból nem vették igénybe a szociális támogatásokat”.

Úgyhogy már csak további nyolc végrehajtóra lenne szükség. Ami „a tartósan munkanélküliek egyelőre 1 évre történő alkalmazásával költségvetési kihatás nélkül megoldható lenne”. Lényeges szempont a kiválasztásnál a megbízhatóság és a szociális érzékenység, mivel „vannak olyanok is, akik a szociális helyzetük miatt nem tudnak fizetni”. Ezért a végrehajtókat (akik lakbérhátralékban is utaznak) a népjóléti iroda is felkészíti majd, hogy „a helyszínen ténylegesen tapasztalt helyzetben milyen segélyformára van lehetőség, ill. az esetlegesen látott vagyontárgyak alapján milyen támogatási forma indokolatlan”.

A hitelező is csődbe megy

Juhász László, a Komtávhő jogtanácsosa nem hisz abban, hogy a fűtési szezon kezdetére számottevően javulna a fizetési morál. A részvénytársaság – az önkormányzati koncepció részét képező pályázatok és központi támogatások sikertelensége miatt – számottevő veszteséget szenvedett el. Korábban 30 millió forintnyi kintlévőségük bírósági eljárását függesztették fel, illetve nem is kezdeményezték, abból a meggondolásból, hogy az ügyek békésen rendeződnek, s így az eljárási költségeket megtakaríthatják. Eközben – tette hozzá Juhász doktor – a díjhátralékok következtében az erőműnek már több mint százmillió forinttal tartoznak, évi 50 százalékos kamat mellett. Havonta a veszteségükben 10 milliós tétel a késedelmi kamat. Eljuthatnak egy olyan szintre, hogy azt mondja az erőmű: „eddig tartott a barátság, innentől nem adok nektek hőt”. S ez csak azért nem fog bekövetkezni, mivel a közszolgálatra kötelezett tatabányai önkormányzat az erőműveknél is, mint a Komtávhő Rt.-ben, többségi tulajdonos. Ami nem változtat a jogszabályi előíráson, hogy a 90 napon túli számla ki nem egyenlítése esetén a felszámolást el kell kezdeni.

Mindentől függetlenül október közepén elkezdik a fűtést. Hogy mennyiért, azt nem lehet tudni, de a küszöbön álló energiaár-emelések a Komtávhőt sem kímélik majd, s ennek bizonyos hányadát kénytelenek lesznek a fogyasztókra áthárítani.

Tartok tőle, hogy innentől már nem a tartós munkanélküliségből kiemelt és kiképzett, szociálisan érzékeny végrehajtókon múlik a siker.

Annál is kevésbé, mert mint Tamás Ervinné mb. jegyzőtől megtudtam: a távhőtartozás közadóként történő behajtását szorgalmazó előterjesztése lekerült a képviselő-testület napirendjéről, mivel a jogi bizottság törvénysértőnek minősítette.


Kapcsolódó cikkek

Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon