Skip to main content

A képzeletbeli egyenes kard

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Könyvek négyszemközt


Péterfy Gergely novelláskötete akkor is figyelmet érdemelne, ha nem a szerző első könyve volna: nem hiányzik belőle sem az írói tudatosság, sem a megfogalmazás erővel párosuló pontossága, sem az ábrázolói szenvedély. Péterfy a magyar novellisztika (manapság kevesek által követett) legjobb hagyományaihoz nyúl vissza, s ezeket az újabb magyar próza formai és nyelvi eredményeivel igyekszik ötvözni, többnyire eredményesen. Jó érzéke van a tömörítéshez, a leírás tárgyát egy impulzussal megragadó vagy telibe találó véghangsúlyokhoz, az ironikus ellentételezéshez és általában ahhoz, hogy a banálisnak ítélt (és általa is banalitásként feltüntetett) tárgyakban, illetve helyzetekben kinagyítson, és az olvasóval általános érvényűként fogadtasson el egy-egy – látszólag véletlenszerűen kiragadott – mozzanatot.

Ezenkívül sokat tud (vagyis, ami jóval fontosabb, elhiteti, hogy sokat tud) a Szentendrei-sziget rejtett zugairól, a bádogasztalok horpadásairól, az elhagyott istállókban maradt lódobogásról, az úszó kalapra telepedő sirályokról, a gyermekkorban szürcsölt császárkörtelikőr forró gőzéről, a hajnal mindennapi elmúlásáról (azt is tudja, hogy a felkelő nap „félszemű, cinikus, bölcs és túlfűtött vágyaink beteljesíthetetlenségétől megszégyenülve már nem tudunk a szemébe nézni”), a mániás-depressziós-fehérmájú öregasszonynál tartandó ógörög szövegolvasásról, a dunai uszályokról (ablakkerethez szögezett esernyő alól célszerű nézni őket), a dróton himbálódzó csupasz villanykörte fényében megelevenedő plakátokról és más effélékről. Úgy is mondhatnánk: odafigyel a köznapi életre, könnyedén, elegánsan és felelősségteljesen, írói szándékai azonban mélyebbre hatolnak a köznapi élet mozzanatainak puszta megfigyelésénél; írásaiban a mindenkori színtér egymásra rétegződő maradványformák halmazának bizonyul (kivéve, ha a történet – amint az Péterfynél nem ritka – mozgó járművön játszódik, de erről később). Lehet ez a színtér egy írógép billentyűzete, egy betemetett tó helye, egy másik szövegben ennek ellenpontjaként egy ok nélkül és értelmetlenül ásott óriás gödör, és persze a víz, a vizek, vissza-visszatérően a Duna. A maradványaiban is lebontásra ítélt Óbuda alatt Aquincum rejtőzik, „a város tudatalattija”, amelyből a „hiú, falánk, pöffeszkedő és identitászavarokkal küzdő” „mostani város lelke táplálkozik”így szól a kötet egyik legsikerültebb írása, a Tél a San Marco utcában.

A dolgok felszíne alatt rejlő tágabb perspektívák; a romló tárgyak, tájak és életek, amint romlásukban egykori fenségükről kezdenek árulkodni; az idő, amelyből kilúgozódott a történelem, és amely egy-egy villanás (olykor látomás) erejéig mégis újra átélhetővé válik – úgy látszik, ezek a messzire vezető írói problémák foglalkoztatják Péterfyt; ezenkívül pedig, mindenekelőtt, a spontaneitás és a reflektáltság dilemmája, a véletlen tökéletesség és a tökéletesség szándékából fakadó kudarc összefüggése. Ez utóbbi kérdés a kötet több írásában is felmerül, s mindannyiszor egyfajta írói hitvallás érkezik rá válaszként: a szerző a szándékolt szándéktalanság mellett teszi le a garast. Jellemző példája ennek a Kard és pohár című szöveg, amelynek elbeszélője (gyermekkorában) csak akkor tudta elképzelni az egyenes kardot, amikor már lemondott róla, hogy ez sikerülni fog; a lemondás gesztusa lényegében „azonos a kudarc pillanatával”, amikor azonban „végre talán el lehet kezdeni valamit”. Péterfy írói programjába tehát eleve be van építve a kudarc (illetve a képzelet impulzusszerű, rövid távú kudarca); ez a kötet sikerültebb darabjaiban termékeny eljárásnak bizonyul, máskor viszont egyértelműen hátrányos következményei vannak. Némely szövegek tárgyilag válnak sterillé (ilyen az Útmutató egyszarvúvadászoknak, ahol a pszeudomítosz kieszelésére tett kísérlet nem több egyszeri ötletnél vagy a Költő és a gyilkos, amelyben a borgesiánus mágia, megítélésem szerint utánérzés marad), mások formailag maradnak megoldatlanok. Vagy az történik, hogy a könnyedség erőltetése miatt az írás nem könnyed, hanem súlytalan lesz, és banális tárgya megmarad a maga jelentéktelenségében (ilyen a Hívások; A világóra vagy a Vonaton talált kézirat), vagy pedig, nyilván a sűrítés szándékával magyarázhatóan, a befejezés „dobva van”, vagyis ott, ahol csattanónak kellene lennie, a szöveg hirtelen elveszíti feszültségét, a szálak elvarratlanok és különállók maradnak, összetartozásuk sejtelme (amelynek finom érzékeltetésével a szerző egyébként nem marad adós) hirtelen elhalványul. Az ígéretesen kezdődő és folytatódó Uszályok, november tarka mozaikköveivel a szerző egyszerre csak mintha nem tudna mit kezdeni, hagyja szétesni a már majdnem kirakott képet; a Vaskorban a pontos leírás és szituálás által létrehozott lehetőségeket kiaknázatlanul hagyja; a máskülönben gondosan megkomponált Szelungból Maorkába című novellát egy szeszélyesen odabiggyesztett poén zárja le, vagy inkább szakítja félbe.

Fenti megjegyzéseimet úgy lehetne összegezni, hogy a Félelem az egértől nem egységes és nem egyenletes kötet; fontosabbnak érzem azonban, hogy komoly írói erényekről, nyilvánvaló érettségről és nagy problémagazdagságról tanúskodik. Péterfynek nagy energiatartalékai vannak, és még eléggé sok irányban haladhat tovább. A „partraszálló” múlt és a sehová sem vezető térbeli mozgás egymást kiegészítő motívumai a bölcselet és a fantasztikum felé vihetik, megfigyelőképessége és higgadtsága révén a szociografisztikus írásmódhoz is közel kerülhet, de erőssége lehet a szituatív rövidpróza is. A romhalmazok alatt vizionálható római út (nemcsak a már említett Óbuda-novellában, hanem A város azonosítása címűben is felbukkan ez a motívum) párhuzamos a nézőpontot elbizonytalanító jelenkori vasútvonallal. Azok a vonatnovellák jók, mint például A régi Szebó vagy a kötet utolsó, címadó elbeszélése, ahol a helyváltoztatással együtt a másik emberről való tudás feltételei is megváltoznak. Ám ennek írói végiggondolása már a nagyobb ívű, összetett kompozíciójú elbeszéléshez vezet át. A Félelem az egértől című novella, amelynek idő- és történetkezelése önálló elemzést érdemelne, azt mutatja, hogy Péterfy Gergelynek volna érzéke a történetszálakat hosszabb távon végigvivő epikához is.
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon